De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een werkvergunning invullen Cursus Veilig werken met een werkvergunning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een werkvergunning invullen Cursus Veilig werken met een werkvergunning."— Transcript van de presentatie:

1 Een werkvergunning invullen Cursus Veilig werken met een werkvergunning

2 Een voorbeeld Vandaag gaat Wilco met een aantal collega's een HVG gaskoeler met hoge druk reinigen.

3 Een voorbeeld Vandaag gaat Wilco met een aantal collega's een HVG gaskoeler met hoge druk reinigen. Dit werk brengt de nodige risico’s met zich mee. Daarom moet Kees, de werkvoorbereider, een werkvergunning opstellen voor Wilco en zijn collega’s.

4 Een voorbeeld Vandaag gaat Wilco met een aantal collega's een HVG gaskoeler met hoge druk reinigen. Dit werk brengt de nodige risico’s met zich mee. Daarom moet Kees, de werkvoorbereider, een werkvergunning opstellen voor Wilco en zijn collega’s. In dit voorbeeld is Kees de Aanvrager van een werkvergunning. Lees hierna hoe de werkvergunning wordt ingevuld door Kees en de andere rolhouders.

5 Hoe vullen Kees en zijn collega’s de werkvergunning in? Hieronder zie je welke personen betrokken zijn bij het invullen van de werkvergunning.  Klik op de foto’s om te zien hoe de rolhouders de werkvergunning invullen. Kees Aanvrager Nico Verstrekker Martijn Vergunnings- voorbereider Louis Operationeel beheerder Pascal Mede- ondertekenaar Wilco Houder  Sluiten

6 In de eerste kolom beschrijft de Aanvrager welke werkzaamheden hij gaat uitvoeren  Verder Kees Aanvrager

7 In het geval van Kees vult hij in dat hij een HVG Gaskoeler gaat reinigen. Hij vult in dat hij o.a. gaat monteren, installaties gaat openen en besloten ruimtes betreedt. Ook vult hij in welke gereedschappen hij daarvoor nodig heeft.  Verder Kees Aanvrager

8 In de derde kolom beschrijft de Aanvrager welke veiligheids- maatregelen de Houder moet nemen  Verder Kees Aanvrager

9 Kees vult bijvoorbeeld in dat hij aanvullende verlichting en een gelaatscherm nodig heeft.  Verder Kees Aanvrager

10 Kees bepaalt met de checklist Taak Risico Analyse voorlopig de risicocategorie en tekent de werkvergunning.  Terug Kees Aanvrager

11 De Vergunningsvoorbereider bekijkt samen met de Aanvrager de werkzaamheden en vult dan in welke veiligheidsmaatregelen de Verstrekker moet nemen.  Verder Martijn Vergunnings- voorbereider

12 In dit geval noteert Martijn dat het systeem moet worden gespoeld en dat er metingen moeten plaatsvinden.  Verder Martijn Vergunnings- voorbereider

13 Martijn bevestigt het hoog/laag risico en assisteert Kees eventueel bij het opstellen van een Taak Risico Analyse bij hoog risico werk.  Verder Martijn Vergunnings- voorbereider

14 Martijn en Kees gebruiken bij de Taak Risico Analyse deze matrix. Hiermee kunnen zij een inschatting maken van de gevaren die het werk met zich mee kan brengen.  Verder Martijn Vergunnings- voorbereider

15  Verder Martijn Vergunnings- voorbereider Met de matrix bepalen Kees en Martijn de risicoscore. Per taak stellen zij vast welke maatregelen er getroffen moeten worden.

16 Martijn tekent de werkvergunning.  Terug Martijn Vergunnings- voorbereider

17 Nico, de Verstrekker, neemt de benodigde maatregelen en stelt hiermee de installatie veilig.  Verder Nico Verstrekker

18  Verder Ook verricht Nico de benodigde metingen of laat deze verrichten. Nico Verstrekker

19  Verder Nico stelt eventueel extra eisen voor de Houder en zijn uitvoerende medewerkers. Nico Verstrekker

20  Verder Nico controleert of alle velden van de werkvergunning goed en volledig ingevuld zijn. Nadat de Houder getekend heeft, tekent hij de werkvergunning en geeft hiermee toestemming voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Nico Verstrekker

21  Verder Als de werkzaamheden de volgende dag doorlopen, tekent Nico of zijn plaatsvervanger de werkvergunning aan het begin van de volgende dag opnieuw. Ook laat hij opnieuw metingen uitvoeren. Nico Verstrekker

22  Terug Na afloop van de werkzaamheden controleert Nico of de acties volledig en juist zijn uitgevoerd. Nico Verstrekker

23  Verder Soms kan de Verstrekker de werksituatie niet volledig overzien en daardoor niet goed inschatten. Een medeondertekenaar met specifieke kennis moet de situatie dan mede beoordelen. Pascal Mede- ondertekenaar

24  Terug Pascal Mede- ondertekenaar In deze situatie is Pascal de medeondertekenaar.

25  Terug Bij hoog risico werk moet de werkvergunning ook ondertekend worden door een Operationeel Beheerder. In dit geval is dit Louis. Hij controleert ook of de noodzakelijke Taak Risico Analyse aanwezig is. Louis Operationeel beheerder

26  Verder Wilco, de Houder, tekent de werkvergunning voordat hij met de werkzaamheden aan de slag gaat. Wilco Houder

27  Verder Wilco, of een bevoegde plaatsvervanger, tekent de werkvergunning opnieuw als de werkzaamheden de volgende dag doorlopen. Wilco Houder

28  Terug Na afloop van de werkzaamheden controleert Wilco of de werkplek schoon en veilig is achtergelaten. Vervolgens tekent hij de werkvergunning nogmaals. Wilco Houder


Download ppt "Een werkvergunning invullen Cursus Veilig werken met een werkvergunning."

Verwante presentaties


Ads door Google