De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe Natuurkunde (NiNa) & Natuur, Leven & Technologie Henk Pol, ELAN, Universiteit Twente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe Natuurkunde (NiNa) & Natuur, Leven & Technologie Henk Pol, ELAN, Universiteit Twente."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe Natuurkunde (NiNa) & Natuur, Leven & Technologie Henk Pol, ELAN, Universiteit Twente

2 Agenda  Rondje  Nieuwe natuurkunde presentaties  Nieuwe natuurkunde achtergrond en vervolg  Voorbereiding Natuurkunde-bijdrage slotmiddag  Natuur, Leven & Technologie: doelen vak en voorbeeld  Afronding vak  Evaluatie vak  Rondvraag

3 NiNa presentaties Review module  Welke module?  Wat is jullie indruk van de NiNa module?  Hoe ziet deze module eruit vergeleken met een reguliere methode?  Welke stof is behandeld, en hoe?

4 Een visie op natuurkunde in havo en vwo  Leerlingen leren natuurkunde in contexten van hedendaagse natuur- en sterrenkunde, beoefend als wetenschap of beroep, in samenhang met scheikunde, biologie en wiskunde. Hun gemotiveerde en enthousiaste leraren hebben veel ruimte voor eigen inbreng. Het flexibele lesprogramma legt veel nadruk op activiteiten: ‘leren door doen’ is effectiever dan ‘leren door luisteren’.

5 Doelstellingen en argumenten  Natuurkunde niet meer alleen voor vervolgopleiding, maar ook voor algemene ontwikkeling (10 % doet iets met natuurkunde in de vervolgopleiding)  Aanhaken bij interesse van leerlingen, en docenten (sociaal constructivisme)  dus ook meisjes meer interesseren voor natuurkunde (lage instroom in tertiair onderwijs)

6 Programma op hoofdlijnen  context-en-conceptbenadering als basis  leerlijnen havo en vwo vanuit derde klas  vernieuwing in de schoolpraktijk  docenten belangrijke rol in innovatietraject  betrekken kennisinstellingen en beroepsveld  examenprogramma blijvend kunnen vernieuwen

7 DomeinenHAVOSubdomeinenCE / SE A.VaardighedenCE / SE B1. B2. B3. Beeld- en geluidstechniek Informatieoverdracht Medische beeldvorming Optica* CE SE C1. C2. Beweging en energieKracht en beweging Energieomzettingen CE D1. D2. MaterialenEigenschappen van stoffen en materialen Functionele materialen CE SE E1. E2. Aarde en heelalZonnestelsel en heelal Aarde en klimaat* CE SE F.Menselijk lichaam*SE G1. G2. Meten en regelenGebruik van elektriciteit Technische automatisering* CE SE H.Natuurkunde en technologieCE I1. I2. I3. Onderzoek en ontwerp Experiment Modelstudie Ontwerp SE * Keuzedomein: kies twee uit vier

8 VWO DomeinenVWOSubdomeinenCE / SE A.VaardighedenCE / SE B1. B2. GolvenInformatieoverdracht Medische beeldvorming CE C1. C2. C3. Beweging en wisselwerking Kracht en beweging Energie en wisselwerking Gravitatie CE D1. D2. Lading en veldElektrische systemen Elektrische en magnetische velden CE E1. E2. E3. Straling en materieEigenschappen van stoffen en materialen Elektromagnetische straling en materie Kern- en deeltjesprocessen* SE CE SE F1. F2. Quantumwereld en relativiteit Quantumwereld Relativiteitstheorie* CE SE G1. G2. Leven en aardeBiofysica* Geofysica SE H.Natuurwetten en modellenCE I1. I2. I3. Onderzoek en ontwerp Experiment Modelstudie Ontwerp SE * Keuzedomein: kies twee uit vier

9 Resultaat van het NiNa project & vervolg  examenprogramma’s en syllabi havo en vwo,  uitwerkingen daarvan in een compleet curriculum (reeks lesmodules) dat tot en met een eigen examen getest is VERVOLG:  Auteurs en uitgevers maken nieuwe (versie) boeken  Invoering per augustus 2013

10 Voorbereiding Natk-bijdrage slotmiddag  Hoe staat het ermee?  Wat nog te doen?

11 Natuur, Leven & Technologie  Nieuw betavak in bovenbouw HAVO (320 slu) en VWO (440 slu)  Doel samenhang betavakken  Moderne technologie & recent onderzoek in beeld  Beter beeld van studies en beroepen  Modulaire opbouw in modules van 40 slu elk  50% van de scholen biedt het aan

12 NLT-domeinen VWO A.Vaardigheden B.Fundament van natuurwetenschap en technologie C.Aarde en klimaat D.Stellaire informatie en processen E.Biofysica, -chemie en -informatica F.Biomedische technologie en biotechnologie G.(Duurzaam) gebruik van grondstoffen, energie en ruimte H.Materialen, proces- en productietechnologie I.Werktuigen, voertuigen en producten Meer info over NLT: http://www.betavak.nl/nlt/vwo.htmhttp://www.betavak.nl/nlt/vwo.htm Modules: http://betavak-nlt.nl/les/modules_v/gecertificeerd/http://betavak-nlt.nl/les/modules_v/gecertificeerd/

13 Voorbeeld Ruimte voor de Rivier  Opdracht: Herontwerp een rivierenlandschap  Zorg voor grotere waterafvoer (debiet)  Neem natuureffecten en kansen natuurontwikkeling mee in plan  Wie gebruiken het gebied nog meer?  Civiele techniek, natuurkunde, biologie, fysische geografie  Authentieke opdrachten en excursie mogelijk  Simulatie en dynamisch modelleren mogelijk

14 Het (voor-)laatste college Vakdidactiek Natuurkunde  Afronding vak  Evaluatie vak  Rondvraag


Download ppt "Nieuwe Natuurkunde (NiNa) & Natuur, Leven & Technologie Henk Pol, ELAN, Universiteit Twente."

Verwante presentaties


Ads door Google