De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het in beeld 2012. Programma kenniskring SBBL 24 april 2012 15:30 uur Inloop, koffie/thee 15:45 uur Kick-off, Marcel vd Broek, directeur 16:00 uur Presentatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het in beeld 2012. Programma kenniskring SBBL 24 april 2012 15:30 uur Inloop, koffie/thee 15:45 uur Kick-off, Marcel vd Broek, directeur 16:00 uur Presentatie."— Transcript van de presentatie:

1 Het in beeld 2012

2 Programma kenniskring SBBL 24 april 2012 15:30 uur Inloop, koffie/thee 15:45 uur Kick-off, Marcel vd Broek, directeur 16:00 uur Presentatie coördinator SBBL 16:15 uur Werkvorm 16:30 uur korte onderbreking 16:40 uur Debat stagebedrijven/ SBBL 17:15 uur Afsluiting met een drankje en hapje

3 HET IN BEELD Het SBBL, Service Bureau Buitenschools Leren, werkt op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Mondriaan Onderwijsgroep Domein Maatschappelijke Dienstverlening en partners: Hogeschool Leiden Haagse Hogeschool ROC Leiden ID College In deze overeenkomst staan de kernactiviteiten van het SBBL beschreven. Inleiding

4 Kernactiviteiten Acquisitie van nieuwe stageplaatsen Matchen van stagiairs Administratieve afhandeling BPV en stages Beheer B3Net Informeren gebruikers B3Net Informeren van opleidingen over eisen BPV en stages Informeren van zorginstellingen over eisen BPV en stages en begeleiding op werkplek

5 Aansturing Het SBBL wordt aangestuurd door de stuurgroep SBBL. Deze stuurgroep bestaat uit: 5 managers/directieleden van de 5 scholen. De stuurgroep komt 3 x per jaar bijeen.

6 Activiteitenplan De coördinator van het SBBL schrijft jaarlijks een activiteitenplan SBBL. Als leidraad bij het activiteitenplan gelden de taken zoals omschreven in de samenwerkingsovereenkomst. Begroting Naar aanleiding van het activiteitenplan wordt er een begroting opgesteld voor het komende kalenderjaar.

7 Financiën Het SBBL wordt volledig gefinancierd door de 5 scholen. Verdeling/verrekening van de kosten vindt plaats op basis van het aantal matchingen die het SBBL per school uitgevoerd heeft. Alle kosten worden naar rato verdeeld. Voor de service die verleend wordt aan de stage-instellingen worden geen kosten berekend.

8 Personele bezetting van het SBBL op 1 april 2012 In dienst van de Mondriaan onderwijsgroep: 1 coördinator SBBL 2 logistiek medewerkers 1 administratief medewerker, Hepatitisadministratie In dienst van de Hogeschool Leiden: 1 logistiek medewerker, matching van niveau 5 voor de HSL In dienst van de Haagse Hogeschool 1 logistiek medewerker, matching van niveau 5 voor de HHS

9 Organigram HHSHSLROC LeidenROC Mondriaan Coördinator SBBL Logistiek medewerker HHS Logistiek medewerker HSL Logistiek medewerkers Mondriaan Administratief medewerker ROC ID College

10 De eigen site van het Het SBBL heeft een eigen website waarop alle informatie te vinden is over de werkwijze van het SBBL. De site is vooral bedoeld voor studenten/deelnemers maar natuurlijk ook voor praktijkopleiders en andere geïnteresseerden. BPV-box Een onderdeel van de website is de BPV-box. Op de BPV-box kunnen zorginstellingen alle informatie over stages plaatsen. Het doel is dat de student zich kan oriënteren op een stageplaats. www.SBBL.nl

11 Acquisitie vindt plaats via tips, geïnteresseerde stage-instellingen, etc. Er wordt in de meeste gevallen door coördinator een bezoek gebracht aan de instelling om kennis te maken en informatie uit te wisselen. Een erkenning van Calibris is noodzakelijk voor MBO. Als de erkenning rond is kunnen de stage- instelling en de stageplaatsen worden ingevoerd in de database van het SBBL. Van acquisitie tot plaatsing

12 Aanbod van stageplaatsen via de SBBL-plaza De Plaza is een besloten internetsite waarop stage-instellingen op zeer gedetailleerde wijze stageplaatsen aan kunnen bieden aan het SBBL. De aangeboden stageplaatsen worden geïmporteerd naar de database van het SBBL. In deze database staan alle gegevens van de studenten.

13 Voorkeur aangeven Op de website van het SBBL staat een digitaal voorkeursformulier. Na het invullen wordt dit automatisch doorgestuurd naar het SBBL. Het SBBL probeert altijd rekening te houden met de voorkeur van de stagiaire.

14 Matching Na de sluitingsdatum verzamelen de logistieke medewerkers de voorkeuren van de studenten/deelnemers en de aangeboden stageplaatsen. Bij de plaatsing wordt rekening gehouden met de leerroute, de af te sluiten stagedoelen (deelkwalificaties en kerntaken) de voorkeur van de student/deelnemer en de maximale reistijd van 5 kwartier (enkele reis).

15 Plaatsing De stage-instelling en de toekomstige stagiaire worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de plaatsing. De stage-instellingen ontvangen de gegevens van de stagiaire ook via de digitale Plaza. Bijna alle communicatie vindt plaats via de digitale Plaza.

16 Contacten De medewerkers van het SBBL onderhouden intensieve contacten met de praktijkopleiders (buitenschools) en trajectbegeleiders (binnenschools). Daarnaast worden de zorginstellingen door het SBBL op de hoogte gehouden van ontwikkelingen met betrekking tot verandering van het curriculum die van invloed zijn op stageplanningen. Het SBBL organiseert naar behoefte themabijeenkomsten.

17 stagefonds Overschot plaatsen niveau 3 Hoe krijg ik de juiste student op de juiste plek? RandvoorwaardenBouwstenen Wensen

18 Wat heeft het SBBL nodig om goed te functioneren? WENSEN BOUWSTENEN RANDVOORWAARDEN

19 De huidige dienstverlening van het SBBL voldoet niet meer aan de huidige eisen van de instelling.

20 Het is voor instellingen niet nodig één loket als het SBBL te hebben.

21 Het SBBL heeft bestaansrecht!


Download ppt "Het in beeld 2012. Programma kenniskring SBBL 24 april 2012 15:30 uur Inloop, koffie/thee 15:45 uur Kick-off, Marcel vd Broek, directeur 16:00 uur Presentatie."

Verwante presentaties


Ads door Google