De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Barometer 2016 Edenred - Ipsos Resultaten voor België Meten en verbeteren van het welzijn op het werk - april 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Barometer 2016 Edenred - Ipsos Resultaten voor België Meten en verbeteren van het welzijn op het werk - april 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Barometer 2016 Edenred - Ipsos Resultaten voor België Meten en verbeteren van het welzijn op het werk - april 2016

2 Inhoud 1. Methodologie 2. Welzijn op het werk 3. Context van het land 4. Edenred-oplossingen 5. Specifieke vragen

3 Methodologie

4 B AROMETER 2016 E DENRED - I PSOS : FOCUS OP HET WELZIJN OP HET WERK IN DE 15 LANDEN WERKNEMERS ONLINE BEVRAAGD IN 15 LANDEN ( VERSPREID OVER DE HELE WERELD ) DOOR I PSOS IN J ANUARI VS (1*), C HINA (2), J APAN (3), D UITSLAND (4), VK (5), F RANKRIJK (6), B RAZILIË (7), I NDIA (8), I TALIË (9), S PANJE (14), M EXICO (15), T URKIJE (18), P OLEN (23), B ELGIË (25), C HILI (38) (*R ANGSCHIKKING VOLGENS HET GLOBALE GROEIPERCENTAGE VAN HET BBP)

5 I N B ELGIË … 5  (van 18 jaar of ouder, zonder zelfstandigen: landbouwers, ambachtslui, handelaars, vrije beroepen, enz.) TER HERINNERING:  Resultaten heropgesteld volgens de sociaaldemografische gegevens van het land ter verzekering van de statistische representativiteit (type, statuut en activiteitssector)  Verschillen van 5 punten tussen de resultaten van het land en die van een bevolkingscategorie in het land werden in het groen (positief verschil) of in het oranje (negatief verschil) aangeduid In België ging het om een representatief staal van 803 werknemers

6 Welzijn op het werk

7 H OE HET WELZIJN OP HET WERK METEN ? 7 ‘werkkader’ ‘care’emotie ++ = een tevredenstellende ervaring op het werk

8 H OE HET WELZIJN OP HET WERK METEN ? 10 VRAGEN 8 werkkader ‘care’ emotie De u ter beschikking gestelde uitrusting en materiële middelen zijn aangepast U weet precies wat er van u verwacht wordt met betrekking tot uw werk Bij moeilijkheden kunt u op uw collega’s rekenen om u te helpen U bent tevreden over het evenwicht tussen uw professioneel en uw privéleven U voelt zich gewaardeerd door uw hiërarchie Uw hiërarchie bekommert zich om uw competenties en uw opleiding U komt ’s ochtends met plezier werken U doet interessant werk U werkt in een stimulerende omgeving U hebt vertrouwen in uw professionele toekomst binnen uw onderneming

9 BESTANDDELEN VAN HET WELZIJN 9 (Resultaten van de 15 landen) % ST Ja

10 W ELZIJN OP HET WERK : GEMIDDELDE VAN DE SCORES 10 % ST Ja (Resultaten van de 15 landen) Gemiddelde van de positieve scores van de 10 vragen 71

11 W ELZIJN OP HET WERK : ONDERDELEN EN GEMIDDELDE VAN DE SCORES [ DETAILS ] 11 % Ja België Managers Niet- managers < 30 jaar jaar > 45 jaar Industrie Diensten Openbare sector Privésector Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Gewest Gemiddelde score U weet precies wat er van u verwacht wordt met betrekking tot uw werk De u ter beschikking gestelde uitrusting en materiële middelen zijn aangepast U doet interessant werk Bij moeilijkheden kunt u op uw collega’s rekenen om u te helpen U bent tevreden over het evenwicht tussen uw professioneel en uw privéleven U hebt vertrouwen in uw professionele toekomst binnen uw onderneming U komt ’s ochtends met plezier werken U voelt zich gewaardeerd door uw hiërarchie U werkt in een stimulerende omgeving Uw hiërarchie bekommert zich om uw competenties en uw opleiding

12 W ELZIJN OP HET WERK EN HR- BELEID VAN DE ONDERNEMING 12

13 W ELZIJN OP HET WERK EN HR- BELEID : W ELKE ZIJN DE HR- BELEIDSMAATREGELEN DIE DE GROOTSTE IMPACT HEBBEN OP HET WELZIJN OP HET WERK ? Rangschikking van de HR-beleidsmaatregelen in functie van hun impact op het welzijn op het werk Prioriteiten = voorkomen een ongunstig oordeel over het welzijn Fundamentals = bevorderen een positief oordeel over het welzijn (15 landen) % van de werknemers dat van mening is dat de onderneming op dit vlak een positief beleid voert xx 13

14 HR- BELEIDSMAATREGELEN [ DETAILS ] 14 % te veel + voldoende België Managers Niet- managers < 30 jaar jaar > 45 jaar Industrie Diensten Openbare sector Privésector Vlaams Gewest Waals Gewest Brussel Gewest Welzijn op het werk Gezondheid op het werk Flexibiliteit in de organisatie van de werktijd Overdracht en opfrissing van de competenties Beheer van het einde van de loopbaan Inaanmerkingneming van de diversiteit van de medewerkers Integratie van jongeren in de onderneming Digitale cultuur

15 Situatie voor België

16 V ERTROUWENSINDICATOREN (1/2) U hebt vertrouwen in de toekomst van uw land (%) 16

17 V ERTROUWENSINDICATOREN (2/2) U hebt vertrouwen in de toekomst van uw onderneming / administratie (%) 17

18 V OORNAAMSTE PROFESSIONELE BEKOMMERNIS Waar maakt u zich vandaag professioneel het meeste zorgen over? (%) 18

19 M OTIVATIE Uw motivatie op het werk vandaag …(%) 19

20 Edenred-oplossingen in België Noot: de details ‘statuut’, ‘leeftijd’, ‘industrie-diensten’ en ‘openbare tgov. privésector‘ worden hier vermeld, omdat het de meest relevante elementen zijn voor het illustreren van dit thema

21 K OOPKRACHT Zou u over het algemeen zeggen dat u vandaag tevreden bent over uw koopkracht? (%) 21

22 P RIORITEITEN Verwacht u voor elk van de volgende domeinen van uw werkgever … (%) 22

23 P RIORITEITEN [ DETAILS ] 23 % dat hij er prioritair werk van maakt België Managers Niet- managers < 30 jaar jaar > 45 jaar Industrie Diensten Openbare sector Privésector Vlaams Gewest Waals Gewest Brussel Gewest Hulp op het vlak van vervoer Restauratie tijdens de middagpauze Ecoconsumptie Kinderopvang Hulp met een evenwichtige voeding Hulp aan afhankelijke naasten (ouderen) Hulp met voeding voor thuis Hulp met sport- en cultuuractiviteiten

24 G EZONDE VOEDING Vindt u dat er binnen uw bedrijf te veel, voldoende of te weinig aandacht aan gezonde voeding wordt besteed? (%) 24

25 P ERCEPTIE VAN DE OPLOSSINGEN (1/2) Krijgt u in het kader van uw werk … (%) 25

26 P ERCEPTIE VAN DE OPLOSSINGEN (2/2) (Indien ja) Bent u er tevreden over? (%) 26

27 P ERCEPTIE VAN DE OPLOSSINGEN [ DETAILS ] (1/2) 27 % ja België Managers Niet- managers < 30 jaar jaar > 45 jaar Industrie Diensten Openbare sector Privésector Vlaams Gewest Waals Gewest Brussel Gewest Maaltijdcheques Ecocheques Cadeaucheques Opleidingscheques Sport- en cultuurcheques

28 P ERCEPTIE VAN DE OPLOSSINGEN [ DETAILS ] (2/2) 28 % ST tevreden België Managers Niet- managers < 30 jaar jaar > 45 jaar Industrie Diensten Openbare sector Privésector Vlaams Gewest Waals Gewest Brussel Gewest Maaltijdcheques Ecocheques Opleidingscheques Cadeaucheques Sport- en cultuurcheques

29 I MPACT VAN DE OPLOSSINGEN OP HET WELZIJN OP HET WERK Hebt u tot slot het gevoel dat deze voorzieningen en sociale voordelen een gunstige impact hebben op uw welzijn op het werk? (%) 29

30 Specifieke vragen

31 T EVREDENHEID OVER DE HR- DIENSTEN (1/3) In welke mate bent u tevreden over de diensten die door het HR-departement van uw onderneming geleverd worden? (%) 31

32 T EVREDENHEID OVER DE HR- DIENSTEN (2/3) 32 In welke mate bent u meer bepaald tevreden over de volgende punten? (%) (Filter: door het HR-departement betroffen werknemers)

33 T EVREDENHEID OVER DE HR- DIENSTEN (2/3) [ CATEGORIEËN ] 33 % ST Tevreden België Managers Niet- managers < 30 jaar jaar > 45 jaar Industrie Diensten Openbare sector Privésector Vlaams Gewest Waals Gewest Brussel Gewest Beschikbaarheid Kwaliteit van de geboden service Gebruiksvriendelijkheid van de aangeboden diensten Reactietermijn Duurzaamheid van de aangeboden diensten

34 T EVREDENHEID OVER DE HR- DIENSTEN (3/3) Zou u over het algemeen zeggen dat ze ernaar streven om de eigen ‘interne klanten’ (medewerkers, managers, vertegenwoordigers van het personeel, enz.) tevreden te stellen? (%) 34

35 Contact


Download ppt "Barometer 2016 Edenred - Ipsos Resultaten voor België Meten en verbeteren van het welzijn op het werk - april 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google