De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BESPREKING VAN DE LEZING VAN MARLIES KLUCK DOOR LOBKE AELBRECHT VIERDE DAG VAN DE NEDERLANDSE ZINSBOUW (DZN4) HOGESCHOOL GENT, 29 OKTOBER 2010 (On)enigheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BESPREKING VAN DE LEZING VAN MARLIES KLUCK DOOR LOBKE AELBRECHT VIERDE DAG VAN DE NEDERLANDSE ZINSBOUW (DZN4) HOGESCHOOL GENT, 29 OKTOBER 2010 (On)enigheid."— Transcript van de presentatie:

1 BESPREKING VAN DE LEZING VAN MARLIES KLUCK DOOR LOBKE AELBRECHT VIERDE DAG VAN DE NEDERLANDSE ZINSBOUW (DZN4) HOGESCHOOL GENT, 29 OKTOBER 2010 (On)enigheid in de rechterperiferie: de rol van identiteit en proximiteit in Nederlandse achterwaartse conjunctiereductie

2 Eerst en vooral… Bedankt, Marlies, voor deze erg interessante lezing! Empirisch en theoretisch sterk uitgewerkt Aandacht voor de tekortkomingen op het vlak van de dataverzameling en eventuele verbeteringen voor verder onderzoek Interessant onderwerp

3 Een zestal vragen en opmerkingen 1. Datavragen 2. Periferieconditie 3. Combinatie achterwaartse CR en ATB 4. Proximiteitsprincipe en zichtbare structuur

4 1. Datavragen (1) 1. Onderscheid tussen gapping en achterwaartse CR Ze gedragen zich op syntactisch vlak verschillend: Gapping: enkel constituenten, niet per se rechterperiferie, … Achterwaartse conjunctiereductie: Rechterperiferie, ook niet-constituenten, …  Verschillende behandeling

5 1. Datavragen (2) Voorbeelden en testzinnen: combinatie van de twee (1) a.Anna kent een vrouw die van DAAG _, en Roos kent een man die MOR gen een marathon loopt. b.Ik heb een gerecht MET _, en jij hebt een gerecht ZON der paddenstoelen bereid.  Gapping + achterwaartse conjunctiereductie

6 1. Datavragen (3) Effect van deze combinatie op de resultaten? De standaard gapping of achterwaartse CR zinnen krijgen al geen perfecte score, dus verwachten we een effect van de combinatie? Mijn oordeel over (1): voorkeur voor de versie met gapping en achterwaartse CR.

7 1. Datavragen (4) !! Soms lijkt gapping de zin slechter te maken: (2) a. Anna wilde GIS teren _, en Roos wilde van DAAG hardlopen. b.?? Anna wilde GIS teren _, en Roos wilde van DAAG hardlopen.  Interessant om te testen?

8 1. Datavragen (5) 2. Komt multidominantie ook voor op lagere niveaus dan het zinsniveau? (3) a. Een rode en een witte auto b. Une voiture et une maison blanche  Multidominantie?

9 1. Datavragen (6) Zo ja, verwacht je dan dezelfde effecten bij gedeelde elementen met een verschillende waarde? (4) a. Een rode en twee witte auto/auto’s b. Une voiture et un bateau blanc/blanche  Voorspelling Geen verminderde grammaticaliteit: NP-ellipsis Wel verminderde grammaticaliteit: ACR (multidominantie)

10 1. Datavragen (7) 3. Testzinnen: nooit voegwoord dat (5) a.Het verbaast me dat jij een boek, en hij een tijd- schrift leest. b.Het verbaast me dat Els van katten maar Bert van honden houdt.  Is dit bewust zo gekozen?

11 1. Datavragen (8) Mijn oordeel: met dat zijn de zinnen gemarkeerd. (6) a.??Het verbaast me dat jij een boek, en dat hij een tijdschrift leest. b.??Het verbaast me dat Els van katten maar dat Bert van honden houdt.  Geen CP coördinaties in achterwaartse CR?  Hoe kan dit verklaard worden onder de multi- dominantie-analyse?

12 2. PF-deletie-analyse (1) Drie benaderingen voor RNR: Verplaatsingsanalyse PF-deletie Multidominantie

13 2. PF-deletie-analyse (2) Probleem voor PF-deletie-analyse: look-ahead (3) dat Roos een APpel _, en Anna een baNAAN eet. Eet in het eerste deel van de coördinatie wordt niet uitge- sproken omdat het een identieke tegenhanger heeft in het tweede deel, maar op het moment dat je naar het eerste deel kijkt, weet je nog niet dat er een identieke tegenhanger zal zijn.

14 2. PF-deletie-analyse (3) Mogelijke oplossing uit het PF-deletie-kamp: De volgorde waarin de twee conjuncten worden opge- bouwd is ofwel (i) eerst het tweede conjunct, ofwel (ii) allebei tegelijk  Wat als je tijdens de derivatie al kan zien of iets een identieke tegenhanger heeft? (in de lijn van een multipele LF/PF spell-out, zie Kayne 1998, Epstein & Seely 2002 of Marušič 2005)

15 2. PF-deletie-analyse (4) !! Ander probleem voor de PF-deletie-analyse: Zoals je zegt, kan deze analyse kan niet voorspellen of iets in het eerste conjunct wordt uitgesproken (gapping) of in het tweede (RNR).  Dus ook geen verklaring voor de syntactische verschillen tussen RNR en gapping (constituentdeletie, rechterperiferie-conditie)  Multidominantie-benadering werkt beter voor RNR

16 Een zestal vragen en opmerkingen 1. Datavragen 2. Periferieconditie 3. Combinatie achterwaartse CR en ATB 4. Proximiteitsprincipe en zichtbare structuur

17 2. Periferieconditie Hoe werkt de periferieconditie, die ervoor zorgt dat enkel de rechterperiferie kan gedeeld worden, precies? Hoe sluit multidominantie een zin als (7) uit? (7) *Roos heeft _ een boek _ en Anna heeft Tom een concertticket gegeven.

18 Een zestal vragen en opmerkingen 1. Datavragen 2. Periferieconditie 3. Combinatie achterwaartse CR en ATB 4. Proximiteitsprincipe en zichtbare structuur

19 3. Combinatie ACR en ATB (1) Achterwaartse CR en ATB krijgen allebei een multidominantieanalyse. Verschil tussen de twee: ATB kan enkel met constituenten  Het gedeelde element in ATB wordt verplaatst, terwijl dat niet zo is voor de gedeelde elementen in achterwaartse conjunctiereductie.

20 3. Combinatie ACR en ATB (2) Kunnen de twee gecombineerd worden? Zo ja, hoe gaat dat in z’n werk? (8) a.Wat wilde Anna gisteren, en Roos vandaag aan Tom geven? b.Wat wilde Anna gisteren t wat aan Tom geven, en Roos vandaag t wat aan Tom geven?

21 Een zestal vragen en opmerkingen 1. Datavragen 2. Periferieconditie 3. Combinatie achterwaartse CR en ATB 4. Proximiteitsprincipe en zichtbare structuur

22 4. Proximiteitsprincipe en zichtbare structuur (1) Hoe gaat dat scannen precies? Je stelt jezelf hier de erg interessante vraag wat het proximiteitsprincipe ‘ziet’: Om de agreementfeiten te kunnen verklaren, moet het niet enkel toegang hebben tot featurebundels, maar ook tot de structuur: Het moet een onderscheid kunnen maken tussen objecten en subjecten.

23 4. Proximiteitsprincipe en zichtbare structuur (2) ! De structuur moet niet alleen zichtbaar zijn voor de agreementfeiten, maar ook voor linearisatie: (9) De linearizatie van α (of β) in [ γ α β] wordt nagelaten indien (i) en (ii): (i) α een andere ouder γ’ heeft, buiten γ; (ii) of γ’ bevat γ of γ’ is nog niet gescanned. Zonder de structuur kan de linearisatieregel niet weten of α nog een andere ouderknoop Y’ heeft buiten Y, of of Y ingebed is onder Y’.

24 4. Proximiteitsprincipe en zichtbare structuur (3) Proximiteitsprincipe: agreement met het meest recent uitgespelde onderwerp/het meest nabije onderwerp (10) ?*Is/?Ben jij of hij de winnaar?  Niet alleen achteruit, maar ook vooruit kijken! = look-ahead?

25 4. Proximiteitsprincipe en zichtbare structuur (4) Agreement met meest nabije onderwerp? (11) Omdat Roos, of was jij het, een huis heeft/hebt gekocht, …  Mijn oordeel: heeft/*hebt  De structuur moet zichtbaar zijn!

26 Tot slot Bedankt! Het was een erg leerrijke lezing met leuke data, die intrigerende vragen oproepen voor verder onderzoek.


Download ppt "BESPREKING VAN DE LEZING VAN MARLIES KLUCK DOOR LOBKE AELBRECHT VIERDE DAG VAN DE NEDERLANDSE ZINSBOUW (DZN4) HOGESCHOOL GENT, 29 OKTOBER 2010 (On)enigheid."

Verwante presentaties


Ads door Google