De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkgroep stagesynchronisatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkgroep stagesynchronisatie"— Transcript van de presentatie:

1 Werkgroep stagesynchronisatie
Anneke Jacobi Anneke v d Ploeg Aukje v d Werf

2 Draaiboek MBOV HBOV Friese Zorgacademie
Inhoud Inleiding Draaiboek is bedoeld voor Onderwijs/zorginstellingen (praktijkbegeleiders) Documenten beschikbaar en beheren op website Friese Zorgacademie Procedure Planning en Plaatsing Stages 2e,3e,4e leerjaar Snuffelstages 1e leerjaar Randvoorwaarden/bespreekpunten Planning Jaarkalender periodisering Stagemodellen MBOV Friese Poort MBOV Friesland College HBOV NHL Prognosetabellen (tool) Formulieren Studentgegevens Contactgegevens onderwijsinstellingen en stage instellingen Format inventarisatie stageplaatsen stageinstellingen Informatie voor werkbegeleiders Informatie snuffelstages 1e jaars MBOV/HBOV Informatie stages MBOV Informatie stages HBOV

3 Proces en procedure planning en plaatsing
Stages 2e,3e,4e jaars studenten Wanneer Wat Wie Aan wie Aanvullende informatie Januari Inventarisatie benodigde stageplaatsen Onderwijsinstelling Stage bureau of Stage instelling Februari Inventarisatie aanbod stageplaatsen Stage instellingen Stage bureau of Onderwijsinstellingen *Op basis van geldende afspraken * rekening houdend met actuele vraag Maart matching studenten Onderwijsinstelling of Stage bureau *Op basis van verdeelsleutel en aangeboden stageplaatsen door de stage instelling krijgt elke stage instelling naar rato studenten toegewezen (2e,3e,4e jaars) April Studentgegevens *Volgens format (maken) Schrijven en aanleveren Motivatiebrief student Student *Volgens procedure stage instelling (digitaal via website) *Alleen 3e en 4e jaars? Mei Uitnodigen en voeren Matchgesprekken *Volgens procedure stage instelling Mei/juni Registratie: Inschrijving met bijbehorende formulieren *Formulieren betreffen oa loonbelasting/arbo/infectie risico, autorisatie automatisering/ ID

4 Proces en procedure planning en plaatsing
Mei/juni POK onderwijsinstelling Onderwijsinstelling Stage instelling *Onderwijsinstelling tekent 3 POK zes weken voor aanvang stage *Student tekent 3 POK vijf weken voor aanvang stage *Onderwijsinstelling stuurt 3 POK naar Stage instelling vier weken voor aanvang stage *Stage instelling tekent en stuurt 2 POK terug naar onderwijsinstelling *Onderwijsinstelling geeft 1 exemplaar aan student Uitnodiging voor introductieprogramma Student Maandag 1e stageweek Werkveldoriëntatie/ Snuffelstages Wanneer Wat Wie Aan wie Aanvullende informatie

5 Randvoorwaarden, discussiepunten, afspraken
Stage bureau Inventarisatie in januari voor het hele schooljaar sept. juni Verdeelsleutel: Niet op basis van instroom leerlingen, wel rekening houden met actuele vraag Aanbod stageplaatsen: per stage instelling minimaal aantal stageplaatsen per leerjaar (2e,3e,4e jaars) Aanbod studenten: minimaal aanbod studenten per leerjaar(2e,3e,4e jaars) per stage instelling (evenredige verdeling) Evenredige verdeling studenten per leerjaar aan de stage instelling (2e,3e,4e jaars Minimaal aantal stage aanbod per stage instelling POK Procedure vaststellen Pok bevat in ieder geval: *Start en einddatum *Aantal dagen per week *Totaal aantal uren *Opleidingsvariant (voltijd, duaal, bbl enz.) *Croho of Crebo nummer *CISCO: instellingsnummer (voor Stagefonds)

6 Randvoorwaarden/Afspraken tussen student en BPV adres (verwachtingen en verplichtingen)
De Student: *komt met een stagewerkplan waarin: leerdoelen gepland staan zowel voor de praktijk als persoonlijke. *houdt een logboek bij *geeft elke dag zijn leerdoel(en) aan *vraagt om feedback op zijn functioneren *organiseert regelmatig begeleidingsgesprekken met zijn/haar werkbegeleiders en houdt eigen vorderingen bij *maakt elke week een reflectie verslag over eigen functioneren *organiseert 2/3 begeleidingsgesprekken per BPV periode waarbij ook een stagebegeleider van school aanwezig is. Het BPV-adres: *zorgt voor 2 werkbegeleiders per student *levert een leerplaatsprofiel per afdeling zodat de student zich goed kan oriënteren *geeft aan hoeveel uren begeleiding van school aanwezig moet zijn en wanneer Bijv. bij introductie bijeenkomst, scholing

7 Periodisering Mo-v Friesepoort

8 Periodisering

9 Stage modellen NHL hogeschool, Friesepoort, Friesland college NHL Hogeschool
Leerjaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Eerste jaar Beroepsoriëntatie bezoekinstellingen en gastcolleges op school Werkelijkheidsoriëntatie 1 week = 40 klokuren 1 week= 40 klokuren Tweede jaar 14 weken 3dagen in de week = 24 klokuren Totaal 336 klokuren 14 weken 3 dagen in de week =24 klokuren Derde jaar Vierde jaar 16 weken 3 dagen in de week=24 klokuren totaal 16 weken3 dagen in de week = 24klokuren Mbo-v Friesepoort Friesland College Leerjaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar Vierde jaar

10 Overzicht stageplaatsen Naam instelling stageperiode
Verpleegafdeling School Opl Jaar Achternaam Voorv Roepnaam geb. datum M/V adres adres neurologie FP mbo-v 3 Jansen Durk m Kippelaan 22 etc cardiologie FC Haan de Pietje v Karweigras 2 etc chirugie NHL hbo-v Groen Wietse etc

11 Informatie voor werkbegeleiders
Inleiding werkbegeleider Stage leerplan Stagedocent Stage gesprekken Niveau Werktijden Planning


Download ppt "Werkgroep stagesynchronisatie"

Verwante presentaties


Ads door Google