De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verschil in beroepsperspectieven Cocky Booy 15 april 2010 Expertmeeting voor VMBO-Ambitiescholen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verschil in beroepsperspectieven Cocky Booy 15 april 2010 Expertmeeting voor VMBO-Ambitiescholen."— Transcript van de presentatie:

1 Verschil in beroepsperspectieven Cocky Booy 15 april 2010 Expertmeeting voor VMBO-Ambitiescholen

2 Figures Meerderheid (60%) van basisschoolleerlingen stroomt uit naar het vmbo Van alle vmbo-meisjes in de bovenbouw volgt 47,4 % de theoretische leerweg 15,6 % de gemengde leerweg 26,4% de kaderberoepsgerichte leerweg 10,6% de basisberoepsgerichte leerweg Slechts 5% van deze meisjes kiest voor de sector techniek (bij de theoretische leerweg is het niet verplicht om een sector te kiezen)

3 Leerlingen vmbo Verdeling m/j over de sectoren, 2008/2009 bron: Platform Bèta Techniek, CBS Statline Zorg & Welzijn 54% Economi e 26% Landbouw 15% Techniek 5% Landbouw 12% Economie 31 % Techniek 50% Zorg & Welzijn 7% meisjes (N=38.096)jongens (N=44.275)

4 2008/2009 sector techniek Gemengde leerweg Totaal aantal leerlingen4.416 % meisjes23% Kaderberoepsgerichte leerweg Totaal aantal leerlingen15.483 % meisjes5,7% Basisberoepsgerichte leerweg Totaal aantal leerlingen16.235 % meisjes3,2%

5 Facts Nederland is één van de weinige landen in de wereld waar al zo jong gekozen moet worden Samen met de Oekraïne besteedt Nederland in het basisonderwijs de minste tijd aan natuuronderwijs per jaar (45 minuten per week) Natuuronderwijs is eigenlijk alleen biologie Recent komen er wel meer en meer technieklessen (VTB)

6 Facts basisonderwijs Uit recente attitudemetingen Wetenschap en Techniek (W&T) onder leerlingen groep 8 blijkt dat: Zowel jongens als meisjes seksestereotiepe opvattingen hebben over beroepsbeelden bij W&T; jongens meer dan meisjes. Meisjes minder dan jongens het voornemen hebben later te kiezen voor een bètatechnische opleiding of baan Bron: Eindrapportage VTB Attitude Monitor, 2009

7 Facts basisonderwijs Ouders spelen de belangrijkste rol De verwachtingen van een leerkracht hebben effect op de W&T-prestaties van leerlingen De houding/opvatting van de leerkracht t.a.v. W&T heeft effect op de houding van de leerlingen t.a.v. W&T Bron: Eindrapportage VTB Attitude Monitor, 2007 Pygmalion Effect, Female Teachers.., Beilock a.o., 2009

8 Facts vmbo Uit de VHTO-Leerlingkeuzemonitor vmbo (2008/2009) blijkt dat: De keuze voor de sector techniek primair gekoppeld wordt aan beroepsperspectieven (en dus minder aan de vervolgopleidingen) Slechts 19% van de meisjes weet welke technische beroepen er zoal zijn (tegen 53% van de jongens)

9 Facts over keuzes van NL-meisjes Factoren die van invloed zijn: Zelfbeeld t.a.v W&T-prestaties Invloeden vanuit de omgeving (ouders, docenten etc.) (On)bekendheid met beroepen/functies

10 Reëele beroepsbeelden en beroepsperspectieven In onderbouw en bovenbouw: Breedte van techniek leren kennen Reële beelden opbouwen van functies en van functieniveau’s Kennis maken technische werksettings en beroepsbeoefenaars Identificatiemogelijkheden aangereikt krijgen Bevraagd worden op stereotyperingen

11 Oriëntatie en feedback Echte contacten met technische beroepsbeoefenaars Ook contacten met vrouwelijke beroepsbeoefenaars Ervaringsverhalen horen van leerlingen die een technische vervolgstudie zijn gaan doen Excursies en doe-opdrachten bij technische bedrijven en technische functies in andere settings Dus: speeddates, terugkomdagen, gastlessen, workshadowing, Girlsday, excursies, interviews, Tube your future, workshadowing en….begeleiding!

12 Reëele beroepsbeelden en beroepsperspectieven VHTO-onderzoek Femme Metaal (OOM): Grootste potentieel en beste perspectieven voor meisjes in de metaal in functies op niveau mbo-bol 4: Andere werksetting Meer zeggenschap over eigen werk Betere doorgroeimogelijkheden Meer vrouwelijke collega’s Aantoonbaar minder uitstroom

13 Reëele beroepsbeelden en beroepsperspectieven Voorbeeld Silvie: Vmbo metaal Mbo werktuigbouwkunde Voorbeeld Klaasje: Vmbo metaal BBL verspaning Voorbeeld Susan: havo HBO werktuigbouwkunde

14 Verschil mag er zijn… Meisjes verschillen… vooral ook van elkaar! Wees alert op stereotyperingen… bij jezelf, bij mede-docenten, bij ouders, maar zeker ook bij de meisjes! Heb oog voor de veranderingen in de beroepspraktijk


Download ppt "Verschil in beroepsperspectieven Cocky Booy 15 april 2010 Expertmeeting voor VMBO-Ambitiescholen."

Verwante presentaties


Ads door Google