De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CAO SABIC LIMBURG 2014-2016 13 th November 2014 Huidige positie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CAO SABIC LIMBURG 2014-2016 13 th November 2014 Huidige positie."— Transcript van de presentatie:

1 CAO SABIC LIMBURG 2014-2016 13 th November 2014 Huidige positie.

2 No. 1 DOEL PRESENTATIE Verslag uit brengen over de huidige situatie in de onderhandelingen over een nieuwe CAO voor SABIC Limburg BV. Objective: report out on status CLA negotiations SABIC Limburg BV

3 No. 2 1. SALARIS EN LOOPTIJD  Een verhoging van de CAO lonen: a. 2,5%per 1 Juli 2014 b. 2% per 1 Juli 2015 Derhalve gaan de salarissen met in totaal 4,5% omhoog.  Een looptijd van twee jaar (1 Juli 2014 t/m 30 Juni 2016). Dit schept duidelijkheid en rust. Base salaries grow with 2.5 and 2.0% A runtime of two years offers clarity and stability

4 No. 3 2. DE WERKINGSSFEER  CAO verhoging niet voor medewerkers in 14-15-16 (C42-43-44) en academici en top-hbo’ers, maar in de salary planning tool.  Bij beoordeling ‘strong’ en salaris < midpoint is salarisverhoging minimaal de algemene CAO verhoging.  Overgang van de huidige situatie naar de nieuwe situatie zullen wij compenseren door middel van een eenmalige uitkering. The general CLA increases will not apply to those in gardes 14-15-16 and Academics & Top-Bachelors. It will be included in the budget of the Salary Planning Tool. Those with a rating “strong” and a salary below midpoint: the total salary increase will at least match the general CLA increase. The transition from the old to the new system will be facilitated by a one-off payment.

5 No. 4 3. ARBEIDSTIJD DAGDIENST INCL. 2-PLOEGENDIENST Medewerkers in de dagdienst hebben momenteel recht (naast hun regulier verlof) op 10 vaste EVT dagen en 15 variabele EVT dagen. Voorstel SABIC:  Deze extra vrije tijd wordt geld in Flex Pack.  Maximaal 13 dagen terugkopen (behoud flexibiliteit).  Vrije tijd beperkt met maximaal 12 dagen.  Handhaven koppeling aan ziekteverzuim.  Nieuwe medewerkers Flex Pack tegoed van 10 dagen.  Alle EVT kan gespaard worden voor TOR of Sabbatical of zorgverlof tot een totaal maximum van 130 dagen.  Medewerkers met lease-auto leveren geen EVT/Flex Pack tegoed meer in.

6 No. 5 3. ARBEIDSTIJD DAGDIENST INCL. 2-PLOEGENDIENST (1) Medewerkers in de dagdienst hebben momenteel recht (naast hun regulier verlof) op 10 vaste EVT dagen en 15 variabele EVT dagen. Voorstel SABIC:  Deze extra vrije tijd wordt geld in Flex Pack.  Maximaal 13 dagen terugkopen (behoud flexibiliteit).  Vrije tijd beperkt met maximaal 12 dagen.  Handhaven koppeling aan ziekteverzuim.  Nieuwe medewerkers Flex Pack tegoed van 10 dagen.  Alle EVT kan gespaard worden voor TOR of Sabbatical of zorgverlof tot een totaal maximum van 130 dagen. For people in dayshift: the total EVT amount will be turned into money. Buy back 13 days back at max. Link to illness stays. Extra saving opportunity for TOR, sabbatical – whole EVT amount may be saved.

7 No. 6 3. ARBEIDSTIJD DAGDIENST INCL. 2-PLOEGENDIENST (2) De verlofopname wordt bepaald totaal aanspraak in Flex Pack voor het desbetreffende jaar. Voorbeelden:  1 dag ziek in voorafgaande jaar: Flex Pack: 10 dagen vast + 14 dagen variabel = 24, je kunt 13 dagen opnemen  3 dagen ziek: Flex Pack: 10 dagen vast + 12 dagen variabel = 22, je kunt 13 dagen opnemen  10 dagen ziek: Flex Pack: 10 dagen vast + 5 dagen variabel = 15, je kunt 13 dagen opnemen  20 dagen ziek: Flex Pack: 10 dagen vast + 0 dagen variabel = 10, je kunt 10 dagen opnemen

8 No. 7 4. ARBEIDSTIJD CONTINUDIENST We hebben een oplossing in zicht m.b.t. de extra arbeidstijd in de continudienst.  5 extra opkomsten per jaar  Vooraf ingeroosterd (ploeg bezetting en training).  Voor het overige verandert er niets; de flexibiliteit in vrije tijd blijft.  De koppeling aan ziekteverzuim blijft gehandhaafd.  Naast vakantie kan maximaal 10 dagen uit aanwezigheidsbonus per jaar worden gespaard voor TOR, sabbatical of zorgverlof tot een maximum van 110 dagen. For people in 5-shift system nothing changes except one new element: 5 additional shifts per employee per year (40 hrs)

9 No. 8 5. VARIABELE BELONING Met betrekking tot RAU en IPM :  RAU en IPM worden gecombineerd in een integraal plan.  Uitbetaling gekoppeld aan WIN targets: EBITDA voor Polymers & Chemicals Europe en SHER voor Limburg BV.  De maximale gecombineerde uitbetaling is 10,5%;  Een lager maximum in ruil voor een hogere kans op uitbetaling.  Vier IPM targets per individu. RAU and IPM combined in one plan. Linked to EBITDA and SHER. Higher chance of pay-out, lower max. Max 4 individual IPM targets.

10 No. 9 5. VARIABELE BELONING - ctd Performance range/pay-out DoelTarget1%2,25%3,50% EBITDA Polymers & C&I Europe €390 mln€ 310 mln€ 390 mln€ 470 mln 1%1,50%2% SHER (Limburg BV) 0,670,80,670,54 IPM2 team/collectief 5% ( t/m C41/13) of 12% (14 t/m 16) 2 individueel

11 No. 10 6. ANDERE PUNTEN WAAROP OVEREENSTEMMING IS  De bijdrage in de premie van de collectieve ziektekostenverzekering gaat van 18€ vast naar 20%.  WGA premie wordt betaald door SABIC  De BHV/EHBO toeslagen worden in de toekomst altijd geindexeerd met de collectieve CAO verhoging.  60 stageplaatsen  Handhaven compensatie spaarregelingen 1995/2003  10 arbeidsplaatsen WAJONG via Calder  Competenties van kaderleden worden onderdeel van jaarlijkse beoordeling  10K bijdrage internationaal solidariteitsfonds voor vakbonden – indien bestemming ondersteuning belangenbehartiging  TOR regeling wordt gecontinueerd; in nieuwe contracten wordt takenpakket aangepast  Studie afspraak over WW-wijziging per 1 januari 2016  Inzetbaarheid wordt elk jaar besproken in IPM/TRP  SABIC continueert co-financiering werkgelegenheids- en opleidingsgelden in Limburg  Opleidingsbudget OR van 150K wordt gehandhaafd  Pilot mentorschap  SABIC zal participeren in project over mobiliteit van alle medewerkers in Chemelot  Social Plan verlengd t/m 31 december 2015 – zonder vrijwilligersregeling  In het etmaal van overwerk tijdens de nachturen zal aansluitend acht uur rust zal worden verstrekt

12 No. 11 6. OVEREENSTEMMING OVER (DEEL 1)  De bijdrage in de premie van de collectieve ziektekostenverzekering gaat van 18€ vast naar 20%.  De BHV/EHBO toeslagen worden in de toekomst altijd geïndexeerd met de collectieve CAO verhoging.  Handhaven compensatie spaarregelingen 1995/2003.  Competenties van kaderleden worden onderdeel van jaarlijkse beoordeling.  TOR regeling wordt gecontinueerd; in nieuwe contracten wordt takenpakket aangepast.  Inzetbaarheid wordt elk jaar besproken in IPM/TRP.  Opleidingsbudget OR van 150K wordt gehandhaafd.  SABIC zal participeren in project over mobiliteit van alle Chemelot medewerkers.  In het etmaal van overwerk tijdens de nachturen zal aansluitend acht uur rust worden verstrekt.

13 No. 12 6. OVEREENSTEMMING OVER (DEEL 2)  WGA premie wordt betaald door SABIC.  60 stageplaatsen.  10 arbeidsplaatsen WAJONG via Calder.  10K bijdrage internationaal solidariteitsfonds voor vakbonden – indien bestemming ondersteuning belangenbehartiging.  Studie afspraak over WW-wijziging per 1 januari 2016.  SABIC continueert co-financiering werkgelegenheids- en opleidingsgelden in Limburg.  Social Plan verlengd t/m 31 december 2015 – zonder vrijwilligersregeling.  Pilot mentorschap.

14 No. 13 7. WIN-WIN SABICMedewerkers Op weg naar harmonisatie van arbeidsvoorwaarden in Nederland Towards harmonization in NL Handhaven van onze positie in de arbeidsmarkt Maintain our labor-market position De stijging van het basissalaris overtreft de trend in de markt Salary-growth above market trend Variabele beloning opnieuw gedefinieerd. New structure for variable pay Hogere kans op uitkering; gekoppeld aan WIN-doelstellingen Higher chance of pay-out linked to WIN tagets Aantal arbeidsuren nu in Q1 van de Chemie in Nederland Working hours in Q1 in NL Een hogere koopkracht als gevolg van de toename van het aantal arbeidsuren Higher buying power Voor salarisschalen 14-15-16 en academen en top-hbo‘ers een sterkere link met performance Stronger link with performance Sterker onderscheid in prestatie voor medewerkers in salarisschaal 14-15-16 en academen en top-hbo’ers Recognition for difference in performance

15 No. 14 8. HOE VERDER? SABIC wil een “package deal” zoals in de vorige slides beschreven. SABIC heeft een eindbod gedaan. Vakverenigingen gaan nu hun achterban raadplegen. What’s next? SABIC strives for a ‘package-deal’. SABIC has made a final offer. Unions will consult their members.

16 No. 15 Vragen? Questions?


Download ppt "CAO SABIC LIMBURG 2014-2016 13 th November 2014 Huidige positie."

Verwante presentaties


Ads door Google