De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BATEN OP UW BOTERHAM Lunchsessie over het meten in geld van de waarde van milieu en natuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BATEN OP UW BOTERHAM Lunchsessie over het meten in geld van de waarde van milieu en natuur."— Transcript van de presentatie:

1 BATEN OP UW BOTERHAM Lunchsessie over het meten in geld van de waarde van milieu en natuur

2 Baten op uw boterham 6 april 2009 Wat is waarde? Wat willen we waarderen? "A cynic is a man who knows the price of everything and the value of nothing" (Oscar Wilde) Waarde van iets hangt af van wat we ervoor op willen geven om het te hebben, wat we bereid zijn te betalen. Waarde van verandering in milieu/natuur voor mensen Gebruikswaarde: Direct: recreatie, woongenot, hout, vis… Indirect: klimaatregeling, waterzuivering Optiewaarde Niet-gebruikswaarde: bestaanswaarde, legaatwaarde en altruïstische waarde.

3 Baten op uw boterham 6 april 2009 Waarom monetair waarderen? Afwegingen maken tussen kosten en baten van een beleidsvoorstel (bvb nieuwe reglementering van geurhinder) of van een project (bvb Lange Wapper). Vergelijkbaar maken verschillende impacts: uitdrukken in zelfde eenheid bvb CO2 en fijn stof, diesel versus benzine. Beter meten voorkeuren van mensen bvb Stonehenge. Internaliseren externe kosten bvb rekeningrijden. Milieuaansprakelijkheid: milieuschadedecreet verplicht om milieuschade te herstellen. Groene nationale rekeningen: beyond GDP: betere meetstaf van welvaart.

4 Baten op uw boterham 6 april 2009 Hoe? Als er geen marktprijzen zijn… 1.Gereleveerde voorkeursmethoden: waargenomen gedrag: reiskostenmethode; hedonische huizenwaardemethode; ziektekostenmethode. 2. Uitgedrukte voorkeursmethoden: slimme bevragingen: contingente waarderingsmethode: bent u bereid x € bij te dragen? keuze modellering: keuzekaarten met alternatieve combinaties van kenmerken milieugoed waaronder prijs. 3. Waardenoverdracht: benefit transfer: liefst via waarderingsfunctie: variabelen aanpassen aan nieuwe case: bvb W = a + (b * inkomen) + (c * afstand). nuttig zijn internationale databanken als EVRI.

5 Baten op uw boterham 6 april 2009 Overzicht Vlaamse waarderingsstudies 1.Bossen 2.Parken 3.Natuurherstel Hemmepolder 4.Olielozing Noordzee 5.Natte natuur in Schelde-estuarium 6.Waterkwaliteit 7.Geurhinder 8.Bodemvervuiling Zelzate & Overpelt-Lommel 9.Risicomaatstaven bodemvervuiling 10.Gezondheidskosten luchtverontreiniging 11.Externe kosten wegverkeer

6 Baten op uw boterham 6 april 2009 Wat doen wij als cel milieueconomie Eigen onderzoek: waardering hinder: geur en geluid. Onderzoek uitbesteden: lopend: waardering natuurlandschappen in zeehavengebieden; gepland: MKBA van NTMB projecten. Helpen bij studies van collega’s in beleidsdomein: gezondheidskosten luchtvervuiling; baten betere waterkwaliteit. Overzicht houden en gebruik promoten: LNE-rapport milieubaten of milieuschadekosten verzamelen Belgische / Vlaamse studies: EVRI

7 Baten op uw boterham 6 april 2009 Cel Milieueconomie Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur-, en Energiebeleid Dienst Beleidsvoorbereiding en Evaluatie Cel Milieueconomie Sara.Ochelen@lne.vlaanderen.be www.mina.be/milieueconomie.html


Download ppt "BATEN OP UW BOTERHAM Lunchsessie over het meten in geld van de waarde van milieu en natuur."

Verwante presentaties


Ads door Google