De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Thinking Skills” concept or didactics? 10 april 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Thinking Skills” concept or didactics? 10 april 2008."— Transcript van de presentatie:

1 “Thinking Skills” concept or didactics? 10 april 2008

2 The important thing is not to stop questioning Curiosity has its own reason for existing Albert Einstein

3 Where were you astonished about lately?

4 Research attitude

5 Questions What is the basic knowlwedge our students must have? How to get an research attitude with our students? How we can make our students active thinkers and can we make it daring

6 skills knowledge attitude

7 “Developing better thinking and reasoning skills may have as much to do with creating dispositions for good thinking as it has to do with acquiring specific skills and strategies. For this reason classrooms need to have open-minded attitudes about the nature of knowledge and thinking and to create an educational atmosphere where talking about thinking – questioning, predicting, contradicting, doubting – is not only tolerated but actively pursued. Increasingly it is recognised that developing thinking skills has implications not only for pupils’thinking but for teacher development and teacher thinking as well as for the ethos of schools as learning communities.” c. McGuiness, ‘Teaching thinking: New signs for theories of cognition’ in: Educational Psychology 13, 3/4

8 What are “Thinking Skills”? In Engeland: Thinking for Learning (T4L) Based on Accelerated learning Is there a thinking language? Interest in neurosciense No “one size fits all” education

9 Information-processing skills Reasoning skills Enquiry skills Creative thinking skills Evalution skills

10 Set of skills Sorting information Classificify, grouping Analysing, Contexts Compare en contrasts Predicting, hypotheses Conclusions Facts and opinions Brainstorming Cause en effect Generating new ideas Thinking about solutions Setting goals Test en evaluate Planning Making decisions Making priorities Problem solving Enquiry Pro’s and cons Reflective thinking

11 Basic assumptions –Intelligence is workable –Challenge en interest leads to motivation (cognitive conflict and challenge) –Participation is important –Collaboration: coöperatief learning –Mediation is essential –Concepts are important –Metacognition: thinking about learning –Strategies for thinking –Make bridges in transfer; use in other situations

12 “It is not what pupils learn, but how they learn it that matters. How they learn depends on their cognitive processing capability, and intervention in the process by which this capability develops is the route to fundamental improved life chances in the population of learners’ Adey, P., Shayer, M. and Yates, C. A teacher’s guide to thinking science: the curriculum materials of the cognitive acceleration through science education project (Nelson 1995).

13 Optimale prestatie Climate Rich environment Skills Meta cognition Interaction Activ didactics

14 Thinking for learning Leren A Stimulans (input) studentAntwoord

15 Thinking for Learning Leren B Stimulans (input) ‘mediation’ student‘mediation’Answer

16 Accelerated learning Describe the outcomes Input ActivityDemonstrate Review en reflect thinkingproces thinkingproces Connect the learning Supportive learning environment Big picture

17 De opbouw van een les Introductie Het onderwerp/thema wordt ingeleid en er wordt aangegeven wat de inhoud en het doel ervan is. De leerlingen worden gestimuleerd hun voorkennis op te halen, zodat deze wordt geactiveerd. Direct wordt de relatie gelegd met de relevantie ervan voor datgene wat geleerd gaat worden. De denk- en leerstrategieën, die geoefend worden, worden expliciet genoemd, zodat de leerlingen het doel kennen van de activiteit. Actief denken In de activiteit zijn denkvaardigheden opgenomen, die de activiteit verrijken en ondersteunen. Deze worden toegepast en dus geoefend. De leerkracht ‘bemiddelt’ op bepaalde momenten in het denk- en leerproces, door leerlingen vragen te stellen, nieuwe informatie te geven enzovoorts. Denken over denken De leerlingen worden uitgedaagd te denken over hoe ze hebben gewerkt, welke denkvaardigheden daarvoor nodig waren en hoe effectief het was. Verslag doen is hierbij een belangrijk middel. Toepassen van denken – Transfer De leerlingen overdenken en wordt laten zien hoe de denkvaardigheden, die geoefend zijn, in andere situaties effectief ingezet kunnen worden.

18 Verbinden van het leren Concrete voorbereiding Cognitief conflict Onderzoek en Probleemoplossing - De uitdaging van een nieuwe situatie, die leerlingen verder brengt, dan hun bestaande kennis en begrip. Verslag laten uitbrengen, controleren, terugdenken delen v. groepsresultaten Verbinden met andere contexten en situaties Openen van concepten Voorkennis activeren Instructie Begeleiden groepjes Stellen van vragen Feedback geven Samenvatten Aanmoedigen Links naar ander contexten Transfer

19 Vaardigheden leerkracht! Opent concepten Kennis Motiveert Regisseert Daagt uit Stelt de ‘goede vragen’, 'Buigt vragen om' Begeleidt, geeft feedback Levert informatie Observeert Verdiept Inspireert Vat samen Beheerst een goede nabespreking, transfer

20 Engels Curriculum INFORMATIEVERWERKING Stelt leerlingen in staat: relevante informatie te zoeken en vinden te sorteren te classificeren te seriëren te vergelijken en contrasten te zien te analyseren en verbanden te leggen REDENEREN Stelt leerlingen in staat: redenen te geven voor meningen en acties te induceren en deduceren de taal goed te gebruiken om uitleg te kunnen geven met betrekking tot gedachten te (be)oordelen en beslissingen te nemen aan de hand van meningen en bewijs

21 Vervolg VRAGEN STELLEN Stelt leerlingen in staat: relevante vragen te stellen problemen en definities te poneren te plannen wat te doen en hoe onderzoek te doen resultaten te voorspellen en te anticiperen op de consequenties conclusies te testen en ideeën te verbeteren CREATIEF DENKEN Stelt leerlingen in staat: ideeën te genereren en uit te werken hypothesen op te stellen tijd te nemen voor verbeelding te kijken naar alternatieve innovatieve resultaten EVALUEREN Stelt leerlingen in staat: op informatie te evalueren een oordeel te geven over de bruikbaarheid en waarde van wat is gelezen, gehoord en gedaan beoordelingscriteria te ontwikkelen voor eigen en andermans werk en ideeën vertrouwen te hebben in hun eigen beoordeling

22 Mogelijke werkvormen Welk Woord Weg (odd one out) Verboden te zeggen (tabboo) Levenslijn (lifeline) Levende Grafiek (living graphs) Beelden om te onthouden (maps from memory) Mysterie

23 Results Using odd-one-out once or a few times per half term predicts better results in science than more or less frequent use. Using mind or concept mapping about once or twice a term predicts better results in science Using fortune lines or living graphs predicts better results in science. Using mysteries predicts better results in science Many results in skills were not measured

24 usefull http://www.learner.org/resources/


Download ppt "“Thinking Skills” concept or didactics? 10 april 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google