De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brief aan de Galaten -11- De twee evangeliën. Galaten 2:7-10 2 evangeliën 2 apostelschappen Paulus en Petrus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brief aan de Galaten -11- De twee evangeliën. Galaten 2:7-10 2 evangeliën 2 apostelschappen Paulus en Petrus."— Transcript van de presentatie:

1 Brief aan de Galaten -11- De twee evangeliën

2 Galaten 2:7-10 2 evangeliën 2 apostelschappen Paulus en Petrus

3

4 Twee evangeliën met twee doelen Evangelie van de Besnijdenis Redt tot het aardse koninkrijk dat door de profeten aangekondigd en beloofd was Evangelie van de voorhuid Redt tot het lichaam van Christus te midden van de hemelingen in de hemelen

5 Geloof! de Jood moest besnijdenis en wet loslaten als hij het evangelie van de voorhuid wilde geloven  rechtvaardiging is buiten de wet om

6 Geloof in evangelie van de besnijdenis leidt tot vergeving van zonden vergeving = vanaf-laten niet: vrij van veroordeling vergeving zegt geen verzoening aan (wet + ritueel brengen geen verzoening)

7

8 Vergeving vereist dat God voorbij gaat aan de gevolgen van de zonde (gevolg van zonde: doden)

9 vergeving vraagt Gods verdraagzaamheid vergeving toont niet Gods gerechtigheid vergeving toont niet, dat God de Rechtvaardiger is

10 Vergeving veronderstelt dat goede werken komen Illustratie: Hebreeën 6:7,8 Want het land dat de regen indrinkt, die er dikwijls op valt, en die nuttig gewas voort- brengt voor hen door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Maar die dorens en distels voortbrengt, is verwerpelijk en de vervloeking nabij, waarvan het einde tot verbranding leidt.

11

12 Vergeving vereist ‘dat wat met redding van doen heeft’ (Hebreeën 6:9). En: ijver tot de voleinding’ Hebreeën 3:6,14; 6:11; 1 Petrus 2:4; 2 Petrus 1:5-11

13 Hebreeën 10:35-36 beloning voor volharding: Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de belofte zult verkrijgen.

14

15 Evangelie van de besnijdenis houdt ‘volharden tot het einde’ in: Mattheüs 10:22: 24:13 ‘en jullie zullen allen gehaat worden om Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal gered worden’ volharden door de grote verdrukking heen einde van deze eon

16 Ook die uit de natiën werden binnen het evangelie van de besnijdenis geacht rechtvaardig te handelen: maar in ieder volk is degene die Hem vreest en gerechtigheid doet, Hem welgevallig Handelingen 10:35

17

18 Geloof komt voort uit de boodschap die geloofd wordt : 2 evangeliën besnijdenisvoorhuid tekenen, wonderen diverse krachtige daden en uitdelingen van heilige geest Hebreeën 2:4; 6:5 verzegeling met de geest van de belofte, de heilige 2 Corinthiërs 1:22 Efeziërs 1:13; 4:30

19 Hun (besnijdenis) geloof werd voortgebracht door deze factoren (tekenen, wonderen e.d.) Zie: ‘gelooft de werken’ (Johannes 10:38) ‘dit is het werk van God, dat je gelooft in degene die Hij zendt’ (Johannes 6:29) ‘wanneer het gebeurt, zul je geloven’ (Johannes 14:29)

20

21 Besnijdenisevangelie: Geloof heeft werken nodig om volkomen te zijn Jakobus 2:22-24

22 Besnijdenisevangelie: geloof heeft volharding nodig om terugval te voorkomen: Want u hebt volharding nodig… de rechtvaardige zal uit geloof leven Hebreeën 10:36,38

23

24 Koninkrijk – vanaf Saul-David-Salomo Rehabeam – Jerobeam 2 stammen – 10 stammen Babel - Assyrië

25 Babel - Assyrië Terugkeer – Nehemia 400 jaar stilte De Heer Jezus geboren koninkrijksevangelie gepredikt door Johannes en de Heer Jezus

26 De Heer Jezus gekruisigd, opgestaan Petrus + apostelen verkondigen koninkrijksevangelie koninkrijksgemeente groeit – leiders en het volk wijzen af roeping Saulus – ekklesia die Zijn lichaam is, begint

27

28 Geloof…+ volharding Koninkrijk werd afgewezen en nu had- den de gelovigen uit de besnijdenis volharding nodig; de gelovigen wordt gezegd het geloof vast te houden dat hun bekering en vergeving begeleidde

29 de gelovigen wordt gezegd het geloof vast te houden, vooral door drie brieven: Hebreeën en 1,2 Petrus

30 Hebreeënbrief: 2:3,4 wat de Heer begon 3:1 hun Hogepriester 4:14 aansporen om vast te houden 10:12 Hogepriester zit in het heiligste 6:1 de beginselen 10:14 volwassenheid komt onder NV De wet (Thora) bracht geen volkomenheid!

31

32 Petrusbrieven: 1 P 1:1 Gericht aan de vreemelingen in de verstrooiing (Handelingen 8 en 10) 1 P 1:2 besprengd met het bloed van Jezus Christus 1 P 1:3 wedergeboren tot een levende verwachting 1 P 1:23 uit onvergankelijk zaad: woord van God 1 P 1:4 hebben een onvergankelijk lotdeel 1 P 1:5 redding die onthuld wordt in de laatste era’s 1 P 1:7 onthulling van Jezus Christus verwachten zij 1 P 2:20 volharding geeft genade bij God 1 P 1:10-12 de heerlijkheid na het lijden van de Heer

33 Petrusbrieven: 2 P 1:16 Petrus volgde geen mythen 1 P 1:16 sprak van het geloof dat zij gezien hadden 1 P 1:19 het profetische woord dat zeer vast is 1 P 1:10,11 zij zouden niet struikelen, zoals het volk wel deed (Romeinen 11), maar een ruime toegang in het koninkrijk op aarde  één direct doel van het evangelie van de besnijde- nis is: leiden naar de heerlijkheid van de Hebreeuwse profeten

34 Ná het bereikte doel: de heerlijkheid van de Hebreeuwse profeten zal Israël tot het kruis van Christus komen. Wanneer: in de nieuwe schepping, dan zal er geen besnijdenis of onbesnedenen zijn.


Download ppt "Brief aan de Galaten -11- De twee evangeliën. Galaten 2:7-10 2 evangeliën 2 apostelschappen Paulus en Petrus."

Verwante presentaties


Ads door Google