De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WERELD 2 hv 4 Water: soms teveel, vaak te weinig § 2-5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WERELD 2 hv 4 Water: soms teveel, vaak te weinig § 2-5."— Transcript van de presentatie:

1 WERELD 2 hv 4 Water: soms teveel, vaak te weinig § 2-5

2 Water: soms teveel

3 Water: vaak te weinig

4 Water in beweging Welke vormen kan het water aannemen in de lange kringloop van het water? vloeistof gas vast Welke vormen kan het water aannemen in de korte kringloop in warme gebieden? vloeistof gas

5 Water in beweging Welke kringloop is voor de mens het belangrijkst en waarom? De lange kringloop want bij de korte blijft zoet water buiten bereik van de mens

6 De verdeling van het water Zoet water versus zout water Oppervlakte- water versus grondwater Vernieuwbaar water versus Niet-vernieuwbaar water Natte gebieden versus droge gebieden

7 Water in balans Aanvoer: neerslag grond- en rivierwater fossiel water Afvoer: verdamping uitstroom in zee gebruik door mens Nuttige neerslag= neerslag min verdamping

8 Water in beweging: wat is wat? neerslag infiltratie grondwater poreus gesteente ondoorlaatbare laag

9 Vernieuwbaar of niet-vernieuwbaar? neerslag infiltratie grondwater Fossiel water oppervlaktewater vernieuwbaar niet–vernieuwbaar duurzaam waterbeheer? Nee, niet–duurzaam waterbeheer

10 De verdeling van het water Er is maar weinig zoet water Er is maar weinig bereikbaar zoet water ABC Welke uitspraken horen bij welke afbeelding? B Zoet oppervlaktewater C A Ontzilten is een dure oplossingA Bevroren waterB WaterdampC

11 De verdeling van het water Bereikbaar zoet water is een schaars goed: je moet er dus zuinig mee omgaan. Toch stroomt veel neerslag ‘ongebruikt’ terug naar zee omdat: veel neerslag valt in dun bevolkte gebieden veel neerslag valt in de winter als het te koud is om aan akkerbouw te doen (einde groeiseizoen) veel neerslag valt slechts in een korte periode

12 Risicogebieden voor overstromingen Van elk risicogebied verschijnt eerst een hint: Rivier- en kustvlaktes Gebieden aan de voet van een gebergte met een rotsige ondergrond Gebieden met tropische orkanen Gebieden met hevige regenval in de zomer en veel smeltwater Gebieden met stroomopwaarts ontbossing Gebieden die verstenen (riolering)

13 Risicogebieden voor overstromingen Is de oorzaak het werk van de mens of ligt het aan de natuur? Rivier- en kustvlaktes Gebieden aan de voet van een gebergte met een rotsige ondergrond Gebieden met tro- pische orkanen Gebieden met hevige regenval in de zomer en veel smeltwater Gebieden met stroomopwaarts ontbossing Gebieden die verstenen Natuur Mens Natuur Mens Natuur

14 Het aantal overstromingen neemt toe Oorzaken:minder infiltratie doorontbossing en verstening het bedijken van rivieren bodemdalingdoor het oppompen van drinkwater zeespiegelstijging door het versterkte broeikaseffect

15 Maatregelen tegen / bij overstromingen Maatregelen op korte – of lange termijn? Het verminderen van het versterkte broeikaseffectLange termijn Het weer in het hele stroomgebied in de gaten houden Korte termijn Het weren van nieuwe bewonersLange termijn

16 Maatregelen tegen / bij overstromingen Maatregelen op korte – of lange termijn? Het aanleggen van dijken en dammenKorte termijn Het veilig stellen van drinkwater na een overstromingKorte termijn Meer ruimte voor de rivierenLange termijn Evacuaties met burgers oefenenKorte termijn

17 Watertekorten naar soorten Legenda: weinig of geen watertekort naderend fysiek watertekort fysiek watertekort economisch watertekort geen gegevens geen watertekort fysiek watertekort naderend fysiek watertekort economisch watertekort

18 Great Man-made River Project in Libië Deze pijpleiding loopt naar een gebied met een fysiek watertekort De pijpleiding is bedoeld om de kans op waterstress te verkleinen Het fossiele water is afkomstig uit eenaquifer Een pijpleiding is beter dan een kanaal omdat er dan minderverdampt Hier is niet sprake van duurzaam waterbeheer

19 Watersparen: vasthouden wat je hebt Voordelen stuwdam: Voorraad drink- en irrigatiewater Elektriciteit opwekking Regelen waterstand stroomafwaarts Nadelen:Gedwongen verhuizingen Het stuwmeer slibt na een tijd dicht Vergroot kans op aardbevingen Duurzamer is: water vasthouden: kleinschalig in eigen omgeving

20 Water sparen: minder gebruiken / meer hergebruiken Juist of onjuist? 1. Dit plaatje past het best bij een gebied met een economisch watertekort 2. Hoe verder naar rechts des te minder duurzaam watergebruik 3. Hoe zuiniger het watergebruik des te minder infiltratie 4. De irrigatievorm is van invloed op de nuttige neerslag Onjuist Juist


Download ppt "WERELD 2 hv 4 Water: soms teveel, vaak te weinig § 2-5."

Verwante presentaties


Ads door Google