De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop christelijke politiek Gegeven door:. Doel van de avond Een objectief beeld van Nederlandse christelijke partijen en hun standpunten. Discussie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop christelijke politiek Gegeven door:. Doel van de avond Een objectief beeld van Nederlandse christelijke partijen en hun standpunten. Discussie."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop christelijke politiek Gegeven door:

2 Doel van de avond Een objectief beeld van Nederlandse christelijke partijen en hun standpunten. Discussie d.m.v. stellingen

3 Programma 19.30 Opening Introductie Presentatie: wat is christelijke politiek? Gelegenheid tot vragenstellen 20.10 Pauze 20.30 Discussie 21.15 Afsluiting

4 Opening van de avond

5 Jongerenorganisatie van de ChristenUnie Missie: Wie is PerpectieF? “De vereniging wil een politieke jongerenbeweging zijn, waarvan de leden, in eenheid verbonden door de liefde voor God en de medemens, elkaar en andere jongeren interesseren en enthousiasmeren voor en mobiliseren en toerusten tot actieve deelname van christenen aan het publieke debat in maatschappij en politiek."

6 PerspectieF Ede Afdeling van PerspectieF Bestuursleden: Simcha Looijen Rienette Sytsma Coby Hekman Dirk-Jan de Jeu

7 Introductie

8 Presentatie ‘Wat is Christelijke Politiek?’

9 Wat is christelijke politiek? Dat is politiek die: Gefundeerd is op de bijbel; werkt vanuit de overtuiging dat Gods wil het beste zijn voor de samenleving; niet uitgaat van de goedheid van de mens; de zwakken beschermt; die God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf in het besturen probeert handen en voeten te geven.

10 Christen Democratisch Appèl Gebaseerd op normen en waarden zoals die ook in de bijbel te vinden zijn. Brede volkspartij voor christenen en niet- christenen.

11 Maatschappelijk middenveld, waar mensen zichzelf organiseren, centraal. Christen-democratie is brede internationale stroming tussen liberalisme (‘VVD’) en sociaal- democratie (‘PvdA’). In Europa georganiseerd in de Europese Volkspartij. www.cda.nl

12 De bijbel als het woord van God als basis, de belijdenisgeschriften, die dit ook naspreken, bevatten ook voor de politiek wijsheid. Christelijk-sociale politiek als kern van de praktische politiek; het leven dat in relatie staat met God, de naaste en de schepping staat centraal, de overheid waarborgt deze onderlinge verantwoordelijkheid voor het leven door duidelijke grenzen te stellen.

13 De overheid moet zich baseren op het Woord van God, het kwaad indammen en gerechtigheid nastreven. Samen met het SGP in een fractie in het Europees Parlement. De European Christian Political Movement als Europees verband voor samenwerking. www.christenunie.nl www.ecpm.tk

14 Staatkundig Gereformeerde Partij Theocratie is het uitgangspunt; eenheid van kerk en staat. Gereformeerd: de belijdenisgeschriften spelen een grote rol.

15 Een grote nadruk op de eigen verantwoorde- lijkheid van de burger. Europees samen met de ChristenUnie in een fractie in het Europees Parlement. www.sgp.nl

16 Gelegenheid tot vragenstellen

17 Pauze

18 Lagerhuis discussie 3 stellingen 15 minuten per stelling 1 persoon die discussie observeert en winnaar kiest gaan staan als je wat wilt gaan zeggen discussieleider kiest uit wie wat mag zeggen

19 Stelling 1: Democratie is niet Bijbels en moet daarom afgewezen worden.

20 Stelling 2: De overheid moet zich niet met het alcoholgebruik van jongeren bemoeien, dit is primair een taak voor de ouders.

21 Stelling 3: De gemeente Ede moet haar verantwoordelijkheid nemen en opdracht geven de posters bij Cinemec te verwijderen.

22 Stelling 4: Ede moet meer een studentenstad worden!

23 Afsluiting


Download ppt "Workshop christelijke politiek Gegeven door:. Doel van de avond Een objectief beeld van Nederlandse christelijke partijen en hun standpunten. Discussie."

Verwante presentaties


Ads door Google