De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scheiding der machten? De chronologie: Gazet Van Antwerpen 18/12/'08 De situatie: De bankencrisis bereikt een hoogtepunt, de regering leterme I besluit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scheiding der machten? De chronologie: Gazet Van Antwerpen 18/12/'08 De situatie: De bankencrisis bereikt een hoogtepunt, de regering leterme I besluit."— Transcript van de presentatie:

1 Scheiding der machten? De chronologie: Gazet Van Antwerpen 18/12/'08 De situatie: De bankencrisis bereikt een hoogtepunt, de regering leterme I besluit de bank Fortis aan ABN te verkopen. Hiertegen komt een rechtszaak, de aandeelhouders voelen zich in de kou gezet. 6 november: Het kabinet Leterme wordt via het kabinet Reynders op de hoogte gebracht dat het parket advies gaat uitbrengen over de verkoop van Fortis aan ABN. Dat advies is negatief omdat de aandeelhouders niet zijn gehoord. Het kabinet Leterme belt om 12.22 uur kort naar substituut procureur des Konings Paul Dhayer om bevestiging te vragen. 10 november: Hans D’Hondt, de kabinetschef van Leterme, belt om 19.30 uur naar substituut Paul Dhayer om die de gelegenheid te geven zijn advies toe te lichten. 11 november: Substituut Paul Dhayer belt om 11.57 uur zelf naar een raadgever van Leterme. Hij raadt de regering aan zijn advies te volgen en stelt voor dat hij zijn advies persoonlijk komt toelichten bij de premier. Het kabinet gaat niet in op de suggestie. 11 december: Jan De Groof, de echtgenoot van rechter Christine Schurmans, belt om 9 uur ‘s morgens opnieuw naar Hans D’Hondt. De Groof meldt dat er een plotse wijziging zou zijn opgetreden in het Fortis-arrest dat het hof van beroep van Brussel aan het voorbereiden is en dat zijn echtgenote Christine Schurmans, rechter bij dat hof van beroep, het daar niet mee eens is. 11 december: Jan De Groof stuurt om 10.52 uur een sms naar Hans D’Hondt waarin hij vertrouwelijk aangeeft dat Christine Schurmans de “hoogste instanties bij het Hof van Cassatie” heeft kunnen overtuigen van de “mogelijke drastische wending” in het Fortis-dossier. 12 december: Jan De Groof belt opnieuw naar Hans D’Hondt om 11.36 uur. Hij herhaalt wat hij al gezegd heeft. Hij meldt ook dat de twee andere rechters naar zijn vrouw zijn gereden om haar het arrest te doen tekenen. Maar ze weigert.

2 Regering-Van Rompuy I heeft eed afgelegd 30/12/'08 De regering-Van Rompuy I heeft dinsdag omstreeks 17 uur de eed afgelegd bij de koning. Premier Herman Van Rompuy (CD&V) had eerder op de dag een regeerakkoord bereikt met de meerderheidspartijen. Stefaan De Clerck (CD&V) wordt de nieuwe minister van Justitie. Steven Vanackere komt over van de Vlaamse regering en vervangt Inge Vervotte (CD&V) die dinsdag ontslag nam. Onderzoekscommissie De onderhandelaars werden het onder meer eens over de werking van de parlementaire onderzoekscommissie. De commissie zal vooral met experts werken. De christendemocraten hopen via de onderzoekscommissie op eerherstel voor ex-premier Yves Leterme en ex-minister van Justitie Jo Vandeurzen. Op die manier kan de partij mogelijk nog de schade beperken bij de verkiezingen van juni 2009. Er werd ook beslist om de scheiding der machten buiten de regionale verkiezingen van 2009 te houden.

3 "Geen leden van Sharia4Belgium opgepakt“ 23 november www.vandaag.bewww.vandaag.be Fouad 'Abu Imran' Belkacem, de woordvoerder van Sharia4Belgium, ontkent dat dinsdag drie leden van zijn organisatie opgepakt zouden zijn bij de antiterreuracties in ons land. Volgens de islamitische extremist is Sharia4Belgium niet van plan de wapens op te nemen tegen Belgische doelwitten. "Wij voeren jihad tegen het Belgische regime, maar jihad met onze tongen en jihad met onze pennen", verklaarde hij in 'Terzake'. "Wij gebruiken gewoon onze vrijheid van meningsuiting waarover iedereen zo graag spreekt. Voor de rest mag de democratie naar de hel."

4 John LockeMontesqieu

5 G2: De verlichting

6 Probleemstellingen Wat is de verlichting? Hoe ontstaat het en wat zijn de kenmerken? Wie waren de verlichte filosofen?

7 Probleemstellingen Wat is de verlichting? Hoe ontstaat het en wat zijn de kenmerken? Wie waren de verlichte filosofen?

8 Wat is de verlichting? Nieuwe tijd 1650 = begin van de Verlichting

9 Wat is de verlichting? Document 2 pagina 136

10 Wat is de verlichting? Vanaf 18 e eeuw waait er een nieuwe wind door europa Verlichting = wijze van denken Sapere aude! : Durft denken! Eerst in Engeland, daarna Frankrijk en Duitsland Werkelijkheid met de rede verklaren Verlichting = vooruitgangsoptimisme

11 Probleemstellingen van de les Wat is de verlichting? Hoe ontstaat het en wat zijn de kenmerken? Wie waren de verlichte filosofen?

12 Hoe ontstaat het en wat zijn de kenmerken? Document 3 pagina 136 Vraagjes ▫Welke soort personen zijn er aanwezig? ▫Waar komen ze samen? ▫Wat zijn ze aan het doen? ▫Wat is de taak van de vrouwen?

13 Hoe ontstaat het en wat zijn de kenmerken? Repressieve politiek van absolute vorsten Geen vrijheid van drukpers Filosofen worden gearresteerd Represailles werken niet

14 Hoe ontstaat het en wat zijn de kenmerken? Kenmerken: ▫Geen standenonderscheid ▫Sommigen streven natuurlijke godsdienst na ▫Ontstaan van het atheïsme ▫Streven naar een rationele staatsordening ▫Niet wil van god maar afspraak tussen volk en vorst ▫Vrijheid is het hoogste goed ▫Willekeurige vrijheidsbeperking en machtsmisbruik moet uitgeschakeld worden ▫Er moeten geschikte structuren komen

15 Probleemstellingen van de les Wat is de verlichting? Hoe ontstaat het en wat zijn de kenmerken? Wie waren de verlichte filosofen?

16 Document 8 pagina 138

17 Wie waren de verlichte filosofen? John Locke ▫Iedereen gelijk ▫Vorst krijgt macht van het volk ▫Als de vorst de rechten van het volk schend, mag dat volk in opstand komen ▫Scheiding kerk en staat

18 Wie waren de verlichte filosofen? Document 9 pagina 139

19 Wie waren de verlichte filosofen? Montesquieu ▫Rechten van het volk waarborgen door scheiding der machten ▫Samen met John Locke grondlegger van de huidige democratische instellingen

20 Wie waren de verlichte filosofen? Jean-Jacques Rousseau ▫Mens is van nature goed ▫Alle macht moet in de handen liggen van het volk ▫Maatschappelijk verdrag ▫Tegen absolutisme

21 Wie waren de verlichte filosofen? Adam Smith ▫Vrijheid staat centraal ▫Economische vrijheid ▫Laissez-faire principe ▫Onzichtbare hand ▫Vader van het economische liberalisme

22 Taak voor volgende les Zoek volgende verlichtingsfilosofen op en vat hun belangrijkste ideeën en persoonlijke verleden samen, en verklaar waarom ze tot de verlichtingsstroming behoren ▫Thomas Hobbes ▫Baruch Spinoza ▫Voltaire ▫David Hume

23 Eén: boven alles; heb vertrouwen in de …….. Twee: de verlichting wordt ook wel eens …………. Genoemt. Drie: geef drie plaatsen waar ontmoetingen werden georganiseerd………… Vier: de …………. Is het hoogste goed. Vijf: geef twee belangrijke verlichtingsfilosofen en hun ideeën ………. Van onze fornuisfilosoof: Wat hebben we heleerd vandaah?


Download ppt "Scheiding der machten? De chronologie: Gazet Van Antwerpen 18/12/'08 De situatie: De bankencrisis bereikt een hoogtepunt, de regering leterme I besluit."

Verwante presentaties


Ads door Google