De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(Centrum)visie Breugel Behouden & versterken. 1.Opening (wethouder dhr. Frenken) 2.Algemeen (wat, waar en hoe?) 3.De aanpak, het proces 4.Stap: beeldvorming.

Verwante presentaties


Presentatie over: "(Centrum)visie Breugel Behouden & versterken. 1.Opening (wethouder dhr. Frenken) 2.Algemeen (wat, waar en hoe?) 3.De aanpak, het proces 4.Stap: beeldvorming."— Transcript van de presentatie:

1 (Centrum)visie Breugel Behouden & versterken

2 1.Opening (wethouder dhr. Frenken) 2.Algemeen (wat, waar en hoe?) 3.De aanpak, het proces 4.Stap: beeldvorming 5.Beeldvorming (ruimtelijke scenario’s) a)Bronnen b)Wat; Analyse en relaties c)Oplossings-/denkrichtingen (Wat - Waar) d)Ideeën e)Van idee naar ruwe schets f)Van ruwe schets naar visie g)Naar het totaal beeld 6.Planning 7.Discussie, vragen, opmerkingen Agenda

3 Opening (wethouder dhr. Frenken)

4 Algemeen Wat, waar en hoe? De vraag wat is beantwoord in de bijeenkomsten onder leiding PON en gedocumenteerd in het rapport “Breugel leeft”. De vraag waar is de vraag die we middels deze visie willen beantwoorden. Welke ontwikkelingen is op welke plaats (on)wenselijk. Oftewel; waar en waar niet! Hierbij rekening houdend met de kwaliteiten, bestemmingsplannen, provinciaal beleid etc. De vraag hoe is onderdeel van de uitwerking van de visie in uitvoerings-/deelplannen.

5 De aanpak, het proces BeeldvormingBesluitOordeel Beeldvorming: (Welke informatie is er? Feiten of aannames? Welke informatie mist?) Een gezamenlijk beeld creëren van alle probleemstellingen zodat inzichtelijk wordt waarover men een besluit dient te nemen. Oordeel: (Wat zijn de opties? Wat zijn de beoordelingscriteria? Wat zijn daarvan de consequenties? Hoe haalbaar zijn deze opties? Hoe wenselijk zijn deze opties?) Het inzichtelijk maken van mogelijke oplossingen en de voor- en tegenargumenten voor deze opties. Besluit: Welke optie? Om welke redenen (positieve consequenties)? Met welke risico's (negatieve consequenties)? hoe uitvoering van besluit? Het benoemen van een specifieke en beargumenteerde keuze. Bron: COT Instituut voor veiligheid en crisismanagement

6 Stap: beeldvorming 2011 2012 BeeldvormingBesluitOordeel ‘PON’ Breugel Leeft

7 Beeldvorming (Bronnen) De beeldvorming heeft plaats gevonden gedurende het onderzoek en de bijeenkomsten in het kader van het PON- onderzoek. Samen met de hieronder genoemde andere bronnen is de ‘beeldvorming’ compleet gemaakt. Bronnen: PON-rapport Verslagen en uitkomsten eerdere burger-bijeenkomsten ihkv Breugel leeft Ontwerp structuurvisie (KuipersCompagnons) Provinciaal beleid (Structuurvisie, EHS, GHS) Gemeentelijk beleid (Collegeprog., begroting, kadernota) Stedenbouwkundige(n) (o.a. inbreng dhr. Biggelaar) Bestemmingsplannen IHP (Integraal huisvestingsplan Onderwijs)

8 Beeldvorming (WAT: Analyse en Relaties) Jeugdhonk Woonzorgcomplex Uitbreiding Boerderij Korfbalveld Herinrichting plein Em-té Oefenruimte koren Ouderensoos/Breugelse koffiekamer Horecavoorziening Uitbreiding BSO Bredeschool Zaal voor feesten en partijen Steunpunt zorgdiensten Heemkunde Cafe Jongerehnhuisvesting Ouderenhuisvesting Zorg Recreatie/sport Onderwijs Ontspanning samenkomst Economie Bron: PON-rapport P60 ev Wonen

9 Beeldvorming (WAT: Analyse en Relaties) Jeugdhonk Woonzorgcomplex Uitbreiding Boerderij Korfbalveld Herinrichting plein Em-té Oefenruimte koren Ouderensoos/Breugelse koffiekamer Horecavoorziening Uitbreiding BSO Bredeschool Zaal voor feesten en partijen Steunpunt zorgdiensten Heemkunde Cafe Jongerehnhuisvesting Ouderenhuisvesting Zorg Recreatie/sport Onderwijs Ontspanning samenkomst Economie Bron: PON-rapport P60 ev Wonen

10 Beeldvorming (WAT: Analyse en Relaties) Jeugdhonk Woonzorgcomplex Uitbreiding Boerderij Korfbalveld Herinrichting plein Em-té Oefenruimte koren Ouderensoos/Breugelse koffiekamer Horecavoorziening Uitbreiding BSO Bredeschool Zaal voor feesten en partijen Steunpunt zorgdiensten Heemkunde Cafe Jongerehnhuisvesting Ouderenhuisvesting Zorg Recreatie/sport Onderwijs Ontspanning samenkomst Economie Bron: PON-rapport P62 ev Wonen Sfeervol kloppend DORPSHART

11 Beeldvorming (Wat: Analyse en Relaties) Relaties: WOZOCO Leerplein Breugel Handboog Jeu de Boules De boerderij Accommodatieplan Structuurvisie Centrum Breugel Bongerd Corridor Tennis Breugel Boksschool PlatOO/ Spring/ Piggelmee SKPO/ Korein

12 2011 2012 Stap: Oordeel BeeldvormingBesluitOordeel Mei - Nov

13 Oplossings-/denkrichtingen (Wat - Waar) Bron: PON-rapport P60 ev Accomodatieplan Wat: Plaats voor de gewenste ontwikkelingen Waar: Clustering en (gezamenlijke) benutting aanwezige faciliteiten Dorpshart Wat: Sfeervolle plek voor ontmoeting en aantrekkelijkheid voor ondernemers Waar: Omgeving Em-té, Bongerd en Boerderij Wonen Wat: Voor ouderen, zorgbehoevenden en Jongeren Waar: Centrum, inbreidingslokaties, Petrus Canisiuss Openbare ruimte Wat: Onderhoud, beheer Waar: Overal (Verkeers)veiligheid Wat: Fiets- en looproutes, verkeersonveilige situaties Waar: Binnen mogelijkheden en toekomstige ontwikkelingen

14 Beeldvorming (Ideeën) Nu > << Straks

15 Beeldvorming (Van idee naar ruwe schets)

16 Beeldvorming (Van ruwe schets naar visie)

17 Beeldvorming (Van idee naar visie [ruimtelijke scenario’s]) Clustering Cultuur (binnen)sport en – recreatie, zaal, horeca

18 Beeldvorming (Van idee naar visie [ruimtelijke scenario’s]) Wonen, winkelen diensten en verbeteren openbaar gebied Clustering Cultuur (binnen)sport en – recreatie, zaal, horeca

19 Beeldvorming (Van idee naar visie [ruimtelijke scenario’s]) (Brede) School, wonen (Wozoco) Clustering Cultuur (binnen)sport en – recreatie, zaal, horeca Wonen, winkelen diensten en verbeteren openbaar gebied

20 Beeldvorming (Van idee naar visie [ruimtelijke scenario’s]) Clustering Cultuur (binnen)sport en – recreatie, zaal, horeca (Buiten)sport en -recreatie Wonen, winkelen diensten en verbeteren openbaar gebied (Brede) School, wonen (Wozoco)

21 Beeldvorming (Van idee naar visie [ruimtelijke scenario’s]) Clustering Cultuur (binnen)sport en – recreatie, zaal, horeca (Buiten)sport en -recreatie Groene corridor versterken en verbinden met Dommeldal Wonen, winkelen diensten en verbeteren openbaar gebied (Brede) School, wonen (Wozoco)

22 Beeldvorming (Van idee naar visie [ruimtelijke scenario’s]) Clustering Cultuur (binnen)sport en – recreatie, zaal, horeca (Buiten)sport en -recreatie Groene corridor versterken en verbinden met Dommeldal Wonen (inbreiding) Wonen, winkelen diensten en verbeteren openbaar gebied (Brede) School, wonen (Wozoco)

23 Beeldvorming (Van idee naar visie [ruimtelijke scenario’s]) Clustering Cultuur (binnen)sport en – recreatie, zaal, horeca (Buiten)sport en -recreatie Groene corridor versterken en verbinden met Dommeldal Wonen (inbreiding) Wonen (uitbreiding) Wonen, winkelen diensten en verbeteren openbaar gebied (Brede) School, wonen (Wozoco)

24 Beeldvorming (naar het totaalbeeld) Ontwikkelen/versterken: Maatschapelijke functies, winkels en wonen Ontwikkelen/versterken: Cultuur, (binnen)sport en recreatie Ontwikkelen/verbeteren: Fietspaden / fietsstraten Maatschappelijk Gemengd Maatschappelijk Detail

25 2011 2012 BeeldvormingBesluitOordeel Dec - Jan Planning Oordeel (mei – november): Ruimtelijke scenario’s (locatie, project, thema’s) Toetsen / verfijnen ruimtelijke scenario’s Besluit (1 ste /2 e kwartaal 2012): Definitieve visie / uitvoeringsprogramma: 1 ste kwartaal 2012 Start uitvoeringsprogramma: vanaf 2 e kwartaal 2012

26 2011 2012 BeeldvormingBesluitOordeel Planning Met het besluit, het vaststellen van de visie, kan gewerkt gaan worden aan concrete projecten (uitvoeringsprogramma). Hierbij moet gedacht worden aan; 1.Private projecten (o.a.:WOZOCO, woningbouw(corporatie(s)) 2.Publieke projecten (o.a.: wegen, fietspaden, openbaar gebied) 3.Privaat-publieke projecten (o.a.: school, inwoners, verenigingen…)

27 Discussie, vragen, opmerkingen


Download ppt "(Centrum)visie Breugel Behouden & versterken. 1.Opening (wethouder dhr. Frenken) 2.Algemeen (wat, waar en hoe?) 3.De aanpak, het proces 4.Stap: beeldvorming."

Verwante presentaties


Ads door Google