De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brede school Zeeland GEMEENTE LANDERD Locatiestudie Brede School Zeeland Oostkant Kerkstraat 6 maart 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brede school Zeeland GEMEENTE LANDERD Locatiestudie Brede School Zeeland Oostkant Kerkstraat 6 maart 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Brede school Zeeland GEMEENTE LANDERD Locatiestudie Brede School Zeeland Oostkant Kerkstraat 6 maart 2007

2 Brede school Zeeland Oostkant Kerkstraat 1.Uitgangspunten gemeenteraad 2.Stedenbouwkundige modellen 3.Dilemma’s programma 4.Dilemma’s concept 5.Marsroute + planning

3 Brede school Zeeland Algemene uitgangspunten Voor de uitwerking oostkant Kerkstraat: Dorpse sfeer versterken en toevoegen; Meerwaarde zoeken door het combineren van bestaande en nieuwe functies; Parkeren niet overal direct voor de deur oplossen; Twee stedenbouwkundige varianten.

4 Brede school Zeeland Twee stedenbouwkundige varianten Doorbraak Kerkstraat: –nieuwe sfeer aan Kerkstraat toevoegen; –programma (deels) aan Kerkstraat realiseren; –verkeersontsluiting op Kerkstraat. Bebouwing Kerststraat respecteren: –stedenbouwkundige structuur Kerkstraat respecteren; –programma achter de Kerkstraat realiseren; –verkeersontsluiting op Vlasroot (woonstraat) en mogelijk op Kerkstraat.

5 Brede school Zeeland Gericht op het centrum sterke punten +versterken centrum; +gebruik sporthal; +geen tijdelijke huisvesting; + optimale ontsluiting Kerkstraat; + optimaal grondgebruik; + eigen toegang scholen; + alles onder één dak. zwakke punten -doorbraak in gesloten stedenbouwkundige structuur; -verlies cultuurhistorie; -aankoop gronden.

6 Brede school Zeeland Brede school in park sterke punten +toevoegen van een bijzonder milieu; +gebruik en centrale positie van sporthal; + toevoegen centrumwonen; + optimaal gebruik bestaande infrastructuur; + versterking beeldvorming sporthal; + alles onder één dak; + optimaal gebruik terrein. zwakke punten -complexe samenhang met sporthal?

7 Brede school Zeeland Oostkant Kerkstraat 1.Uitgangspunten gemeenteraad 2.Stedenbouwkundige modellen 3.Dilemma’s programma 4.Dilemma’s concept 5.Marsroute + planning

8 Brede school Zeeland Doorbraak Kerkstraat C1000 gemeente- huis kerk De Garf sporthal zorgcentrum Bieb plein parkeer- hof parkeer- hof

9 Brede school Zeeland Doorbraak Kerkstraat sterke punten +oriëntatie van (?) functie op centrum; +toevoegen van een bijzonder milieu (2 pleinen); + optimaal gebruik bestaande infrastructuur; + versterking beeldvorming sporthal. zwakke punten -complexe samenhang met sporthal en groot bouwvolume; -doorbraak in gesloten stedenbouwkundige structuur; -verlies cultuurhistorie; -aankoop gronden.

10 Brede school Zeeland Bebouwing Kerkstraat respecteren C1000 gemeente- huis kerk De Garf sporthal zorgcentrum Bieb plein parkeer- hof parkee r- hof

11 Brede school Zeeland Bebouwing Kerkstraat respecteren sterke punten +toevoegen van een bijzonder milieu (plein); + parkeerbuffer voor (centrum) voorzieningen; +sporthal blijft vrijwel intact; +geen aankoop gronden. zwakke punten -wegstoppen achter sporthal; -parkeren geconcentreerd aan westzijde; -parkeren vraagt aandacht bij uitwerking;

12 Brede school Zeeland Alternatief doorbraak: hofje C1000 gemeente- huis kerk De Garf sporthal zorgcentrum Bieb hofje plein parkeer- hof parkeer- hof

13 Brede school Zeeland Alternatief doorbraak: hofje sterke punten +toevoegen van een bijzonder milieu (hofje en plein); + versterking beeldvorming sporthal; + maximaal gebruik terrein. zwakke punten -stevig bouwvolume, vraagt aandacht bij architectonische uitwerking; -doorbraak in gesloten stedenbouwkundige structuur; -verlies cultuurhistorie; -aankoop gronden.

14 Brede school Zeeland Oostkant Kerkstraat 1.Uitgangspunten gemeenteraad 2.Stedenbouwkundige modellen 3.Dilemma’s programma 4.Dilemma’s concept 5.Marsroute + planning

15 Brede school Zeeland Dilemma's programma van eisen Functionele invulling stedenbouwkundige structuur aan de hand van concrete programma van eisen: –Brede school; –Sporthal De Hekel; –Zorgcentrum Compostella; –Gemeenschapshuis De Garf; –centrumwonen; –overige voorzieningen. Welke functionele symbiose is wenselijk? Moeten er binnen plangebied parkeervoorzieningen voor centrum worden aangelegd?

16 Brede school Zeeland Centrumprogramma 1 laag2 lagenbuitenruimteparkeerbehoefte Brede school Zorgcentrum Gemeenscha ps-huis Sporthal Centrumwon en Parkeren

17 Brede school Zeeland Programma Brede School optie 1 20 permanente lokalen en gebruik maken van de bebouwing van de huidige OBS ‘De Wizzert’ (5 semi-permanente lokalen). Buitenruimte (> 200 leerlingen) 600 m² 13 lokalen1.750 m² 7 groepen x 115 m² 805 m² Toeslag 2de speellokaal 90 m² Interne infrastructuur 24 pp Kiss & ride 40 pp Semi-permanente lokalen Wizzert 586 m² Kinderopvang –(300m² huidig + 140m² nieuw BSO)* 440 m² Peuterspeelzaal* 277 m² Totaal: 2.773 m² 64 pp * buitenruimte is hierin niet meegenomen. Dit is ongeveer 4 m² per kind

18 Brede school Zeeland Programma Brede School optie 2 26 permanente leslokalen. Buitenruimte (> 200 leerlingen) 600 m² 13 lokalen1.750 m² 13 groepen x 115 m²1.495 m² toeslag 2de speellokaal 90 m² interne infrastructuur 24 pp Kiss & ride 40 pp Kinderopvang –(300m² huidig + 140m² nieuw BSO)* 440 m² Peuterspeelzaal* 277 m² Totaal: 4.652 m² 64 pp * buitenruimte is hierin niet meegenomen. Dit is ongeveer 4 m² per kind

19 Brede school Zeeland Dilemma Brede School Zeeland Welk programma? –grote lokalen; –kleine lokalen; –samenhang peuterspeelzaal etc. Dilemma’s vanuit ontwerpstudie: –interne gang; –langgerekte gang (eenzijdig opgebouwd); –binnenplein. Lay out van gebouw: –positie van beide scholen Overleg met schoolbesturen over 1 e, 2 e etc voorkeur.

20 Brede school Zeeland Dilemma Brede school Speelpleinen alle functies: –1 speelplaats of apart per functie –ruimtebeslag speelplaatsen –ruimtebeslag fietsenstallingen Verkeer: –Parkeervoorzieningen –Ontsluiting scholen –Kiss and ride zone Combinatie/samenhang peuterspeelzaal/kinderopvang; Combinatie/samenhang aula’s –grote zaal Garf; Relatie scholen- sporthal.

21 Brede school Zeeland Dilemma Sporthal De Hekel Moet van de bestaande bebouwing worden uitgegaan; Welke verbeteringsmaatregelen zijn mogelijk en nodig; Functionele symbiose wenselijk met: –brede school: gym en grote aula; –gemeenschapshuis: horeca en grote zaal; –Compostella; Of Is vervangende nieuwbouw een financieel haalbare optie?

22 Brede school Zeeland Dilemma Zorgcentrum Compostella Verbouwing 4 groepswoningen bestaand complex; Nieuwbouw circa 22 appartementen (1.800 m2); Verplaatsing hoofdentree; Nieuw multifunctioneel centrum (mfc); Multifunctioneel gebruik bestaande recreatieruimte; Verplaatsing restaurant naar mfc; Dagrecreatieruimte naar mfc; Opvang huidig parkeertekort (aantal parkeerplaatsen pm); Combinatie wenselijk c.q. mogelijk met: –gezondheidscentrum; –kinderdagverblijf; –bibliotheek e.d. –brede school: aula/zaal; –gemeenschapshuis: horeca en zalen.

23 Brede school Zeeland Dilemma gemeenschapshuis De Garf Hoe om te gaan met wens voor een grote zaal? Welke meerwaarde heeft het opplussen van huidige locatie bieden; Is geheel of gedeeltelijke verplaatsing aan de orde? Welke meerwaarde wordt dan bereikt? Functionele symbiose wenselijk met: –zorgcentrum: horeca en zalen; –sporthal: horeca en grote zaal; –Catering via keuken verzorgingstehuis; –Bestaande commerciële horeca verbreden. Wat zijn de kosten van integrale nieuwbouw; Welk hergebruik kan binnen het bestaande gebouw worden gerealiseerd.

24 Brede school Zeeland Parkeren centrumgebied Parkeerplaatsen Kerkstraat e.o. veelal vol; Nieuwe functies worden toegevoegd: –beperking ruimte –toename parkeren Parkeerdrukmeting wordt uitgevoerd; Eventuele kwantitatieve parkeerbehoefte mede opvangen aan oostkant Kerkstraat; Eventueel ook parkeerplaatsen vervangen ten behoeve van omgevingskwaliteit; Omvang parkeerbehoefte centrum nog niet bekend.

25 Brede school Zeeland Centrumprogramma 1 laag2 lagenbuitenruimteparkeerbehoefte Brede school 4000 m22000 m2> 600 m264 Zorgcentrum 1800 m2 300 m2 pm Gemeenschaps- huis pm Sporthal 1700 m2-pm Centrumwonen pm Parkeren pm

26 Brede school Zeeland Oostkant Kerkstraat 1.Uitgangspunten gemeenteraad 2.Stedenbouwkundige modellen 3.Dilemma’s programma 4.Dilemma’s concept 5.Marsroute + planning

27 Brede school Zeeland Alliantie Brede School Welke functionele alliantie is wenselijk? –brede school – sporthal wens/eis/nvt –brede school – gemeenschapshuiswens/eis/nvt –brede school – zorgcentrumwens/eis/nvt –Overige combinaties pm

28 Brede school Zeeland Centrumprogramma De Morgenzon De Garf dorpsplein Compostella Sporthal

29 Brede school Zeeland Brede School Het Broek, Hengelo

30 Brede school Zeeland Brede School Veenendaal

31 Brede school Zeeland

32

33 Brede School Malburcht Arnhem

34 Brede school Zeeland Brede School Malburcht Arnhem

35 Brede school Zeeland Kulturhus Boven Leeuwen Basisschool, de kinderopvang en het cultureel centrum, een sporthal, ouderenzorg en jongerencentrum, en zakelijke dienstverlening.

36 Brede school Zeeland Kulturhus De Zandloper, Wijchen Sporthal, zorg (SPD, jeugdgezondheidsdienst, thuiszorg, apotheek), cultuur (muziekvereniging, toneel, peuterspeelzaal), educatie (bibliotheek, basisschool), ouderenvereniging, leefbaarheidsgroep.

37 Brede school Zeeland Kulturhus Ruurlo Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, speel- otheek, historische vereniging, Kunstkring, muziekvereniging, muziekschool, jongerenwerk, logeerhuis Stichting Lichtenvoorde (kinderen met verstandelijk of lichamelijke beperking), dagopvang ouderen, huisartsengroep, fysiotherapie, Cesartherapie.

38 Brede school Zeeland Kulturhus Beek De rechterhelft vormt de basisschool en is al gereed. In het linkerdeel zullen een aantal verenigingen onderdak krijgen alsmede het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang, de bibliotheek, de muziekschool, het jeugdtheater, de jeugdgezondheidszorg/GGD, maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk en de Woningstichting.

39 Brede school Zeeland Oostkant Kerkstraat 1.Uitgangspunten gemeenteraad 2.Stedenbouwkundige modellen 3.Dilemma’s programma 4.Dilemma’s concept 5.Marsroute + planning

40 Brede school Zeeland Marsroute

41 Brede school Zeeland Marsroute


Download ppt "Brede school Zeeland GEMEENTE LANDERD Locatiestudie Brede School Zeeland Oostkant Kerkstraat 6 maart 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google