De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

M. M OYAERT, Introduction. Exploring the Phenomenon of Interreligious Ritual Participation, in M. M OYAERT & J. G ELDHOF (ed.), Ritual Participation and.

Verwante presentaties


Presentatie over: "M. M OYAERT, Introduction. Exploring the Phenomenon of Interreligious Ritual Participation, in M. M OYAERT & J. G ELDHOF (ed.), Ritual Participation and."— Transcript van de presentatie:

1 M. M OYAERT, Introduction. Exploring the Phenomenon of Interreligious Ritual Participation, in M. M OYAERT & J. G ELDHOF (ed.), Ritual Participation and Interreligious Dialogue. Boundaries, Transgressions and Innovations, Londen, Bloomsbury, 2015, 1-16. Gastvrij rituelen delen Uitdagingen Zowel voor gastheer als gast  Juiste balans vinden tussen loyaliteit aan de eigen traditie (met haar eigen voorschriften) en openheid voor de traditie van de ander (met haar eigen voorschriften)  Juiste balans vinden tussen het behouden en overschrijden van grenzen  Juiste balans vinden tussen te veel en te weinig openheid vb. Wat sommigen zien als openheid (vb. het geven van een hostie aan ongedoopten) kan voor anderen gezien worden als een ongepaste overschrijding en zelfs een gewelddadige inlijving ! Het rituele delen is een intiem moment: het kan mensen raken op het diepste emotionele niveau

2 Rituele deelname Redenen  Op uitnodiging  Religieus gemengde families: de geloofstraditie van beide ouders leren kennen  In een pedagogische setting: een mogelijkheid om andere religies beter te leren kennen  Uitdrukking van solidariteit met een andere religieuze gemeenschap die zich bijvoorbeeld in een politiek moeilijke positie bevindt  Uitdrukking van een altijddurende reis die het spirituele leven is

3 Eucharistie vieren in een katholieke dialoogschool  Om zich ‘katholiek’ te kunnen noemen, dient men ten minste de ‘eucharistische ervaring’ te begrijpen en te beleven.  Een eucharistische ervaring is een gebeuren met vele facetten: ontmoeten, vergeven, het Woord beluisteren, dankbaar gedenken, samen maaltijd houden, gezonden worden.  Geloof vier je samen. Ook gelovigen moeten elkaar kunnen ontmoeten en zich thuis voelen op school.  Een katholieke dialooggemeenschap zal steeds een gepaste plaats en tijd zoeken om eucharistie te vieren.  Het is goed om het onderscheid te beklemtonen tussen (verplicht) deelnemen en respectvol aanwezig zijn.  Eucharistie vieren is voor elke participant een open aanbod.  Op een katholieke dialoogschool dient er vanzelfsprekend op een gerecontextualiseerde manier eucharistie gevierd te worden. Referentie afbeelding: http://www.kuleuven.be/thomas/page/fotodatabank/lab el/1869/98971/page/1/#mainnavigation 13.05.2015 Enkele argumenten op een rijtje

4 De Eucharistie Hoogtepunt en bron Referentie afbeelding: http://users.telenet.be/herdersem/parochie/EC2004.htm Referentie tekst: http://kerknet.be/liturgie/content.php?ID=424 22,05,2015  Het woord “eucharistie” is afgeleid van het Griekse εὐχαριστέω; eucharisteo, dat dankzeggen betekent.  "Blijf dit doen om mij te gedenken". Tijdens de eucharistie wordt Jezus’ paasmysterie herdacht. Deze gedachtenis is een viering van zijn lijden, dood én verrijzenis, en van de gave van Gods Geest.  “In herinnering brengen” in de Bijbelse betekenis van het woord, bedoelt zowel herdenken als het tegenwoordig stellen van Jezus Christus.  Dat danken en gedenken staat centraal tijdens de viering.  De eucharistie bestaat dan ook altijd uit twee polen: de woorddienst waarbij verhaald wordt wat Jezus Christus heeft gedaan en nog doet, en de tafeldienst waarbij Jezus zelf hier en nu met de aanwezigen maaltijd houdt.  De eucharistie is geen historische wedersamenstelling van wat ooit gebeurde. Het zijn weliswaar dezelfde woorden, hetzelfde offermaal, met dezelfde gastheer die dezelfde unieke daad van liefde tot de Vader en tot de mensen stelt; maar dit 'zelfde' wordt tegenwoordig gesteld in deze tijd, voor nieuwe mensen. Het is 'doen tot zijn gedachtenis', maar nu, in deze tijd, gerecontextualiseerd!

5 Eucharistie vieren Een rijk gebeuren Referentie afbeelding: http://www.kuleuven.be/thomas/page/fotodataban k/label/1866/27058/page/2/#mainnavigation 13.05.2015  Eucharistie vieren is een gebeuren met vele facetten. De volle rijkdom beschrijven is een haast onmogelijke opdracht.  Eucharistie vieren is een kerngebeuren en inspiratiebron van de katholieke geloofsgemeenschap. De ontmoeting met God en met elkaar sterkt en bemoedigt het dagelijks leven.  Eucharistie moet regelmatig gevierd worden. Er wordt gevierd wat in het dagelijks leven beleefd wordt. Zo voeden leven en eucharistie elkaar als gave en opgave.  Variatie in liturgische vieringen zorgt ervoor dat het feestkarakter van de eucharistie bewaard blijft.  Een pleidooi voor liturgische werkzaamheid waarbij alle participanten uitgedaagd worden om deel te nemen is op zijn plaats in de eucharistie.  Meer weten: Artikel van J.P. Pinxten http://www.kuleuven.be/thomas/page/tijdschriften/viewarti cle/101530/ http://www.kuleuven.be/thomas/page/tijdschriften/viewarti cle/101530/

6 De structuur van een eucharistieviering Referentie afbeelding: De eucharistie (glasraam Staf Pijl, Kristus Koningkerk, Sint- Niklaas) Foto Joris Polfliet Referentie tekst: http://www.kerknet.be/liturgie/content.php?ID=12702 27.11.2015 1. Openingsritus Intredezang en begroeting Schuldbelijdenis Gloria Gebedsstilte Openingsgebed 2. De liturgie van het Woord Bijbellezingen Homilie Geloofsbelijdenis Voorbede 3. De Eucharistische liturgie Bereiding van de gaven Gebed over de gaven Eucharistisch gebed Communiedienst 4. De slotritus Zendingswoord Zegen Meer weten: artikel van Ad Blijlevens CSSR http://www.kuleuven.be/thomas/page/tijdschriften/viewarticle/98260/

7 Een eucharistieviering: net als bezoek ontvangen Referentie afbeelding: http://www.parochieheiligegeest.nl/liturgie-en- verdieping/huisbezoek/ 22.05.2015  Welkom allemaal… (begroeting en kruisteken)  Het spijt me (verzoeningsmoment en kyrie)  Luister! (woorddienst: lezingen, evangelie, …)  Samen aan tafel (aanbrengen van de gaven en gebed over de gave)  Bidden en danken (de voorbede, het grote dankgebed, de vredewens)  Samen eten (broodbreking en communie)  Wij gaan weer verder vol van hoop (zending en opdracht, oproep en zegen)  Meer weten: Eucharistie vieren net als…

8 Samen aan tafel met Jezus- Hoe verloopt een eucharistieviering? Het verloop van de eucharistieviering wordt vergeleken met het verloop van een maaltijd. Referentie afbeelding: http://www.eenfijnedag.be/images/eucharistie- groot.gif 22.05.2015

9 Een familiefeest Een Jezusfeest Referentie afbeelding: https://www.kaartje2go.nl/galerij-kaart-maken/5796 22.05.2015 Een familiefeestEen Jezusfeest Na veel jaren is een familiefeest altijd een soort herdenkingsfeest. Vreugde en verdriet worden er samen gedeeld. Samen gedenken wat Jezus deed. Hij creëert verbondenheid, een gevoel van hoop en Geestkracht. AankomstOpening ExcusesSchuldbelijdenis We maken het gezellig bij elkaar Woorddienst Aan tafelTafeldienst DankenGroot Dankgebed Smakelijk etenCommunie AfscheidSlot  Meer weten: Eucharistie vieren net als…

10 Drie soorten jongerenliturgie volgens M. Verhelst Bezinning, Viering en Eucharistie  Een bezinning is een samenkomen rond zinvolle teksten, liederen, muziek, symbolen; ze heeft een spirituele waarde en maakt het meeste kans in heterogene groepen.  Een viering oriënteert het ontluikend gelovig bewustzijn van de jongeren via dezelfde teksten, liederen, muziek en symbolen. Maar een viering is ook luisteren naar Gods Woord in het evangelie (God aan het woord laten) en bidden (zich richten tot God). Buiten deze gelovige implicatie, biedt een viering alle mogelijkheden om creatief te werken.  Een eucharistieviering is voor wie reeds in het geloof staat en is gebonden aan vaste rituelen en woorden. Men kan niemand ooit verplichten tot participatie aan deze eucharistieviering; alleen respectvolle aanwezigheid kan men vragen.  Het is aangewezen kinderen en jongeren vooral te laten thuiskomen in een bezinning. Zo kan men een symbolisch beleefd geloof aan reiken aan éénieder die ervoor openstaat Referentie tekst: M. VERHELST, Omgaan met jong geloof. Jeugdpastoraal stap voor stap, Altiora, Averbode, 1994, p. 68-69). Referentie foto: http://www.ijd.be/sites/default/files/photoalbum/bedevaart- compostella-2015/img0793.jpghttp://www.ijd.be/sites/default/files/photoalbum/bedevaart- compostella-2015/img0793.jpg (30,11,2015)


Download ppt "M. M OYAERT, Introduction. Exploring the Phenomenon of Interreligious Ritual Participation, in M. M OYAERT & J. G ELDHOF (ed.), Ritual Participation and."

Verwante presentaties


Ads door Google