De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 6652_700 Hoofdstuk 10 Werken op hoogte Hoofdstuk 10 Werken op hoogte 10.1Risico’s op hoogte 10.2Ladders 10.3Stalen steigers 10.4Rolsteigers 10.5Hangsteigers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 6652_700 Hoofdstuk 10 Werken op hoogte Hoofdstuk 10 Werken op hoogte 10.1Risico’s op hoogte 10.2Ladders 10.3Stalen steigers 10.4Rolsteigers 10.5Hangsteigers."— Transcript van de presentatie:

1 1 6652_700 Hoofdstuk 10 Werken op hoogte Hoofdstuk 10 Werken op hoogte 10.1Risico’s op hoogte 10.2Ladders 10.3Stalen steigers 10.4Rolsteigers 10.5Hangsteigers 10.6Hoogwerkers 10.7Werkbakken 10.8 Vragen Werken op hoogte

2 Reparatie

3 reparatie

4

5 5 6652_700 2,5 m Werken op hoogte meer dan 2,5 m valgevaar Werken op hoogte

6 6 6652_700 Bij schuine en platte daken of gaten in vloeren en wanden: gebruik valbeveiliging; gebruik loopplanken (hellend dak); gebruik dakrandbeveiliging of vangnet (plat dak); dek gaten af met stevig materiaal; breng beveiligingen en markering aan op gevaarlijke plaatsen. Werken op hoogte

7 7 6652_700 Ladders: enkele ladder; opsteekladders; schuifladders; reformladders. Gebruiksregels voor ladders: in goede staat houden; niet verven; niet zelf repareren; zorgvuldig en goed opstellen; op de juiste wijze gebruiken. Werken op hoogte

8 Zorgvuldig en goed opstellen

9 9 6652_700 Voor steigers geldt: streng verboden zelf te (ver)bouwen aan steiger; geen materiaal achterlaten; houdt de vloer stroef; gebruik geen los klimmateriaal op de steiger. let op de maximale belasting gebruik stortkokers voor afvoer materiaal gebruik de bouwlift veilig (personenlift of goederenlift) Werken op hoogte

10 10 6652_700 Ook zijn er bij steigers regels voor: kantplanken en leuningen inspectiewerk werkzaamheden hulpsteigers liften takels Steigerkaart geeft veiligheidsstatus aan. Geen steigerkaart of gebreken? Steiger niet betreden! Werken op hoogte

11 11 6652_700 Rolsteigers: Risico = verplaatsbaarheid Aandachtspunten bij het werken met rolsteigers: blokkeren wielen van binnenuit beklimmen denk aan gereedschap (kan vallen) sta niet op de schoren houd de steiger schoon niet verplaatsen als er iemand op staat verrijden op vlakke ondergrond door 2 personen gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen Werken op hoogte

12 rolsteiger

13 stabiel

14 14 6652_700 Voorbeelden van hangsteigers zijn: hangbrug; hangsteiger; eenmanswerkbrug. Aandachtspunten bij het werken met hangsteigers zijn: vanaf windkracht 7 Bft niet mee werken; let op bedieningsorganen; bij storing niet verder werken maar (laten) repareren; nooit gebruiksklaar achterlaten; hulpmiddelen gebruiken voor communicatie, vanaf 25 m verplicht (en als normale communicatie niet mogelijk is) Werken op hoogte

15 hangsteiger

16 16 6652_700 Hoogwerkers Vast opgesteld Mobiel Risico voor beknelling (schaararm) en omvallen Daarom:- getraind/opgeleid personeel - signalering maximum werklast - specifieke gebruiksregels Vanaf windkracht 7 Bft, niet mee werken Werken op hoogte

17 Maak gebruik van hoogwerker!

18 werkplank

19 19 6652_700 Voor het werken met werkbakken geldt: alleen gebruiken als het echt niet anders kan; windkracht vanaf 7 Bft verboden; de kraanmachinist en persoon in de werkbak moeten elkaar zien en verstaan; iedere persoon in de werkbak draagt een harnasgordel (vast aan de werkbak); in- of uitstappen alleen toegestaan als werkbak op stevige ondergrond staat Werken op hoogte

20 20 6652_700 Hoofdstuk 11 Handgereedschap Hoofdstuk 11 Handgereedschap 11.1 Eenvoudig handgereedschap 11.2 Elektrisch handgereedschap 11.3 Pneumatisch en hydraulisch handgereedschap 11.4 Handslijpmachines 11.5 Vragen Handgereedschap

21 21 6652_700 Eenvoudig handgereedschap Risico door: slecht onderhoud; slecht gebruik. Handgereedschap

22 Niets nieuws!

23 23 6652_700 Handgereedschap met elektrische aandrijving elektrocutie verbranding (vonken) Veilige spanning: 50 V ~ (wisselspanning) 120 V = (gelijkspanning) dubbel geïsoleerd Risico door: Handgereedschap

24 24 6652_700 Aandachtspunten bij gebruik van een nietmachine: gebruik met maximale werkdruk; geleider leeg bij plaatsen lader; nagels/nieten aangepast aan apparaat. Mogelijke risico’s: wegschieten van de nagel; terugslaan van de nagel; doorboren van het werkstuk. Handgereedschap

25 25 6652_700 Aandachtspunten bij het gebruik van de Handcirkelzaag: beschermkap over het deel van de zaag dat zaagt (vast aan het frame en scharnierend deel aan geleider); automatische beschermkap over snijdend deel van de zaag, ook als deze niet zaagt; spouwmes aangepast aan diameter en dikte van de zaag. Handgereedschap

26 26 6652_700 Aandachtspunten bij het gebruik van een kettingzaag: bedieners minimaal 18 jaar oud; opleiding met toets gehad hebben; voorgeschreven PBM gebruiken; stilstand ketting bij stationair toerental; kettingrem binnen 0,15 sec werken; CE markering. Handgereedschap

27 27 6652_700 Handgereedschap met pneumatische aandrijving trillen geluid dodemansknop en gehoorbescherming verplicht. Risico door:

28 Geluidsschade op je werk

29 Erg dove vingers

30 30 6652_700 Handgereedschap met hydraulische aandrijving oliedruk bevestigingen dodemansknop en onderhoud verplicht. Risico door: Handgereedschap

31 31 6652_700 Handslijpmachines doorslijpschijven afbraamschijven Risico door: rondvliegende delen; aanraken slijpschijf; uit elkaar springen van schijf; brand door vonken; geluid; verkeerd gebruik. Handgereedschap

32 Rondvliegende delen

33 33 6652_700 Hoofdstuk 12 Gereedschapsmachines Hoofdstuk 12 Gereedschapsmachines 12.1 Gereedschapmachines en kolomboormachines 12.2 Vast opgestelde slijpmachines 12.3 Zaagmachines 12.4 Vragen Gereedschapsmachines

34 34 6652_700 Voorbeelden van gereedschapsmachines zijn: Vast opgestelde boormachines let op: 'happen' in werkstuk Vast opgestelde slijpmachines let op: uit elkaar vliegen slijpsteen Cirkelzagen let op: snijgevaar Gereedschapsmachines

35 35 6652_700 Cirkelzagen: universele cirkelzaagmachine; bouwcirkelzaag machine (met noodstop en als extra eis nulspanningschakelaar); voor machines met meerdere bedieningsplaatsen gelden aanvullende eisen. Gereedschapsmachines

36 circelzaag

37

38 Andere kant…

39 39 6652_700 Hoofdstuk 13 Persoonlijke beschermingsmiddelen Hoofdstuk 13 Persoonlijke beschermingsmiddelen 13.1 PBM’s in het algemeen 13.2 Adembescherming 13.3 Gehoorbescherming 13.4 Lichaamsbescherming 13.5 Oogbescherming 13.6 Valbeveiliging 13.7 Vragen Persoonlijke beschermingsmiddelen

40 Pbm?

41 41 6652_700 Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen als het echt niet anders kan. Persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen tegen: de gevolgen van onveiligheid en ze voorkomen erger letsel Persoonlijke beschermingsmiddelen

42 42 6652_700 Fabrikant zorgt voor PBM’s die sterk betrouwbaar getest zijn. Gebruiker: beheert ze, controleert ze, zorgt voor veilige opslag en gebruikt ze goed. Persoonlijke beschermingsmiddelen

43 Gevallen met de motor..

44 Pbm’s in orde?

45 45 6650_700 CE-markering CE-markering Persoonlijke beschermingsmiddelen

46 Gebruik pbm’s!

47 47 6652_700 Drie belangrijke wettelijke eisen ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen: Doeltreffende bescherming Ergonomisch verantwoord Goede gebruiksaanwijzing Persoonlijke beschermingsmiddelen

48 48 6652_700 afhankelijke adembescherming, bijvoorbeeld een filterbusmasker. onafhankelijke adembescherming, bijvoorbeeld persluchtapparatuur verseluchtkap LET OP GEBRUIKSREGELS omgevingslucht filteren Persoonlijke beschermingsmiddelen zuurstofconcentratie < 19% bijzondere stof overschrijding grenswaarde

49 adembescherming

50

51 51 6652_700 boven 85 dB(A) verplicht! Gehoorbescherming boven 80 dB(A) aanbevolen watjes pluggen oordoppen otoplastieken gehoorkappen wettelijk Persoonlijke beschermingsmiddelen

52 geluid

53 53 6652_700 Voorbeelden van bescherming van lichaamsdelen: hoofdbescherming; bescherming voor handen en armen; bescherming voor voeten; bescherming voor het lichaam. Persoonlijke beschermingsmiddelen

54 hoofdbescherming

55 55 6652_700 Voorbeelden van oogbescherming: normale veiligheidsbril; ruim zichtbril; gelaatsscherm; lasbrillen en laskappen. Persoonlijke beschermingsmiddelen

56 Ruimzichtbril

57 57 6652_700 Bescherming van lichaamsdelen Valbeveiliging: gebruik altijd een harnasgordel (na valbelasting vernietigen); eventueel met remchute of nonchute en vallijn (na valbelasting controle). Persoonlijke beschermingsmiddelen

58 58 6650_700 Voor het examen geldt: Lees vragen goed door. Kies het meest juiste antwoord. Controleer of je alle vragen goed hebt beantwoord. Persoonlijke beschermingsmiddelen

59 Proeftoets H10 tm H13


Download ppt "1 6652_700 Hoofdstuk 10 Werken op hoogte Hoofdstuk 10 Werken op hoogte 10.1Risico’s op hoogte 10.2Ladders 10.3Stalen steigers 10.4Rolsteigers 10.5Hangsteigers."

Verwante presentaties


Ads door Google