De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stimulering NOM marktontwikkeling. Bestaande Financieringsinstrumenten NOM-introductie  Internationaal EIB: laagrentende lening voor grote investeringsprojecten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stimulering NOM marktontwikkeling. Bestaande Financieringsinstrumenten NOM-introductie  Internationaal EIB: laagrentende lening voor grote investeringsprojecten."— Transcript van de presentatie:

1 Stimulering NOM marktontwikkeling

2 Bestaande Financieringsinstrumenten NOM-introductie  Internationaal EIB: laagrentende lening voor grote investeringsprojecten in duurzaamheid (Portaal), NOM-fabrieken?  Rijk Woco:  STEP: tot max € 4.500 per NOM corporatiewoning  FEH: laagrentende lening voor duurzame renovaties (0,5% - 1,9%) Woco/Part  ISDE: (warmtepomp, zonnecollector, etc.) ca. € 500 - €3.000 per woning  TKI: Subsidie voor R&D (o.a. NOM componentontwikkeling) Part:  NEF: max 25.000 voor 15 jaar tegen 2,9% rente  Banken: 106% LTV, LTI + € 27.000  Provincie/gemeenten  Regionale NOM subsidies: 5.000-15.000 per NOM particuliere pilotwoning  Enkele gemeentes: Verlaagde leges of zelfs nul leges voor NOM (ca. 8.000 verschil in St. Michielsgestel)

3 Komende Financieringsinstrumenten NOM-versterking  Internationaal EIB: Fonds voor objectgebonden financiering, vanaf 2017?  Rijk: zomer 2016 Woco:  EPV: 1-1,4 €/m2/jaar verdiencapaciteit Woco/Part:  Bij uitponden tot 15.000 € p/w risicoafdekking verkoopwaarde NOM  Banken/Netwerkbedrijven: pilot objectgebonden financiering Part:  NEF: max 60.000 € voor x jaar tegen verlaagde rente  NEF: Ca. 20% (?) investeringsubsidie voor NOM/NOM-ready PMC’s  VNG/Stroomversnelling innovatiesporen NOM/NOM-Ready: Ca. 7 miljoen tender regionale innovatiecoalities: ondersteuning ontwikkeling NOM/NOM-ready PMC’s Ca. 1 miljoen Stroomversnelling:  NOM/NOM-ready PMC marktversterking

4 NOM/NOM-Ready PMC marktversterking

5 NOM versus NOM-Ready?

6 NOM-Ready als onderdeel van NOM  Stroomversnelling aanbod ontwikkeling  Stroomversnelling Koop particuliere ervaringen  Bewegingen buiten de Stroomversnelling  Dus: zelf NOM-ready bepalen!

7 NOM/NOM Ready Innovatiespoor

8 Wat maakt een PMC een NOM-PMC?  PMC met functionele prestatiegaranties (NOM-keur), o.g.v.  Netto Energieneutraal  Goed binnenmilieu  Levensduurverlenging & onderhoud  Economisch verantwoord (TCO, woonlastenneutraal)  PMC afgestemd op mutatiebehoefte eigenaar

9 Wat maakt een PMC een NOM-Ready PMC?  PMC met functionele prestatiegaranties (afgeleid van NOM-keur), o.g.v.  Energie-op-de-meter reductie  Verbeterd binnenmilieu  Levensduurverlenging & onderhoud (bouwkundig en bouwfysisch)  PMC bevat tevens overdraagbaar PvA om te komen tot NOM!  Energiecomponent van PMC is economisch verantwoord (kosten/baten)

10 Aanzet verwoord in NOM-Ready definitie Een propositie voor een gebouwingreep met een pakket van maatregelen c.q. een PMC kan worden aangemerkt als Nom-Ready indien: 1. zowel de ingreep zelf én de vervolgingrepen, waarmee de woning volledig Nul-op-de-Meter gemaakt kan worden op een later tijdstip, leidt tot gegarandeerde functionele prestatieverbeteringen ten aanzien van energie, binnenmilieu, bouwfysica, wooncomfort en onderhoud én 2. een overdraagbaar plan van aanpak, waarmee de complete Nul-op-de-Meter gebouweigenschappen (als gedefinieerd binnen het NOM-keur) in de toekomst gerealiseerd kunnen worden zonder desinvesteringen, bouwkundige en bouwfysische risico’s, en andere beperkingen in het wooncomfort bij gemiddeld gebruik van de woning, onderdeel uitmaakt van de propositie én 3. de TCO van specifieke energetische verbeteringen van de ingreep, middels de verlaagde woonlasten, maximaal gelijk is aan de TCO van de woning voor de ingreep, als bepaald op moment van de geleverde propositie. Dit tezamen maakt het huis een NoM-Ready-huis™ Communicatieve beschrijving NOM-Ready houdt in dat de woning direct verbeterd wordt en verantwoord voorbereid is op een volledig energieneutraal functioneren door middel van latere ingrepen. Een plan van aanpak voor de latere ingrepen maakt onderdeel uit van de NOM-Ready propositie en de kosten van de energiemaatregelen wegen op tegen de baten van een verlaagde energierekening en eventueel daaraan verbonden onderhoudslasten.

11 Vragen?  Werkt deze NOM-ready™ definitie voldoende versterkend voor NOM-beweging?  Kunnen aanbieders NOM-ready™ concepten bouwen afgeleid van huidige NOM-concepten?

12 NOM/NOM-Ready PMC marktversterking

13 Opzet innovatiestimulans NOM-Ready landelijk Deel A Innovatie met de NoM bouwers om 1 richting de particulier te komen met NoM in 1 of meer verbonden stappen 2 uitwerken van pakket van functionele prestaties waaraan NOM-readiness van het pakket valt te toetsen 3 Vanuit dit handvat de NoM aanbieders hun pakket in industrieel vervaardigbare modules laten opdelen. 4 wat extra effort op hoogbouw voor VvE’s Deel B Innovatie hulp bij regionale innovatie initiatievenVan daar uit: 1 hulp bij conceptontwikkeling van Nom ready pakketten 2 hulp bij prestatie garantie contracten 3 aanreiken van slimme componenten vanuit de toeleverende industrie Deel C opzetten van een energie prestatie garantie systematiek. 1 Verbinding NOM-keur en prestatiegaranteiecontracten 2Verbinding richting SWK/Bouwgarant/Woonborg D ontwikkeling van NoM ready advies voor woningen en vvE's. 1 Versterking kennisniveau b.v. middels masterclasses 2 Verrijking adviestools met NOM/NOM-Ready PMC 3 Opzet NOM/NOM-Ready suppliers etalage (onderscheid kaf/koren o.a. o.b.v. prestatiegarantie)

14 Vragen?  Welke kansen biedt dit voor industriele NOM-ready/NOM-modules voor bouwers en toeleveranciers?  Wat vereist dit van kwaliteitstoetsing?  Wat vereist dit van adviespraktijk?  Welke kansen biedt dit voor verbinding landelijke/regionale dynamiek?


Download ppt "Stimulering NOM marktontwikkeling. Bestaande Financieringsinstrumenten NOM-introductie  Internationaal EIB: laagrentende lening voor grote investeringsprojecten."

Verwante presentaties


Ads door Google