De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VLIR-EQUAL-Project: “Equality Guide” Gelijke Kansen Gids voor Universiteiten HR Instrumenten voor Gelijke Kansen Persontmoeting 12 oktober 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VLIR-EQUAL-Project: “Equality Guide” Gelijke Kansen Gids voor Universiteiten HR Instrumenten voor Gelijke Kansen Persontmoeting 12 oktober 2005."— Transcript van de presentatie:

1

2 VLIR-EQUAL-Project: “Equality Guide” Gelijke Kansen Gids voor Universiteiten HR Instrumenten voor Gelijke Kansen Persontmoeting 12 oktober 2005

3 VolgendeVorige 3 VLIR - Werkgroep Gelijke Kansen Coördinator van het project: Vlaamse Interuniversitaire Raad VLIR - Werkgroep Gelijke Kansen  Missie van de VLIR – Werkgroep Gelijke Kansen Tijdens de raadsvergadering van 18 oktober 2000 besliste de VLIR tot oprichting van een werkgroep Gelijke kansen. Binnen deze werkgroep kunnen de universiteiten onderling informatie uitwisselen, leren van elkaars goede praktijken en verdere initiatieven formuleren omtrent 'gelijke kansen’, dat hierbij in de meest ruime betekenis wordt gedefinieerd. De werkgroep zal aldus thema's behandelen als de genderproblematiek aan de Vlaamse universiteiten, de integratie van allochtone studenten en personeelsleden, non-discriminatie als gevolg van religie, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid,... (http://www.vlir.be)

4 VolgendeVorige 4Doelstelling EQUAL  Gelijke Kansen als pijler van de Europese Werkgelegenheidstrategie “EQUAL wil via transnationale samenwerking een stimulans vormen voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën en methodieken die alle mogelijke vormen van discriminaiie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt tegengaan.” (http://www.equal.be)  Bijdragen aan een open en transparante arbeidsmarkt “Partners werken samen rond een welomschreven thema en bundelen hierbij hun expertise en ervaring. Op die manier kunnen discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt doeltreffend worden aangepakt.” (http://www.equal.be)

5 VolgendeVorige 5Consortium Interuniversitair overleg  Principieel akkoord van VLIR d.d. 16/3/2004 Formele toestemming van VLIR voor indiening van het EQUAL-project uitgevoerd door de Werkgroep Gelijke Kansen  Indiening projectvoorstel Aanvraag Deel 1 d.d. juli 2004 Aanvraag Deel 2 d.d. april 2005  Consortium van deelnemende universiteiten: Vrije Universiteit Brussel Universiteit Gent K.U.Leuven Universiteit Hasselt Universiteit Antwerpen

6 VolgendeVorige 6Partners Nationaal partnerschap  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie Wetenschap en Innovatie - Departement Onderwijs, Afdeling Universiteiten  Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen  Steun van Vlaams Minister van Gelijke Kansen  Steun van Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming

7 VolgendeVorige 7 Transnationaal partnerschap (EU)  NL - Universiteit Maastricht Project: Participatie van vrouwen als prioriteit voor wetenschap Equal thema: Reducing the gender gap and desegragation  UK – Bradford College Project: Joining policy + Joining practice (JIVE) Equal thema: Employability  SP – Generalidad Valenciana – Consellera de economica, hacienda y empleo Project: Género y Diversidad Equal thema: Reducing the gender gap and desegragation Partners

8 VolgendeVorige 8 ESF - EQUAL VLIR - Werkgroep Gelijke Kansen Coördinator Secretariaat K.U.Leuven Project Team Projectleiding Onderzoeker Experts UAntwerpen Project Team Projectleiding Onderzoeker Experts UHasselt Project Team Projectleiding Onderzoeker Experts VLIR consortium Nationale partners “PROFESION@L” Generalidad Valenciana - Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo – Direccion GE “JIVE” Bradford College - UK Resource Centre for Women in Science, Engineering and Technology “PRIORITY FOR PARTICIPATION” Maastricht University Centre for Gender and Diversity Vlaams Minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Wetenschap en Innovatie Departement Onderwijs Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Transnationale partners “EQUALITY GUIDE” VUB Project Team Projectleiding Onderzoeker Experts UGent Project Team Projectleiding Onderzoeker Experts

9 VolgendeVorige 9 Geïntegreerde aanpak Gelijke kansen  Werkdefinitie van gender mainstreaming “Gender mainstreaming is the (re)organisation, improvement, development and evaluation of policy processes so that a gender equality perspective is incorporated in all policies and at all stages by the actors normally involved in policy-making.” (Cf. Council of Europe, Gender Mainstreaming, 1998)  Keuze voor een geïntegreerde aanpak van gelijke kansen - Streven naar een structureel gelijke kansenbeleid aan universiteiten - Focus op gender en diversiteit - Procesmatige aanpak met beleidstoepassingen - Pilootprojecten d.m.v. diverse modules en case studies - Uitwisseling van de leereffecten

10 VolgendeVorige 10 Inhoud van de modules Diverse thema’s  MODULE “Personeelsontwikkeling en Organisatiecultuur” Wat: Zelfevaluatie van de personeelsontwikkeling en organisatiecultuur Case: Beleidstoepassing aan de Vrije Universiteit Brussel  MODULE “Carrièreverloop (instroom - doorstroom - uitstroom)” Wat: Inventarisatie en contextuele vergelijking m.b.t. de in-, door- en uitstroom Case: Beleidstoepassing aan de Universiteit Gent  MODULE “Loopbaanbeleid” Wat: Doorstroomkansen en loopbaanbeleid aan de universiteit Case: Beleidstoepassing aan de K.U.Leuven

11 VolgendeVorige 11 Inhoud van de modules Diverse thema’s  MODULE “Mentorschap” Wat: Mentorproject voor jonge academici Case: Beleidstoepassing aan de Universiteit Hasselt  MODULE “Wetenschapscommunicatie” Wat: Training in wetenschapscommunicatie voor vrouwelijke wetenschappers Case: Beleidstoepassing aan de Universiteit Antwerpen

12 VolgendeVorige 12 Welke methoden? Diverse methoden  GEEN wetenschappelijk onderzoek… WEL beleidsondersteunend project!!!  Aanpak per module - Literatuurstudie - Case studies in eigen universiteit:  Beleidsoefening  Praktijktoepassing  Procesbeschrijving  Evaluatie - Uitwisseling van leereffecten en ervaringen - Publicatie van de gids “EQUALITY GUIDE”

13 VolgendeVorige 13 Welk product? Publicatie van een praktische gids “Equality Guide” Gelijke Kansen Gids voor Universiteiten HR Instrumenten voor Gelijke Kansen  Diverse modulaire onderdelen in een praktische gids: MODULE “Zelfevaluatie voor personeelsontwikkeling en organisatiecultuur” MODULE “Carrièreverloop (instroom – doorstroom - uitstroom)” MODULE “Loopbaanbeleid” MODULE “Mentoringtraject” MODULE “Training wetenschapscommunicatie”  Focus op procesrapportering: Rapporteren van succesfactoren Identificeren van valkuilen

14 VolgendeVorige 14Timing Projectduur: 36 maanden Fase 1: Voorbereidingsfase (vanaf 1/11/2004, 6 maanden) - nationaal partnerschap opzetten - transnationaal partnerschap opzetten - projectinhoud afstemmen Fase 2: Implementatiefase (vanaf 1/9/2005, 24 maanden) - Uitvoering - Productontwikkeling - Netwerking Fase 3: Disseminatiefase (6 maanden) - Publicatie van de gids ‘Equality Guide’ - Verspreiden van good practices en leereffecten - Realiseren van beleidseffecten op nationaal en Europees niveau

15 VolgendeVorige 15Contact VLIR – Werkgroep Gelijke Kansen Projectcoördinatie Prof. Dr. Mieke Van Haegendoren, Voorzitter VLIR-Werkgroep Gelijke Kansen Elsy Van Roy, Projectcoördinator Ilse Haesendonck, Projectcoördinator Projectsecretariaat Tel: 016/ 32.56.14 E-mail: info@gkg.kuleuven.be http://www.vlir.be


Download ppt "VLIR-EQUAL-Project: “Equality Guide” Gelijke Kansen Gids voor Universiteiten HR Instrumenten voor Gelijke Kansen Persontmoeting 12 oktober 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google