De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sean Desmedt - IRB. Introductie Doel Methode Resultaten Conclusie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sean Desmedt - IRB. Introductie Doel Methode Resultaten Conclusie."— Transcript van de presentatie:

1 Sean Desmedt - IRB

2 Introductie Doel Methode Resultaten Conclusie

3 Sean Desmedt - IRB De databank ‘Biobanque’  Patiënten van CHU - Persoonlijke gegevens - Biologische gegevens - Klinische gegevens - Diagnostiek Voordien:  Excel  Moeizaam Maladie d’Alzheimer

4 Sean Desmedt - IRB Een software maken in Access waarmee je: -Records kan opzoeken adhv een ‘numéro code’, -Records kan opzoeken adhv een Galaxynummer, -Records kan opzoeken adhv andere parameters, -Gegevens kan visualiseren, -Records kan toevoegen, -Records kan bewerken, -Gegevens kan exporteren naar Excel, -Gegevens kan afdrukken. Bijkomend: -Wachtwoord gelinkt aan permissies -Logboek -Handleiding

5 Sean Desmedt - IRB Access: VBA – Programmeertaal SQL – Querys LES FORMULAIRES – Flexibel

6 Sean Desmedt - IRB Flexibel: Code kan runnen bij verschillende gebeurtenissen

7 Sean Desmedt - IRB Combinatie van VBA en SQL: ' Declare the variables we need. Dim StrSQL As String, DQ As String ' Put " into the DQ-variable.  DQ = " DQ = Chr(34) ' Set db. Set Dbs = CurrentDb ' Check if the query exists, delete it when it does. If ExistsQuery(" SQL-query") = True Then DoCmd.DeleteObject acQuery, " SQL-query" ' Put this SQL-instruction into a variable. StrSQL = " SQL-instruction “ ' Make a query. Set qdf = Dbs.CreateQueryDef(“SQL-query", StrSQL) Opmerking: SELECT  Dbs.CreateQueryDef() INSERT, UPDATE, DELETE  DoCmd.RunSQL

8 Sean Desmedt - IRB De tabellen: - Login: het type gebruiker controleren - LogTable: logfile - Data : de databank NaamType Login Name Tekst Password Tekst + wachtwoord NaamType TimeLogged Date "dd/mm/yyyy hh:nn:ss" Action Memo Zorgt voor een keuzelijst: -Hospital -Doctor -Sexe -Diagnose Diagnose AMS Autre CIS Autres DCL possible DCL probable Démence mixte Démence vasculaire DFT DFT SLA Diagnostic indéterminé DLFT DTA composante frontable DTA possible DTA probable HCA MCI DTA MCI indéterminé MCI psy MCI vasc NORB Normal Périphérique PK PK déménce PSP PSY SEP SGB (Guillain Barré) SLA

9 Sean Desmedt - IRB Nom du champTypeNom du ChampType Numéro code Numérique (obligatoire) LCR Abeta40 Texte N° Hosp Texte LCR Abeta38 Texte Nom patronymique Texte 14-3-3’ Texte Nom usuel Texte (obligatoire) CRP Texte Prénom Texte (obligatoire) Diagnostic 1 Texte BIOBANQUE Texte "??/??/??-?-????" Diagnostic 2 Texte ABTAU Texte "??/??/??-?-????" Diagnostic Libre Texte 14-3-3 Texte "??/??/??-?-????" Confirmation Diagnostic Texte Médecin Texte MSD-Tau Texte Date de naissance Date (obligatoire) "?/??/????" Or "??/??/????" MSD-sAPPa Texte Sexe Texte (obligatoire) "M" Or "F" MSD-sAPPb Texte Date du prélèvement Date (obligatoire) "?/??/????" Or "??/??/????" MSD-Abeta38 Texte NEURO Oui/Non MSD-Abeta40 Texte BioB Oui/Non MSD-Abeta42 Texte SEP Oui/Non MMS Texte Baltazar/ Autre Texte Plasma Abeta42 Texte Volume LCR Numérique Plasma Abeta40 Texte Prot-LCR Texte Plasma AbetaN-42 Texte LCR Abeta42 Numérique Plasma AbetaN-40 Texte LCR t-Tau Numérique Code Texte "?????" Or "????" LCR p-Tau Numérique Remarques Mémo IATI Texte Utilisation Texte Data:

10 Sean Desmedt - IRB Als we Access openen: De werkmenu’s verbergen  Het menu “Login” wordt geopend

11 Sean Desmedt - IRB Inloggen: 1) Is alles ingevuld? 2) Query uitvoeren. 3) Dcount 1 / 0 ? – Is het goed ingevuld? 5) Open het corresponderend menu. – Wachtwoord AD / BL / MD  AD = Alle menu’s reactiveren

12 Sean Desmedt - IRB 3 type gebruikers : -Beheerder -Laboranten/ Onderzoekers -Dokters 2 menus: -‘Menu principal’  BL + AD -‘Menu médecin’  MD + AD

13 Sean Desmedt - IRB Access sluiten Terugkeren naar het login menu Handleiding openen De tabel ‘Data’ exporteren Als AD  De tabel ‘LogTable’ exporteren Anders: De knoppen van het hoofdmenu:

14 Sean Desmedt - IRB De knoppen van het hoofdmenu: Nieuw? Updaten? Query uitvoeren

15 Sean Desmedt - IRB

16 De knoppen van het hoofdmenu: BIOBANQUE ABTAU 14-3-3 Query uitvoeren

17 DoCmd.GoToRecord,, acFirst DoCmd.GoToRecord,, acPrevious DoCmd.GoToRecord,, acNext DoCmd.GoToRecord,, acLast =" Résultats: " & [CurrentRecord] & " de " & Aantal("*") Sean Desmedt - IRB DoCmd.OutputTo DoCmd.PrintOut

18 Sean Desmedt - IRB

19 De knoppen van het hoofdmenu: 3 Types: -Tekst -Numeriek -Selectievakjes

20 Sean Desmedt - IRB Querycontructie: StrSQL = "SELECT * FROM Data WHERE " & SQLName & " AND " & SQLLCRa & “ AND “ & SQLLCRb & “ AND “ & SQLNEURO & “ ORDER BY [NUMERO CODE];” Voorbeeld: Query: SELECT * FROM Data WHERE [Nom usuel] Like “*rico*” AND [Volume LCR] > 2 AND [Volume LCR] < 15 AND NEURO = -1 ORDER BY [NUMERO CODE];

21 Sean Desmedt - IRB Het ‘menu médecin’ : Zoals ‘recherche par numéro’ Minder parameters

22 Sean Desmedt - IRB Access: - Efficiënt - Flexibel Andere optie: webtool MySQL/PHP – Niet beschikbaar. De software in Access voldoet aan de vraag van het labo. Ze verliezen minder tijd met opzoekwerk. De code heeft commentaren die Pr. S. Lehmann gaan helpen voor eventuele toekomstige modificaties. Nadeel: -Niet het beste programma – Beveiliging! Andere optie: webtool MySQL/PHP – Niet toegestaan.

23 Sean Desmedt - IRB


Download ppt "Sean Desmedt - IRB. Introductie Doel Methode Resultaten Conclusie."

Verwante presentaties


Ads door Google