De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Over wat je nu kan doen om je gemeente zo 'ecologisch' mogelijk te maken... Hoe ziet jouw gemeente eruit na 2012?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Over wat je nu kan doen om je gemeente zo 'ecologisch' mogelijk te maken... Hoe ziet jouw gemeente eruit na 2012?"— Transcript van de presentatie:

1 Over wat je nu kan doen om je gemeente zo 'ecologisch' mogelijk te maken... Hoe ziet jouw gemeente eruit na 2012?

2 - Wat verandert er na 2012? - Wat kan je doen? - Welke steun krijg je hierbij? - Mogelijke acties/initiatieven - Focus op jouw plannen/ideeën Programma

3 Wat verandert er na 2012?

4 Gemeentedecreet – na 2012: - Strategische meerjarenplanning en begroting - Opmaken in 2013, in werking 2014 - 2019 - Nieuwe inspraakmogelijkheden: adviesraden, voorstellen van burgers, verzoekschriften,… Witboek Interne Staatshervorming - Wat met Samenwerkingsovereenkomst Leefmilieu? - Onzekerheid over duurzaamheidsambtenaren, milieuraden, MiNawerkers, financiën voor acties en projecten allerlei. Wat verandert er na 2012 op vlak van gemeentepolitiek?

5 Wat kan je doen als “bewuste” burger?

6 30-08- 11 Wat kan je doen als 'bewuste' burger?

7 Reik de politici de hand - Breng mee oplossingen, ideeën aan - Biedt hulp voor het realiseren van doelstellingen - Benadruk het nut van een degelijk milieubeleid Benut nieuwe inspraakmogelijkheden - Laat de klassieke (soms logge) inspraakorganen los indien niet rendabel. - Verken de nieuwe inspraakmogelijkheden zoals voorstellen van burgers, verzoekschriften,… → deze zijn niet noodzakelijk aanvallend → ze bieden kansen om bepaalde standpunten meer kracht te geven, politici te steunen,... Wat kan je doen als 'bewuste' burger?

8 Concreet! - Breng ideeën aan voor de partijprogramma's - Inspireer hen, vertel wat we belangrijk vinden Doe het nu! - Opmaak partijprogramma's in opstart / aan de gang - Formuleer je dromen, treedt in dialoog Wat kan je doen als 'bewuste' burger?

9 Welke steun krijg je hierbij van Velt, NP en BBL?

10 Krachtlijnen Focus op wat gemeentelijke bevoegdheid is en blijft: Leefbaarheid & Ruimte Water Natuur & Biodiversiteit Klimaat & energie Duurzaam productgebruik Aangevuld met basisvoorwaarden voor een degelijk beleid: Uitvoeren van plannen → realisaties op terrein Wortel én stok Durf keuzes maken: of in plaats van én-én Budgetten en personeel Inspraak en participatie Welke steun krijg je van Velt, Natuurpunt en BBL?

11 Ideëenboek Pick and eat – kies wat van toepassing kan zijn voor jouw gemeente Fiches rond dezelfde thema's als de krachtlijnen: Klimaat/energie Leefbaarheid/ruimtelijke ordening Natuur en bos/biodiversiteit Milieuhygiëne lokaal (lucht, lawaai,…) Eenzelfde opbouw voor elke fiche Welke steun krijg je van Velt, Natuurpunt en BBL?

12

13 Voorbeeld fiches Velt gerelateerd - Stimuleer lokale productie - Ga voor een gezonde gemeente, zonder pesticiden - Samen tuinen: openbaar groen ecologisch beheerd en een knappe sociale troef -... Welke steun krijg je van Velt, Natuurpunt en BBL?

14 Mogelijke acties of initiatieven

15 Gouden regel Doe enkel dat waar je je goed bij voelt - denk je te weinig te kennen van gemeentepolitiek? - hou je niet van het opstellen van documenten? -> gooi het over een andere boeg Mogelijke acties/initiatieven Wat, wanneer, hoe?

16 Rechtstreekse beïnvloeding beïnvloeding lokale partijprogramma’s Onrechtstreeks via communicatie en publieksacties wegen op het verkiezingsdebat Streven naar samenwerking/netwerking met andere middenveldorganisaties of belangengroepen! Mogelijke acties/initiatieven Wat, wanneer, hoe?

17 Passief Zelf lokaal memorandum opmaken en versturen naar de lokale politieke partijen Mogelijke acties/initiatieven Wat, wanneer, hoe?

18 Actief Ga met het lokale memorandum op de ‘boer’ naar ‘bevriende’ partijen of naar alle (democr.) partijen Zoek contact/steun voor 1 of meerdere voorstellen bij andere middenveldorganisaties of belangengroepen en ga samen 'de boer' op. Vergelijking van het lokale memorandum met de lokale partijprogramma’s en een soort van stemadvies geven aan leden, sympathisanten Mogelijke acties/initiatieven Wat, wanneer, hoe?

19 Memorandum – stap voor stap 1. Zoek, luister of ook Natuurpunt of andere verenigingen een memorandum opstellen !! vorm coalitie indien mogelijk 2. Toetst de thema’s in de krachtlijnen aan de situatie in jouw gemeente. Vertaal het lokaal en selecteer. Mogelijke acties/initiatieven Wat, wanneer, hoe?

20 30-08- 11 Mogelijke acties/initiatieven Wat, wanneer, hoe? 3. Vertaal concreet naar mogelijke projecten/acties voor je gemeente ideeënboek 4. Verspreid de bevindingen: - per mail/post aan alle politieke partijen met de vraag tot reactie en/of uitnodiging tot gesprek. - publiceer in ledenblad/website - publiceer reactie politieke partijen in ledenblad / website vlak voor de verkiezingen.

21 Bla bla mag - boem boem ook... Mogelijke acties/initiatieven Wat, wanneer, hoe?

22 Hyperactief Zelf publieksacties opzetten rond thema’s/voorstellen memorandum (debatavond, straatactie, verenigingsactiviteit, …) Al dan niet samen met andere middenveldorganisaties of belangengroepen Mogelijke acties/initiatieven Wat, wanneer, hoe?

23 Denk na over de timing - rechtstreekse beïnvloeding via overmaken van je krachtlijnen, dromen,... is nù van belang - publieksactiviteiten om draagvlak te krijgen kan gedurende het jaar. - doe topactiviteit, organiseer je beter pas in volle verkiezingsstrijd Mogelijke acties/initiatieven Wanneer?

24 Ideeën voor lokale acties - Fietstocht/wandeltocht - Terreindiscussie - Bewonersvergadering - Ideeënverzamelaar - Focusgroepen - Enquête - Quiz -...  Zie ook bundeltje + Velt Beweegt Mogelijke acties/initiatieven Wat?

25 Het mag ook best ludiek zijn... Mogelijke acties/initiatieven

26 30-08- 11

27 Velt-idee 1 Organiseer een filmavond met de film 'Smakelijk Eten' Ga in debat over 'wat we in onze gemeente kunnen doen'? Geef politici de fiche 'Smakelijk (gew)eten' als inspiratiebron, of -uit het voorbeeldenboek- de fiche over lokale productie. -> Zie ook bundeltje + Velt Beweegt Mogelijke acties/initiatieven Wat?

28 30-08- 11

29 Velt-idee 2 Ga op bezoek in een van de groepstuinen van Velt. Toon de meerwaarde Overhandig hen de fiche over groepstuinen en/of verwijs naar de website www.samentuinen.orgwww.samentuinen.org En/of nodig hen VANDAAG nog uit op het symposium van 20 september in Neerpelt! Mogelijke acties/initiatieven Wat?

30 30-08- 11

31 Velt-idee 3 Organiseer een wandeling door de gemeente. Toon goede voorbeelden, toon knelpunten mbt beheer zonder pesticiden. Overhandig de fiche over pesticidenvrij beheer Optie: vraag een van onze Velt-lesgevers die gespecialiseerd zijn in openbaar groen als deskundige. Mogelijke acties/initiatieven Wat?

32 Velt-idee 4, 5, 6,...... Met wie….?... Mogelijke acties/initiatieven Wat?

33 - Samen sterk - netwerk! - Vroeg begonnen, half gewonnen - Draai het om – wat is belangrijk voor een politicus?! - Focus op positieve punten - Hou het toegankelijk - Hoe meer mensen, hoe meer impact - Gebruik diverse communicatiekanalen - Informeer de pers - Nodig lokale mandatarissen uit - Informeer ook na afloop - Reik concrete ideeën aan Mogelijke acties/initiatieven Aandachtspunten

34 Bedankt voor jouw input en ideeën!


Download ppt "Over wat je nu kan doen om je gemeente zo 'ecologisch' mogelijk te maken... Hoe ziet jouw gemeente eruit na 2012?"

Verwante presentaties


Ads door Google