De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MEE Groningen Algemene presentatie. 2  Mensen met een verstandelijke, lichamelijke beperking en/of een chronische ziekte  Anderen die beperkingen in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MEE Groningen Algemene presentatie. 2  Mensen met een verstandelijke, lichamelijke beperking en/of een chronische ziekte  Anderen die beperkingen in."— Transcript van de presentatie:

1 MEE Groningen Algemene presentatie

2 2  Mensen met een verstandelijke, lichamelijke beperking en/of een chronische ziekte  Anderen die beperkingen in hun leven ervaren, zoals mensen met een zintuiglijke beperking  Ouders van kinderen met een ontwikkelingsachterstand  Mensen met een stoornis uit het autistisch spectrum en mensen met een psychische stoornis Wie kan terecht bij MEE Groningen?

3 3 Informatie, advies en ondersteuning  Op alle terreinen van het dagelijks leven, bijvoorbeeld wonen, vrije tijd, werk en gezin  Ondersteuning om het dagelijks leven zo zelfstandig mogelijk in te richten. Wat biedt MEE Groningen?

4 4 Wij werken onder meer samen met:  Ouder- en patiëntenverenigingen  Zorgaanbieders  Scholen voor speciaal onderwijs  Provinciale overheden  Zorgverzekeraar Samenwerking

5 5  Informatieverstrekking & advisering  Vraagverduidelijking  Aanvragen en realiseren van externe dienstverlening en zorg  Bezwaar & beroep  Evaluatie van externe dienstverlening en zorg  Ondersteuning in crisissituatie  Volledige beeldvorming  Kortdurende- en kortcyclische ondersteuning  Cursussen in kleine of grote groepen Overzicht diensten MEE

6 6 V!P Vraag en informatiepunt geestelijke gezondheid AIC Autisme Info Centrum Nieuwe dienstverlening bij MEE Groningen

7 7 Informatie & Advies  Zeer kortdurende dienst  Verstrekking van informatie of geven van advies of gericht doorverwijzen  Geeft alleen antwoord op directe vraag van cliënt  Op ieder levensgebied (bv. wonen, werken)  Op elke levensfase (bv. kind, jongvolwassene)

8 8 Informatie & Advies Voorbeelden:  Welk speelgoed is geschikt voor mijn kind?  Hoe vind ik een vrijetijdsclub of activiteit?  Wat zijn de mogelijkheden voor een aangepaste vakantie?  Kan ik een overzicht krijgen van Wmo-loketten in bij mij in de buurt?

9 9 Vraagverduidelijking  De cliënt toerusten voor het maken van afwegingen.  Samen in kaart brengen wat wel en niet mogelijk is.  Richt zich op actuele situatie  Kan zich ook richten op de nabije toekomst

10 10 Vraagverduidelijking Voorbeelden:  Mijn man heeft een CVA gehad en het loopt thuis niet goed. Kunt u ons helpen?  Ons kind blijkt gehandicapt te zijn. Wat betekent dit voor ons gezin?

11 11 Aanvragen en realiseren van externe dienstverlening en zorg Voorbeelden:  Zoeken en vinden van: - een passende woonplek - ondersteuning in de thuissituatie  Zoeken en vinden van een: - passende logeeropvang - passende (kinder-) dagcentrum

12 12 Bezwaar en beroep Voorbeeld: Ondersteunen bij het voeren van een procedure: - bijvoorbeeld ten aanzien van het niet toekennen van middelen vanuit de Wmo.

13 13 Evaluatie van externe dienstverlening en zorg Voorbeeld: -Kind woont bij zorgaanbieder. Ouders hebben de wensen regelmatig besproken met zorgaanbieder echter de wensen worden niet of onvoldoende gerealiseerd. -MEE Groningen ondersteunt de cliënt bij het evalueren van de geleverde dienstverlening.

14 14 Ondersteuning in crisissituatie Voorbeeld: -Een jong volwassene kan niet gehandhaafd worden in het gezin. Er is een acute situatie ontstaan en MEE Groningen wordt gevraagd te voorzien in een crisisplaatsing. De consulent kan de mogelijkheden onderzoeken.

15 15 Volledige beeldvorming Voorbeeld: -In het kader van de hulpvraag is informatie nodig vanuit orthopedagogisch onderzoek. MEE Groningen kan dit onderzoek door haar orthopedagogen uit laten voeren.

16 16 Kortdurende en kortcyclische ondersteuning Voorbeeld: -Gezin loopt vast in de dagelijkse gang van zaken + de opvoeding van een kind met een beperking. MEE Groningen kortdurende ondersteuning bieden bijvoorbeeld in de vorm van een paar gesprekken met ouders of bijvoorbeeld door in het gezin mee te draaien op kritieke momenten.

17 17 Cursussen in kleine of grote groepen Voorbeeld:  Sociale vaardigheidstraining voor jongeren en volwassenen  Girls' Talk  Mijn geldzaken, goed geregeld!

18 18  Aan de Koeriersterweg 26a, Groningen  Op werkdagen van 8.30-17.00 uur  Folders, brochures, DVD's, videomateriaal, boeken en internet (sociale kaart).  Op afspraak samen met een medewerker gericht zoeken naar informatie Bezoek het informatiecentrum van MEE Groningen

19 19 Contact opnemen of aanmelden Aanmelden bij ons team centrale aanmelding kan via:  Emailtca@meegroningen.nl  Telefoon050 527 45 00  Formulier websitewww.meegroningen.nl  Bezoek kantoorGroningen Aanmelden kan alleen met toestemming van cliënt of na toestemming van ouder, verzorger of voogd. Op werkdagen nemen wij binnen 24 uur contact met u op.

20 20 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen T 050 5274500 | F 050 5275859 Bezoek informatiecentrum: op werkdagen van 8.30-17.00 uur, bij voorkeur op afspraak. www.meegroningen.nl tca@meegroningen.nl Adresgegevens MEE Groningen Regiokantoor Veendam Beneden Oosterdiep 39 9641 JA Veendam F 0598 620056

21 21 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "MEE Groningen Algemene presentatie. 2  Mensen met een verstandelijke, lichamelijke beperking en/of een chronische ziekte  Anderen die beperkingen in."

Verwante presentaties


Ads door Google