De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOORLICHTINGSAVOND, 30 maart Pakketkeuze 4TL + overgangsnormen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOORLICHTINGSAVOND, 30 maart Pakketkeuze 4TL + overgangsnormen."— Transcript van de presentatie:

1 VOORLICHTINGSAVOND, 30 maart Pakketkeuze 4TL + overgangsnormen

2 1.Opening 2.Toelichting programma 3.Presentatie vakkenpakketkeuze 4.Presentatie overgangsnormen Gelegenheid om met mentoren van gedachten te wisselen. T3a – Dhr. van den Berg T3b – Mevr. Vos Mentorplus Dhr. Eijer

3 Vakkenpakketkeuze Voorlichting: Beroepenmanifestatie in sporthal “de Schenkel” Bezoek vervolgopleidingen (open dagen) Voorlichtingsavond ‘Studie en Beroep’ op L18

4 Vakkenpakketkeuze Nederlands Engels Frans Duits Geschiedenis Aardrijkskunde Maatschappijleer 1 Maatschappijleer 2 Wiskunde Natuur/scheikunde 1 Biologie Economie Kunstvakken II Examenvakken 4TL:

5 Vakkenpakketkeuze MOGELIJKHEDEN MET TL-DIPLOMA : Middelbare beroepsopleiding (mbo) HAVO Toelating is afhankelijk van: de sector en de vakken die een leerling heeft gekozen.

6 VIER SECTOREN: Techniek Zorg en Welzijn Economie Landbouw Vakkenpakketkeuze

7 Per sector is de opbouw van het vakkenpakket -Algemeen verplicht deel -Sectordeel -Vrij (keuze) deel Vakkenpakketkeuze

8 Sector Techniek Nederlands Engels Maatschappijleer1 Wiskunde Natuurkunde 1 Frans Duits Maatschappijleer 2 Biologie Aardrijkskunde Geschiedenis Economie Kunstvakken 2 Vakkenpakketkeuze

9 Sector Zorg en Welzijn Nederlands Engels Maatschappijleer1 Frans Duits Economie Natuurkunde Kunstvakken 2 Biologie Wiskunde Geschiedenis Aardrijkskunde Maatschappijleer 2 Vakkenpakketkeuze

10 Sector Economie Nederlands Engels Maatschappijleer1 Biologie Aardrijkskunde Geschiedenis Natuurkunde Kunstvakken 2 Maatschappijleer 2 Economie Wiskunde Frans Duits Vakkenpakketkeuze

11 Sector Landbouw Nederlands Engels Maatschappijleer1 Frans Duits Maatschappijleer 2 Aardrijkskunde Geschiedenis Kunstvakken 2 Wiskunde Biologie Natuurkunde Vakkenpakketkeuze

12 Samenvattend: Iedere leerling moet examen doen in zeven vakken Alle leerlingen doen examen in: Nederlands Engels Maatschappijleer 1 Voor iedere sector nog twee verplichte vakken Aanvullen tot zeven vakken

13 DE VIER SECTOREN ZIJN: Techniek Zorg en Welzijn Economie Landbouw Vakkenpakketkeuze

14 SECTORVAKKEN: TECHNIEK WISKUNDE + NATUURKUNDE 1 ZORG EN WELZIJN BIOLOGIE + WI of GS of AK of MA2 ECONOMIE ECONOMIE + WI of FR of DU LANDBOUW WISKUNDE + BI of NSK1 Vakkenpakketkeuze

15 KEUZEVAKKEN: AARDRIJKSKUNDE DUITS FRANS GESCHIEDENIS KUNSTVAKKEN 2 Vakkenpakketkeuze

16 BELANGRIJK vakken kiezen die je in leerjaar 3 ook had! (m.u.v. maatschappijleer 2) Vakkenpakketkeuze

17 OPLETTEN! Met handig kiezen kunnen meerdere sectoren worden opengehouden! Vakkenpakketkeuze

18 Verplichte vakkenNederlandsX EngelsX MaatschappijleerX Sector TechniekWiskunde Natuurkunde – scheikunde I Sector EconomieEconomie Wiskunde Frans Duits Sector Zorg en WelzijnBiologie Wiskunde Geschiedenis Aardrijkskunde Maatschappijleer II Sector LandbouwWiskunde Biologie Natuurkunde – scheikunde I Overige KeuzevakkenKunstvakken II

19 Vakkenpakketkeuze VOORBEELD Verplichte vakkenNederlandsX EngelsX MaatschappijleerX Sector TechniekXWiskundeX Natuurkunde – scheikunde IX Sector EconomieEconomieX Wiskunde Frans Duits Sector Zorg en WelzijnBiologieX Wiskunde Geschiedenis Aardrijkskunde Maatschappijleer II Sector LandbouwWiskunde Biologie Natuurkunde – scheikunde I Overige KeuzevakkenKunstvakken II

20 Vakkenpakketkeuze Procedure gaat als volgt: Leerling maakt voorlopige pakketkeuze mentor beoordeelt dit op: is er kans van slagen met dit pakket? zijn er doorstroommogelijkheden in de gewenste richting(en)?

21 Vakkenpakketkeuze dan: Brief aan ouders inclusief definitief formulier in week 15 (12 april – 16 april 2010)

22 Vakkenpakketkeuze definitieve pakketkeuze: Ingeleverd voor 20 april, voorzien van handtekening ouders. Na deze datum geen garantie dat veranderingen mogelijk zijn.

23 Doorstroom naar HAVO: Wiskunde is handig Een tweede vreemde taal wenselijk Positief advies vakdocenten Gemiddeld cijfer 6,5 of hoger voor de examenvakken Profiel Cultuur en Maatschappij: Engels en ėėn andere vreemde taal Andere profielen volstaat alleen Engels Profiel Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek is het vak nask1 en / of nask2 verplicht Vakkenpakketkeuze

24 MBO Doorstroom naar MBO: TOELATINGSEISEN niveau 1: 16 jaar of ouder, geen diploma -assistenten opleiding, eenvoudig werkduur; 0,5 - 1 jaar niveau 2: vmbo-diploma: basis beroepsgericht -basisberoepsopleiding, praktische werkzaamhedenduur 2 tot 3 jaar niveau 3: vmbo-diploma: kader beroepsgericht, GL, TL (MAVO) -vakopleiding, zelfstandig uitvoeren van werkzaamhedenduur: 2 tot 4 jaar niveau 4: vmbo-diploma: kader beroepsgericht, GL, TL (MAVO) -middenkaderopleiding, volledig zelfstandig werkenduur: 3 tot 4 jaar

25 MBO BOL / BBL -beroepsopleidende leerweg (BOL) -dagonderwijs -een of meer stageperiodes -beroepsbegeleidende leerweg (BBL) -een of twee dagen per week theorie -werken en leren

26 Overgangsnormen Leerjaar 3 VMBO naar leerjaar 4 vmbo Een leerling is bevorderd als hij / zij voldoet aan de volgende overgangsnormen: Op een eindrapport van 15 vakken mogen maximaal maar drie “gewogen” onvoldoende staan. Een 5 is 1 gewogen onvoldoende Een 4 zijn 2 gewogen onvoldoenden Een 3 en lager zijn drie gewogen onvoldoenden

27 Overgangsnormen

28 Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Voorbeeld 3 Vak 1 Vak 2 Vak 3 Vak 4 Vak 5 Vak 6 Vak 7 Vak 8 Vak 9 Vak 10 Vak 11 Vak 12 Vak 13 Vak 14 Vak 15 367867786666877 Vak 1 Vak 2 Vak 3 Vak 4 Vak 5 Vak 6 Vak 7 Vak 8 Vak 9 Vak 10 Vak 11 Vak 12 Vak 13 Vak 14 Vak 15 456867786666877 Vak 1 Vak 2 Vak 3 Vak 4 Vak 5 Vak 6 Vak 7 Vak 8 Vak 9 Vak 10 Vak 11 Vak 12 Vak 13 Vak 14 Vak 15 555667786666877

29 Overgangsnormen Een leerling is bevorderd als hij / zij voldoet aan de volgende overgangsnormen: voor ten hoogste één van zijn / haar examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige examenvakken een 6 of hoger, voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger, voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger.

30 Overgangsnormen Vakken in groen zijn examenvakken Vak 1 Vak 2 Vak 3 Vak 4 Vak 5 Vak 6 Vak 7 Vak 8 Vak 9 Vak 10 Vak 11 Vak 12 Vak 13 Vak 14 Vak 15 5678677 Vak 1 Vak 2 Vak 3 Vak 4 Vak 5 Vak 6 Vak 7 Vak 8 Vak 9 Vak 10 Vak 11 Vak 12 Vak 13 Vak 14 Vak 15 4666667 Vak 1 Vak 2 Vak 3 Vak 4 Vak 5 Vak 6 Vak 7 Vak 8 Vak 9 Vak 10 Vak 11 Vak 12 Vak 13 Vak 14 Vak 15 5566667

31 Overgangsnormen Een leerling is bevorderd als hij / zij voldoet aan de volgende overgangseisen: Heeft voldaan aan de gestelde eisen voor de vakken CKV en Maatschappijleer Heeft voldaan aan de gestelde eisen voor de handelingsdelen van de vakken zoals die in het PTA staan.

32 Overgangsnormen Indien een leerling aan één van de drie onderdelen niet voldoet zal de docentenvergadering bepalen wat voor de leerling het beste is.

33 Overgangsnormen Tot slot. Maatschappijleer 1 wordt in derde klas afgesloten en het CIJFER komt op het diploma.

34 BEDANKT VOOR UW AANDACHT!


Download ppt "VOORLICHTINGSAVOND, 30 maart Pakketkeuze 4TL + overgangsnormen."

Verwante presentaties


Ads door Google