De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het begint met een idee Samenwerken in de wijk om dagbestedingplaatsen te creëren en andere activiteiten te ontwikkelen rondom de dorpswerkplaats, de bibliotheek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het begint met een idee Samenwerken in de wijk om dagbestedingplaatsen te creëren en andere activiteiten te ontwikkelen rondom de dorpswerkplaats, de bibliotheek."— Transcript van de presentatie:

1 Het begint met een idee Samenwerken in de wijk om dagbestedingplaatsen te creëren en andere activiteiten te ontwikkelen rondom de dorpswerkplaats, de bibliotheek en de molen in Mierlo 20 september 2013, Irene van Donselaar 20

2 Aanleidingen – Transitie AWBZ (WMO) en participatiewet – Ontwikkelingen bibliotheek – Doorontwikkeling dorpswerkplaats ‘t Saam – Maatschappelijke ontwikkelingen vragen versterking sociale cohesie in de wijk met plek voor vitale èn kwetsbare burger – Idee van actieve burger om dit deel van Mierlo te ontwikkelen tot een sociaal-cultureel-educatief kennisplein

3 Wat verstaan we onder kwetsbare burgers Mensen met een verstandelijke beperking Mensen met een laag IQ Mensen met een psychische handicap Ouderen/ mensen met lichamelijke beperkingen Mensen met een lage sociaal emotionele ontwikkeling (Langdurig) werkelozen ……….?

4 Betrokken partijen – Gemeente – LEVgroep – Dorpswerkplaats ‘t Saam – ORO – Stichting bibliotheek Dommeldal – Stichting Dorpstraat 113 – Actieve burger (Marianne van der Zwan) mogelijke andere partijen: Lunetzorg, Zorgboog, Savant, GGZ, KBO, VVV, Heemkundevereniging

5 Wie zoekt wat – ORO: dagbestedingplaatsen dicht bij huis voor de cliënt – Bibliotheek Dommeldal; nieuwe taken en activiteiten door veranderende functie – Dorpstraat 113: nieuwe invulling voor vrij gekomen ruimte – Dorpswerkplaats: doorontwikkeling binnen en buiten en uitbreiding taken/ activiteiten waarin kwetsbare burger een plek krijgt – Gemeente: taak nav transitie AWBZ (WMO)participatiewet alsook toerisme bevorderen – LEVgroep: oplossingen zoeken voor gevolgen transitie AWBZ, kansen om sociale cohesie in de wijk te versterken en vitale en kwetsbare burgers bij elkaar te brengen.

6 Wat brengt iedereen mee ORO: expertise doelgroep mensen met een verstandelijke handicap en ervaring mbt creëren voorzieningen voor dagbesteding St. Bibliotheek: expertise op cultureel en educatief gebied, sociaal betrokken, projectgericht werken St Dorpstraat 113: biedt vrijgekomen binnen- en buiten ruimte bibliotheekgebouw, zonne-energie Dorpswerkplaats: handigheid en creativiteit op velerlei gebied. Creatieve ideeën voor binnen en buiten om activiteiten door te ontwikkelen. Veel vrijwilligers Gemeente: meedenken, draagvlak, RO en financiële mogelijkheden Levgroep: Het leggen van verbindingen op alle niveaus, kennis van maatschappelijke ontwikkelingen, wegwijs naar subsidies en vrijwilligers Actieve burger: groot sociaal netwerk, enthousiasmerend en stimulerend, vrijwilligersaanbod

7 Het idee – Als deze stichtingen en organisaties gaan samenwerken….. – Elkaar inspireren, helpen en faciliteren, ondersteunen, diensten leveren enz….. – Hierdoor voor iedereen meer mogelijkheden om de diverse uitdagingen aan te gaan, op te lossen…. Voor iedereen meer kansen….. – Als dat geen WIN-WIN situatie oplevert!

8 Uitgangspunten Alle potentiële samenwerkingspartners zijn op zoek naar iets/ hebben iets nodig Ze hebben samen een grote diversiteit aan expertise in huis. Door dit voor en met elkaar in te zetten versterken ze elkaar en vergroot dit de kans van slagen Bij ontwikkelingen blijvende aandacht voor het creëren van dag- bestedingplaatsen voor kwetsbare burgers De (kwetsbare en vitale) burger wordt actief betrokken Gemeenschappelijke interesses en talenten van burgers staan centraal, niet de beperking Het gebiedje toegankelijker, bruikbaarder en levendiger maken door uitbreiding van voorzieningen en activiteiten

9 Hoofddoelen – Door gezamenlijke aanpak voor 1 januari 2015 te komen tot het creëren van minimaal 12 dagbestedingplaatsen (WMO) in Mierlo – Het versterken van de sociale cohesie door het ontwikkelen van een sociaal- cultureel en educatief hart waar voor alle burgers een grote diversiteit aan (recreatieve) activiteiten en voorzieningen geboden wordt.

10 Subdoelen – De bibliotheek ontwikkelt nieuwe diensten en activiteiten op cultureel- educatief gebied – Doorontwikkeling van DWP ‘t Saam inclusief realiseren dagbestedingplaatsen en (re)creatieve activiteiten voor vitale en kwetsbare burgers. Versterking eigen positie – St. Dorpsstraat 113 krijgt nieuwe invullingen voor vrijgekomen ruimtes met plaats voor dagbestedingplaatsen en steekt in op duurzaamheid – Burgers dragen actief bij aan de ontwikkeling sociaal-cultureel en educatief kennisplein – ORO kan cliënten uit Mierlo dicht bij huis werkplekken aanbieden – Werkervaringplekken voor werkelozen

11 Neveneffecten De toegankelijkheid en bruikbaarheid van dit deel van Mierlo wordt vergroot Gelegenheid tot ontmoeting en samenwerken van de vitale en kwetsbare burger waarbij de interesse en/of het talent centraal staat, niet de beperking Dit gebied wordt aantrekkelijker voor toeristen

12 Voorbeelden mogelijke voorzieningen met nadrukkelijk aandacht voor dagbestedingplaatsen en recreatieve activiteiten voor kwetsbare burgers Buitenruimtes: – Groente- en kruiden tuin bij DWP en/of bibliotheek – Plantenkas – Beweegtuin – Kersenbomen (Mierlose Zwarte) – Buitenoven bij dorpswerkplaats met sociale functie – Mozaïekbank (social bank?) door vitale en kwetsbare burgers gemaakt

13 Vervolg voorbeelden mogelijke voorzieningen Binnen: – Werkplekken voor ZZP à la ‘Seats2meat’ – Winkeltje, bijv voor verkoop opgeknapte spullen/ creatieve maaksels door vrijwilligers DWP ism dagbesteding – Repaircafé; plek waar mensen voor kleine reparaties naar toe kunnen op allerlei gebied – Lunchcafé – Wereldwinkel – Ontmoetplek voor mensen ‘zorgvoorelkaar.nl’ – Multitouchscreen (in bibliotheek)

14 Voorbeelden van activiteiten Deze activiteiten zijn geschikt voor dagbesteding en/of deelname kwetsbare burger werken in groente- en kruidentuin werken in plantenkas seizoensgebonden activiteiten bewegen in beweegtuin winkeltje runnen creatief bezig zijn ( bijv mozaiekbank buiten maken) houtbewerking, opknappen meubels, maken vogelhuisjes e.d. runnen lunchcafé klussen in repaircafé voorleesactiviteiten exposities en lezingen in bibliotheek enz enz

15 Draagvlak – De deelnemers van de werkgroep zijn enthousiast en gaan het idee presenteren binnen eigen organisaties – Betrekken ambtelijke organisatie – De burger (vitaal en kwetsbaar) actief betrekken door meedenken: wensen en ideeën, gekoppeld aan: wat kun/wil je hier zelf aan bijdragen (mede-eigenaarschap bevorderen Inventariseren mogelijkheden, wensen en ideeën )

16 Hoe verder – Haalbaarheid plan toetsen – Stappenplan – Planning maken met tijdspad – Afspraken over rol- en taakverdeling – Vervolgafspraken maken

17 Hartelijk dank voor jullie aandacht!


Download ppt "Het begint met een idee Samenwerken in de wijk om dagbestedingplaatsen te creëren en andere activiteiten te ontwikkelen rondom de dorpswerkplaats, de bibliotheek."

Verwante presentaties


Ads door Google