De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemeen PTOW: een verhaal van … 7 B’s Bricks Bytes (Brains &) Behaviour Bills Business Buy-in Benefits.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemeen PTOW: een verhaal van … 7 B’s Bricks Bytes (Brains &) Behaviour Bills Business Buy-in Benefits."— Transcript van de presentatie:

1 Algemeen PTOW: een verhaal van … 7 B’s Bricks Bytes (Brains &) Behaviour Bills Business Buy-in Benefits

2 Voorbereidend P&O-traject: algemeen ALGEMEEN: Oriëntatie: (2015)Overkoepelend Zelf op de hoogte zijn van principes hnw / ptow / werken in open kantoor: delen werkplekken; clean desk; activity based werken (werkplek, overlegplek, facilities); digitalisering; groepsklassementen; plaatsonafhankelijk werken; afsprakenkader het nieuwe kantoor. Tip: per entiteit werkgroepje oprichten met de vertegenwoordigers in de externe werkgroepen VAC Brussel: communicatie, mobiliteit, ICT, Informatiebeheer en P&O, en de ambassadeurs. Analyse:(2015) Per (deel)entiteit AS IS-situatie ivm aantal deeltoepassingen ptow. Sjabloon: maturiteitschecklist excel. Zie ptow-toolbox + hr-deelnetwerken Entiteitseigen visie(2015)Overkoepelend / per entiteit Bepalen entiteitseigen visie. Sjabloon: business case. Sjabloon: projectvoorstel. Opmaken afsprakenkader PTOW. Zie voorbeeld afsprakenkader AgO. Kloofanalyse:(2015)Per (deel)entiteit Op welke domeinen / deeltoepassingen dient actie ondernomen te worden ? Uitvoering:(vanaf 2 de helft 2015)Overkoepelend / per entiteiet Opstellen trajectplan. Sjabloon: projectvoorstel. Ondersteunen leidinggevenden en personeelsleden. Werken aan organisatieontwikkeling (actieve arbeidsorganisatie). Monitoring / evaluatie: Niveau Vlaamse overheid: juni 2016: algemene bevraging stand van zaken implementatie PTOW Bijsturing:

3 Stand van zaken aan de hand van QSR

4 Conclusies - Algemeen: Invoering PTOW voor verhuis naar VAC = tegen half 2017. - Nieuwe kantoorAfhankelijk van startpositie Digitalisering en archivering; werkplekken delen; clean desk; open feedbackcultuur - Telewerken Aandachtspunt: mobiele telefoons voor alle personeelsleden Op te nemen in IT-werkgroep Afspraken telefoonpermanentie, bereikbaarheid / beschikbaarheid. In afsprakenkader PTOW. - Tijdsregistratie Afhankelijk van startpositie Prikklok niet prominent aanwezig in VAC Aandachtspunt: prikplicht afbouwen. Saldo prikklokuren. Compensaties. - Tijdsonafhankelijk werken Ondersteuning PTOW-verantwoordelijken Aandachtspunt: wettelijke regelingen. Cfr. aanpak AgO. PTOW-specialistennetwerk: 14 april - Entiteitseigen visie ? Zie toolbox PTOW - Afsprakenkader PTOW ? Cfr. beschikbare modellen. bv. AgO.

5 Rol leidinggevenden Voorbeeldfunctie opnemen in PTOW bv. valideren entiteitseigen visie en PTOW-afsprakenkader werken in nieuwe kantooromgeving afspraken over o.m. bereikbaarheid en beschikbaarheid Begeleiden van medewerkers in (re)organisatie van het werk bv. paper poor werken en digitalisering begeleiden Coachende stijl van leidinggeven: nieuwe werknemer staat centraal.

6 Rol leidinggevenden Waardegedreven leidinggeven: Vertrouwen hebben in medewerkers Open feedbackcultuur stimuleren Daadkracht stimuleren bv. minder nadruk op HOE, meer op WAT en WAAROM meer focus op resultaat Traject en PLOEG ifv SMART plannen, opvolgen, evalueren en bijsturen Wendbaar werken bv. flexibiliteit in (samen)werken evolueren naar meer zelfsturende teams Wordt opgenomen in PTOW-specialistennetwerk juni 2016: Wendbaar werken in vertrouwen.

7 Het oude leidinggeven

8 Van CCC naar VVVV

9 Vervolgtraject VAC Brussel: Publicatie documenten: toolbox PTOW site VAC Brussel … Volgend overleg werkgroepen ? Andere globale initiatieven ? Per entiteit: Oprichting multidisciplinaire werkgroep VAC Brussel Eigen traject, ook op basis van QSR. … (infosessies ?) Algemene ondersteuning AgO: -toolbox PTOW -toolboxen verandermanagement, organisatiecultuur, IAO … -ondersteuningsaanbod voor leidinggevenden en voor personeelsleden -PTOW-specialistennetwerken -P&O-werkgroep VAC Brussel -ad hoc advies

10 Voorstelling Breakout sessies Praktisch: 2 maal 30 minuten: Keuze uit: -Vragen aan de projectgroep Trees Verhoogen -Hoe archiveren en digitaliseren ? Dries Vandaele -Hoe bouw je de prikplicht af ? Gerda Serbruyns -Meer focus op resultaat Helena De Clercq -De rol van de leidinggevenden Vicky van den Berge -Werkplekspel Linda Baumans -dKB op weg naar Joris Bouve -OE: voorbereidend traject Bart Lippens

11


Download ppt "Algemeen PTOW: een verhaal van … 7 B’s Bricks Bytes (Brains &) Behaviour Bills Business Buy-in Benefits."

Verwante presentaties


Ads door Google