De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Barometer 2016 Edenred - Ipsos Resultaten voor België Meten en verbeteren van het welzijn op het werk - april 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Barometer 2016 Edenred - Ipsos Resultaten voor België Meten en verbeteren van het welzijn op het werk - april 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Barometer 2016 Edenred - Ipsos Resultaten voor België Meten en verbeteren van het welzijn op het werk - april 2016

2 Inhoud 1. Methodologie 2. Welzijn op het werk 3. Context van het land 4. Edenred-oplossingen 5. Specifieke vragen

3 Methodologie

4 B AROMETER 2016 E DENRED - I PSOS : FOCUS OP HET WELZIJN OP HET WERK IN DE 15 LANDEN 4 + 14.000 WERKNEMERS ONLINE BEVRAAGD IN 15 LANDEN ( VERSPREID OVER DE HELE WERELD ) DOOR I PSOS IN J ANUARI 2016. VS (1*), C HINA (2), J APAN (3), D UITSLAND (4), VK (5), F RANKRIJK (6), B RAZILIË (7), I NDIA (8), I TALIË (9), S PANJE (14), M EXICO (15), T URKIJE (18), P OLEN (23), B ELGIË (25), C HILI (38) (*R ANGSCHIKKING VOLGENS HET GLOBALE GROEIPERCENTAGE VAN HET BBP)

5 I N B ELGIË … 5  (van 18 jaar of ouder, zonder zelfstandigen: landbouwers, ambachtslui, handelaars, vrije beroepen, enz.) TER HERINNERING:  Resultaten heropgesteld volgens de sociaaldemografische gegevens van het land ter verzekering van de statistische representativiteit (type, statuut en activiteitssector)  Verschillen van 5 punten tussen de resultaten van het land en die van een bevolkingscategorie in het land werden in het groen (positief verschil) of in het oranje (negatief verschil) aangeduid In België ging het om een representatief staal van 803 werknemers

6 Welzijn op het werk

7 H OE HET WELZIJN OP HET WERK METEN ? 7 ‘werkkader’ ‘care’emotie ++ = een tevredenstellende ervaring op het werk

8 H OE HET WELZIJN OP HET WERK METEN ? 10 VRAGEN 8 werkkader ‘care’ emotie De u ter beschikking gestelde uitrusting en materiële middelen zijn aangepast U weet precies wat er van u verwacht wordt met betrekking tot uw werk Bij moeilijkheden kunt u op uw collega’s rekenen om u te helpen U bent tevreden over het evenwicht tussen uw professioneel en uw privéleven U voelt zich gewaardeerd door uw hiërarchie Uw hiërarchie bekommert zich om uw competenties en uw opleiding U komt ’s ochtends met plezier werken U doet interessant werk U werkt in een stimulerende omgeving U hebt vertrouwen in uw professionele toekomst binnen uw onderneming

9 BESTANDDELEN VAN HET WELZIJN 9 (Resultaten van de 15 landen) % ST Ja

10 W ELZIJN OP HET WERK : GEMIDDELDE VAN DE SCORES 10 % ST Ja (Resultaten van de 15 landen) Gemiddelde van de positieve scores van de 10 vragen 71

11 W ELZIJN OP HET WERK : ONDERDELEN EN GEMIDDELDE VAN DE SCORES [ DETAILS ] 11 % Ja België Managers Niet- managers < 30 jaar 30-45 jaar > 45 jaar Industrie Diensten Openbare sector Privésector Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Gewest Gemiddelde score70756774696871697268716866 U weet precies wat er van u verwacht wordt met betrekking tot uw werk 87848886 8886879085888584 De u ter beschikking gestelde uitrusting en materiële middelen zijn aangepast 75797478747578757277 7279 U doet interessant werk 75886975 74758271757769 Bij moeilijkheden kunt u op uw collega’s rekenen om u te helpen 75817280747277747674787169 U bent tevreden over het evenwicht tussen uw professioneel en uw privéleven 717370727170766973707269 U hebt vertrouwen in uw professionele toekomst binnen uw onderneming 7178687173696871786671 67 U komt ’s ochtends met plezier werken 66676574636465667262686362 U voelt zich gewaardeerd door uw hiërarchie 6272586862606562 63655960 U werkt in een stimulerende omgeving 60675672595458606358605863 Uw hiërarchie bekommert zich om uw competenties en uw opleiding 5664536155 5856 57595840

12 W ELZIJN OP HET WERK EN HR- BELEID VAN DE ONDERNEMING 12

13 W ELZIJN OP HET WERK EN HR- BELEID : W ELKE ZIJN DE HR- BELEIDSMAATREGELEN DIE DE GROOTSTE IMPACT HEBBEN OP HET WELZIJN OP HET WERK ? Rangschikking van de HR-beleidsmaatregelen in functie van hun impact op het welzijn op het werk Prioriteiten = voorkomen een ongunstig oordeel over het welzijn Fundamentals = bevorderen een positief oordeel over het welzijn (15 landen) % van de werknemers dat van mening is dat de onderneming op dit vlak een positief beleid voert xx 13

14 HR- BELEIDSMAATREGELEN [ DETAILS ] 14 % te veel + voldoende België Managers Niet- managers < 30 jaar 30-45 jaar > 45 jaar Industrie Diensten Openbare sector Privésector Vlaams Gewest Waals Gewest Brussel Gewest Welzijn op het werk 70776673677076686672756067 Gezondheid op het werk 74797179717480727175796765 Flexibiliteit in de organisatie van de werktijd 74847079727577747574767273 Overdracht en opfrissing van de competenties 6865707766 7766 70746158 Beheer van het einde van de loopbaan 63 82655265626164695746 Inaanmerkingneming van de diversiteit van de medewerkers 8992879088 89888690918488 Integratie van jongeren in de onderneming 86858792858488868487898479 Digitale cultuur 717569766871767065757367

15 Situatie voor België

16 V ERTROUWENSINDICATOREN (1/2) U hebt vertrouwen in de toekomst van uw land (%) 16

17 V ERTROUWENSINDICATOREN (2/2) U hebt vertrouwen in de toekomst van uw onderneming / administratie (%) 17

18 V OORNAAMSTE PROFESSIONELE BEKOMMERNIS Waar maakt u zich vandaag professioneel het meeste zorgen over? (%) 18

19 M OTIVATIE Uw motivatie op het werk vandaag …(%) 19

20 Edenred-oplossingen in België Noot: de details ‘statuut’, ‘leeftijd’, ‘industrie-diensten’ en ‘openbare tgov. privésector‘ worden hier vermeld, omdat het de meest relevante elementen zijn voor het illustreren van dit thema

21 K OOPKRACHT Zou u over het algemeen zeggen dat u vandaag tevreden bent over uw koopkracht? (%) 21

22 P RIORITEITEN Verwacht u voor elk van de volgende domeinen van uw werkgever … (%) 22

23 P RIORITEITEN [ DETAILS ] 23 % dat hij er prioritair werk van maakt België Managers Niet- managers < 30 jaar 30-45 jaar > 45 jaar Industrie Diensten Openbare sector Privésector Vlaams Gewest Waals Gewest Brussel Gewest Hulp op het vlak van vervoer 28292826282923302928193747 Restauratie tijdens de middagpauze 19211719162017192018142330 Ecoconsumptie 171817 1817 142122 Kinderopvang 15 1420161114151912112117 Hulp met een evenwichtige voeding 11131114139912 1171424 Hulp aan afhankelijke naasten (ouderen) 1071113910511185714 Hulp met voeding voor thuis 9510158612889513 Hulp met sport- en cultuuractiviteiten 77698496673915

24 G EZONDE VOEDING Vindt u dat er binnen uw bedrijf te veel, voldoende of te weinig aandacht aan gezonde voeding wordt besteed? (%) 24

25 P ERCEPTIE VAN DE OPLOSSINGEN (1/2) Krijgt u in het kader van uw werk … (%) 25

26 P ERCEPTIE VAN DE OPLOSSINGEN (2/2) (Indien ja) Bent u er tevreden over? (%) 26

27 P ERCEPTIE VAN DE OPLOSSINGEN [ DETAILS ] (1/2) 27 % ja België Managers Niet- managers < 30 jaar 30-45 jaar > 45 jaar Industrie Diensten Openbare sector Privésector Vlaams Gewest Waals Gewest Brussel Gewest Maaltijdcheques 56655253605464543668575457 Ecocheques 3141273430314128944332341 Cadeaucheques 17241317 1619168211617 Opleidingscheques 5749626445528 Sport- en cultuurcheques 3726423424423

28 P ERCEPTIE VAN DE OPLOSSINGEN [ DETAILS ] (2/2) 28 % ST tevreden België Managers Niet- managers < 30 jaar 30-45 jaar > 45 jaar Industrie Diensten Openbare sector Privésector Vlaams Gewest Waals Gewest Brussel Gewest Maaltijdcheques 83888091788487818084828483 Ecocheques 80778382817888777881838069 Opleidingscheques 75 857355896954857010076 Cadeaucheques 74727572797074737573786962 Sport- en cultuurcheques 67656870764063678461 10053

29 I MPACT VAN DE OPLOSSINGEN OP HET WELZIJN OP HET WERK Hebt u tot slot het gevoel dat deze voorzieningen en sociale voordelen een gunstige impact hebben op uw welzijn op het werk? (%) 29

30 Specifieke vragen

31 T EVREDENHEID OVER DE HR- DIENSTEN (1/3) In welke mate bent u tevreden over de diensten die door het HR-departement van uw onderneming geleverd worden? (%) 31

32 T EVREDENHEID OVER DE HR- DIENSTEN (2/3) 32 In welke mate bent u meer bepaald tevreden over de volgende punten? (%) (Filter: door het HR-departement betroffen werknemers)

33 T EVREDENHEID OVER DE HR- DIENSTEN (2/3) [ CATEGORIEËN ] 33 % ST Tevreden België Managers Niet- managers < 30 jaar 30-45 jaar > 45 jaar Industrie Diensten Openbare sector Privésector Vlaams Gewest Waals Gewest Brussel Gewest Beschikbaarheid 60625972605570575961645653 Kwaliteit van de geboden service 56555770545267535557615246 Gebruiksvriendelijkheid van de aangeboden diensten 55575570564865535257585349 Reactietermijn 55575466535164525654575251 Duurzaamheid van de aangeboden diensten 54565366544964515255594946

34 T EVREDENHEID OVER DE HR- DIENSTEN (3/3) Zou u over het algemeen zeggen dat ze ernaar streven om de eigen ‘interne klanten’ (medewerkers, managers, vertegenwoordigers van het personeel, enz.) tevreden te stellen? (%) 34

35 astrid.delatude@edenred.com julia.pironon@ipsos.com Contact


Download ppt "Barometer 2016 Edenred - Ipsos Resultaten voor België Meten en verbeteren van het welzijn op het werk - april 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google