De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belastingen & premies… lust of last? . Wat is de collectieve sector?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belastingen & premies… lust of last? . Wat is de collectieve sector?"— Transcript van de presentatie:

1 Belastingen & premies… lust of last? 

2 Wat is de collectieve sector?

3 De collectieve sector bestaat uit:

4 Wat is de collectieve sector? De collectieve sector bestaat uit: De overheid

5 Wat is de collectieve sector? De collectieve sector bestaat uit: De overheid Instellingen sociale zekerheid

6 Wat is de collectieve sector? De collectieve sector bestaat uit: De overheid Instellingen sociale zekerheid Rijk

7 Wat is de collectieve sector? De collectieve sector bestaat uit: De overheid Instellingen sociale zekerheid RijkProvincie

8 Wat is de collectieve sector? De collectieve sector bestaat uit: De overheid Instellingen sociale zekerheid RijkProvincieGemeente

9 Wat is de collectieve sector? De collectieve sector bestaat uit: De overheid Instellingen sociale zekerheid RijkProvincieGemeente Zorgen voor uitvoering van:

10 Wat is de collectieve sector? De collectieve sector bestaat uit: De overheid Instellingen sociale zekerheid RijkProvincieGemeente Zorgen voor uitvoering van: Volksverzekeringen

11 Wat is de collectieve sector? De collectieve sector bestaat uit: De overheid Instellingen sociale zekerheid RijkProvincieGemeente Zorgen voor uitvoering van: Volksverzekeringen Werknemers- verzekeringen

12 Wat is de collectieve sector? De collectieve sector bestaat uit: De overheid Instellingen sociale zekerheid RijkProvincieGemeente Zorgen voor uitvoering van: Volksverzekeringen Werknemers- verzekeringen Gefinancierd uit belastingen

13 Wat is de collectieve sector? De collectieve sector bestaat uit: De overheid Instellingen sociale zekerheid RijkProvincieGemeente Zorgen voor uitvoering van: Volksverzekeringen Werknemers- verzekeringen Gefinancierd uit belastingenGefinancierd uit sociale premies

14 Collectieve sector i.t.t. marktsector overheid –centraal  Rijk / Staat –regionaal  lager: provincie, gemeente, waterschappen uitvoeringsorganen sociale zekerheid –zoals Svb, GAK e.d.

15 Collectieve lasten inkomen overheidssector Inkomensoverdrachten van gezinnen en bedrijven aan de collectieve sector –belastingen  direct / indirect –sociale premies  volks-/werknemersverz. –niet-belastingmiddelen  overig zoals aardgasbaten, milieuheffingen, e.d.

16 Collectieve lastendruk ratio / kengetal!

17 Reactie op een hoge collectievelastendruk? Afwentelen (legaal) Ontwijken (legaal) Ontduiken (illegaal)

18 ‘Verzorgingsstaat’ een keuze Land met hoge collectievelastendruk, waarbij een relatief groot deel naar de sociale verzekeringen gaat.

19 Gemiddelde belasting- & premiedruk % van de‘laatst verdiende euro’ die naar collectieve sector gaat Marginale belasting- & premiedruk

20 Fris op vorige hoofdstuk Werking inkomstenbelasting en boxen Werking schijventarieven box I Werking heffingskorting Wat veroorzaakt progressie? Wat werkt denivellerend?

21 Gemiddelde premiedruk (gpd) gbd stijgt naarmate het inkomen toeneemt (leg uit!) Gemiddelde belastingdruk (gbd) gpd daalt naarmate het inkomen toeneemt (leg uit!)

22 Functies overheid (ovhd) Allocatiefunctie –ovhd bepaalt inzet productiefactoren (door productie en regelgeving) Stabilisatiefunctie –ovhd voert een anticyclisch begrotingsbeleid (om grilligheid conjunctuur te verzachten) (Her)verdelingsfunctie –ovhd zorgt voor nivellering inkomens (om sociale rust te behouden)

23 Goederen Individuele goederen –splitsbaar in individueel leverbare eenheden  retributies (vb. tarief voor paspoort) (Zuiver) Collectieve goederen –niet splitsbaar in individueel leverbare eenheden, gebruik niet uit te sluiten  politie, rechtspraak, defensie Quasicollectieve goederen –splitsbaar doch door ovhd in algemeen belang  nutsvoorzieningen, onderwijs

24 Naast een collectieve sector is er ook een particuliere sector De particuliere sector bestaat uit gezinnen en particuliere bedrijven De collectieve sector dient het algemeen belang De particuliere sector is uit op eigen belang

25 Collectivisatie

26 In de twintigste eeuw heeft de collectieve sector veel werk op zich genomen dat ook door particuliere bedrijven kan worden gedaan (onderwijs, sociale zekerheid, infrastructuur)

27 Collectivisatie Redenen collectivisatie: 1. Voorkomen van misbruik. 2. Veel activiteiten zijn te duur. 3. Bescherming zwakkeren. 4. Gebruik stimuleren

28 Privatisering

29 Overhevelen van taken van de collectieve sector naar de particuliere sector

30 Privatisering Redenen privatisering: 1. Kostenbesparing. 2. Particuliere sector kan goedkoper werken. 3. Particuliere sector reageert sneller op de behoeften van de consument.

31 Regulering

32 Bij regulering wordt de bemoeienis van de overheid met de particuliere sector groter

33 Deregulering

34 Bij deregulering worden de overheidsregels versoepeld


Download ppt "Belastingen & premies… lust of last? . Wat is de collectieve sector?"

Verwante presentaties


Ads door Google