De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.vwsadvocaten.nl 1 e-mailmarketing vanaf 1 okt 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.vwsadvocaten.nl 1 e-mailmarketing vanaf 1 okt 2009."— Transcript van de presentatie:

1 www.vwsadvocaten.nl 1 e-mailmarketing vanaf 1 okt 2009

2 www.vwsadvocaten.nl 2 Overzicht –Welke informatie valt onder de regeling? –Wat mag nog zonder toestemming? –Wat is die toestemming precies? - Varia –Mobiel: SMS, Blue Tooth en Locatiegegevens

3 www.vwsadvocaten.nl 3 Waarvoor opt-in? –Commerciële, ideële of charitatieve doeleinden –Marktonderzoek? –Nieuwsbrieven? –Klantinformatie? –Reclame Code Commissie: “alles is reclame” –SMS/MMS

4 www.vwsadvocaten.nl 4 Geen opt-in bij klanten

5 www.vwsadvocaten.nl 5 Floortje algemene voorwaarden

6 www.vwsadvocaten.nl 6

7 7 Eigen vergelijkbare producten –Ratio: privacy –Strekking –Eigen: concernverband –Wehkamp: mag dan alles? –Bestaande klant? –Let op: bij verkrijging opt-out aanbieden –Bij iedere e-mail ook

8 www.vwsadvocaten.nl 8 Opt-in versus Opt-Out

9 www.vwsadvocaten.nl 9 Microsoft inloggen

10 www.vwsadvocaten.nl 10 Opt out van advance

11 www.vwsadvocaten.nl 11 Opt-in

12 www.vwsadvocaten.nl 12 Toestemming “elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt”

13 www.vwsadvocaten.nl 13 elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt

14 www.vwsadvocaten.nl 14

15 www.vwsadvocaten.nl 15

16 www.vwsadvocaten.nl 16 Contractvrijheid: vrijheid om nee te zeggen tegen de hele overeenkomst –U mag mij alle reclame sturen die u wilt als ik maar gratis mag e-mailen. Ik kan mij niet uitschrijven voor die reclame. –Ik krijg 10% korting op de vaste kosten van mijn telefoonabonnement, zolang ik u niet meld dat ik geen reclame e-mail meer wil ontvangen. –Contracten gaan boven eenzijdige privacytoestemming. Wegcontracteren? Evenwicht. Recht op privacy impliceert ook het recht die privacy op te geven. –Onontgonnen terrein. De Belgen zien het anders.

17 www.vwsadvocaten.nl 17 elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt

18 www.vwsadvocaten.nl 18 Deelnametekst De Heus

19 www.vwsadvocaten.nl 19 Wat staat er in die voorwaarden...... –12. Gegevens, waaronder het e-mail adres van deelnemers, worden door XXX BV vastgelegd in het First Impressions bestand. Het doel van deze gegevensverwerking is om u op de hoogte te houden van producten en diensten van XXX BV en zorgvuldig geselecteerde adverteerders. Door deelname aan deze enqu 腎 e geeft u, als deelnemer, uw toestemming aan XXX BV, om de gratis nieuwsbrief van First- Impressions per e-mail te ontvangen met nieuwe aanbiedingen en andere speciale acties van XXX BV, tenzij in de enqu 腎 e vragen anders wordt vermeld. In alle e-mail uitingen van Multi Response Media BV wordt expliciet de internetlink vermeld waaraan de ontvanger van de e-mail een verzoek tot be 訴 ndiging kan richten, zodat de deelnemer op eenvoudige wijze zijn of haar toestemming kan intrekken. Indien u (in het geheel) geen prijs stelt op informatie over activiteiten, nieuwe producten en diensten van Multi Response Media BV, dan kunt u uw gegevens laten blokkeren. Deelnemers kunnen een verzoek tot blokkering kenbaar maken aan Multi Response Media BV: telefonisch (0229-283000), met een briefje (De Factorij 33, 1689 AK, HOORN), of per e-mail: info@scootmedia.nl, onder vermelding van 'Blokkeringsverzoek'. Klik hier voor meer informatie over het privacybeleid van Multi Response Media BV. 13. Deelname aan deze enqu 腎 e houdt acceptatie van de e

20 www.vwsadvocaten.nl 20 Inlogscherm RTL

21 www.vwsadvocaten.nl 21 Rol algemene voorwaarden –Regering: louter verwijzen mag niet –Spamklacht: Voordat iemand berichten mag versturen, moet de ontvanger ‘uitdrukkelijk’ en ‘geïnformeerd’ toestemming geven. ‘Uitdrukkelijk’ betekent bijvoorbeeld dat een ontvanger zelf een kruisje op een (web)formulier moet zetten of 'ja' moet invullen. Een bepaling in de algemene voorwaarden is dus niet ‘uitdrukkelijk’.

22 www.vwsadvocaten.nl 22 elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt

23 www.vwsadvocaten.nl 23 Conclusie –Akkoord gaan met de algemene voorwaarden waarin een opt-in is verstopt waarschijnlijk onvoldoende. Maar: scrollen? –Verwijzing naar een privacystatement met daarin een opt-in is een grensgeval. De betrokkene weet naar verwachting dat daarin iets wordt gemeld over het gebruik van zijn persoonsgegevens. Of hij ook een opt-in kan verwachten, is niet helemaal duidelijk. –ik ga akkoord met het gebruik van e-mailadres voor reclame zoals hier omschreven

24 www.vwsadvocaten.nl 24 elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt

25 www.vwsadvocaten.nl 25 Voldoene specifiek? –Zorgvuldig geselecteerde partners –Voor u interessante aanbiedingen –Hoogwaardige adverteerders –Alles en iedereen

26 www.vwsadvocaten.nl 26 Goed of fout? –Ik ontvang graag reclame per e-mail als het maar niet meer dan 1x per week is. Van welke adverteerder maakt mij niet uit –Door mijn e-mailadres hieronder in te vullen geef ik toestemming dat je mij interessante aanbiedingen toestuurt –stuurt u mij commerciële informatie per e-mail zoals hier omschreven –Ik accepteer de algemene voorwaarden en het privacystatement. –Stuur mij interessante aanbiedingen.

27 www.vwsadvocaten.nl 27 Aan wie toestemming? –Niet overdraagbaar tenzij voor die overdraagbaarheid ook weer toestemming is verkregen –Ook niet binnen concern!

28 www.vwsadvocaten.nl 28 Derdenverstrekking –Geen privacyregel verzet zich tegen derdenverstrekking; –Verkrijgen is iets anders dan toestemming om te mailen; –E-mailcode b2c: –4.2 Indien bij adverteerder de intentie bestaat een e- mailadres (tevens) aan derden te verstrekken, dient de bezoeker hiervoor apart zijn toestemming te geven. –Praktijk: verhouding lijsteigenaar en emailmarketing bureau/listbroker. Geen derden!

29 www.vwsadvocaten.nl 29 Afmeldmogelijkheid in iedere e-mail –Niveau afmelden: –Lijsteigenaar (verantwoordelijke); –Titel

30 www.vwsadvocaten.nl 30 B2B perikelen –Gepubliceerde adressen: reclame@vwsadvocaten.nl –Wie is abonnee? “abonnee: natuurlijke persoon of rechtspersoon die partij is bij een overeenkomst met een aanbieder van openbare elektronische communicatiediensten voor de levering van dergelijke diensten;” –De man achter het scherm? Nog niet! Initiatieven. Vgl Belgie –Contractvrijheid? –Business card? Ongevraagd? –Rol b2b e-mailcode

31 www.vwsadvocaten.nl 31 Oude databases –Geen opt-in verkregen, niet gebruiken. Maak gebruik van de soft opt in. –Het is nog geen 1 oktober!

32 www.vwsadvocaten.nl 32 Overige vereisten: –Informatieplichten bij verzamelen (privacy statement WBP) –Herkenbaarheid (combinatie van adresregel en onderwerp Code) –Herkenning (adres en telefoonnummer) Tw en Code

33 www.vwsadvocaten.nl 33 Tell-a-friend –OPTA en CBP: toegestaan als: –Initiatief tot verzenden uitgaat van de vriend –Er geen beloning tegenover staat; –Die vriend weet wat er verstuurd gaat worden; –Duidelijk is dat die vriend heeft verstuurd of dat er namens de vriend wordt verstuurd; –Na het verzenden de persoonsgegevens worden verwijderd.

34 www.vwsadvocaten.nl 34 Herziening e-mailcode –Discussiepunten: –Afschaffen soft opt-in (DDMA is daartegen); –Opt-in in algemene voorwaarden/privacystatement

35 www.vwsadvocaten.nl 35 SMS –Zelfde principe

36 www.vwsadvocaten.nl 36 Opt in nodig?

37 www.vwsadvocaten.nl 37 Blue tooth Het gebruik van [..] elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is uitsluitend toegestaan, mits de verzender kan aantonen dat de desbetreffende abonnee daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend, onverminderd hetgeen is bepaald in het tweede lid. Geen privacy elementen: geen persoonsgegevens verwerkt.

38 www.vwsadvocaten.nl 38

39 www.vwsadvocaten.nl 39 Locatiegegevens –Artikel 11.5a –1.De verwerking van locatiegegevens, niet zijnde verkeersgegevens, betreffende abonnees of gebruikers van openbare elektronische communicatienetwerken of openbare elektronische communicatiediensten, is slechts geoorloofd, indien: –a.deze gegevens zijn geanonimiseerd, of –b.de desbetreffende abonnee of gebruiker voor de verwerking van deze gegevens toestemming heeft gegeven ten behoeve van de levering van een dienst met toegevoegde waarde. –2.Voorafgaand aan het verkrijgen van toestemming als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, verstrekt de aanbieder van de toegevoegde waardedienst aan de abonnee of gebruiker de volgende informatie: –a.de soort locatiegegevens die zullen worden verwerkt; –b.de doeleinden waarvoor de locatiegegevens worden verwerkt; –c.de duur van de verwerking, en –d.of de gegevens aan een derde zullen worden verstrekt ten behoeve van de levering van de dienst met toegevoegde waarde.

40 www.vwsadvocaten.nl 40 agent

41 www.vwsadvocaten.nl 41 Handhaving –OPTA –Reclame Code Commissie –CPB

42 www.vwsadvocaten.nl 42 einde


Download ppt "Www.vwsadvocaten.nl 1 e-mailmarketing vanaf 1 okt 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google