De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Heist-op-den-Berg: ontsluiten woonzone Werftsesteenweg en sanering lozingspunt Moerenloop Weg- en rioleringswerken Werftsesteenweg en Biekorfstraat 1Ondergrondse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Heist-op-den-Berg: ontsluiten woonzone Werftsesteenweg en sanering lozingspunt Moerenloop Weg- en rioleringswerken Werftsesteenweg en Biekorfstraat 1Ondergrondse."— Transcript van de presentatie:

1 1 Heist-op-den-Berg: ontsluiten woonzone Werftsesteenweg en sanering lozingspunt Moerenloop Weg- en rioleringswerken Werftsesteenweg en Biekorfstraat 1Ondergrondse werken (rioleringswerken)  Momenteel geen volwaardige riolering aanwezig: afwatering via ingebuisde en open grachten.  Aanleg gescheiden rioleringsstelsel: afvalwaterafvoer onder wegverharding Werftsesteenweg en Biekorfstraat naar zuiveringsstation via Collegestraat en regenwaterafvoer via open grachten naar Notesloop en Moerenloop.  Overkoppeling afvalwateraansluiting woningen op nieuwe afvalwaterafvoer Aansluiting hemelwater woningen (o.a. dakaflopen) op nieuwe regenwaterafvoer (grachten)  Bouwen van ondergronds bergbezinkingsbekken (  1 000 m³) onder parking ter hoogte van H. Hartcollege.  Bouwen noodoverlaat in de Biekorfstraat ter hoogte van de Moerenloop (treedt in werking bij volledige vulling bergbezinkingsbekken).  Bouwen van pompstation in de Biekorfstraat ter hoogte van de Moerenloop (om aanlegdiepte afvalwaterafvoer te kunnen beperken en om aansluiting op bestaande riolering Collegestraat mogelijk te maken).  Afkoppelen lozingspunten Oude Liersebaan van Moerenloop en aansluiten op afvalwaterafvoer Werftsesteenweg  Bouwen van achterwaartse overstort op Moerenloop ter hoogte van zijstraatje Oude Liersebaan (treedt o.a. in werking bij pompuitval pompstation Biekorfstraat).  Afkoppelen riolering Bergvelden van afwateringsgracht en aansluiting op riolering Oude Liersebaan.  Aansluiten riolering L. Van Kerkhovenstraat op afvalwaterafvoer Werftsesteenweg met uitdienstneming pompput.  Afvoer, berging en infiltratie van niet-vervuilde hemelwaters via open afwateringsgracht langsheen Werftsesteenweg en Biekorfstraat.  Realiseren van voldoende grote hemelwaterafvoer langsheen spoorlijn Antwerpen-Aarschot. Herprofileren en vergroten afvoercapaciteit Moerenloop.

2 2 Heist-op-den-Berg: ontsluiten woonzone Werftsesteenweg en sanering lozingspunt Moerenloop Weg- en rioleringswerken Werftsesteenweg en Biekorfstraat 2Bovengrondse werken (wegeniswerken)  Volledige opbraak en heraanleg wegverhardingen noodzakelijk gezien voorziene rioleringswerken  Werftsesteenweg zone 50 (tussen Liersesteenweg en L. Van Kerkhovenstraat)  wegverharding grijze beton breedte 4,80 m;  weerszijdig betonnen weggoot en oprijdbare boordsteen;  dubbelrichtingsfietspad rode betonstraatstenen breedte 2,42 m kant Oude Liersebaan;  open gracht bovenbreedte 1,90 m kant Biekorfstraat;  aanlegstrook kabels en leidingen breedte 0,70 m naast de gracht  Werftsesteenweg zone 30 (tussen L. Van Kerkhovenstraat en Biekorfstraat)  wegverharding bruine beton breedte 4,50 m;  weerszijdig betonnen weggoot en oprijdbare boordsteen;  voetpad bruine betonstraatstenen breedte 1,54 m kant Oude Liersebaan (gescheiden van de rijweg door groenstrook breedte 0,70 m)  open gracht bovenbreedte 1,90 m kant Biekorfstraat  aanlegstrook kabels en leidingen breedte 0,60 m naast de gracht  Biekorfstraat zone 30 (tussen Werftsesteenweg en kerkhof) principes idem als Werftsesteenweg zone 30

3 3 Heist-op-den-Berg: ontsluiten woonzone Werftsesteenweg en sanering lozingspunt Moerenloop Weg- en rioleringswerken Werftsesteenweg en Biekorfstraat  Biekorfstraat zone 50 (tussen kerkhof en Werftsesteenweg)  totale wegbreedte 4,80 m waarvan middenstrook asfalt en weerszijdig fietssuggestiestroken in bruine beton breedte 1,20 m  weerszijdig betonnen weggoot en oprijdbare boordsteen;  open gracht bovenbreedte 1,90 m kant Collegestraat  aanlegstrook kabels en leidingen breedte 0,60 m naast de gracht  Poorteffecten ter hoogte van overgangen zone 50 – zone 30 (kerkhof Biekorfstraat en kruispunt Werftsesteenweg – L. Van Kerkhovenstraat)  Volledige heraanleg plein Biekorfstraat – Collegestraat – H. Hartstraat met groen en parkeerplaatsen  Aanleg tweede pleintje ter hoogte van Heilig Hartcollege Biekorfstraat  Heraanleg Oude Liersebaan tussen Werftsesteenweg en zijstraatje volgens oorspronkelijke toestand  Aanleg verbinding tussen dubbelrichtingsfietspaden Oude Liersebaan en Werftsesteenweg  Heraanleg Bergvelden (onbebouwde gedeelte ter hoogte Oude Liersebaan) volgens oorspronkelijke toestand

4 4 Heist-op-den-Berg: ontsluiten woonzone Werftsesteenweg en sanering lozingspunt Moerenloop Weg- en rioleringswerken Werftsesteenweg en Biekorfstraat 3Timing en fasering  fase 1: Biekorfstraat en Collegestraat inbegrepen bergingsbekken en plein voor Heilig Hartcollege;  fase 2: Werftsesteenweg tussen Liersesteenweg en Oude Liersebaan (kruispunt niet inbegrepen)  fase 3: Oude Liersebaan en zijstraat Oude Liersebaan;  fase 4: Werftsesteenweg tussen Moerenloop en L. Van Kerkhovenstraat (inbegrepen eerste fase kruispunt Werftsesteenweg – L. Van Kerkhovenstraat);  fase 5: Werftsesteenweg en Biekorfstraat (inbegrepen tweede fase kruispunt Werftsesteenweg – L. Van Kerkhovenstraat en kruispunt Biekorfstraat – Heilig Hartstraat);  fase 6: Bergvelden en spoorweggracht (kruising Oude Liersebaan) Er wordt met het bergingsbekken en de opbraak van het plein gestart vanaf midden maart 2010. De rioleringswerken in de Biekorfstraat zelf starten in augustus 2010 na het bouwverlof (voorbereidende nutsleidingwerken in dit gedeelte vanaf midden april 2010).


Download ppt "1 Heist-op-den-Berg: ontsluiten woonzone Werftsesteenweg en sanering lozingspunt Moerenloop Weg- en rioleringswerken Werftsesteenweg en Biekorfstraat 1Ondergrondse."

Verwante presentaties


Ads door Google