De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afschaffing centrale loting Frank Peters studentendecaan UU-scholennetwerk 12 november 2015 1 Via Invo egen | Kopt ekst en Voett ekst invoe gen Suba fdelin.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afschaffing centrale loting Frank Peters studentendecaan UU-scholennetwerk 12 november 2015 1 Via Invo egen | Kopt ekst en Voett ekst invoe gen Suba fdelin."— Transcript van de presentatie:

1 Afschaffing centrale loting Frank Peters studentendecaan UU-scholennetwerk 12 november 2015 1 Via Invo egen | Kopt ekst en Voett ekst invoe gen Suba fdelin g | Titel van de prese ntati e

2 Achtergrond In 2015 199 numerusfixusopleidingen (136 hbo & 63 wo) met 44.000 plaatsen (27.00 hbo en 17.00 wo) 53.000 aanmeldingen (30.000 hbo & 23.000 wo) 137 numerusfixusopleidingen met 100% decentrale selectie (106 hbo & 21 wo) 12 november 2015 2

3 Achtergrond Voor studiejaar 2016-2017 heeft de Universiteit Utrecht vier numerusfixusopleidingen Biomedische Wetenschappen / 175 plaatsen / 100 % decentraal Diergeneeskunde / 225 plaatsen waarvan 30 % decentraal Geneeskunde / 304 plaatsen / 100 % decentraal Farmacie / 270 plaatsen / 100 % decentraal 12 november 2015 3

4 Achtergrond Afschaffing centrale loting via de wet Kwaliteit in Verscheidenheid (juli 2013): vergroten inhoudelijke match tussen student en opleiding (bijdragen aan studentsucces) 100% decentrale selectie doet meer recht aan de verschillende eisen en verschillende opleidingen de geluksfactor voor studenten moet uit het systeem 12 november 2015 4

5 Achtergrond Afschaffing centrale loting via de wet Kwaliteit in Verscheidenheid (juli 2013): vermijden van schijnfixi begrijpelijk, uitvoerbaar en betaalbaar voor student & instelling 12 november 2015 5

6 Afschaffen centrale loting geen ministerplaatsen meer o gereserveerde plaatsen voor de eilanden o schaduwplaats o overplaatsing naar andere stad o hardheidsclausule bij uitloting geen 8+ plaatsen meer geen wachtlijsten en ruilmogelijkheden het centrale bureau aanmelding & plaatsing wordt opgeheven 12 november 2015 6

7 Tijdpad voor de kandidaat Landelijke en harde deadlines 1 oktober t/m 15 januari: aanmelden via Studielink –te weinig aanmeldingen? Kandidaten zijn geselecteerd en moeten een studiekeuzetest doen. 16 januari – begin april: selectie –ten minste 2 soorten criteria, b.v. cognitief en non-cognitief 15 april: bekendmaking rangnummer 15 april: start uitgeven Bewijs van Toelating –student moet deze binnen 14 dagen accepteren 1 september (uiterlijk): inschrijven afronden via machtiging collegegeld 12 november 2015 7

8 Aanmeldmogelijkheden voor de kandidaat 2 aanmeldingen mogelijk, met uitzondering van –Geneeskunde (wo) –Tandheelkunde (wo) –Mondzorg (hbo) –Fysiotherapie (hbo) Welke opties zijn mogelijk? Psychologie Twente & Fysiotherapie HAN Tandheelkunde UvA & Farmacie UU Geneeskunde RUG & Diergeneeskunde UU 12 november 2015 8

9 Aanmeldmogelijkheden voor de kandidaat 2 aanmeldingen mogelijk, met uitzondering van –Geneeskunde (wo) –Tandheelkunde (wo) –Mondzorg (hbo) –Fysiotherapie (hbo) Welke opties zijn niet mogelijk? Geneeskunde RUG & Geneeskunde UU Fysiotherapie HAN & Fysiotherapie Fontys 12 november 2015 9

10 Aanmeldmogelijkheden praktisch 2 aanmeldingen mogelijk, met uitzondering van –Geneeskunde (wo) –Tandheelkunde (wo) –Mondzorg (hbo) –Fysiotherapie (hbo) limitatieve lijst wordt opgesteld door de minister. Koepelorganisaties kunnen een verzoek tot wijziging indienen. opleidingen moeten van de minister elke mogelijke combinatie aanbieden, desnoods via een extra selectieronde UU probeert de selectiedagen op elkaar af te stemmen. 12 november 2015 10

11 Twee inschrijvingen mogelijk? nee, kandidaat mag zich uiteindelijk maar voor 1 numerusfixusopleiding inschrijven. krijgt kandidaat op 15 april 2 bewijzen van toelating dan moet die een keuze maken. accepteert kandidaat op 15 april een bewijs van toelating voor x, en krijgt die op 1 augustus een bewijs van toelating voor y dan moet die een keuze maken. 12 november 2015 11

12 Wat blijft gelijk? vóór 1 september onderwijscapaciteit doorgeven door instelling maximaal aantal keer deelnemen aan selectie per opleiding is gesteld op 3; instelling kan dit beperken tot 1 of 2 keer bij desbetreffende opleiding aan die instelling. Historie vanaf 2000- 2001 telt mee kandidaat moet aan alle toelatingseisen voldoen om ingeschreven te kunnen worden. Deadline is aan de instelling zelf. mogelijkheid om kans/deelname te laten corrigeren indien niet voldaan aan vooropleidingseisen door te zakken 12 november 2015 12

13 Wanneer wordt de centrale loting afgeschaft? met ingang van het studiejaar 2017-2018 kandidaat die volgens oude regeling nog een schaduwplaats of bezwaarplaats heeft gekregen moet toegelaten worden zonder vorm van selectie. in september 2016 kan kandidaat zien welke selectiecriteria een opleiding toepast. Vragen? E-mail f.j.v.m.peters@uu.nl 12 november 2015 13


Download ppt "Afschaffing centrale loting Frank Peters studentendecaan UU-scholennetwerk 12 november 2015 1 Via Invo egen | Kopt ekst en Voett ekst invoe gen Suba fdelin."

Verwante presentaties


Ads door Google