De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Op ervaringskennis; inzet en gebruik  Van mentaliteit,  imago en  Inzetten van unieke kennisbron : aandoening/ ziekte/wisselend beeld  Falen en.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Op ervaringskennis; inzet en gebruik  Van mentaliteit,  imago en  Inzetten van unieke kennisbron : aandoening/ ziekte/wisselend beeld  Falen en."— Transcript van de presentatie:

1

2  Op ervaringskennis; inzet en gebruik  Van mentaliteit,  imago en  Inzetten van unieke kennisbron : aandoening/ ziekte/wisselend beeld  Falen en feilen van zorg/welzijnssysteem  Unieke herstelprocessen én reflectie daarop  ‘markt’ verkenning. Wat is er mogelijk en denkbaar vanuit cliëntenperspectief  Hoe uit het consensusmoeras te blijven, of beter – in de Baron van Munchhausenaanpak -: › zelf optrekken, verbeeldingskracht, verbinding met de buitenwereld, vlechten, verleiden en soms ook verplichten. 1 Veerkrachtig weerbaar en zelfsturend Gert de Haan febr 2016

3

4 Veerkrachtig, weerbaar, en zelfsturend KENNISNETWERK HET ZWARTE GAT Gert de Haan en Jos Oude Bos

5 1 Veerkrachtig weerbaar en zelfsturend Gert de Haan febr 2016 Het linkerbeen is normaal Optimistisch kun je zeggen Aan de korte kant Jongensachtig Glimlachend inde spieren Met een welgevormde kuit Het rechter miserabel – Mager Met twee littekens Het ene langs de achillespees Het andere ovaal Lichtroze De smadelijke herinnering aan een vlucht. Links is geneigd tot huppelen Tot dansen Geeft teveel om het leven Om iets te riskeren Rechts Is edelmoedig, stijf Spot met elk gevaar En zo Trekt Op zijn beide benen Links te vergelijken met Sancho Panza En rechts Herinnerend aan de dolende ridder Meneer Cogito de wereld door Licht wankelend Uit : Meneer Cogito. Zbigniew Herbert, 1974, de Bezige Bij

6  Wonen  Van 1 persoonsappartementen tot zelf ontworpen ‘hofjes’  Werken  Dagroutines, vrijwilligerswerk, betaald werk.  Leerwerplaatsen met MBO/HBO/professionals en derden  Zingeving, in relatie met omgeving  In wederkerigheid, al doende, werkenderwijs  Zingeving is de behoefte te 'weten‘; dat wat we doen in het leven een waarde heeft, betekenis heeft, er toe doet, komt alleen in relatie met anderen tot stand. 1 Veerkrachtig weerbaar en zelfsturend Gert de Haan febr 2016 THE OPPOSITE OF A MENTAL IMPAIRMENT, OR ADDICTION IS CONNECTION.

7 1. ZELFSTURING 2. INDIVIDUEEL AANGEPAST EN PERSOONSGERICHT 3. EMPOWERMENT 4. HOLISTISCH 5. NIET-LINEAIR 1 Veerkrachtig weerbaar en zelfsturend Gert de Haan febr 2016 6. OP BASIS VAN KRACHTEN/CAPACITEITEN 7. STEUN VAN LOTGENOTEN: 8. RESPECT 9. VERANTWOORDELIJKHEID: 10. HOOP

8  Wat ben je kwijtgeraakt  Wat wil je daarvan terug?  Wal je daarvan per sé niet terug?  Wat kan ik daarin voor je betekenen?

9 1 Veerkrachtig weerbaar en zelfsturend Gert de Haan febr 2016

10 GRASSROOTS VAN ONDEROP

11 LEEFWERELDSYSTEEMWERELD MAAKBAARHEID STAR, WEERLOOS EN AFHANKELIJK RUIL EN MACHTMECHANISMEN NUT,, EFFICIENCY ONBEHEERSBAARHEID, ONVOORSPELBAARHEID BROOSHEID WAARACHTIGHEID, INTEGRITEIT 1 Veerkrachtig weerbaar en zelfsturend Gert de Haan febr 2016

12 De mens ontdekt geen nieuwe oceanen als ze de moed niet heeft om de kust uit het oog te verliezen 1 Veerkrachtig weerbaar en zelfsturend Gert de Haan febr 2016 Maat +Bezonnenheid En dat doe je niet alleen, maar met anderen

13 Gespikkeld Wonen in de wijk 2 e lijns GGZ/VZ verzekera ar Eigen regienetwerk Herstelacademie Corportate HerstelCurriculum Beschermd Wonen Kick-off progrmma Corporate herstelcurriculum Den Bosch Gert de Haan febr 2016 GEMEENTE Scheide n wonen en zorg HUISARTSPOHWIJKTEAM

14 1 Veerkrachtig weerbaar en zelfsturend Gert de Haan febr 2016 HERSTEL HERSTEL is een persoonlijk proces waarin mensen voorzichtig en tastend – met vallen en opstaan - leren omgaan met hun beperkingen en verlieservaringen en hun leven een positieve wending en bevredigend levensperspectief geven. HERSTEL HERSTEL is iets wat je zelf moet doen en impliceert het (durven) nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leven en tevens accepteren dat je het alleen niet redt en voor een goed leven ook afhankelijk bent van anderen. HERSTEL HERSTEL vraagt aandacht voor je eigen gezondheid*, vaste overtuigingen en manieren van probleemoplossen en betekent het heruitvinden van jezelf, ook in relatie tot anderen. Het collectief heeft in dit proces de verantwoordelijkheid om de mensen in hun eigenheid – zonder vooroordelen - de mogelijkheden te blijven bieden om te participeren, hun krachten en vermogens te versterken, en ….. hierop ook een beroep te doen waardoor zij daadwerkelijk weer Kunnen mee­draaien en voor anderen van betekenis kunnen zijn. *

15 Kick-off progrmma Corporate herstelcurriculum Den Bosch Gert de Haan febr 2016

16  Eigen-regie netwerken  Opleidingsbedrijfjes /werk-leerbedrijven  Herstelacademies  Sociale firma’s  (Wijk)Coöperaties  Eigen zorg/herstelbedrijven(NZ) 1 Veerkrachtig weerbaar en zelfsturend Gert de Haan febr 2016

17


Download ppt " Op ervaringskennis; inzet en gebruik  Van mentaliteit,  imago en  Inzetten van unieke kennisbron : aandoening/ ziekte/wisselend beeld  Falen en."

Verwante presentaties


Ads door Google