De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kermis en Kerstmis, een Zeeuws Verhaal Ab Stevels Een blik op het leven in een semi ontwikkelingsland op 51 ̊ 30' N.B en 4 ̊ O.L in het jaar 1901.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kermis en Kerstmis, een Zeeuws Verhaal Ab Stevels Een blik op het leven in een semi ontwikkelingsland op 51 ̊ 30' N.B en 4 ̊ O.L in het jaar 1901."— Transcript van de presentatie:

1 Kermis en Kerstmis, een Zeeuws Verhaal Ab Stevels Een blik op het leven in een semi ontwikkelingsland op 51 ̊ 30' N.B en 4 ̊ O.L in het jaar 1901

2 Een Rekensom Stelling: kinderen hebben een samenhangende herinnering vanaf 5 jarige leeftijd. Mijn herinnering begint in 1949 De herinnering van mijn grootvader begint in 1890 Een verhaal naverteld in 2013 kan maximaal 123 jaar teruggaan mits het na 1949 verteld is. Het verhaal van vandaag voldoet aan deze voorwaarden; het speelt in 1901 en het is in 1954 aan mij verteld

3 Het verhaal speelt zich af in Nisse, een dorp 6 km ten Zuiden van Goes

4 Nederland omstreeks 1900 *Er zijn 5 miljoen inwoners. *Hoog geboortecijfer (30 per 1000, nu 12 per 1000) (4.5 kind per vrouw, nu 1.5) *Hoog sterftecijfer (20 per 1000, nu 10 per 1000) (6% van de bevolking is 65+, nu 20%) *Levenscondities worden beter *Techniek nog in de kinderschoenen *Economie leeft op *Nederlands Indië belangrijk *Veranderingen in de politiek *Onderwijs en Cultuur winnen aan belang

5 Levenscondities worden beter *Betere voeding: opkomst voedingsindustrie, eerste warenwet in 1886 *Betere huisvesting, wetten in o.a. 1886 en 1902 *Betere hygiëne: o.a. introductie van waterleiding en riool *Betere medische verzorging: meer artsen, meer ziekenhuizen *Arbeidsbescherming: wetten van 1874, 1901, 1913

6 Techniek nog in de kinderschoenen *Mechanica: wel trein, vrijwel geen auto's *Energie: wel stoom, maar elektriciteit begint net *Communicatie: begin telefoon, geen radio *Chemie: eerste synthetische farmaceutica, nog geen plastics *Technologie: 'constructie' nog geen grootschalige productie

7 Economie leeft op *Productiviteit landbouw groeit (o.a. kunstmest) *Meer maakindustrie ( o.a. Philips, 1891) *Meer verkeer/scheepvaart (o.a. Nederlands Indië) *Uitbreiding steden (bouw, opheffen vestingwet 1876) *Wereldhandel groeit sterk (o.a. met Duitsland)

8 Nederlands-Indië belangrijk *In 1900 al meer dan 100.000 Nederlanders in Indië *Revenuen uit Indië leveren meer dan 10% van de begroting *Indië brengt werkgelegenheid in Nederland *Oorlog in Atjeh en Lombok *'Discussies' ('Max Havelaar', ethische politiek)

9 Veranderingen in de Politiek *Meer behoefte aan nationale identiteit *Uitbreiding kiesrecht (vrouwenkiesrecht pas in 1918) *Liberalisme en vrijzinnigheid nog toonaangevend *Confessionele partijen (emancipatie) en socialisten (radicale verandering) komen op *Opkomende internationale spanningen

10 Onderwijs en Cultuur winnen aan belang *Succes van de Hogere Burgerschool (1863) *Expansie van de universiteiten/wetenschapsbeoefening (6 Nobelprijzen voor 1913) *TU(toen TH) Delft krijgt academische status (1905) *Bouw schouwburgen en musea ( 1875-1910) *Moderne stromingen in kunst en cultuur

11 Zeeland omstreeks 1900 *Overwegend agrarisch : alles nog handwerk *Isolement wordt langzaam opgeheven o.a. trein vanuit Brabant naar Goes, Middelburg, Vlissingen. Scheepvaart naar Rotterdam, Antwerpen. (Wegen tussen de meeste dorpen nog onverhard) *Ontwikkelingen in de grote steden gaan voorlopig aan Zeeland voorbij *Veel emigratie naar elders in NL, NOI en de USA

12 Nisse omstreeks 1900 *Plm 1200 inwoners, agrarisch.( nu 600 inw, forenzen) *Dominant is de strijd om het bestaan: hard, lichamelijk werk *Godsdienst is belangrijk: Nederlands Hervormd (div richtingen), Afscheiding (1834), Chr Geref kerk (1869) Doleantie(1886), Geref kerk (1892), Gereformeerde Gemeenten (1907) *Relaties: 'de hectaren/geld moet passen, de kerk moet passen (en het dorp waar je vandaan komt moet passen). *Besef dat alles gaat veranderen, belang van opleiding

13 Luchtfoto van het dorp

14 In de buurt van het dorp

15 Nisse, bloemendijken

16 Het land waar het leven goed is?

17 Een Nederlands-Hervormde kerk met R.K. wortels

18 Het koor werd de kerkzaal

19 Tien Geboden

20 De apostel Mattheus zit hoog en droog

21 De H Christoffel is onder de kalk vandaan gehaald

22 Bezoek op12 augustus 1930

23 Zelf ook maar in het bezoekersboek

24 Een bijbelse misser

25 Om over na te denken *Welk verhaal over 100 jaar geleden zou u vertellen? *Welke betekenis hebben normen en waarden die uit het verhaal blijken nu nog ? *Hoe zouden de normen en waarden er in 2113 uit zien?


Download ppt "Kermis en Kerstmis, een Zeeuws Verhaal Ab Stevels Een blik op het leven in een semi ontwikkelingsland op 51 ̊ 30' N.B en 4 ̊ O.L in het jaar 1901."

Verwante presentaties


Ads door Google