De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

B IJDRAGE AGRARISCHE SECTOR IDENTITEIT GEMEENTE O IRSCHOT Onderzoek ZLTO – Esther Jansen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "B IJDRAGE AGRARISCHE SECTOR IDENTITEIT GEMEENTE O IRSCHOT Onderzoek ZLTO – Esther Jansen."— Transcript van de presentatie:

1 B IJDRAGE AGRARISCHE SECTOR IDENTITEIT GEMEENTE O IRSCHOT Onderzoek ZLTO – Esther Jansen

2 P ROBLEEMSTELLING In hoeverre dragen de primaire agrarische sector en de aanverwante bedrijven bij aan de identiteit van de gemeente Oirschot op economisch gebied? Deelvragen: Bijdrage agrarische sector en aanverwante bedrijven aan economie – landelijk niveau Kansen en bedreigingen Actoren Bijdrage agrarische sector en aanverwante bedrijven identiteit (economie) – gemeente Oirschot

3 T HEORETISCH KADER Identiteit Verbeelding, benoeming, herkenning Afbakening: economie/imago

4 T HEORETISCH KADER Agrarische sector en aanverwante bedrijven, agrocomplex Rundveehouderij Varkenshouderij Geitenhouderij Pluimveehouderij Biologische landbouw Vollegrondstuinbouw en akkerbouw Glastuinbouw Boomkwekerij

5 T HEORETISCH KADER Economisch belang Bruto toegevoegde waarde Werkgelegenheid in arbeidsjaren Handelssaldo en exportwaarde

6 E CONOMISCHE BIJDRAGE AGRARISCHE SECTOR EN AANVERWANTE BEDRIJVEN IN N EDERLAND 2012: 10%, 666.000 Nederlanders werk en inkomen Internationale oriëntatie: 20%, 308 miljard euro, van totale Nederlandse exportwaarde A LGEMEEN Toegevoegde waarde (factorkosten, mrd. euro) Werkgelegenheid (1.000 arbeidsjaren) 2001201120012011 Agrocomplex 40,652,0719675 Aandeel in nationaal totaal 10,2%9,9%10,8%10,0% K ERNCIJFERS VAN HET N EDERLANDSE AGROCOMPLEX, 2001 EN 2011 G ROOT, L UITEN, Q UAEDFLIEG & V ERKERK, 2014

7 E CONOMISCHE BIJDRAGE AGRARISCHE SECTOR EN AANVERWANTE BEDRIJVEN IN N EDERLAND Periode 2001-2011: van 18% naar 21% B RUTO TOEGEVOEGDE WAARDE Agrocomplex, totaal Agrocomplex, binnenlandse agrarische grondstoffen 1995201019952010 Agrocomplex 33,354,020,926,2 In % van het nationaal totaal 12,3%10,3%7,7%5,0% B RUTO TOEGEVOEGDE WAARDE ( FACTORKOSTEN ) AGROCOMPLEX ( MLD. E URO ) D E K LEIJN, V AN L EEUWEN, P RONK & V ERHOOG, 2012

8 E CONOMISCHE BIJDRAGE AGRARISCHE SECTOR EN AANVERWANTE BEDRIJVEN IN N EDERLAND Werkgelegenheid totale, algemene agrocomplex, 50% hoger dan Agrocomplex, binnenlandse agrarische grondstoffen, in 2010: 85% 2013: 10,2% W ERKGELEGENHEID Agrocomplex, totaal Agrocomplex, binnenlandse agrarische grondstoffen 1995201019952010 Agrocomplex 685701447388 In % van het nationaal totaal 12,1%10,3%7,9%5,6% W ERKGELEGENHEID VAN HET AGROCOMPLEX ( DUIZEND ARBEIDSJAREN ) D E K LEIJN, V AN L EEUWEN, P RONK & V ERHOOG, 2012

9 E CONOMISCHE BIJDRAGE AGRARISCHE SECTOR EN AANVERWANTE BEDRIJVEN IN N EDERLAND Handelssaldo 2010: 53% van nationale handelssaldo Waarde landbouwexport 2013: 78 miljard euro E XPORT EN HANDELSSALDO Agrocomplex, totaal Agrocomplex, binnenlandse agrarische grondstoffen 1995201019952010 Exportwaarde 54,786,839,156,6 Importwaarde 15,730,57,412,2 H ANDELSSALDO ( MLD. EURO ) VAN HET AGROCOMPLEX D E K LEIJN, V AN L EEUWEN, P RONK & V ERHOOG, 2012

10 E CONOMISCHE BIJDRAGE AGRARISCHE SECTOR EN AANVERWANTE BEDRIJVEN IN N EDERLAND D EELCOMPLEXEN K ENGETALLEN VAN HET GLASTUINBOUWCOMPLEX D E K LEIJN, V AN L EEUWEN, P RONK & V ERHOOG, 2012

11 K ENGETALLEN VAN HET AKKERBOUWCOMPLEX D E K LEIJN, V AN L EEUWEN, P RONK & V ERHOOG, 2012 E CONOMISCHE BIJDRAGE AGRARISCHE SECTOR EN AANVERWANTE BEDRIJVEN IN N EDERLAND D EELCOMPLEXEN

12 B IOLOGISCHE LANDBOUW Gemiddelde toename 2008-2012: 2,7% 2012: 1.509 biologische bedrijven C ONCLUSIE Verhoging arbeidsproductiviteit Betekenis glastuinbouwcomplex toegenomen Bijdrage primaire land- en tuinbouw afgenomen, bijdrage toeleverende bedrijven toegenomen

13 K ANSEN EN BEDREIGINGEN Kansen (sterke punten) Bedreigingen (zwakke punten) Multifunctionele landbouw Economische effecten omgeving Combinatie Versterking landelijke gebieden Voldoende kennis beleidsmakelaars Verkoop streekproducten

14 K ANSEN EN BEDREIGINGEN Kansen (sterke punten) Bedreigingen (zwakke punten) Schaalvergroting Voldoen aan wet- en regelgeving Rationalisering percelen Identiteit agrarische sector

15 K ANSEN EN BEDREIGINGEN Kansen (sterke punten) Bedreigingen (zwakke punten) Innovatie Verhoogde productiecapaciteit Hogere kosten Oplossingen voor milieu-, energie- en kwaliteitsproblemen Onzekerheid

16 A CTOREN Agrosector/landbouw Gemeente/Overheid Consument/burger Landbouworganisaties P ERSPECTIEVEN Ondernemen Continuïteit en bestaanszekerheid Natuur en solidariteit Normatief en ideologisch liberaal Normatief en ideologisch solidair Sturen en verbinden Beleidruimte leefomgeving

17 A CTOREN Agrosector/landbouw Gemeente/Overheid Consument/burger Landbouworganisaties P ERSPECTIEVEN Ondernemen Continuïteit en bestaanszekerheid Natuur en solidariteit Normatief en ideologisch liberaal Normatief en ideologisch solidair Sturen en verbinden Beleidruimte leefomgeving

18 A CTOREN Agrosector/landbouw Gemeente/Overheid Consument/burger Landbouworganisaties P ERSPECTIEVEN Ondernemen Continuïteit en bestaanszekerheid Natuur en solidariteit Normatief en ideologisch liberaal Normatief en ideologisch solidair Sturen en verbinden Beleidruimte leefomgeving

19 A CTOREN Agrosector/landbouw Gemeente/Overheid Consument/burger Landbouworganisaties P ERSPECTIEVEN Ondernemen Continuïteit en bestaanszekerheid Natuur en solidariteit Normatief en ideologisch liberaal Normatief en ideologisch solidair Sturen en verbinden Beleidruimte leefomgeving

20 A CTOREN Agrosector/landbouw Gemeente/Overheid Consument/burger Landbouworganisaties P ERSPECTIEVEN Ondernemen Continuïteit en bestaanszekerheid Natuur en solidariteit Normatief en ideologisch liberaal Normatief en ideologisch solidair Sturen en verbinden Beleidruimte leefomgeving

21 A CTOREN Agrosector/landbouw Gemeente/Overheid Consument/burger Landbouworganisaties P ERSPECTIEVEN Ondernemen Continuïteit en bestaanszekerheid Natuur en solidariteit Normatief en ideologisch liberaal Normatief en ideologisch solidair Sturen en verbinden Beleidruimte leefomgeving

22 A CTOREN Agrosector/landbouw Gemeente/Overheid Consument/burger Landbouworganisaties P ERSPECTIEVEN Ondernemen Continuïteit en bestaanszekerheid Natuur en solidariteit Normatief en ideologisch liberaal Normatief en ideologisch solidair Sturen en verbinden Beleidruimte leefomgeving

23 B IJDRAGE IDENTITEIT BINNEN GEMEENTE O IRSCHOT K ERNCIJFERS Totaal banen: 12.130 1.840 werkgevers Verdeling: Handel 18,5% Industrie 17% Bouw 14,5% Landbouw 11%

24 B IJDRAGE IDENTITEIT GEMEENTE O IRSCHOT Landbouw & Nijverheid: 555 vestigingen Landbouw, bosbouw en visserij: 250 vestigingen

25 B IJDRAGE IDENTITEIT GEMEENTE O IRSCHOT W ERKGELEGENHEID T OTAAL : 1240 (770+470)

26 B IJDRAGE IDENTITEIT GEMEENTE O IRSCHOT Multifunctionele landbouw MER bestemmingsplan buitengebied Toekomstvisie Oirschot 2030 Vitale, sociale en veilige gemeenschap ‘Oirschot is gezellig, gastvrij en warm’ O NTWIKKELINGEN

27 C ONCLUSIE Dynamische identiteit 10% (landelijk)-11% (gemeente Oirschot)

28 A ANBEVELINGEN / VERVOLGONDERZOEK Imago Gehele identiteit

29 V RAGEN EN OPMERKINGEN


Download ppt "B IJDRAGE AGRARISCHE SECTOR IDENTITEIT GEMEENTE O IRSCHOT Onderzoek ZLTO – Esther Jansen."

Verwante presentaties


Ads door Google