De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE OVERHEID Hoofdstuk 7.  Collectieve sector De overheid Instellingen sociale zekerheid  Particuliere sector Bedrijven en gezinnen PRIVATISEREN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE OVERHEID Hoofdstuk 7.  Collectieve sector De overheid Instellingen sociale zekerheid  Particuliere sector Bedrijven en gezinnen PRIVATISEREN."— Transcript van de presentatie:

1 DE OVERHEID Hoofdstuk 7

2  Collectieve sector De overheid Instellingen sociale zekerheid  Particuliere sector Bedrijven en gezinnen PRIVATISEREN

3  Subsidie Bijdrage van de overheid zonder tegenprestatie. De overheid stimuleert hiermee het gedrag van burgers en bedrijven Bijvoorbeeld aan een sportclub  Accijns Bijzondere belastingheffing op concumptiegoederen om het gebruik af te remmen. Bijvoorbeeld. alcohol en brandstoffen

4 Het rijk  Centrale overheid: Het rijk  Lagere overheden: gemeente en provincies  Wat regelt de gemeente? Wat regelt de provincie?

5 Begroting  Rijksbegroting: overzicht van verwachte inkomsten en uitgaven  Miljoenennota: toelichting op de Rijksbegroting  Op welke dag?

6 Inkomstenbron overheid  Belastingen  Kostprijsverhogende belastingen  Directe belastingen  Niet-belastingontvangsten

7  http://www.schooltv.nl/video/sociale-zekerheid-door-wie-worden- uitkeringen-verstrekt/#q=uitkering http://www.schooltv.nl/video/sociale-zekerheid-door-wie-worden- uitkeringen-verstrekt/#q=uitkering

8 Nederland is een verzorgingsstaat Hebben wij recht op onderwijs? JA Hebben wij recht op gezondheidszorg? JA Hebben wij recht op onderdak? JA Sociale zekerheid: recht op een inkomen om van te kunnen leven

9 Sociaal zekerheidsstelsel Sociale zekerheid Sociale verzekeringen Sociale voorzieningen

10 Sociale verzekeringen Werknemersverzekeringen Volksverzekeringen Werknemersverzekeringen  Alleen voor mensen die gewerkt hebben. WW= Werkloosheidswet WIA = Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Volksverzekeringen  Voor alle inwoners AOW= Algemene ouderdomswet voor iedere 67-plusser Premies

11

12 Sociale voorziening WWB= Wet Werk en Bijstand Wajong= arbeidsongeschikt op 17eof als je ouder bent en nog studeen Belasting

13

14 Sociaal zekerheidsstelsel Sociale zekerheid Sociale verzekering Sociale voorziening Werknemersverzekering WW - WIA Werknemersverzekering WW - WIA Volksverzekering AOW Volksverzekering AOW Wet Werk en Bijstand Wajong Wet Werk en Bijstand Wajong Premies Belasting

15

16


Download ppt "DE OVERHEID Hoofdstuk 7.  Collectieve sector De overheid Instellingen sociale zekerheid  Particuliere sector Bedrijven en gezinnen PRIVATISEREN."

Verwante presentaties


Ads door Google