De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ONTWIKKELINGSHULP Zin “en” onzin?. Structuur van de uiteenzetting Een ondraaglijk grote welvaartskloof. Inzet voor ontwikkeling in brede zin. Meer en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ONTWIKKELINGSHULP Zin “en” onzin?. Structuur van de uiteenzetting Een ondraaglijk grote welvaartskloof. Inzet voor ontwikkeling in brede zin. Meer en."— Transcript van de presentatie:

1 ONTWIKKELINGSHULP Zin “en” onzin?

2 Structuur van de uiteenzetting Een ondraaglijk grote welvaartskloof. Inzet voor ontwikkeling in brede zin. Meer en betere ontwikkelingshulp. Bij wijze van besluit 2

3 Gapminder World 3

4 http://www.gapminder.org/world 4

5 Ongelijke economische groei Van wingewesten (19 e eeuw) Over “de” derde wereld (1950) Naar (2013) o Groeilanden o Het achtergebleven miljard Afrika Zuid-Azië Vergelijk beroering om o minder dan 2% daling van ons inkomen o deze om 1 miljard met minder dan 2% van ons inkomen 5

6 6

7 Waarom moeten we ons dat aan trekken? Economische redenen o Vraag voor onze producten o Grotere aanbodcapaciteit Politieke redenen o Voedingsbodem voor extremisme o Gevaar voor onze veiligheid Morele redenen o Medemensen o Die we kunnen helpen 7

8 Doch ik ontwaarde dat uw bevolking arm was en daarover was ik blijde in het binnenste van mijn ziel Zou ik niet verheugd wezen de hand te mogen reiken aan wie in de groeve viel en een staf te mogen geven aan wie de berg beklimt? 8

9 Structuur van de uiteenzetting Een ondraaglijk grote welvaartskloof. Inzet voor ontwikkeling in brede zin. Meer en betere ontwikkelingshulp. Bij wijze van besluit 9

10 Een kwantitatief perspectief Wereldproduct: 72.000 miljard $ Wereldhandel: 18.000 miljard $ Buitenlandse directe investeringen 1.200 miljard $ Geldzendingen migranten:410 miljard $ Officiële ontwikkelingshulp: 160 miljard $ 10

11 http://unctadstat.unctad.org/ http://www.oecd.org/dac/stats/data.htm 11

12 Meer exportmogelijkheden Beëindigen exportsubsidies in rijke landen Waakzaam zijn tegenover “megaregionale” handelsakkoorden o Transatlantic Trade and Investment Partnership o Transpacific Partnership Wij zouden als consumenten ook voordeel halen uit versterking multilaterale aanpak 12

13 Laat hun producten binnen 13

14 Laat ons kapitaal gaan Buitenlandse investeringen zijn voor ontwikkelingslanden een bron van o kapitaal, o technologie, o management en o toegang tot markten. De westerse investeerders en consumenten “profiteren” van de lage lonen. 14

15 Laat ons kapitaal gaan 15

16 Laat hun arbeid komen Wij lossen er twee problemen door op o Knelpuntberoepen o De veroudering van de bevolking De migranten zelf verbeteren aanzienlijk hun eigen inkomen en zenden jaarlijks honderden miljard $ naar hun familie. 16

17 Laat hun arbeid komen 17

18 18

19 http://international.cgdev.org/publication/ commitment-development-index-2013 19

20 Samenvattend De werkloosheid in ontwikkelingslanden bestrijden De mogelijkheden uitputten van o internationale marktwerking o wederzijds belangen Weerstanden tegen vrijmaking van markten overwinnen o zowel van belangengroepen als van idealisten o door informatie hulp bij aanpassing aan verandering. 20

21 Structuur van de uiteenzetting Een ondraaglijk grote welvaartskloof. Inzet voor ontwikkeling in brede zin. Meer en betere ontwikkelingshulp. Bij wijze van besluit 21

22 Meer én betere hulp De principes De praktijk 22

23 De principes Ontwikkeling als enig doel. De hulp moet op duurzame wijze de armoede bestrijden De intrinsieke moeilijkheid van hulp moet worden onderkend. 23

24 Ontwikkeling als enige doel Geen exportpromotie o Gebonden hulp o Interne transfer met mogelijk perverse gevolgen o Goede evolutie ( OECD, DAC) Geen middel tot politieke druk o Elites onder elkaar o Het werkt niet o Goede evolutie Gevestigde belangen van hulpagentschappen 24

25 De principes De ontwikkeling is het enige doel. De hulp moet de armsten op duurzame wijze helpen De intrinsieke moeilijkheid van hulp moet worden onderkend. 25

26 Duurzaamheid Een visnet in plaats van een vis. Hardware is niet genoeg Vooral software is nodig o Aangepaste technologie (landbouw, medisch) o Menselijk kapitaal: kennis o Sociaal kapitaal INSTITUTIES instituties 26

27 27

28 28

29 29

30 Armoedebestrijding Economische groei door hulp? o Micro-economische gegevens: ja o Macro-economische bewijzen: ???? In plaats van te rekenen op “Trickle down” van die hypothetische goei o Armoede direct bestrijden o L’homme le plus pauvre au monde est une femme en ze woont in Afrika op het platteland Naast inkomen: vooruitgang in gezondheid, onderwijs, burgerrechten en politieke rechten 30

31 Het is moeilijk te helpen Veel afstand tussen de opdrachtgever (belastingbetaler ) en de uiteindelijke begunstigde ( de arme inwoner) Geen feedback o Via markten o Via verkiezingen Hulp te veel aanbod gedreven o Kost meer aan donor dan het opbrengt aan begunstigde o What you see is not what you get 31

32 En hulp kan ongewenste neveneffecten hebben Polarisatie van de effecten van de officiële hulp o On ne donne qu’aux riches o Stedelijke vertekening Moral hazard o Hulpafhankelijkheid Institutionele afbraak 32

33 Water overbrengen met een lekke emmer We halen meer water weg aan de fontein dan er uiteindelijk terecht komt bij wie water nodig heeft. Extreme oplossing 1 o Stop met water overbrengen o Schaf de hulp af 33

34 34 De hulppessimisten

35 Water overbrengen met een lekke emmer We halen meer water weg aan de fontein dan er uiteindelijk terecht komt bij wie water nodig heeft. Extreme oplossing 1 o Stop met water overbrengen o Schaf de hulp af Extreme oplossing 2 o Trek je niet te veel aan van die lek o Hulp als voldoende voorwaarde 35

36 36 Sustainable Development Goals De hulpoptimist par excellence

37 Water overbrengen met een lekke emmer We halen meer water weg aan de fontein dan er uiteindelijk terecht komt bij wie water nodig heeft. Extreme oplossing 1 o Stop met water overbrengen o Schaf de hulp af Extreme oplossing 2 o Trek je maar niet te veel aan van die lek o Hulp als voldoende voorwaarde voor ontwikeling Blijf water overbrengen terwijl je de emmer poogt te dichten o Meer hulp o Efficiëntere hulp 37

38 38 Lijkt me het beste boek want tegelijk realistisch en hoopgevend

39 http://www.ted.com/talks/esther_duflo_so cial_experiments_to_fight_poverty.html 39 Zeer interessante Talk waaruit ik slides 26-28 en 49-51ontleende

40 Meer en betere hulp De principes De praktijk 40

41 De officiële hulp Geïnstitutionaliseerde internationale solidariteit o Legitimeert economische globalisering o Zorg voor ruime en stabiele hulp. Dient gehandhaafd en versterkt. Maar nationale staten zijn vaak slechte uitvoeringsagenten o Ministerie ontwikkelingssamenwerking als pasmunt o Nieuwe minister wil nieuwe klemtonen Wat we zelf doen, doen we niet noodzakelijk beter 41

42 belastingen ODA budget bilateraal Niet- gouvernementeel multilateraal 42

43 Mogelijke maatregelen Multilateralizeren o Europese unie o Wereldbank Schuldkwijtschelding (onder voorbehoud) Budgethulp Geef al dan niet voorwaardelijk cash aan mensen 43

44 Dollars from heaven 44

45 http://www.economist.com/news/international/ 21588385-giving-money-directly-poor-people- works-surprisingly-well-it-cannot-deal 45

46 Mogelijke maatregelen Multilateralizeren o Europese unie o Wereldbank Schuldkwijtschelding (onder voorbehoud) Budgethulp Geef al dan niet voorwaardelijk cash aan mensen Zorg minimaal voor specialisatie tussen bilaterale hulpagentschappen o Qua landen o Qua sectoren 46

47 De private hulp Speelt een essentiële rol onder andere omdat het een “warme” vorm van hulp is Heeft een belangrijke rol naar de eigen bevolking toe o Sensibiliseren o Politieke druk Omzeilt regeringen en bureaucratie o Er is veel armoede in rijker geworden landen o Die enkel door private hulp kan worden bestreden 47

48 Goede bedoelingen volstaan niet Profiteer van de bestaande ervaring en wetenschappelijke inzichten o “De” goede ontwikkelingshulp bestaat niet o Ga na wat werkt en wat niet werkt 48

49 49

50 50

51 51

52 Goede bedoelingen volstaan niet Profiteer van de bestaande ervaring en wetenschappelijke inzichten o “De” goede ontwikkelingshulp bestaat niet o Ga na wat werkt en wat niet werkt Coördineer met lokale besturen en onder elkaar o Bestrijd proliferatie (10.000 +) en gevestigde belangen o Vermijd dubbel gebruik en tegenwerking Inzet voor ontwikkeling loskoppelen van verwerping marktkrachten o Het alternatief voor fair trade is niet noodzakelijk unfair trade o Beschouw de derde wereld niet als een proefveld voor een alternatief economisch systeem 52

53 Structuur van de uiteenzetting Een enorm grote welvaartskloof. Die kloof moet dicht Meer en betere ontwikkelingshulp. Bij wijze van besluit 53

54 Verbetering met vermindering 54 Jaren 90: zelfkritiek door hulporganisaties Via peer review naar o.m. o Ongebonden hulp o Eigenaarschap o Onderlinge afstemming Maar kwantiteit daalt terwijl kwaliteit stijgt o Aid fatigue omwille van te hoge verwachtingen o Economische crisis Uitdaging: inzicht met inzet combineren

55 Hulp is zinvol als We niet dweilen met de kraan open door de toegang tot de internationale markten te bemoeilijken. We de hulp niet verspillen door ze als middel voor andere doelen in te zetten. We de drie i’s omzeilen o Inertia Cynisme Wanhoop o Ignorance Het volstaat dat we het doen met de beste bedoelingen En dat we genoeg doen o Ideology : het zijn daar niet allemaal Altruïsten Ondernemers 55


Download ppt "ONTWIKKELINGSHULP Zin “en” onzin?. Structuur van de uiteenzetting Een ondraaglijk grote welvaartskloof. Inzet voor ontwikkeling in brede zin. Meer en."

Verwante presentaties


Ads door Google