De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Water besparen in kleinschalige tuinbouw met de AquaTag contactloze bodemvocht sensor Jos Balendonck, Wim Stenfert Kroese (STS), Max Hilhorst (STS) Achtergrond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Water besparen in kleinschalige tuinbouw met de AquaTag contactloze bodemvocht sensor Jos Balendonck, Wim Stenfert Kroese (STS), Max Hilhorst (STS) Achtergrond."— Transcript van de presentatie:

1 Water besparen in kleinschalige tuinbouw met de AquaTag contactloze bodemvocht sensor Jos Balendonck, Wim Stenfert Kroese (STS), Max Hilhorst (STS) Achtergrond Door met bodemvocht sensoren de watergift te sturen, kan direct bespaard worden op water tot wel 50%, en indirect op meststoffen. Vooral in aride gebieden kan de tuinbouw daarvan profiteren. Sensoren zijn vaak duur en meten alleen lokaal, terwijl het bodemvochtgehalte sterk kan variëren binnen een kraanvak. De AquaTag is een nieuw, gepatenteerd concept van een contactloze bodemvocht en EC meter (Figuur 1). Deze is goedkoop en kan dus in grote aantallen toegepast worden om nauwkeuriger het gemiddelde vochtgehalte van een kraanvak te bepalen. Doelstelling Resultaten Aanpak De Aquatag is oorspronkelijk ontwikkeld door SensorTag Solutions BV (STS), in samenwerking met de TU-Delft, TNO, TU-Eindhoven en een aantal ingenieursbureaus, ondersteund door STW. Dit project werd ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), in het kader van het programma 'Partners voor Water “ (PVWS12003). De EGE Universiteit, agrarische faculteit (Izmir, Turkije) voerde op locatie in Orhanli bij 8 telers de experimenten uit. Dankwoord De AquaTag (met korte pennen) is in eerste instantie ontwikkeld voor de potplantenteelt in Nederland. In dit project is op basis van dezelfde techniek een watergeefstrategie voor de tuinbouw in Turkije met kleinschalige, grondgebonden teelten ontwikkeld. Doel was de techniek laagdrempelig te houden om deze daarmee ook wereldwijd beschikbaar te kunnen maken voor teelten waarbij besparing op water, meststoffen, energie en kosten belangrijk is, en waarbij “high- tech” systemen niet economisch rendabel toepasbaar zijn. Figuur 1. De AquaTag sensor met “lange” pennen. Groente telers plaatsten 5 sensoren per kraanvak. Een keer per dag werden met een handmeter metingen uitgevoerd (Figuur 2). Op basis van het gemiddeld vochtgehalte, gaf de handmeter een beregeningsadvies (wel/niet beregenen en een tijdsduur). Daarbij werd rekening gehouden met de grondsoort, het gewastype, en het gewasstadium. Telers werden om de 5 dagen bezocht, waarbij de sensorwaarden en watermeters werden afgelezen en geregistreerd. Watergiften zijn vergeleken met die van kraanvakken waar de telers zelf de watergift bepaalden zonder gebruik van de sensoren. Figuur 3. Het verloop van het watergebruik bij een biologische paprikateelt, en het gemeten (gemiddelde) vochtgehalte, vergeleken voor met en zonder sensor geïrrigeerde kraanvakken. Figuur 2. Het uitlezen van de AquaTag sensor met de handmeter. In de met sensor gestuurde kraanvakken realiseerden de telers een gelijkmatiger vochtgehalte en een waterbesparing van 12-40% ten opzichte van de niet geregelde kraanvakken (voorbeeld voor een paprika bioteelt in Figuur 3). Geen van de telers gaf aan dat hij een mindere opbrengst of mindere kwaliteit had gerealiseerd. Wageningen UR Glastuinbouw Postbus 644, 6700 AP Wageningen Contact: Jos.Balendonck@wur.nl T,M + 31 (0)317 48 32 79 http://www.wageningenur.nl/nl/show/Water-besparen-in-Turkije-met-de- bodemvochtsensor-AquaTag.htm SensorTagSolutions BV Postbus 23199, 3001 KD Rotterdam Contact: Wim Stenfert Kroese Email: wsk@sensortagsolutions.com T +31 (0)10 71 44 972, M +31 (0)6 22 77 66 58 http://www.sensortagsolutions.com/


Download ppt "Water besparen in kleinschalige tuinbouw met de AquaTag contactloze bodemvocht sensor Jos Balendonck, Wim Stenfert Kroese (STS), Max Hilhorst (STS) Achtergrond."

Verwante presentaties


Ads door Google