De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 “De passie waarmee sommige professoren hun vak doceerden, en de variatie aan onderwerpen die in de vakken aan bod kwam”

Verwante presentaties


Presentatie over: " “De passie waarmee sommige professoren hun vak doceerden, en de variatie aan onderwerpen die in de vakken aan bod kwam”"— Transcript van de presentatie:

1  “De passie waarmee sommige professoren hun vak doceerden, en de variatie aan onderwerpen die in de vakken aan bod kwam”

2  “Grote mogelijkheid om via individuele inzet kennis op te doen.” Oudstudenten Taal- en Letterkunde

3  “Ik waardeer het dat men mij heeft bijgebracht zelfstandig en kritisch te denken en mijn mening op een overtuigende manier te formuleren”

4  “Het feit dat men in Taal- en letterkunde verder kijkt dan de taal op zich. Je leert ook de literatuur, de cultuur, de geschiedenis enzovoort kennen rond je gekozen talen”

5 Bachelor Taal- en Letterkunde: 2 Talen Infodag Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 15 maart 2014 Duits, Engels, Frans, Grieks, Italiaans, Latijn, Nederlands, Spaans, Zweeds

6 9 talen aan de UGent DuitsEngelsFransNederlandsGrieks LatijnItaliaans Spaans Zweeds

7 P IJLER 1: T AALVAARDIGHEID : grondige kennis van twee talen verwerven  3 à 4 Vakken Taalvaardigheid: Grammatica – Spreken – Presentaties – Schrijven  Monitoraat, Tutoria, workshops, individuele begeleiding  Verdere taalverwerving via opdrachten voor vakken taalkunde en letterkunde  Zelfstudie: Woordenschat, lezen, luisteren, contacten leggen, Erasmus etc.

8 P IJLER 2 C ULTUUR & GESCHIEDENIS vertrouwd zijn met de culturele achtergrond  1 vak ‘Cultuur en geschiedenis van (…)’  Vervolgvak in Bachelor 3 of Master  Keuzevakken geschiedenis  Aandacht voor culturele achtergronden in vakken Taalkunde en Letterkunde

9 P IJLER 3 T AALKUNDE Een breed geheel van taalkundige fenomenen, theorieën en studies  Geschiedenis van de taal  Dieperliggende grammaticale structuren en verklaringen  Fonologie, morfologie, semantiek en syntaxis  Verwantschap en contact tussen talen  Vergelijking van talen en taalstructuren (contrastieve linguïstiek, taaltypologie)  Taalvariatie: standaardtaal, dialecten, sociale klasse, jongerentaal …  Taalgebruik (sociolinguïstiek, pragmatiek)  Analyse van sociale verhoudingen in en door taal en tekst (discoursanalyse)  Stijl en taalregister  Eerste, tweede of derde taalverwerving van kinderen en volwassene  Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstechnieken in de taalkunde

10 P IJLER 4 L ETTERKUNDE EN LITERATUURWETENSCHAP  Geschiedenis van literatuur en literaire bewegingen  Vergelijking van literaire tradities, genres en thema's  Analyse van individuele werken of oeuvres  Analyse van beeldrijk en creatief taalgebruik  Verbanden met andere kunstvormen  Verbanden met andere wetenschappelijke disciplines (bv. pyschologie, sociologie, filosofie, cultuurwetenschappen)  Begrip van schrijven en lezen in andere historische contexten  Analyse van 'het hedendaagse' in contemporaine literatuur  Maatschappelijke thema’s  Literaire kritiek, theorieën en methodes  Narratalogie: verhaalvormen en perspectieven  Digital Humanities: literatuur(studie) en het internet

11 P IJLER 5 O NDERZOEK  Onderzoekslijn vanaf eerste jaar  Verschillende soorten papers  Onderzoekstaak Ba3  Masterproef  Eigen profilering qua discipline en onderwerp  Onderzoek is bekroning van opleiding in wetenschappelijke discipline  Maar ook: Algemeen probleemoplossend vermogen: omgaan met complexe teksten en problemen

12 I NSTAPNIVEAU - T AALNIVEAU  Algemeen: Interesse voor voor taal en tekst, kritisch onderzoek en theorievorming  Nederlands, Frans, Engels: Eindtermen van het secundair onderwijs  Duits, Spaans, Italiaans en Zweeds: Geen voorkennis vereist  Latijn & Grieks: idem – differentiëring in 1 e semester  Duits: gratis voorbereidingscursus (1 week) begin september  Universitair Talencentrum: zomercursussen (betalend)

13 V ERSCHIL MET T OEGEPASTE T AALKUNDE  Literatuur  Brede waaier aan thema’s en theorieën in de letterkunde en taalkunde  Andere structuur en didactisch opzet van de opleiding, bv. qua taalvaardigheidsonderwijs, zelfstudie, algemene vakken, keuzevakken  Eigen keuzes en profilering van de student

14 OPBOUW VAN DE 1 ste BACHELOR (60 studiepunten) Taal 1 (20 stptn) Gemeenschappelijk (20 stptn) Taal 2 (20 stptn) Taalvaardigheid Taalkunde Literatuur (Geschiedenis en cultuur) 5 algemene vakken Europese talen in contact Taalvaardigheid Taalkunde Literatuur (Geschiedenis en cultuur)

15 OPBOUW VAN DE 1 ste BACHELOR Algemene vakken (20 studiepunten) 1. Inleiding tot taal- en tekststructuren 2. Inleiding tot de voornaamste moderne literaturen 3. Overzicht van de historische kritiek 4. Historisch overzicht van de wijsbegeerte 5. Visuele cultuur: kunst in historische context 6. Europese talen in contact: Geschiedenis en methodologie

16 OPBOUW VAN DE 1 ste BACHELOR Taalspecifieke vakken (2 x 20 studiepunten) 4 vakken (20 studiepunten) Bv. Semester 1: Franse taalvaardigheid I Franse letterkunde I Semester 2:Franse taalvaardigheid II Franse taalkunde I

17 DIVERSE LES- EN WERKVORMEN Hoorcolleges (2 lesblokken van 1.15u) Oefeningen in kleinere groepen (1 à 2 lesblokken van 1.15u) voor bv. taalvaardigheid, grammaticale oefeningen, literaire analyse ICT oefeningen(Elektronische leeromgeving) Individuele begeleiding Zelfstudie

18 2 de BACHELOR: UITDIEPING Uitdieping talen: 2x 5 taalspecifieke vakken 2 algemene vakken: Algemene Taalwetenschap Algemene Literatuurwetenschap

19 3 de BACHELOR: PROFILERING Student brengt klein onderscheid aan tussen de twee talen Keuze van discipline en taal in onderzoekstaak en begeleidend seminarie Profilering in de Taalkunde of Letterkunde via onderzoekstaak en keuzevakken Erasmus: Mogelijkheid tot studeren in het buitenland: 1 e semester In steden als Madrid, Berlijn, London, Canterbury, Parijs, Montpellier, Rome, Budapest, Helsinki etc.

20 MASTER Verschillende mogelijkheden: Talencombinatie van de bachelor verderzetten Keuze voor 1 taal of talengroep (behalve Italiaans) Vergelijkende Moderne Letterkunde Historische Taal- en Letterkunde

21 WERK VDAB-cijfers: >90% van onze studenten vindt werk binnen het jaar na afstuderen Sectoren:  1/3 onderwijs (secundair, hoger onderwijs, volwassenenonderwijs)  1/3 culturele sector en media  1/3 privé (communicatie, administratie en management)

22 WERK Talenkennis en onderzoeksvaardigheden zijn troeven op de arbeidsmarkt, maar onze studenten moeten ook eigen inzet en creativiteit opbrengen om een goede job te vinden.

23 Enkele concrete beroepen van alumni Professionele communicatie Frans en Italiaans bij Jansen & Jansen Customer Media Computerlinguïst bij Actonomy (HR software) Medewerker Vertaalbureau Medewerker Ondertitelingsproductiehuis Projectbeheerder bij Lumière (filmdistributie) Verantwoordelijke voor PR en volunteer support bij Erfgoed Vlaanderen

24 Enkele concrete beroepen van alumni Regiomanager bij de VDAB Interreg-auditeur bij de Vlaamse economische inspectie Oprichter 4pm Marketing: Printed media for the parking industry and leisure events Oprichter LS Translations bvba Business process analyst bij Ebay Software user assistant bij Unisys (Informatie-technologie) Journalist: bv. Karel Verhoeven en Veerle Windels (De Standaard), Liesbeth Imbo, Freek Braeckman, Jonas Muylaert, Eveline Masco (allen VRT)

25 MEER INFORMATIE http://www.taalenletterkunde.UGent.be www.facebook.com/TLugent

26  “De gemoedelijke sfeer, de interessante lessen, het persoonlijke contact met de proffen en hun professionaliteit, en zeker ook de grote diversiteit van vakken (brede vorming)” Oudstudenten Taal- en Letterkunde


Download ppt " “De passie waarmee sommige professoren hun vak doceerden, en de variatie aan onderwerpen die in de vakken aan bod kwam”"

Verwante presentaties


Ads door Google