De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een werkvergunning invullen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een werkvergunning invullen"— Transcript van de presentatie:

1 Een werkvergunning invullen
Cursus Veilig werken met een werkvergunning

2 Een voorbeeld Vandaag gaat Wilco met een aantal collega's een HVG gaskoeler met hoge druk reinigen.

3 Een voorbeeld Vandaag gaat Wilco met een aantal collega's een HVG gaskoeler met hoge druk reinigen. Dit werk brengt de nodige risico’s met zich mee. Daarom moet Kees, de werkvoorbereider, een werkvergunning opstellen voor Wilco en zijn collega’s.

4 Een voorbeeld Vandaag gaat Wilco met een aantal collega's een HVG gaskoeler met hoge druk reinigen. Dit werk brengt de nodige risico’s met zich mee. Daarom moet Kees, de werkvoorbereider, een werkvergunning opstellen voor Wilco en zijn collega’s. In dit voorbeeld is Kees de Aanvrager van een werkvergunning. Lees hierna hoe de werkvergunning wordt ingevuld door Kees en de andere rolhouders.

5 Hoe vullen Kees en zijn collega’s de werkvergunning in?
Hieronder zie je welke personen betrokken zijn bij het invullen van de werkvergunning.  Klik op de foto’s om te zien hoe de rolhouders de werkvergunning invullen. Kees Aanvrager Martijn Vergunnings- voorbereider Nico Verstrekker Pascal Mede-ondertekenaar Louis Operationeel beheerder Wilco Houder  Sluiten

6 In de eerste kolom beschrijft de Aanvrager welke werkzaamheden hij gaat uitvoeren
Kees Aanvrager  Verder

7 In het geval van Kees vult hij in dat hij een HVG Gaskoeler gaat reinigen. Hij vult in dat hij o.a. gaat monteren, installaties gaat openen en besloten ruimtes betreedt. Ook vult hij in welke gereedschappen hij daarvoor nodig heeft. Kees Aanvrager  Verder

8 In de derde kolom beschrijft de Aanvrager welke veiligheids-maatregelen de Houder moet nemen
Kees Aanvrager  Verder

9 Kees vult bijvoorbeeld in dat hij aanvullende verlichting en een gelaatscherm nodig heeft.
Kees Aanvrager  Verder

10 Kees bepaalt met de checklist Taak Risico Analyse voorlopig de risicocategorie en tekent de werkvergunning. Kees Aanvrager  Terug

11 Martijn Vergunnings- voorbereider
De Vergunningsvoorbereider bekijkt samen met de Aanvrager de werkzaamheden en vult dan in welke veiligheidsmaatregelen de Verstrekker moet nemen. Martijn Vergunnings- voorbereider  Verder

12 Martijn Vergunnings- voorbereider
In dit geval noteert Martijn dat het systeem moet worden gespoeld en dat er metingen moeten plaatsvinden. Martijn Vergunnings- voorbereider  Verder

13 Martijn Vergunnings- voorbereider
Martijn bevestigt het hoog/laag risico en assisteert Kees eventueel bij het opstellen van een Taak Risico Analyse bij hoog risico werk. Martijn Vergunnings- voorbereider  Verder

14 Martijn Vergunnings- voorbereider
Martijn en Kees gebruiken bij de Taak Risico Analyse deze matrix. Hiermee kunnen zij een inschatting maken van de gevaren die het werk met zich mee kan brengen. Martijn Vergunnings- voorbereider  Verder

15 Martijn Vergunnings- voorbereider
Met de matrix bepalen Kees en Martijn de risicoscore. Per taak stellen zij vast welke maatregelen er getroffen moeten worden. Martijn Vergunnings- voorbereider  Verder

16 Martijn Vergunnings- voorbereider
Martijn tekent de werkvergunning. Martijn Vergunnings- voorbereider  Terug

17 Nico, de Verstrekker, neemt de benodigde maatregelen en stelt hiermee de installatie veilig.
Nico Verstrekker  Verder

18 Ook verricht Nico de benodigde metingen of laat deze verrichten.
Nico Verstrekker  Verder

19 Nico stelt eventueel extra eisen voor de Houder en zijn uitvoerende medewerkers.
Nico Verstrekker  Verder

20 Nico controleert of alle velden van de werkvergunning goed en volledig ingevuld zijn. Nadat de Houder getekend heeft, tekent hij de werkvergunning en geeft hiermee toestemming voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Nico Verstrekker  Verder

21 Als de werkzaamheden de volgende dag doorlopen, tekent Nico of zijn plaatsvervanger de werkvergunning aan het begin van de volgende dag opnieuw. Ook laat hij opnieuw metingen uitvoeren. Nico Verstrekker  Verder

22 Nico Verstrekker Na afloop van de werkzaamheden controleert Nico of de acties volledig en juist zijn uitgevoerd.  Terug

23 Soms kan de Verstrekker de werksituatie niet volledig overzien en daardoor niet goed inschatten. Een medeondertekenaar met specifieke kennis moet de situatie dan mede beoordelen. Pascal Mede-ondertekenaar  Verder

24  Terug In deze situatie is Pascal de medeondertekenaar. Pascal

25 Louis Operationeel beheerder
Bij hoog risico werk moet de werkvergunning ook ondertekend worden door een Operationeel Beheerder. In dit geval is dit Louis. Hij controleert ook of de noodzakelijke Taak Risico Analyse aanwezig is. Louis Operationeel beheerder  Terug

26 Wilco, de Houder, tekent de werkvergunning voordat hij met de werkzaamheden aan de slag gaat.
Wilco Houder  Verder

27 Wilco, of een bevoegde plaatsvervanger, tekent de werkvergunning opnieuw als de werkzaamheden de volgende dag doorlopen. Wilco Houder  Verder

28 Wilco Houder Na afloop van de werkzaamheden controleert Wilco of de werkplek schoon en veilig is achtergelaten. Vervolgens tekent hij de werkvergunning nogmaals.  Terug


Download ppt "Een werkvergunning invullen"

Verwante presentaties


Ads door Google