De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stadsmarketing Plan van aanpak Openingen 2008 5 december 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stadsmarketing Plan van aanpak Openingen 2008 5 december 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Stadsmarketing Plan van aanpak Openingen 2008 5 december 2007

2 Inleiding: Samenvatting Strategische visie Van een regionale reputatie op gebied van cultuur en evenementen, ligt de focus voor de toekomst op het uitbouwen en opbouwen van een nationale en internationale reputatie als kennisstad (innovatie/bedrijvigheid) De pijlers cultuur/evenementen, groen/wonen/recreatie en studentenstad zijn nodig om het profiel kennisstad te kunnen waarmaken. Iedere pijler heeft eigen doelgroepen en een eigen aangaste propositie. Daarnaast is aan de bestaande lokale en regionale focus van stadsmarketing de landelijke en internationale focus toegevoegd.

3 Doelen Stadsmarketing Aantrekken en vasthouden talent Aantrekken nieuwe bedrijven Enschede maken tot aantrekkelijke en bruisende stad Meer bezoekers, meer bestedingen

4 Stadsmarketing (samenvatting) Gemeentelijke Communicatie Overlap en Overloop tussen gemeente en Platform/partners Lokaal Regionaal Landelijk Internatio- naal Meer bezoekers Meer bestedingen Meer bedrijvigheid Meer talent ‘SMART CITY’ Kennisstad/ Ondernemerschap (internationaal) Onderwijs (basis.. meertalig?) Beste onderwijzers van NL? Creatieve industrie Kennisintensieve Industrie Luchthaven, etc. Cultuur/ Evenementen Aantrekken Hoogopgeleide 30-plussers (kids?) Voorwaarde vestigingsklimaat Groen/ Recreatie /wonen Sport Wonen Sport- Gemeent e IOC? Studenten- stad Enschede werkt Stad Enschede Day to day gemeentelijk werk en communicatie: gewoon goed werk leveren Actuele thema’s en projecten Stad Enschede Ons Enschede Enschede: winkel- en uitgaansstad (lokaal en regionaal) Stedelijke allure

5 2008 Drie hoofddoelen : Marketingcommunicatie/vermarkten van de instellingen (lokaal, regionaal en landelijk) Maximale bekendheid en bezoek genereren voor de instellingen en het aanbod. Instellingen hoeven dit niet helemaal apart. Enschede als stad regionaal en landelijk op de kaart zetten (de belangrijkste dragers zijn daarbij in 2008 het cultuur/architectuuraanbod en de instellingen)

6 Uitgangspunten Inzet agenda 2008 voor profilering Enschede Accent op cultuur en openingen (nationaal) Als de gelegenheid zich voordoet andere pijlers (bijv. Kennis/innovatie/smart city uitnutten, kansen benutten) Inrichting en uitvoering eigen communicatie door de instellingen zelf Projectteam voert regie op: –tone of voice, uitstraling, free publicity, uitnodigingen, kwaliteit openingen, etc. –thema’s kunst, cultuur, creativiteit, kennis in relatie tot ondernemerschap –tonen samenhang projecten Stad Enschede als afzender

7 Uitgangspunten 22 april eerste evenement: Rozendaal Start Publiciteit (Free Publicity, promotie, uitnodigingen, etc.) uiterlijk eind februari –Geldt voor ieder evenement. Uiterlijk twee maanden voor event start promotie. Deelprojectleiders (versnipperd) optrommelen om jaarregie te bespreken en plannen bij te sturen/ aan te vullen). Gezamenlijk optrekken met Platform (capaciteit) en communicatie.

8 2008 Oplevering/opening verschillende projecten en events: –Roombeek Cultuurmijl Rozendaal Twentse Welle –Muziekkwartier –Scholingsboulevard –IJsbaan –Enscheday Architectuur en stedenbouw –3-daagse van Roombeek met Pi de Bruijn, architectuurcentrum (een week voor architectuurdag in Den Haag) –Architectuurprijzen, oplevering Roombeek, etc. Thematische verbinding tussen projecten t.b.v. Marketing/communicatie

9 2008 –verhaal ‘vertalen’ naar doelgroepen wat kan talent ermee? Wat kunnen bedrijven hiermee? ‘Enschede 2008’ interessant voor inwoners –ondersteunend aan: Enschede doet het anders/eigenzinnig –aanjagen ‘free publicity’ inzetten mediacontacten partners

10 Concept 1.Van Kleur de Stad naar.... 2.Het merk ‘Stad Enschede’ 3.De uitstraling Concept is bestemd voor 2008 Als gevolg van de uitwerking van de strategie kan er een accentverschuiving optreden.

11 1. Van Kleur de stad naar.... Kleur de stad... Breed Vriendelijk Interne trots (Enschede) Voorzichtig Geen claims Samen (bouw mee) Emotie Bescheiden 2008 Doelgroepgericht Zelfbewust Trotser naar buiten Laten zien Stevig Claims met bewijsvoering Kansen en groei Bewijzen én emotie Grootstedelijk met lef

12 profiel Enschede jong, dynamisch, open, ondernemend, eigenzinnig, creatief ( uit: strategisch plan stadsmarketing) ‘ Smart City’ ( uit: strategisch plan stadsmarketing) Premisse (geen pay off!!) –Enschede doet het anders....

13 Werk pay-off (concept) ‘Kan niet, bestaat niet’

14 2. Het merk ‘Stad Enschede’ Stad Enschede behouden Consequenter inzetten op alle uitingen van de stad en de partners

15 3. Uitstraling/inhoud Vorm en inhoud trekken gelijk op Geen propositie zonder bewijsvoering Focus campagne/communicatie op bewijsvoering Aanpak/propositie per doelgroep Multimediaal: beeld/geluid

16 Uitgangspunten communicatie Samenhang tussen events creëren –herkenbare ‘rode draad’ Wederzijds versterken (cross selling: verwijzen naar volgend event en naar elkaar, etc.) Merk bouwen Enschede Win-win (bekendheid Enschede, bezoek/traffic genereren bij instellingen) Samenhang met maximale ruimte voor eigen identiteit partners

17 Dragers 2008 Woordmerk ‘Kan niet bestaat niet’ in combinatie met Stad Enschede (eigenzinnig, durf en trots) Zichtbaarheid in de stad –Banieren, projecties (station, instellingen,etc.) –Acties die leiden tot reuring en media-aandacht Cultuurcard (relaties) en VIP-card (inwoners) Free publicity Advertising (RTV) Arrangementen

18 Doelgroepen en doelen 2008 Hoofddoel: Profiel Enschede neerzetten en laden (bewijsvoering) Lokaal: –Inwoners kennis laten maken met aanbod en openingen (doel: 80% over de drempel) –Trots Regionaal –Regio kennis laten maken met aanbod en laten proeven (stimuleren om te komen) –USP’s benoemen (wat maakt dit nu zo bijzonder eigenzinnig en slim/innovatief) Relaties (lokaal, regionaal, landelijk en internationaal) –Enschede en openingen/aanbod in breedte presenteren –Stimuleren mond tot mond reclame. –‘Frapper toujours’ –Uitnodigingenbeleid! Mensen die er toe doen/ambassadeurs Landelijk –Die elementen benoemen en aandacht voor genereren die bijzonder/onderscheidend zijn en bijdragen aan het profiel ‘eigenzinnig/creatief/slim’ Culturele instellingen/partners –Win/win –Bezoek en gebruik genereren en stimuleren –Publiciteit genereren

19 Strategie: Relaties Relaties –Openingen en aanbod verbinden –Frapper toujours: meerdere keren in het jaar herinneren aan en aandacht vestigen op. Telkens vanuit hetzelfde concept/dezelfde boodschap. –Focus op unieke –Bewaarobject van waarde om bezoek te stimuleren Instrumenten: –Cultuurboekje (met cultuuraanbod en openingen) –Uitnodigingen voor openingen

20 Strategie: Inwoners –Openingen en aanbod verbinden –Frapper toujours: meerdere keren in het jaar herinneren aan en aandacht vestigen op. Telkens vanuit hetzelfde concept/dezelfde boodschap. –Focus op unieke –Bewaarobject van waarde om bezoek te stimuleren Instrumenten: –Enschedese VIPcard met aanbod cultuur en openingen 2008 –Kaart vertegenwoordigt waarde en geeft toegang tot nevenprogrammering openingen (open dagen, generale repetities, rondleidingen, workshops, musea, etc.) –Programma wordt bijv. maandelijks ververst en bekendgemaakt middels gezamenlijke advertentie in bijv. de TUB/HAH en media-acties (Er wordt al het een en ander georganiseerd. Dit indien nodig uitbreiden, bijv. ludieke rondleidingen door bekende NL-ers). Leidt ook weer tot persaandacht. –Internetsite –Instellingen adverteren in eigen instellingen naar elkaar (cross selling)

21 Strategie: Landelijk Publiciteit op de unieke elementen van Enschede. Zoeken bij nieuwe aanbod en openingen naar datgene wat uniek is. Instrumenten: –Free publicity landelijke media (strategie, persmap en fact sheets) –Adverteren (bescheiden): radio (doelgroepzenders) en tv (ster), mediaplan (afstemmen op Free Publicity acties en momenten, doel: versterkend) –Internetsite Arrangementen (NRC, NS, Telegraaf, ANWB, Volkskrant, etc.)

22 Middelen/media Relaties –Cultuurcard (relaties en medewerkers) –Boekje cultuuraanbod met overzicht unieke projecten Enschede –Uitnodigingen in stijl openingen Inwoners Enschede/lokaal/regionaal –VIP-card (side events) voor alle inwoners Enschede –Mupi’s –Projectie op gebouwen –Uitflyers totaal cul;tureel aanbod Enschede –Advertenties met programma side events –Reuring en zichtbaarheid in de stad Landelijk –advertenties –personeelsadvertenties –radio en TV commercials –(free) publicity –product placing –arrangementen Pers/media –pers/mediakit Algemene middelen/media –Internetsite

23 Planning December 2007:Akkoord Plan van Aanpak Jan 2008: Bespreken en uitwerken met partners Jan-feb: Uitvoering en voorbereiding 23/2 CBK Rozendaal 22 april:Opening Roozendaal Mei/juni:Cultuurmijl 21-23 juni:3-daagse van Roombeek Zomer 2008:Scholingsboulevard Oktober:Opening IJsbaan 21 November:Opening Muziekkwartier

24 Organisatie Verantwoordelijkheden: –Gemeente opdrachtgever en verantwoordelijk voor openingsjaar 2008 Partners in 2008 Openingen: –Projectteam (Platform, twee stakeholders, Gemeente (vz.)) –Marketingverantwoordelijken van de instellingen en de partners die in 2008 rol hebben (met mandaat inhoud, organisatie en budget). –Extern adviseur ten behoeve van concept en uitwerking (AXIS) –R. van der Lugt, cultuurintendant –Gemeente (G. Jutten, D. Smolders, R. van Heiningen)

25 Begroting Het benodigde budget komt neer op ongeveer 850.000. Binnen de gemeente is in 2008 circa 800.00 beschikbaar (dit is inclusief de 350.000 tbv het Plaform).

26 Vervolg Uitwerken plan met partners Begroting definitief maken (februari) Indien definitieve begroting leidt tot een meervraag, terug naar college: –Budget over-all communicatie –Inhoudelijke programmering en eventueel benodigd budget voor dit onderdeel


Download ppt "Stadsmarketing Plan van aanpak Openingen 2008 5 december 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google