De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Syndroom van Korsakoff

Verwante presentaties


Presentatie over: "Syndroom van Korsakoff"— Transcript van de presentatie:

1 Syndroom van Korsakoff
https://www.youtube.com/watch?v=LpV3yAlyBaI

2 Wat is het? Niet aangeboren hersenletsel;
Vernietiging van hersencellen t.g.v. alcoholmisbruik in combinatie met vit B1 (thiamine) deficiëntie óf ten gevolge van hersentrauma of vergiftiging;

3 Ziekte van Wernicke Bewustzijnsveranderingen en verwardheid
Coma (en mogelijk dodelijke afloop als er niet meteen thiamine wordt gegeven) Nystagmus (oogbewegingsstoornis) Evenwichtsstoornissen/loopstoornissen (ataxie) Leverfunctiestoornissen horen niet bij deze ziekte, maar zie je als alcoholisme de oorzaak van Wernicke is.

4 Neuropathie Delirium tremens: hallucinaties, tremoren. (Epilepsie is een apart en groot probleem bij alcoholonttrekking, maar is geen onderdeel van Wernicke). Acute en levensbedreigende toestand van totale uitputting en ontreddering/verwardheid Retrograde amnesie

5 Het geheugen Kort – lang – direct
Thalamus – cortex -Hippocampus (limbisch systeem) Expliciet (bewust; episodisch en semantisch) en impliciet (onbewust)

6 Executieve functies Initiëren: vermogen om met taken of handelingen te beginnen Inhiberen; vermogen om taken of handelingen te beëindigen en impulsen af te remmen Persisteren: vermogen om een taak of handeling vol te houden Organiseren; vermogen om deelactiviteiten op elkaar af te stemmen Adapteren; vermogen om (alternatieve) oplossingen te bedenken Abstraheren; vermogen om afstand te nemen van het concrete Superviseren: vermogen om eigen gedrag te overzien en zo nodig te corrigeren

7 Symptomen Korsakov Geheugenstoornissen
Anterograde amnesie  ophaalstoornis van nieuw opgeslagen informatie en desoriëntatie Retrograde amnesie; lange termijn geheugen Achronogenesis; moeite met juiste tijdlijn Confabuleren

8 Symptomen Korsakov Desoriëntatie vooral in tijd;
Apathie; problemen met het initiëren van gedrag ≠ onwil maar falen van de wil Planningsstoornissen en bijsturen van gedrag; vasthouden en afronden van handelingen Gebrek aan ziekte-inzicht Onzekerheid en faalangst; verzeilen in situaties die je niet kunt overzien en bijsturen

9 Oordeels- en kritiek stoornis
Persevereren; Concretisme (niet abstract kunnen denken;spreekwoorden en gezegden); Sociaal isolement; Lichamelijke aandoeningen: loopstoornissen (dronkemansloop), leverstoornissen, polyneuropathieën!!; Normaal intellect en niet progressief

10 Omgang met 4 K’s Kort Konkreet Konsekwent Kontinu 5e K  kreatief
5 k’s als basis voor EDB


Download ppt "Syndroom van Korsakoff"

Verwante presentaties


Ads door Google