De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GENDER in het basisonderwijs Doorbreking van seksestereotiepe beelden Cocky Booy 22 maart 2010 Hanzehogeschool Groningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GENDER in het basisonderwijs Doorbreking van seksestereotiepe beelden Cocky Booy 22 maart 2010 Hanzehogeschool Groningen."— Transcript van de presentatie:

1 GENDER in het basisonderwijs Doorbreking van seksestereotiepe beelden Cocky Booy 22 maart 2010 Hanzehogeschool Groningen

2 Havo-leerlingen verdeeld over de profielen 2008/2009 Bron : Platform Bèta Techniek NG 22% NT 7% CM 30% EM 41% NG 15% NT 27% CM 7% EM 51%

3 Doorstroom naar bètatechnische vervolgopleiding HO 08-09 (cluster 1&2) Bron: Platform Bèta Techniek HavoVwo Jongens N-profiel 71 %69 % Meisjes N-profiel 23 %38 %

4 Percentage vrouwelijke studenten in bètatechnische opleidingen in het HO (science, math, computing)(ISCED 5-6) in 2007 Roemenië 57% Italië 50% Portugal 48% Zweden 43% Ierland 43% Finland 40% VS 39% IJsland 38% EU (27) 38% GB 37% Frankrijk 36% Duitsland 35% Denemarken 35% Spanje 34% België 30% Zwitserland 29% Japan 25% Nederland 16%

5 Zelfbeeld: OESO wiskundescores j/m organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling

6 Zelfbeeld: OESO wiskundescores j/m

7 Waarom kiezen in Nederland zo veel minder meisjes voor W&T dan jongens? Hebben Nederlandse meisjes minder talent? In Nederland scoren meisjes ongeveer even goed op W&T-tests als jongens Veel talent van meisjes voor W&T wordt niet (verder) ontwikkeld

8 Factoren die van invloed zijn op de keuze… Geen of onjuiste (beroeps)beelden Houding (bijvoorbeeld het zelfbeeld) Houding van de omgeving

9 Factoren die van invloed zijn op de keuze… Geen of onjuiste (beroeps)beelden van W&T Houding (zelfbeeld) t.a.v. W&T Houding van de omgeving t.a.v. W&T

10 Geen of onjuiste (beroeps)beelden van W&T Meisjes hebben minder rolmodellen dan jongens Internationaal gezien besteedt Nederland, samen met de Oekraïne, de minste tijd aan natuuronderwijs per jaar (ongeveer 45 min. per week) Natuuronderwijs bestaat in Nederland vooral uit biologie Bron: TIMSS 2007-2008

11 Rolmodellen: Spiegelbeeld

12 Spot je talent en (beroeps)beelden van W&T Project van VHTO, Science Center Nemo, Mijn groep en Cinekid voor jongens en meisjes groep 7/8 Nadruk leggen op breedte van W&T Leerlingen bewust maken van hun eigen seksestereotiepe beelden van beroepen in W&T Vrouwelijke en mannelijke rolmodellen in W&T op school laten vertellen over hun beroep

13 Houding van leerlingen t.a.v. W&T Verschillen tussen meisjes en jongens m.b.t. rekenen (groep 6), TIMSS-2007 Nederlandse jongens zijn significant beter in rekenen dan Nederlandse meisjes, hoewel het verschil klein is Meisjes hebben veel minder vertrouwen in hun rekenvaardigheden dan jongens Meisjes schatten techniek moeilijker in dan jongens Bron: Eindrapportage VTB Attitude Monitor, 2009

14 Houding van leerlingen t.a.v. W&T (groep 8) Zowel jongens als meisjes hebben seksestereotiepe opvattingen over W&T; jongens meer dan meisjes. Meisjes hebben minder dan jongens het voornemen later te kiezen voor een bètatechnische of wetenschappelijke opleiding of baan Bron: Eindrapportage VTB Attitude Monitor, 2009

15 Houding van leerlingen t.a.v. W&T Meer W&T-lessen hebben een gunstige invloed op de houding van zowel jongens als meisjes Leerlingen hebben niet altijd in de gaten dat iets W&T is, daarom is het van belang dit expliciet te benoemen Groepssamenstelling maakt verschil, dus zoveel mogelijk aparte meisjes- en jongensgroepjes

16 Houding van de omgeving t.a.v. W&T Ouders spelen de belangrijkste rol De verwachtingen van een leerkracht hebben effect op de prestaties van leerlingen De houding/opvatting van de leerkracht t.a.v. W&T heeft effect op de houding van de leerlingen t.a.v. W&T Bron: Eindrapportage VTB Attitude Monitor, 2007 Pygmalion Effect, Female Teachers.., Beilock a.o., 2009


Download ppt "GENDER in het basisonderwijs Doorbreking van seksestereotiepe beelden Cocky Booy 22 maart 2010 Hanzehogeschool Groningen."

Verwante presentaties


Ads door Google