De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALLE GOEDS GEWENST VOOR 2014!. We komen van alles tegen op ons pad, breng steeds de moed op het ware, het goede te doen The other wise man (1895), Henry.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALLE GOEDS GEWENST VOOR 2014!. We komen van alles tegen op ons pad, breng steeds de moed op het ware, het goede te doen The other wise man (1895), Henry."— Transcript van de presentatie:

1 ALLE GOEDS GEWENST VOOR 2014!

2 We komen van alles tegen op ons pad, breng steeds de moed op het ware, het goede te doen The other wise man (1895), Henry van Dyke

3 We komen van alles tegen op ons pad, breng steeds de moed op het ware, het goede te doen Dat dit ons in 2014 gaande mag houden!

4 Uitdagingen in 2014 zijn er volop! (1) Gewoon goed gedegen onderwijs en onderzoek verzorgd door goede docenten en onderzoekers ondersteund door servicegerichte medewerkers voor studenten die we met zorgzaamheid omringen en een omgeving waarmee we als partners samenwerken

5 Uitdagingen in 2014 zijn er volop! (2) 1.Koppelen van onderwijs en onderzoek: o Onderzoeksleerlijn jaar 1 t/m 4 + Master o Herijking inrichting 4 e jaar o Training van docenten 2. Toetsbeleid: o Herijking toetsen en beoordelen o Training van docenten 3. Actueel onderwijsaanbod: o ‘De EU schrapt de melkquota in 2015: Megastallen en melkrobots of de koe in de wei als innovatie’ o Economy of life o Port folio opleidingen

6 Uitdagingen in 2014 zijn er volop! (3) 4. Stagevoorlichting en stagebegeleiding (NSE): Aanbevelingen Critical Friends 5. Borging van kwaliteit: Handboek Kwaliteitszorg, PDCA 6. Prestatieafspraken in 2015: o Uitval 1 e jaar: 22,3% o Bachelorrendement na 5 jaar: 80% o Studentenoordeel: 3,8 o Docenten met een mastergraad: 70%

7 Uitdagingen in 2014 zijn er volop! (4) 7. Lectoraten en Centres of Expertise: o Samenwerking met bedrijfsleven o Samenwerking met andere hogescholen o Opdrachten koppelen aan het onderwijs o Eigen financiële bijdragen 8. Onderwijslogistiek (NSE): o Informatievoorziening (o.a. studievoortgang) o Tijdig bekend maken (wijzigingen in) roosters NB Op tijd aanleveren Werken volgens planningen en roosters

8 Ook financieel zijn er uitdagingen (1) 9. Minder inkomsten: o De Meerjarenbegroting 2013-2017 ging m.i.v. 2013 uit van flink meer studenten, dus meer inkomsten o Rijksbijdrage per student minder o Na 2015 valt de subsidie praktijkleren weg (M€ 1,1) 10. Uitgaven zijn dezelfde of hoger: o Huisvesting, personeelskosten o In MJB 2014-2018 is na 2015 de helft van de uitgaven praktijkleren gehandhaafd 11. Studentenaantallen nemen toe, maar later: In 2018 430 meer ingeschreven studenten (25%) dan in 2013: Dronten stabiel, Almere van 190 naar 550, Barneveld van 50 naar 120

9 Ook financieel zijn er uitdagingen (2) 12. Personele consequenties in de Meerjarenbegroting: o Omvang ondersteunend personeel blijft gelijk o Omvang onderwijzend personeel neemt verhoudingsgewijs af: Student/Docent ratio van 1:18 in 2013 naar 1:22 in 2018

10 Ook financieel zijn er uitdagingen (3) 13. Gaan we in Almere naar het Floriade terrein? Niet, helemaal of met praktijkfaciliteiten? 14. Onderwijsfaciliteiten Wisentweg: o CAH-bijdrage aan Schoolboerderij neemt toe o CVDB moet renderend draaien (met vastgestelde bijdrage uit CAH begroting) 15. Campus (SSV) moet renderend draaien

11 Vilentum Hogeschool als uitdaging Van samenwerken in dossiers (2013/2014) naar een Instellingsplan Vilentum Hogeschool (najaar 2014) naar een Instellingstoets Kwaliteitszorg in 2016

12 Het is veel èn te doen als een ieder haar of zijn rol pakt Samen aan de slag met trots op wie je bent en wat je doet Tot je dienst!


Download ppt "ALLE GOEDS GEWENST VOOR 2014!. We komen van alles tegen op ons pad, breng steeds de moed op het ware, het goede te doen The other wise man (1895), Henry."

Verwante presentaties


Ads door Google