De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk – Ewijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk – Ewijk."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk – Ewijk

2 Psalm 78 : 1 – 7 1 Een kunstig lied van Asaf. Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond. 2 Ik open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat sinds lang verborgen is. 3 Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld. 4 Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen die hij heeft gedaan.

3 Psalm 78 : 1 – 7 5 Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob en kondigde in Israël een wet af. Onze voorouders gaf hij de opdracht die aan hun kinderen te leren. 6 Zo zou het volgende geslacht ervan weten, en zij die nog geboren moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen. 7 Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden.

4 Psalm 78 : 1 – 7 Horen: – Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond. Spreken: – Ik open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat sinds lang verborgen is.

5 Psalm 78 : 1 – 7 De generaties door: – Onze voorouders gaf hij de opdracht die aan hun kinderen te leren. Zo zou het volgende geslacht ervan weten, en zij die nog geboren moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen. Een drieslag voor de geloofsopvoeding: – Dan zouden zij op God vertrouwen… – …Gods grote daden niet vergeten… – …en zich richten naar zijn geboden.

6 Programma van de avond 20.00 uur: Opening 20.10 uur: Inleiding over het jongerenwerk 20.55 uur: Pauze 21.10 uur: Gespreksronde over het jongerenwerk 21.30 uur: Gespreksronde met de kerkenraad 22.00 uur: Sluiting

7 Opzet inleiding jongerenwerk 1.De opzet van het jongerenwerk: van doopcatechese tot belijdeniscatechese 2.Uitwerking: doopcatechese 3.Uitwerking: geloofsopvoeding 4.Gespreksronde over het jongerenwerk

8 Opzet van het jongerenwerk Leeftijd0-44-1010-1112-1516 +18+ Toerusting kinderen en jongeren Geen Jong tot Jezus Kid – cat Jongeren catechese Jongeren catechese Belijdenis catechese Aanvullende activiteiten jongeren CrècheSchoolgezinsdienstRock SolidRock Solid + Toerusting ouders Doop catechese Thema-avonden rondom geloofsopvoeding

9 Opzet van het jongerenwerk Doopcatechese 3 avonden Doopverjaardagen Uitnodiging Jong tot Jezus Wordt vervolgd… Leeftijd0-44-1010-1112-1516 +18+ Toerusting kinderen en jongeren GeenJong tot JezusKidcat Jongeren catechese Jongeren catechese Belijdenis catechese Aanvullende activiteiten kinderen en jongeren CrècheSchoolgezinsdienstRock SolidRock Solid + Toerusting ouders Doop catechese Thema-avonden rondom geloofsopvoeding

10 Opzet van het jongerenwerk Jong tot Jezus Voor kinderen van groep 1 – 6 Projecten en feestdagen Methode Vertel het maar Afscheid Jong tot Jezus Kinderen bij het Avondmaal Leeftijd0-44-1010-1112-1516 +18+ Toerusting kinderen en jongeren GeenJong tot JezusKidcat Jongeren catechese Jongeren catechese Belijdenis catechese Aanvullende activiteiten kinderen en jongeren Crèche Schoolgezinsdienst Rock SolidRock Solid + Toerusting ouders Doop catechese Thema-avonden rondom geloofsopvoeding

11 Opzet van het jongerenwerk Kid – cat : 1e seizoen -God (Vader, Zoon en Heilige Geest) -Bijbel (OT, Thora, Profeten, Geschriften) - Joodse feesten (Pascha, Pinksteren, Loofhutten- feest, Grote Verzoendag) - Christelijk leven (Geloof, Gebod, Gebed) Leeftijd0-44-1010-1112-1516 +18+ Toerusting kinderen en jongeren GeenJong tot JezusKidcat Jongeren catechese Jongeren catechese Belijdenis catechese Aanvullende activiteiten kinderen en jongeren CrècheSchoolgezinsdienstRock SolidRock Solid + Toerusting ouders Doop catechese Thema-avonden rondom geloofsopvoeding

12 Opzet van het jongerenwerk Kid – cat : 2e seizoen -Bijbel(NT, Evangeliën, Handelingen, Brieven, Openbaring) -Gemeente (Gemeente, Kerkdienst) -Christelijke feesten (Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren) - Christelijk leven (Doop en Avondmaal) Leeftijd0-44-1010-1112-1516 +18+ Toerusting kinderen en jongeren GeenJong tot JezusKidcat Jongeren catechese Jongeren catechese Belijdenis catechese Aanvullende activiteiten kinderen en jongeren CrècheSchoolgezinsdienstRock SolidRock Solid + Toerusting ouders Doop catechese Thema-avonden rondom geloofsopvoeding

13 Opzet van het jongerenwerk Jongerencatechese Twee groepen: – 12-15 jaar – 16 jaar en ouder Programma van 5 jaar: – sluit aan op Kid – cat – bereidt voor op belijdeniscatechese Leeftijd0-44-1010-1112-1516 +18+ Toerusting kinderen en jongeren GeenJong tot JezusKidcat Jongeren catechese Jongeren catechese Belijdenis catechese Aanvullende activiteiten kinderen en jongeren CrècheSchoolgezinsdienstRock SolidRock Solid + Toerusting ouders Doop catechese Thema-avonden rondom geloofsopvoeding

14 Opzet van het jongerenwerk Jongerencatechese Thema’s die aan de orde komen: – Gebed (Onze Vader) – Gebod (10 geboden en apostolische vermaning) – Bijbellezen (verhalen, profeten, psalmen, profeten, evangeliën, brieven, openbaring) – Liturgie (van intochtslied tot zegen) – Kerkgeschiedenis (hoogtepunten) Leeftijd0-44-1010-1112-1516 +18+ Toerusting kinderen en jongeren GeenJong tot JezusKidcat Jongeren catechese Jongeren catechese Belijdenis catechese Aanvullende activiteiten kinderen en jongeren CrècheSchoolgezinsdienstRock SolidRock Solid + Toerusting ouders Doop catechese Thema-avonden rondom geloofsopvoeding

15 Opzet van het jongerenwerk Jongerencatechese Bijzonderheden tijdens het seizoen: 1.Één blokje van vier lessen voorafgaand aan jongerendienst 2.Één gezamenlijke excursie van alle drie de groepen 3.Één feestelijke afsluiting van het seizoen Leeftijd0-44-1010-1112-1516 +18+ Toerusting kinderen en jongeren GeenJong tot JezusKidcat Jongeren catechese Jongeren catechese Belijdenis catechese Aanvullende activiteiten kinderen en jongeren CrècheSchoolgezinsdienstRock SolidRock Solid + Toerusting ouders Doop catechese Thema-avonden rondom geloofsopvoeding

16 Opzet van het jongerenwerk Belijdeniscatechese Doelgroep: 18 jaar en ouder Thema: Apostolische geloofsbelijdenis Afsluiting: Belijdenisdienst Leeftijd0-44-1010-1112-1516 +18+ Toerusting kinderen en jongeren GeenJong tot JezusKidcat Jongeren catechese Jongeren catechese Belijdenis catechese Aanvullende activiteiten kinderen en jongeren CrècheSchoolgezinsdienstRock SolidRock Solid + Toerusting ouders Doop catechese Thema-avonden rondom geloofsopvoeding

17 Opzet van het jongerenwerk Aanvullende activiteiten voor kinderen en jongeren Creche Schoolgezinsdienst Jongerendiensten m.m.v. KidCat, jongerencatechese en Rock Solid Rock Solid / Rock Solid + Leeftijd0-44-1010-1112-1516 +18+ Toerusting kinderen en jongeren GeenJong tot JezusKidcat Jongeren catechese Jongeren catechese Belijdenis catechese Aanvullende activiteiten kinderen en jongeren CrècheSchoolgezinsdienstRock SolidRock Solid + Toerusting ouders Doop catechese Thema-avonden rondom geloofsopvoeding

18 Opzet van het jongerenwerk Rock Solid Twee groepen – 12-14 jaar – 15+ Programma Activiteiten Leeftijd0-44-1010-1112-1516 +18+ Toerusting kinderen en jongeren GeenJong tot JezusKidcat Jongeren catechese Jongeren catechese Belijdenis catechese Aanvullende activiteiten kinderen en jongeren CrècheSchoolgezinsdienstRock SolidRock Solid + Toerusting ouders Doop catechese Thema-avonden rondom geloofsopvoeding

19 Opzet van het jongerenwerk Toerusting voor ouders: thema-avonden geloofsopvoeding 2x per jaar 2 á 3 avonden 1 thema Wordt vervolgd… Leeftijd0-44-1010-1112-1516 +18+ Toerusting kinderen en jongeren GeenJong tot JezusKidcat Jongeren catechese Jongeren catechese Belijdenis catechese Aanvullende activiteiten kinderen en jongeren CrècheSchoolgezinsdienstRock SolidRock Solid + Toerusting ouders Doop catechese Thema-avonden rondom geloofsopvoeding

20 Uitwerking doopcatechese Eerst: één doopgesprek Nu: drie avonden doopcatechese Reden: herwaardering van de doop als – sterven en opstaan met Christus – ‘inlijving’ in de gemeente – startpunt van geloofsopvoeding en betrokkenheid bij de gemeente Blijvende vraag: het ja-woord van de gemeente – Hoe kunnen wij daar gestalte aan geven?

21 Uitwerking doopcatechese 1e avond: ontmoeting met ieder doopouderpaar afzonderlijk 1.Kennismaking a)Wie zijn de doopouders? b)Hoe staan ze in het geloof? c)Hoe verhouden ze zich tot de gemeente? 2.Gedachten over de doop a)Waarom willen jullie je kind laten dopen? b)Wat betekent de doop eigenlijk volgens jullie? c)Wie is de God van de doop voor jullie? d)Welke rol speelt de gemeente bij de doop? e)Welke rol speelt de doop in jullie eigen leven?

22 Uitwerking doopcatechese 2e avond: de bijbel over de doop 1.Bijbelse achtergrond van de doop a)Dopen met water b)Proselietendoop c)Doop van Johannes d)Doop van Jezus 2.De doop ‘in naam van Vader, Zoon en Heilige Geest’ a)‘in naam van’ b)Vader, Zoon en Heilige Geest

23 Uitwerking doopcatechese 2e avond: de bijbel over de doop 3.De doop als inlijving in de gemeente 4.De doop als sterven en opstaan met Christus a)Sterven aan het vlees, de zonde, de duivel, de wereld en de dood a)Opstaan tot een leven in geloof, hoop en liefde 5.Doop als ‘point of no return’

24 Uitwerking doopcatechese 3e avond: geloofsopvoeding, gemeente en liturgie 1.Geloofsopvoeding a)Wat versta je onder geloof? b)Hoe zag je eigen geloofsopvoeding eruit? c)Hoe denk je je kind op te voeden in het geloof? (gedrag, normen en waarden, met Christus leven) d)Hoe kan het geloof functioneren als iets positiefs? e)Hoe krijgt de doop een plek in het leven van je kind?

25 Uitwerking doopcatechese 3e avond: geloofsopvoeding, gemeente en liturgie 2.Betrokkenheid bij de gemeente a)Wat hoop en verwacht je van de gemeente? b)Wat hoopt en verwacht de gemeente van jullie? 3.Liturgie doopdienst

26 Uitwerking doopcatechese Hoe kunnen we gestalte geven aan ons ja-woord? – Doopcatechese is een eerste begin – Na de doopcatechese volgen de doopverjaardagen en de uitnodiging voor Jong tot Jezus – Ouders vragen soms om erop aangesproken te worden – Ouders kunnen wellicht benaderd worden voor (belij- denis)catechese of de avonden over geloofsopvoeding – Als mede-gemeentelid kun je blijk geven van je betrok- kenheid

27 Uitwerking geloofsopvoeding Thema-avonden over geloofsopvoeding 2 per seizoen 2 á 3 avonden over een thema 1 door gemeentelid 1 door professional Doelgroep Ouders van kinderen t/m 18 jaar Overige gemeenteleden met ervaring en / of ideeën

28 Uitwerking geloofsopvoeding Thema-avonden over geloofsopvoeding Mogelijke thema’s – Wat betekent het dat je kind gedoopt is? – Hoe maak je je kind vertrouwd met de bijbel? – Hoe leer je je kind bidden? – Hoe maak je van de zondag een feestdag? – Hoe leer je je kind een kerkdienst meebeleven? – Hoe begeleid je je kind in tijden van rouw? – Wat doe je als kinderen andere wegen gaan? – Anders, nl.: graag suggesties!

29 Uitwerking geloofsopvoeding Thema-avonden over geloofsopvoeding Animo – vanuit ouders? – vanuit ‘ervaringsdeskundigen’? – vanuit de gemeente? Vooraf aanmelden?

30 Afronding Vragen of opmerkingen?

31 Pauze

32 Gespreksronde over jongerenwerk 3 groepen 1.Jongeren en leiding van het jongerenwerk 2.Ouders van kinderen tot 18 jaar 3.Overige gemeenteleden Aanpak 3 vellen gaan rond 7 minuten per vraag resultaten worden meegenomen

33 Gespreksronde over jongerenwerk Voor jongeren: We willen jongeren graag betrekken bij Christus en zijn gemeente In hoeverre lukt dat ons? Hoe kunnen we daarin groeien?

34 Gespreksronde over jongerenwerk Voor ouders: Wat zouden ouders van de gemeente mogen verwachten als het gaat om het stimuleren van de betrokkenheid van jongeren bij God, geloof en de gemeente? Wat zou de gemeente van ouders mogen verwachten als het gaat om het stimuleren van de betrokkenheid van jongeren bij God, geloof en de gemeente?

35 Gespreksronde over jongerenwerk Voor overige gemeenteleden: Welke rol zouden gemeenteleden kunnen spelen in het stimuleren van de betrokkenheid van jongeren bij God, het geloof en de gemeente wanneer zij zelf geen kinderen (meer) hebben in de leeftijd van achttien jaar of jonger?

36 Gespreksronde met kerkenraad Vragen of opmerkingen?

37 Sluiting Dank voor uw aanwezigheid! Gebed Wel thuis!


Download ppt "Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk – Ewijk."

Verwante presentaties


Ads door Google