De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ip4inno 1 Handhaving van IE-rechten Module 5A. ip4inno 2 Overzicht van de inhoud A.IE-rechten – Omschrijving B.Inbreuken C. Handhavingsopties D.Hoe te.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ip4inno 1 Handhaving van IE-rechten Module 5A. ip4inno 2 Overzicht van de inhoud A.IE-rechten – Omschrijving B.Inbreuken C. Handhavingsopties D.Hoe te."— Transcript van de presentatie:

1 ip4inno 1 Handhaving van IE-rechten Module 5A

2 ip4inno 2 Overzicht van de inhoud A.IE-rechten – Omschrijving B.Inbreuken C. Handhavingsopties D.Hoe te werk gaan indien zich een inbreuk voordoet? E.Ondersteunende oefeningen

3 ip4inno 3 Overzicht van de inhoud A.IE-rechten - Omschrijving B.Inbreuken C. Handhavingsopties D.Hoe te werk gaan indien zich een inbreuk voordoet? E.Ondersteunende oefeningen

4 ip4inno 4 Context van deze module met betrekking tot de IE in het algemeen Vestiging van een IE-recht Het behoud van IE-rechten Zaken doen met IE-rechten Handhaving van IE-rechten De handhaving rondt het systeem van de IE-rechten af!

5 ip4inno 5 IE-rechten in een oogopslag IE-RECHT Wat wordt beschermd? Regels m.b.t. formaliteiten Toegekend door Octrooi Een exclusief recht op een innovatie (uitvinding) Internationale verdragen inzake formaliteiten EU-verordening en nationale wetgeving Nationaal IE-bureau of EOB kent de rechten toe. Dan is een validatie overeenkomstig de nationale procedure vereist om een nationaal octrooi te worden. Kortlopend octrooi Een exclusief recht op een kleine innovatie (uitvinding). Nationale wetgevingNationaal IE-bureau Handelsmerk Een exclusief recht op een activiteitenidentificeerder zoals een woord of een logo Internationale verdragen EU-verordening en nationale wetgeving Nationaal IE-bureau of BHIM Model Een exclusief recht op een specifiek model of een product Internationale verdragen EU-verordening en nationale wetgeving Nationaal IE-bureau of BHIM Auteursrecht Een exclusief recht op creatieve, intellectuele of artistieke vorm en of “werken” Internationale verdragen EU-verordening en nationale wetgeving In veel landen is geen registratie vereist – maar kan worden geregistreerd in het VK en in de VS. Geografische aanduidingen (omschrijving van herkomst) Een exclusief recht om op een goed een specifieke geografische herkomst te vermelden als kwaliteitsteken Internationale verdragen EU-verordening en nationale wetgeving Passend nationaal bureau Handels- geheimen ---

6 ip4inno 6 Internationale regels inzake IE-rechten De grootte van elk van de vier ringen symboliseert de omvang van de internationale regels. 1) Aanvraagprocedure/formaliteiten 2) Onderzoek op de IE-bureaus 3) Toekenning van het recht 4) Handhaving

7 ip4inno 7 Internationale regels inzake IE-rechten De grootte van elk van de vier ringen symboliseert de omvang van de internationale regels. 1) Aanvraagprocedure/ formaliteiten 2) Onderzoek op de IE-bureaus 3) Toekenning van het recht 4) Handhaving

8 ip4inno 8 Namaak en piraterij Toenemend probleem in de wereldeconomie, een uitdaging en een bedreiging voor: –de samenleving → schadelijk voor de volksgezondheid, de veiligheid en de markten –de industrie → verlies van verkopen, geloofwaardigheid, goodwill, investeringen in onderzoek –consumenten → risico van geringe kwaliteit, gezondheidsrisico’s Meer focus en aandacht is nodig (Wereldwijde, regionale en nationale initiatieven) Groeiende bezorgdheid

9 ip4inno 9 Overzicht van de inhoud IE-rechten - Omschrijving B.Inbreuken C. Handhavingsopties D.Hoe te werk gaan indien zich een inbreuk voordoet? E.Ondersteunende oefeningen

10 ip4inno 10 Inbreuken – Elementaire beginselen Er zijn twee soorten van inbreuk: Een civielrechtelijke inbreuk die een particuliere vervolging of een civielrechtelijke handhaving vereist Een strafrechtelijke inbreuk die strafvervolging toestaat. Onthoud! De IE-wetten zijn territoriaal begrensd. Dit is relevant voor de kwestie van de inbreuk. Niet alle civielrechtelijke fouten worden als misdrijven gekwalificeerd. In dit opzicht moet juridisch advies worden ingewonnen alvorens een rechtsgeding aan te spannen.

11 ip4inno 11 Eigenaar of vermeende inbreukmaker? Twee situaties: De onderneming is eigenaar van een IE-recht dat werd geschonden De onderneming wordt ervan beschuldigd een IE-recht te hebben geschonden

12 ip4inno 12 Eigenaar of vermeende inbreukmaker? Twee situaties: De onderneming is eigenaar van een IE-recht dat werd geschonden De onderneming wordt ervan beschuldigd een IE-recht te hebben geschonden

13 ip4inno 13 “Inbreuken / Verweermiddelen” Octrooien – inbreukmakende handelingen het maken, gebruiken, verkopen of invoeren van producten of processen die binnen het kader vallen van een verleende octrooiclaim die in dat land van kracht is. Octrooien – verweermiddelen (excepties) Privégebruik, onderzoek naar geoctrooieerde technologie, noodzakelijke studies, tests en proeven op geneesmiddelen om een markttoelating te verkrijgen voor een generisch product (Bolar-exceptie)

14 ip4inno 14 “Inbreuken / Verweermiddelen” Handelsmerken – inbreukmakende handelingen goederen of diensten te koop aanbieden die een merk dragen dat hetzelfde is als of gelijkaardig met een geregistreerd merk, met de bedoeling verwarring te zaaien, de klanten af te houden of af te wenden van de goederen en de diensten van de eigenaar van het handelsmerk Handelsmerken – verweermiddelen (excepties) het gebruik van een merk in een niet-commerciële context, zoals met mensen praten over Coca-Cola maar zonder tegelijk te proberen ze een drankje te verkopen; uw eigen naam gebruiken (zelfs al bent u de heer McDonald); een merk gebruiken op ANDERE manieren dan als een verwijzing naar de herkomst.

15 ip4inno 15 “Inbreuken / Verweermiddelen” Modellen – inbreukmakende handelingen Een exploitatie van een model zonder de toestemming van de houder EN de twee concurrerende goederen maken op de geïnformeerde gebruiker dezelfde algemene indruk Modellen – verweermiddelen (voornaamste excepties) Privégebruik Onderzoek Aanhaling of opvoedkundig indien geen bijzondere schade voor de exploitatie en met bronvermelding.

16 ip4inno 16 “Inbreuken / Verweermiddelen” Modellen – inbreukmakende handelingen Een exploitatie van een model zonder de toestemming van de houder EN de twee concurrerende goederen maken op de geïnformeerde gebruiker dezelfde algemene indruk Modellen – verweermiddelen (voornaamste excepties) Privégebruik Onderzoek Aanhaling of opvoedkundig indien geen bijzondere schade voor de exploitatie en met bronvermelding.

17 ip4inno 17 “Inbreuken / Verweermiddelen” Auteursrecht – primaire inbreukmakende handelingen kopiëren, reproduceren, aanpassen, vertalen, verdelen, uitgeven, verhuren, in het openbaar vertonen, uitzenden Auteursrecht – secundaire inbreukmakende handelingen verkopen, invoeren, bezit voor commerciële doeleinden en het vergemakkelijken van een primaire inbreuk Auteursrecht – verweermiddelen (voornaamste excepties) het recht om: –uittreksels uit een tekst te nemen met de bedoeling een kritiek of een recensie te schrijven; –het kopiëren of verdelen van tekst of media met het oog op nieuwsverslaggeving of in het openbaar belang; ook –het kopiëren voor privéstudie of –onderzoek (maar waarschijnlijk NIET voor commercieel onderzoek...).

18 ip4inno 18 Overzicht van de inhoud IE-rechten - Omschrijving Inbreuken C. Handhavingsopties D.Hoe te werk gaan indien zich een inbreuk voordoet? E.Ondersteunende oefeningen

19 ip4inno 19 Handhaving van rechten Twee soorten van handhaving: –civielrechtelijke handhaving (de IE-eigenaar vervolgt) –strafrechtelijke handhaving (de Staat vervolgt) Octrooien en kortlopende brevetten: –moeten worden gehandhaafd via burgerrechtelijke processen –sommige gebieden hebben strafrechtelijke straffen (heel weinig) Handelsmerken en modellen: –kunnen worden gehandhaafd via zowel particuliere als openbare vervolging, het hangt af van de feiten Auteursrecht: –kan worden gehandhaafd via zowel particuliere als openbare vervolging

20 ip4inno 20 Handhaving van rechten Twee soorten van handhaving: –civielrechtelijke handhaving (de IE-eigenaar vervolgt) –strafrechtelijke handhaving (de Staat vervolgt) Octrooien en kleine brevetten: –moeten worden gehandhaafd via burgerlijke processen –sommige gebieden hebben strafrechtelijke straffen (heel weinig) Handelsmerken en modellen: –kunnen worden gehandhaafd via zowel particuliere als openbare vervolging, het hangt af van de feiten Auteursrecht: –kan worden gehandhaafd via zowel particuliere als openbare vervolging

21 ip4inno 21 Het EU-kader Belang van wetten en verordeningen –EG-regels betreffende de handhaving van IE- rechten –Achterliggende redenering

22 ip4inno 22 Het EU-kader De EG-Richtlijn voorziet onder andere in: Voorlopige en voorzorgsmaatregelen Corrigerende maatregelen Rechterlijke bevelen Alternatieve maatregelen Regels inzake compensatie Bekendmaking

23 ip4inno 23 Het EU-kader De EG-Richtlijn voorziet onder andere in: Voorlopige en voorzorgsmaatregelen Corrigerende maatregelen Rechterlijke bevelen Alternatieve maatregelen Regels inzake compensatie Bekendmaking

24 ip4inno 24 Het EU-kader Voorlopige en voorzorgsmaatregelen Voorkom dreigende inbreuk op IE-recht Verbied voortzetting van de vermeende inbreuk Inbeslagneming of afgifte van de goederen die een inbreuk vormen Beslagname uit voorzorg van roerende en onroerende eigendom Eis van de houder van de IE-rechten redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal over te leggen

25 ip4inno 25 Het EU-kader Voorlopige en voorzorgsmaatregelen Voorkom dreigende inbreuk op IE-recht Verbied voortzetting van de vermeende inbreuk Inbeslagneming of afgifte van de goederen die een inbreuk vormen Beslagname uit voorzorg van roerende en onroerende eigendom Eis van de houder van de IE-rechten redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal over te leggen

26 ip4inno 26 Handhaving - Opties inbreuk op een IE-recht 1 2 3 Rechtsgeding Alternatieve Geschillenbeslechting (ADR) Een combinatie van rechtsgeding en ADR (Alternatieve Geschillenbeslechting)

27 ip4inno 27 Organisaties die zich bezighouden met de handhaving van IE-rechten Internationaal niveau –Verenigde Naties (VN) –Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) Intergouvernementeel niveau –Wereldhandelsorganisatie (WHO) –Werelddouaneorganisatie (WDO) –INTERnational POLice Organization (INTERPOL) Regionaal niveau - Europese Commissie –Relevante directoraten-generaal zoals DG Handel, DG Belastingen en Douane-unie, DG Interne Markt, DG Onderneming en Industrie, DG Justitie, Vrijheid en Veiligheid, DG Ontwikkeling, DG Externe Betrekkingen en DG Landbouw Nationaal niveau –Samenwerking tussen verschillende diensten –Andere forums

28 ip4inno 28 Instanties die zich bezighouden met de handhaving van IE-rechten Allereerst Nationale IE-bureaus Relevante ministeries Politie Douane- en belastingadministraties Rechtbanken

29 ip4inno 29 Overzicht van de inhoud IE-rechten - Omschrijving Inbreuken Handhavingsopties D.Hoe te werk gaan indien zich een inbreuk voordoet? E.Ondersteunende oefeningen

30 ip4inno 30 Wat gedaan wanneer men te maken krijgt met nagemaakte of gepirateerde goederen? Bevestig het IE-recht van uw product Zoek het distributiekanaal van nagemaakte en gepirateerde goederen Probeer kopieën te krijgen van de nagemaakte en gepirateerde goederen Schenden de nagemaakte en gepirateerde goederen werkelijk het IE-recht? Contacteer handhavingsinstellingen zoals douaneadministratie en politie Plan hoe u zult handelen met betrekking tot de reële inbreuk – rechtsgeding/ADR

31 ip4inno 31 D. Hoe te werk gaan bij inbreuken? I.IE-proces II.Alternatieve Geschillenbeslechting - ADR III.WIPO-procedures om geschillen inzake domeinnamen op te lossen IV.Businessstrategieën V.Het risico verlagen en de gevolgen verzachten

32 ip4inno 32 IE-proces Hoe uw IE-recht handhaven? –hangt af van het geschonden IE-recht Bv.: octrooi Beslissing om een geding aan te spannen? –IE-rechten kunnen in vraag worden gesteld en ongeldig worden verklaard –rechterlijke uitspraken zullen normgevend zijn voor gelijkaardige geschillen –rechterlijke uitspraken worden openbaar gemaakt –risico voor slechte reclame –tijd- en geldrovend –gevallen met octrooien zijn heel complex wegens het onderwerp

33 ip4inno 33 IE-proces Hoe uw IE-recht handhaven? –hangt af van het geschonden IE-recht bv.: octrooi Beslissing om een geding aan te spannen? –IE-rechten kunnen in vraag worden gesteld en ongeldig worden verklaard –rechterlijke uitspraken zullen normgevend zijn voor gelijkaardige geschillen –rechterlijke uitspraken worden openbaar gemaakt –risico voor slechte reclame –tijd- en geldrovend –gevallen met octrooien zijn heel complex wegens het onderwerp

34 ip4inno 34 Hoe aan de douaneautoriteiten binnen de EU vragen om op te treden? Nationaal optreden: –alle nationale IE-rechten Communautair optreden: –communautair handelsmerk –communautair modelrecht –communautair kwekersrecht –herkomstaanduiding –geografische aanduiding –geografische omschrijving beschermd door de Gemeenschap

35 ip4inno 35 Hoe aan de douaneautoriteiten binnen de EU vragen om op te treden? Nationaal optreden: –alle nationale IE-rechten Communautair optreden: –communautair handelsmerk –communautair modelrecht –communautair kwekersrecht –herkomstaanduiding –geografische aanduiding –geografische omschrijving beschermd door de Gemeenschap

36 ip4inno 36 Inbreuk en rechtsgeding Soort van inbreuk Vervolgings- methode Doel Resultaat van de handhaving Civiel- rechtelijke handhaving Particuliere vervolging - De inbreuk onmiddellijk stoppen - Inbeslagneming of afgifte goederen - Voorlopige inbeslagneming van roerende en onroerende goederen Bevel tot staking Om te voorkomen dat de inbreuk uitbreiding neemt Optreden van de rechtbank om het voorlopige bevel te bevestigen Erkenning van de geldigheid van het IE-recht Optreden van de rechtbank met het oog op een declaratie Schadevergoeding bekopen voor het geleden verlies Optreden van de rechtbank met het oog op schadevergoeding Strafrechtelijke handhaving Openbare vervolging Openbaar belang bij het bestraffen van inbreuken op IE-rechten - Vooral in gevallen van namaak en piraterij, maar kan worden gebruikt voor alle IE-rechten Boetes en in geval van zware inbreuken ook gevangenisstraffen

37 ip4inno 37 Inbreuk en rechtsgeding Soort van inbreuk Vervolgings- methode Doel Resultaat van de handhaving Civiel- rechtelijke handhaving Particuliere vervolging - De inbreuk onmiddellijk stoppen - Inbeslagneming of afgifte goederen - Voorlopige inbeslagneming van roerende en onroerende goederen Bevel tot staking Om te voorkomen dat de inbreuk uitbreiding neemt Optreden van de rechtbank om het voorlopige bevel te bevestigen Erkenning van de geldigheid van het IE-recht Optreden van de rechtbank met het oog op een declaratie Schadevergoeding bekopen voor het geleden verlies Optreden van de rechtbank met het oog op schadevergoeding Strafrechtelijke handhaving Openbare vervolging Openbaar belang bij het bestraffen van inbreuken op IE-rechten - Vooral in gevallen van namaak en piraterij, maar kan worden gebruikt voor alle IE-rechten Boetes en in geval van zware inbreuken ook gevangenisstraffen

38 ip4inno 38 D. Hoe te werk gaan bij inbreuken? I.IE-proces II.Alternatieve Geschillenbeslechting - ADR III.WIPO-procedures om geschillen inzake domeinnamen op te lossen IV.Businessstrategieën V.Het risico verlagen en de gevolgen verzachten

39 ip4inno 39 ADR-methodes - Voordelen De vaakst gebruikte ADR- methoden: Arbitrage Onderhandelingen Bemiddeling Voordelen van ADR: Eén enkele procedure Autonomie partijen Neutraliteit Deskundigheid Geheimhouding Finaliteit en mogelijkheid om prijzen te handhaven (arbitrage)

40 ip4inno 40 ADR-methoden - Voordelen De vaakst gebruikte ADR- methoden: Arbitrage Onderhandelingen Bemiddeling Voordelen van ADR: Eén enkele procedure Autonomie partijen Neutraliteit Deskundigheid Geheimhouding Beslissingen zijn definitief en afdwingbaar (arbitrage)

41 ip4inno 41 Scheidsgerecht Arbitrage is consensueel De partijen kiezen de arbiter(s) Arbitrage is neutraal Arbitrage is een vertrouwelijke procedure De beslissing van het scheidsgerecht is definitief en gemakkelijk afdwingbaar Bron: WIPO

42 ip4inno 42 Scheidsgerecht Het scheidsgerecht is consensueel De partijen kiezen de scheidsman(nen) Het scheidsgerecht is neutraal Het scheidsgerecht is een vertrouwelijke procedure De beslissing van het scheidsgerecht is definitief en gemakkelijk afdwingbaar Bron: WIPO

43 ip4inno 43 Rechtsgeding vs. Scheidsgerecht Gmeenschappelijke kenmerken van IE- geschillen RechtsgedingScheidsgerecht Internationaal Meerdere procedures volgens verschillende wetgevingen, met gevaar voor niet-homogene resultaten Mogelijkheid van reële of ervaren thuisvoordeel voor de partij die in eigen land procedeert Een enkele procedure volgens het recht dat door de partijen wordt bepaald Scheidsrechterlijke procedure ven taal van scheidsman kunnen neutraal zijn qua recht, taal en institutionele cultuur van de partijen Technisch De kans bestaat dat de besluitvormer geen relevante deskundigheid bezit, maar er kan altijd deskundig advies worden ingewonnen Partijen kunnen scheidsman(nen) kiezen met relevante deskundigheid Dringend Procedures worden vaak gerekt In bepaalde rechtsgebieden zijn maatregelen die als rechterlijk bevel gelden beschikbaar Scheidsman(nen) en partijen kunnen de procedure inkorten WIPO-scheidsgerecht omvat voorlopige maatregelen sluit het verkrijgen van een gerechtelijk bevel niet uit Definitieve uitspraak vereist Mogelijkheid van hoger beroepBeperkte mogelijkheid van hoger beroep Geheimhouding/handels- geheimen en risico voor reputatie Openbare procedure Procedure en uitspraak zijn vertrouwelijk

44 ip4inno 44 Onderhandelingen Vereisen een gemeenschappelijk inzicht Vrijwillig Niet-bindend Kan gebeuren met of zonder juridisch advies Vereist geen tussenkomst van derden  Resultaat: Kan leiden tot een zakelijk partnerschap en/of licentieovereenkomsten

45 ip4inno 45 Bemiddeling Niet-bindende procedure Gecontroleerd door de partijen Bemiddelaar Vertrouwelijke procedure Procedure gebaseerd op belangen

46 ip4inno 46 Bemiddeling Niet-bindende procedure Gecontroleerd door de partijen Bemiddelaar Vertrouwelijke procedure Procedure gebaseerd op belangen

47 ip4inno 47 Waarom IE-geschillen onderwerpen aan bemiddeling? Bemiddeling biedt een kans om: Relaties in stand te houden of te versterken De controle te behouden over het proces dat het geschil regelt De geheimhouding te bewaren, of te komen tot een snelle regeling zonder dat de reputatie wordt geschaad

48 ip4inno 48 Het WIPO-Centrum voor de bemiddeling en het scheidsgerecht Bemiddeling Scheidsgerecht Versneld scheidsgerecht Beslissing door deskundigen De WIPO-regels –geschikt voor alle commerciële geschillen –bevatten geheimhoudingsbepalingen –technisch en experimenteel bewijsmateriaal dat van speciaal belang is voor de partijen die betrokken zijn bij geschillen inzake intellectuele eigendom

49 ip4inno 49 Conclusie inzake het gebruik van ADR In geval van inbreuk op IE-rechten: ADR-systemen zoals onderhandelingen, bemiddeling of scheidsgerecht kunnen meer geschikte instrumenten zijn om een geschil op te lossen dat een traditioneel rechtsgeding. Waarom? Denk bijvoorbeeld aan de snelheid, de ervaring van de derde die over de ADR-procedure gaat, de kostenbesparing of de geheimhouding.

50 ip4inno 50 D. Hoe te werk gaan bij geschillen? I.IE-proces II.Alternatieve Geschillenbeslechting - ADR III.WIPO-procedures om geschillen inzake domeinnamen op te lossen IV.Businessstrategieën V.Het risico verlagen en de gevolgen verzachten

51 ip4inno 51 Procedures om geschillen te beslechten Beslechting van geschillen inzake domeinnamen: –WIPO-Centrum voor de bemiddeling en het scheidsgerecht Juridisch kader: –Uniform beleid voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen Geschillen over: –De generieke Top Level Domeinen (gTLD’s). Zoals de “.com”, “.net” en “.org” domeinen, ook meer recentelijk ingevoerde gTLD’s en een groot aantal landencode gTLD’s (ccTLDs).ccTLDs Hoe een klacht betreffende een domeinnaam indienen: –de UDRP administratieve procedure

52 ip4inno 52 Criteria om de UDRP administrative procedure te gebruiken De domeinnaam: Is identiek aan of verwarrend gelijkaardig met een handelsmerk of dienstmerk De registrant heeft geen rechten of rechtmatige belangen Werd geregistreerd en wordt te kwader trouw gebruikt

53 ip4inno 53 Criteria om de UDRP administrative procedure te gebruiken De domeinnaam: Is identiek aan of verwarrend gelijkaardig met een handelsmerk of dienstmerk De registrant heeft geen rechten of rechtmatige belangen Werd geregistreerd en wordt te kwader trouw gebruikt

54 ip4inno 54 Relevante aspecten van de procedure Voordelen van de UDRP administratieve procedure Gebruik van de procedure en de zaak aanhangig maken bij de rechtbank Geschillen betreffende een domeinnaam, geregistreerd in een landencode top-level domein (zoals as.br,.uk,.gt) Gebruik van de UDRP administratieve procedure om een rechtsgeding aan te spannen tegen iemand die ermee gedreigd had de houder van een domeinnaam te vervolgen Vragen betreffende de geheimhouding van de administratieve procedure Hoe een klacht indienen?

55 ip4inno 55 Relevante aspecten van de procedure Voordelen van de UDRP administratieve procedure Gebruik van de procedure en de zaak aanhangig maken bij de rechtbank Geschillen betreffende een domeinnaam, geregistreerd in een landencode top-level domein (zoals as.br,.uk,.gt) Gebruik van de UDRP administratieve procedure om een rechtsgeding aan te spannen tegen iemand die ermee gedreigd had de houder van een domeinnaam te vervolgen Vragen betreffende de geheimhouding van de administratieve procedure Hoe een klacht indienen?

56 ip4inno 56 D. Hoe te werk gaan bij geschillen? I.IE-proces II.Alternatieve Geschillenbeslechting - ADR III.WIPO-procedures om geschillen inzake domeinnamen op te lossen IV.Businessstrategieën V.Het risico verlagen en de gevolgen verzachten

57 ip4inno 57 Adviserende activiteiten IE zou een onderdeel moeten zijn van de zakelijke overwegingen van een bedrijf Leg de strategie van het bedrijf bloot om zijn IE-rechten te handhaven Onthoud de kosten en voordelen voor een bedrijf om tegen een inbreukmaker een bepaalde tactiek toe te passen

58 ip4inno 58 D. Hoe te werk gaan bij geschillen? I.IE-proces II.Alternatieve Geschillenbeslechting - ADR III.WIPO-procedures om geschillen inzake domeinnamen op te lossen IV.Businessstrategieën V.Het risico verlagen en de gevolgen verzachten

59 ip4inno 59 Het risico verlagen en de gevolgen verzachten Het risico verlagen –registreer IE-rechten – vooral in landen waar het risico voor een inbreuk op IE-rechten hoog is –beslis wanneer en hoe te handelen in geval van pogingen tot kopiëren –netwerk met handhavingsautoriteiten De gevolgen verzachten –verzamel bewijsmateriaal –beslis over de tactiek in het specifieke geval –indien relevant, bouw een nauwe samenwerking op met de nationale douane- en politiediensten

60 ip4inno 60 Vragen?

61 ip4inno 61 Overzicht van de inhoud IE-rechten - Omschrijving Inbreuken Handhavingsopties Hoe te werk gaan indien zich een inbreuk voordoet? E.Ondersteunende oefeningen

62 ip4inno 62 Ondersteunende oefeningen Quiz - Meerkeuzetest (Meerkeuzevragen: meerdere opties kunnen juist zijn!) Kleine oefening

63 ip4inno 63 1. Krachtens de Gemeenschapswet bestrijkt de handhaving van IE- rechten over het algemeen de volgende rechten : a)Octrooien en handelsmerken b)Enkel gemeenschapshandelsmerken c)Gemeenschapshandelsmerken en gemeenschapsmodellen d)Handelsmerken, modellen, octrooien, met inbegrip van een aanvullend beschermingscertificaat, kwekersrechten, geografische aanduidingen, kleine brevetten en handelsnamen

64 ip4inno 64 1. Krachtens de Gemeenschapswet bestrijkt de handhaving van IE- rechten over het algemeen de volgende rechten : a)Octrooien en handelsmerken b)Enkel gemeenschapshandelsmerken c)Gemeenschapshandelsmerken en gemeenschapsmodellen d)Handelsmerken, modellen, octrooien, met inbegrip van een aanvullend beschermingscertificaat, kwekersrechten, geografische aanduidingen, kleine brevetten en handelsnamen

65 ip4inno 65 2. Een nagemaakt goed is: a)Elk goed dat oneerlijk concurreert met mijn eigen goederen b)Een goed dat zonder toestemming een handelsmerk draagt dat identiek is aan een rechtsgeldig geregistreerd handelsmerk c)Een goed dat met toestemming een handelsmerk draagt dat identiek is aan een rechtsgeldig geregistreerd handelsmerk d)Een goed dat de Gemeenschap is binnengekomen zonder via de douanecontrole te gaan

66 ip4inno 66 2. Een nagemaakt goed is: a)Elk goed dat oneerlijk concurreert met mijn eigen goederen b)Een goed dat zonder toestemming een handelsmerk draagt dat identiek is aan een rechtsgeldig geregistreerd handelsmerk c)Een goed dat met toestemming een handelsmerk draagt dat identiek is aan een rechtsgeldig geregistreerd handelsmerk d)Een goed dat de Gemeenschap is binnengekomen zonder via de douanecontrole te gaan

67 ip4inno 67 3. Een door piraterij verkregen goed is: a)Hetzelfde als een nagemaakt goed b)Een kopie die illegaal is omdat de btw niet werd betaald c)Een goed dat een kopie is of een kopie bevat die werd gemaakt zonder de toestemming van de houder van een auteursrecht, een naburig recht of een modelrecht d)Een illegale kopie van het goed, maar dat het handelsmerk niet kopieert

68 ip4inno 68 3. Een door piraterij verkregen goed is: a)Hetzelfde als een nagemaakt goed b)Een kopie die illegaal is omdat de btw niet werd betaald c)Een goed dat een kopie is of een kopie bevat die werd gemaakt zonder de toestemming van de houder van een auteursrecht, een naburig recht of een modelrecht d)Een illegale kopie van het goed, maar dat het handelsmerk niet kopieert

69 ip4inno 69 4. Ooit heb ik mijn Gemeenschapsmerk geregistreerd, het Bureau voor Harmonisatie in de Interne Markt (BHIM) zal waarborgen dat er geen inbreuk op gemaakt wordt: a)Juist b)Fout c)Juist, maar ik zal bij de registratie een speciale vergoeding moeten betalen d)Juist, maar ik zal de procedurekosten moeten betalen

70 ip4inno 70 4. Ooit heb ik mijn Gemeenschapsmerk geregistreerd, het Bureau voor Harmonisatie in de Interne Markt (BHIM) zal waarborgen dat er geen inbreuk op gemaakt wordt: a)Juist b)Fout c)Juist, maar ik zal bij de registratie een speciale vergoeding moeten betalen d)Juist, maar ik zal de procedurekosten moeten betalen

71 ip4inno 71 5. Als eigenaar van een IE-recht kan ik kiezen hoe ik met een inbreuk omga: a)Enkel via een rechtsgeding b)Enkel via bemiddeling c)Enkel via onderhandelingen d)Enkel via een scheidsgerecht

72 ip4inno 72 5. Als eigenaar van een IE-recht kan ik kiezen hoe ik met een inbreuk omga: a)Enkel via een rechtsgeding b)Enkel via bemiddeling c)Enkel via onderhandelingen d)Enkel via een scheidsgerecht

73 ip4inno 73 6. In geval van een scheidsgerecht: a)Kiezen de partijen de scheidsman(nen) b)Verzoeken zij om geheimhouding van de procedure en van de uitspraak ervan c)Moeten zij de door de WIPO aangestelde scheidsman aanvaarden d)Kunnen zij zich eenzijdig terugtrekken

74 ip4inno 74 6. In geval van een scheidsgerecht: a)Kiezen de partijen de scheidsman(nen) b)Verzoeken zij om geheimhouding van de procedure en van de uitspraak ervan c)Moeten zij de door de WIPO aangestelde scheidsman aanvaarden d)Kunnen zij zich eenzijdig terugtrekken

75 ip4inno 75 7. Bemiddeling is: a)Een niet-bindende procedure die door de partijen wordt gecontroleerd b)Een vertrouwelijke procedure c)Een procedure die gebaseerd is op belangen d)Vereist niet de tussenkomst van derden

76 ip4inno 76 7. Mediation is: a)Een niet-bindende procedure die door de partijen wordt gecontroleerd b)Een vertrouwelijke procedure c)Een procedure die gebaseerd is op belangen d)Vereist niet de tussenkomst van derden

77 ip4inno 77 8. Het douanegebied van de Gemeenschap omvat: a)Het grondgebied van de 27 Lid-Staten b)De 27 Lid-Staten, plus Monaco, Ceuta en Melilla c)De 27 Lid-Staten en Monaco d)De 27 Lid-Staten van (continentaal) Europa zonder hun eilanden

78 ip4inno 78 8. Het douanegebied van de Gemeenschap omvat: a)Het grondgebied van de 27 Lid-Staten b)De 27 Lid-Staten, plus Monaco, Ceuta en Melilla c)De 27 Lid-Staten en Monaco d)De 27 Lid-Staten van (continentaal) Europa zonder hun eilanden

79 ip4inno 79 9. Een goed waarvan aan de Gemeenschapsgrenzen wordt vastgesteld dat het inbreuk maakt op een IE-recht moet worden: a)Uitgevoerd b)Wederuitgevoerd c)Vrijgegeven voor vrij verkeer in de Gemeenschap d)Gestopt om de douaneautoriteiten toe te staan de passende maatregelen te nemen

80 ip4inno 80 9. Een goed waarvan aan de Gemeenschapsgrenzen wordt vastgesteld dat het inbreuk maakt op een IE-recht moet worden: a)Uitgevoerd b)Wederuitgevoerd c)Vrijgegeven voor vrij verkeer in de Gemeenschap d)Gestopt om de douaneautoriteiten toe te staan de passende maatregelen te nemen

81 ip4inno 81 10.De Europese Gemeenschap is sinds 1 juli 2007 lid van de Werelddouaneorganisatie (WDO): a)Juist b)Fout c)Juist, maar sinds 1992 met de oprichting van de Eenheidsmarkt d)Fout, maar de Europese Commissie heeft een statuut van waarnemer

82 ip4inno 82 10. De Europese Gemeenschap is sinds 1 juli 2007 lid van de Werelddouaneorganisatie (WDO): a)Juist b)Fout c)Juist, maar sinds 1992 met de oprichting van de Eenheidsmarkt d)Fout, maar de Europese Commissie heeft een statuut van waarnemer

83 ip4inno 83 11. Goederen kunnen door de douaneautoriteiten worden vastgehouden, zelfs indien er geen verzoek om optreden werd ingediend: a)Juist b)Fout c)Juist, maar de rechthebbenden moeten een fax sturen d)Juist voor een bepaalde termijn

84 ip4inno 84 11. Goederen kunnen door de douaneautoriteiten worden vastgehouden, zelfs indien er geen verzoek om optreden werd ingediend: a)Juist b)Fout c)Juist, maar de rechthebbenden moeten een fax sturen d)Juist voor een bepaalde termijn

85 ip4inno 85 12. De potentieel inbreukmakende goederen die zich in de persoonlijke bagage bevinden van een reiziger die uit het buitenland komt, zal worden toegelaten: a)Enkel wanneer de waarde ervan minder bedraagt dan 3.000 euro b)Nooit c)Enkel indien het niet-commerciële goederen betreft waarvan de hoeveelheid de vrijstellingslimiet niet overschrijdt d)Enkel indien de waarde ervan minder bedraagt dan 5.000 euro

86 ip4inno 86 12. De potentieel inbreukmakende goederen die zich in de persoonlijke bagage bevinden van een reiziger die uit het buitenland komt, zal worden toegelaten: a)Enkel wanneer de waarde ervan minder bedraagt dan 3.000 euro b)Nooit c)Enkel indien het niet-commerciële goederen betreft waarvan de hoeveelheid de vrijstellingslimiet niet overschrijdt d)Enkel indien de waarde ervan minder bedraagt dan 5.000 euro

87 ip4inno 87 13. Krachtens de Gemeenschapswet kan een verzoek om optreden van de douane tegen potentieel inbreukmakende goederen worden ingediend bij: a)Douanedienst b)Douanedienst en/of de Europese Commissie c)Douanedienst en het BHIM d)Douanedienst, het BHIM en het EOB

88 ip4inno 88 13. Krachtens de Gemeenschapswet kan een verzoek om optreden van de douane tegen potentieel inbreukmakende goederen worden ingediend bij: a)Douanedienst b)Douanedienst en/of de Europese Commissie c)Douanedienst en het BHIM d)Douanedienst, het BHIM en het EOB

89 ip4inno 89 14. Welke artikelen worden in de EU het vaakst nagemaakt? a)Sigaretten b)Geneesmiddelen c)Speelgoed d)Boeken

90 ip4inno 90 14. Welke artikelen worden in de EU het vaakst nagemaakt? a)Sigaretten b)Geneesmiddelen c)Speelgoed d)Boeken

91 ip4inno 91 15. Met civielrechtelijke handhavingsmaatregelen kan de houder van een IE-recht het volgende bekomen: a) Voorlopige rechterlijke bevelen b) Inbeslagneming of afgifte van de inbreukmakende goederen c)De onmiddellijke gevangenzetting van de inbreukmaker d) Schadeloosstelling voor het geleden verlies

92 ip4inno 92 15. Met civielrechtelijke handhavingsmaatregelen kan de houder van een IE-recht het volgende bekomen: a) Voorlopige rechterlijke bevelen b) Inbeslagneming of afgifte van de inbreukmakende goederen c)De onmiddellijke gevangenzetting van de inbreukmaker d)Schadeloosstelling voor het geleden verlies

93 ip4inno 93 Ondersteunende oefeningen Quiz - Meerkeuzetest Kleine oefening

94 ip4inno 94 1. IE-rechten zijn territoriaal gebaseerd; wanneer tegelijk in verscheiden landen een inbreuk wordt gemaakt... 2. Wij maken ons helemaal geen zorgen over de eventuele handhaving van onze IE-rechten. De handhaving en procedures zijn op internationaal vlak zo geharmoniseerd … 3. Ons bedrijf wordt ervan beschuldigd een octrooi te hebben geschonden, maar onze advocaten beweren dat dit octrooi ongeldig is … 4. Twee van onze producten worden nagemaakt in twee verschillende landen. Moeten wij instellingen waarschuwen zoals de WIPO of het DG Belasting- en Douane- unie van de Commissie?... 5. Ondanks het feit dat wij van tijd tot tijd een inbreuk vaststellen op onze handelsmerken hebben wij beslist geen rechtsgeding aan te spannen om slechte reclame te vermijden … a. De TRIPs-overeenkomst voorziet in minimumstandaarden en binnen de EU bestaan er geharmoniseerde procedures op basis van Richtlijn 2004/48/EC. U moet echter voorzichtig zijn: handhaving is op internationaal vlak het minst geharmoniseerde IE-domein. b. Wij kunnen beslissen de geldigheid van het octrooi aan te vechten voor de rechtbank. c. De noodzakelijke stappen om de rechten te handhaven, moeten in elk land worden gedaan in overeenstemming met de nationale regels. d. Systemen inzake alternatieve geschillenbeslechting (ADR) (bijv. bemiddeling of scheidsgerecht) kunnen eveneens worden gebruikt en zij bieden geheimhouding. e. Nu u moet de bevoegde handhavingsinstanties contacteren zoals politie of douane in het (de) land(en) waar de inbreuk zich voordoet.

95 ip4inno 95 1. IE-rechten zijn territoriaal gebaseerd; wanneer tegelijk in verscheiden landen een inbreuk wordt gemaakt... 2. Wij maken ons helemaal geen zorgen over de eventuele handhaving van onze IE-rechten. De handhaving en procedures zijn op internationaal vlak zo geharmoniseerd … 3. Ons bedrijf wordt ervan beschuldigd een octrooi te hebben geschonden, maar onze advocaten beweren dat dit octrooi ongeldig is … 4. Twee van onze producten worden nagemaakt in twee verschillende landen. Moeten wij instellingen waarschuwen zoals de WIPO of het DG Belasting- en Douane-unie van de Commissie?... 5. Ondanks het feit dat wij van tijd tot tijd een inbreuk vaststellen op onze handelsmerken hebben wij beslist geen rechtsgeding aan te spannen om slechte reclame te vermijden … a. De TRIPs-overeenkomst voorziet in minimumstandaarden en binnen de EU bestaan er geharmoniseerde procedures op basis van Richtlijn 2004/48/EC. U moet echter voorzichtig zijn: handhaving is op internationaal vlak het minst geharmoniseerde IE-domein. b. Wij kunnen beslissen de geldigheid van het octrooi aan te vechten voor de rechtbank. c. De noodzakelijke stappen om de rechten te handhaven, moeten in elk land worden gedaan in overeenstemming met de nationale regels. d. Systemen inzake alternatieve geschillenbeslechting (ADR) (bv. bemiddeling of scheidsgerecht) kunnen eveneens worden gebruikt en zij bieden geheimhouding. e. Nu u moet de bevoegde handhavingsinstanties contacteren zoals politie of douane in het (de) land(en) waar de inbreuk zich voordoet.

96 ip4inno 96 6. De meeste inbreuken worden niet strafrechtelijk vervolgd, aangezien zij enkel betrekking hebben op geschillen tussen bedrijven … 7. Wij weten dat een product dat wij op het punt staan te verkopen al wordt gepirateerd en wij zouden het probleem snel willen oplossen, bij voorkeur voordat het op de markt komt … 8. Toen wij beslisten een website te openen om onze producten online te verkopen, ontdekten wij dat ons handelsmerk als een domeinnaam werd gebruikt in verscheidene ccLTD’s. Wat kunnen wij doen?... 9. Sommige containers die uit Azië komen, zullen weldra in een Europese haven worden geleverd. Kunnen wij ze stoppen voordat de goederen op de markt worden gebracht? … 10. De recentste statistieken tonen aan dat het aantal gevallen dat door de douane wordt behandeld en waarbij goederen zijn betrokken die inbreuk maken op IE-rechten zich heeft gestabiliseerd en thans door de handhavingsinstanties goed wordt gecontroleerd. Bijgevolg moeten de bedrijven meer focussen op innovatie dan op de handhaving van IE-rechten... f. Neen, momenteel houdt de overheid zich in ruime mate bezig met de strafrechtelijke handhaving om massaal en op commerciële schaal nagemaakte producten op te sporen. g. Indien de registranten van deze ccTLD’s het Uniforme Beleid inzake Geschillenbeslechting betreffende domeinnamen van het ICANN (het UDRP- beleid) of een gelijkaardig beleid hebben aanvaard, behoort een bijzondere procedure om de onrechtmatige registratie te bewijzen tot de mogelijkheden. h. In bepaalde gevallen kan het versnelde scheidsgerecht worden gebruikt om een procedure sneller uit te voeren en met minder kosten. i. Neen. Het aantal in beslag genomen artikelen blijft toenemen. Het is dan ook heel belangrijk om actief bezig te zijn met de handhaving. j. Ja, de gerechtelijke autoriteiten kunnen tegen de vermeende inbreukmaker een voorlopig bevelschrift uitvaardigen om een dreigende inbreuk van een IE-recht te voorkomen.

97 ip4inno 97 6. De meeste inbreuken worden niet strafrechtelijk vervolgd, aangezien zij enkel betrekking hebben op geschillen tussen bedrijven … 7. Wij weten dat een product dat wij op het punt staan te verkopen al wordt gepirateerd en wij zouden het probleem snel willen oplossen, bij voorkeur voordat het op de markt komt … 8. Toen wij beslisten een website te openen om onze producten online te verkopen, ontdekten wij dat ons handelsmerk als een domeinnaam werd gebruikt in verscheidene ccTLD’s. Wat kunnen wij doen?... 9. Sommige containers die uit Azië komen, zullen weldra in een Europese haven worden geleverd. Kunnen wij ze stoppen voordat de goederen op de markt worden gebracht? … 10. De recentste statistieken tonen aan dat het aantal gevallen dat door de douane wordt behandeld en waarbij goederen zijn betrokken die inbreuk maken op IE-rechten zich heeft gestabiliseerd en thans door de handhavingsinstanties goed wordt gecontroleerd. Bijgevolg moeten de bedrijven meer focussen op innovatie dan op de handhaving van IE-rechten... f. Neen, momenteel houdt de overheid zich in ruime mate bezig met de strafrechtelijke handhaving om massaal en op commerciële schaal nagemaakte producten op te sporen. g. Indien de registranten van deze ccTLD’s het Uniforme Beleid inzake Geschillenbeslechting betreffende domeinnamen van het ICANN (het UDRP- beleid) of een gelijkaardig beleid hebben aanvaard, behoort een bijzondere procedure om de onrechtmatige registratie te bewijzen tot de mogelijkheden. h. In bepaalde gevallen kan het versnelde scheidsgerecht worden gebruikt om een procedure sneller uit te voeren en met minder kosten. i. Neen. Het aantal in beslag genomen artikelen blijft toenemen. Het is dan ook heel belangrijk om actief bezig te zijn met de handhaving. j. Ja, de gerechtelijke autoriteiten kunnen tegen de vermeende inbreukmaker een voorlopig bevelschrift uitvaardigen om een dreigende inbreuk van een IE-recht te voorkomen.

98 ip4inno 98 Relevante links EU - Info over het auteursrecht en naburige rechten: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/index_en.htm EU – Handhavingsrichtlijn: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/enforcement/enforcem ent_en.htm WIPO: http://www.wipo.int WIPO-Centrum voor de bemiddeling en het scheidsgerecht: http://www.wipo.int/amc/en/ WIPO-dienst voor geschillenbeslechting inzake domeinnamen: http://www.wipo.int/amc/en/domains/ WHO/TRIPs - overeenkomst: http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm

99 ip4inno 99 Ik dank u voor uw aandacht!


Download ppt "Ip4inno 1 Handhaving van IE-rechten Module 5A. ip4inno 2 Overzicht van de inhoud A.IE-rechten – Omschrijving B.Inbreuken C. Handhavingsopties D.Hoe te."

Verwante presentaties


Ads door Google