De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Voorlichting instroom jaar 3 bachelor Dr. I.E. Thunnissen Opleidingscoördinator Bachelor GNK M. Kraan Onderwijszaken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Voorlichting instroom jaar 3 bachelor Dr. I.E. Thunnissen Opleidingscoördinator Bachelor GNK M. Kraan Onderwijszaken."— Transcript van de presentatie:

1 1 Voorlichting instroom jaar 3 bachelor Dr. I.E. Thunnissen Opleidingscoördinator Bachelor GNK M. Kraan Onderwijszaken

2 1 Inhoud  Hoe ziet het programma jaar 3 eruit  Toelatingseisen  Indelingseisen

3 1

4 1 Volgorde onderwijs in jaar 3

5 1 Je moet eerst deelgenomen hebben aan het blok Acute geneeskunde en het daarbij behorende PLO3 voor je kan starten met het co-schap Interne geneeskunde I

6 1 Volgorde onderwijs in jaar 3 Je moet eerst deelgenomen hebben aan het blok Acute chirurgie en peri-operatieve zorg en het daarbij behorende PLO3 voor je kan starten met het co-schap Chirurgie I

7 1 Volgorde onderwijs in jaar 3 Bij onvoldoende beoordeling voor professioneel gedrag, moet je een speciaal begeleidingstraject volgen en mag je niet starten met het tweede coschap.

8 1 Volgorde onderwijs in jaar 3 Je moet eerst deelgenomen hebben aan MHI (Medical Humanities I) voor je kan starten met MHII (Medical Humanities II)

9 1 Indelingseisen Bachelor jaar 3 Je ontvangt een voorlopige indeling voor Bachelor jaar 3 als je voldoet aan:  Bachelor jaar 1 geheel afgerond  32,5 ECTS uit Bachelor jaar 2

10 1 ZHB 2GZC 2CIRC 3STOF 2ZHB 3G&OKeuze H Uitslag ZHB 3 1 de ronde week14 Uitslag G&O 2 de ronde week 19/20 Uitslag R&I 3 de ronde week 25 Indelingsprocedure Bekendmaking via studentenmail

11 1 Voldoe je na de 3e indelingsronde of herkansingen aan indelingeisen  Word je niet automatisch ingedeeld  Zelf studievoortgang controleren op Osiris  Voor indeling naar inloopspreekuur coschappen

12 1 Voorrang bij indeling Plaatsing met voorrang is mogelijk, wanneer er sprake is van:  Overmacht  Topsport  Bestuursfunctie  Extracurriculaire activiteiten  Aanmelding Pilot CRU+ in groep 5, 6 of 7.

13 1 Regels voor voorrang  De studieadviseurs bepalen of je hiervoor in aanmerking komt!  Voorrang is alleen van toepassing op de overige studenten in je eigen indelingsronde  De vraag naar voorrang op indeling is mogelijk in de maand: Februari 2015.

14 1 Ruilen van groep Wijziging van groepsindeling is mogelijk:  Door vinden van ruilmaatje: Zelf zoeken M.b.v. b.v. Facebook Samen melden bij coschappen

15 1 Indeling is onder voorbehoud: 4 weken voor aanvang van start Bachelor jaar 3 moet je voldoen aan de toelatingseisen: 59,5 ECTS Bachelor jaar 1 45ECTS Bachelor jaar 2

16 1 Toelatingseisen onderwijs jaar 3 Je kunt starten in jaar 3 na het behalen van:  alle vakken uit jaar 1  minimaal 6 vakken uit jaar 2  én PLO2 en KLO2

17 1 Contact Coschappen(Margo Kraan)  Spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag Telefonisch spreekuur: 10.00 – 11.00 uur Inloopspreekuur: 12.30 – 13.30 uur 1 e etage kamer HB1.08 Studieadviseurs (Inke Steenhoek + Jacco Fockert-Koefoed)  Dagelijks inloopspreekuur (m.u.v. woensdag): 12.30 – 13.30 uur  Telefonisch spreekuur: Maandag en woensdag16.00-17.00 uur Vrijdag 15.00-16.00 uur 1 e etage kamers HB 1.37 HB 1.38 en HB 1.39 Website jaaroverzichten: http://www.umcutrecht.nl/subsite/opleidinggnk/Onderwijszaken/Jaaroverzichten/

18 1 Wat is een LINK in CRU + ? Junior + senior 12 weken, één ziekenhuis Entrustable Professional Activities Longitudinale supervisie Patiënten volgen Link specialismen

19 1 Pilot LINK groen LINK groen -Bachelor jaar 3 -Huisartsgeneeskunde, interne geneeskunde, chirurgie, 12 weken coschap -6 weken voorbereidend blok -Begin/eind coschap: 1 week huisartsgeneeskunde -10 weken coschap interne/chirurgie in 1 ziekenhuis

20 1 Pilot LINK groen (1) Patiëntenpanel en mentoraat Doel - Leren opbouwen van een arts-patiëntrelatie - Zorgproces vanuit patiëntenperspectief Inhoud - Volgen van circa 4 patiënten/entiteiten - Diversiteit - Huisarts als mentor - Drie jaar - Start in pilot!

21 1 EPA’s en elektronisch portfolio Toetsing in een LINK zal gaan door middel van EPA’s Toetsing zal worden gebundeld in een elektronisch portfolio  Systeem hiervoor: EPASS

22 1 Wat is een Entrustable Professional Activity? “Vertrouw ik deze coassistent nu deze taak toe?” Bekwaamverklaring Competentie (persoon) ↔ EPA (taak) EPA’s LINK groen: EPA 1: Verzamelen en rapporteren van basale informatie middels anamnese en lichamelijk onderzoek EPA 1a: Meten, rapporteren en interpreteren van de vitale parameters EPA 2: Algemeen medische verrichtingen EPA 2a: Basaal medische verrichtingen

23 1 EPASS: tijdspad Integratie EPASS is onderdeel van Europees project (WATCHME): Als gevolg hiervan kan het voorkomen dat je als student om feedback wordt gevraagd Tijdspad: Start kleine technische pilot vanaf mei 2015 tijdens coschap Interne Geneeskunde 1 in het Diakonessenhuis; - Maar twee EPA’s en beperkt aantal formulieren - Formulieren tellen dan nog niet mee voor beoordeling! Ondertussen verdere ontwikkeling EPA’s en formulieren voor LINK groen; Streven: Pilot LINK groen: volledig functionerend EPASS met alle beoordelingsformulieren.

24 1 Pilot LINK groen (3) Rooster (groep 5,6 en 7)

25 1 Pilot LINK groen (4) Aanmelden voor pilot via studieadviseurs Inhoudelijke vragen: - cru-plus@umcutrecht.nl cru-plus@umcutrecht.nl Na indeling uitgebreide informatie voor pilot groepen over LINK groen en patiëntenpanel http://www.umcutrecht.nl/cru-plus Informatiebrochure CRU +


Download ppt "1 Voorlichting instroom jaar 3 bachelor Dr. I.E. Thunnissen Opleidingscoördinator Bachelor GNK M. Kraan Onderwijszaken."

Verwante presentaties


Ads door Google