De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STAGE INFORMATIEAVOND Woensdag 11 mei 2016. VOOR WIE IS DE INFORMATIE AVOND BEDOELD Voor ouders / verzorgers van de komende vierde en vijfde jaars leerlingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STAGE INFORMATIEAVOND Woensdag 11 mei 2016. VOOR WIE IS DE INFORMATIE AVOND BEDOELD Voor ouders / verzorgers van de komende vierde en vijfde jaars leerlingen."— Transcript van de presentatie:

1 STAGE INFORMATIEAVOND Woensdag 11 mei 2016

2 VOOR WIE IS DE INFORMATIE AVOND BEDOELD Voor ouders / verzorgers van de komende vierde en vijfde jaars leerlingen. Schooljaar 2016 – 2017 De school wil de ouders graag voorlichten en betrekken bij de stage van de leerlingen. De externe stage kan een behoorlijke impact hebben op de leerling vandaar dat wij u er graag bij betrekken. De externe stage is een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma.

3 WAAROM EXTERNE STAGE  De school wil de leerling zo optimaal mogelijk voorbereiden zodat de leerling zo veel mogelijk kan mee participeren binnen onze maatschappij.  Naast het didactische gedeelte vindt de school werkervaring d.m.v. stage ook erg belangrijk  De meeste leerlingen hebben geen praktische werkervaring.  Praktische werkervaring doe je op d.m.v. bijbaantjes naast je schooltijd. Voor veel van onze leerlingen is dit vaak niet haalbaar i.v.m. hun autisme.  Trainen van werknemerscompetenties /vaardigheden zijn belangrijk voor een passende doorstroom zowel naar vervolgonderwijs als naar de participatie wet (werken binnen de garantiebanen).

4 PASSENDE STAGEPLEK  We zoeken zo veel mogelijk naar een passende stageplek voor de leerling.  Hoe doen we dat? De school neemt een arbeidsinteressetest af bij de leerling in het derde jaar.  Er is een gesprek met de leerling waarbij een vragenlijst wordt afgenomen.  We vragen de ouders een vragenlijst in te vullen.  Met deze informatie kijken en zoeken we naar een zo passend mogelijke stageplek.

5 WELKE STAGEPLEKKEN ZIJN ER  De school heeft al een aardige hoeveelheid stageplekken voor onze leerlingen, maar nog niet genoeg.  Er zijn plekken binnen reguliere bedrijven; winkels zoals supermarkten, bouwmarkten, tuincentra, verzorgingshuizen, horeca/ catering/ keuken,  Beschutte werkplekken; kringloopwinkels, SW bedrijven (sociale werkvoorziening),  Beschermde werkplekken; dagbestedingsplekken binnen verschillende dagcentrums. De begeleiding voor deze plekken moeten wel bekostigd worden d.m.v. inzet PGB of WMO gelden.

6 WAAR MOET DE LEERLING AAN VOLDOEN OM EXTERN STAGE TE LOPEN  De leerling moet mobiel zijn; openbaar vervoer, fietsen, lopen  De leerling moet een positieve werkhouding hebben, gemotiveerd zijn  Uiterlijke verzorging en hygiëne moet aangepast zijn aan de werkplek  De leerling moet op tijd kunnen komen.  De leerling moet leerbaar zijn.

7 STAGE DAGEN  De leerlingen lopen een heel schooljaar op vaste dagen stage  Waarom op vaste dagen, omdat de hele klas dan op stage is en het les programma door kan gaan  De leerlingen van de AT, Entree en P4 lopen twee dagen stage per week. Bij de AT en P kan het meer dan twee dagen zijn.  De leerlingen van de overige vierdejaars klassen lopen een dag per week  De leerlingen in het entreejaar moeten stage lopen bij een erkend leerwerkbedrijf. Dit i.v.m. het praktijkexamen op de stageplek

8 ALS ER EEN PASSENDE STAGEPLEK IS  Bij een nieuwe stageplek gaan we eerst kennismaken op de werkvloer en geven we voorlichting over onze school en over autisme in het algemeen  Vervolgens maken we een afspraak om met de leerling kennis te komen maken op de stageplek  Aan de hand van de kennismaking proberen we gelijk afspraken te maken over de stage. Start stage, uren, taken / werkzaamheden etc.  Waar nodig geven we begeleiding bij de start van de stage  Na drie weken (proefstage) komen we langs voor een evaluatie gesprek.  Daarna aan de hand van hoe het gaat komen we ongeveer om de vier-zes weken langs voor een evaluatie gesprek met leerling en leidinggevende

9  De stage kan een heel schooljaar duren zolang de stage wederzijds bevalt en er voldoende leermogelijkheden zijn  De stage wordt qua uren (meestal) opgebouwd en uitgebreid  De leerlingen krijgen allemaal een stageboekje naar aanleiding van de evaluaties worden er leeropdrachten opgesteld.  In het vijfde leerjaar wordt er op de stageplek gewerkt met de vier werkprocessen (plannen, uitvoeren, evalueren en afronden)  Daarnaast komen ook de algemene beroepsvaardigheden aan bod; samenwerken en overleggen, aandacht en begrip tonen, klantgericht werken, instructies en procedures opvolgen, plannen en organiseren, vakdeskundigheid toepassen, materialen en middelen inzet, met druk en tegenslag omgaan en omgaan met veranderingen  In het vierde leerjaar wordt er gewerkt met de basis arbeidvoorwaarden, op tijd komen, je taak goed uitvoeren, energie verdelen, vragen stellen etc.  De leerlingen maken op school een werkstuk over hun stageplek

10 EN NU  Wij hopen voor de zomervakantie met veel leerlingen een passende stageplek gevonden te hebben  Wij houden u op de hoogte als er een plek gevonden is en wij gaan kennismaken op de stageplek  Er wordt vanuit school een stagecontract opgesteld. Dit contract wordt ondertekend door ouders, leerling, school en bedrijf  De leerling is vanuit school verzekerd maar, de leerling moet zelf ook een WA-verzekering hebben  De leerling ontvangt geen stagevergoeding  De leerling ontvangt geen reiskostenvergoeding  Voor sommige stageplekken is er speciale werkkleding nodig, in de meeste gevallen gaat het om werkschoenen

11 VRAGEN !


Download ppt "STAGE INFORMATIEAVOND Woensdag 11 mei 2016. VOOR WIE IS DE INFORMATIE AVOND BEDOELD Voor ouders / verzorgers van de komende vierde en vijfde jaars leerlingen."

Verwante presentaties


Ads door Google