De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM District Technische Vergadering Turnen Dames Zuid Holland 16 april 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM District Technische Vergadering Turnen Dames Zuid Holland 16 april 2016."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM District Technische Vergadering Turnen Dames Zuid Holland 16 april 2016

2 1. Opening Agenda: Voor de pauze ‘aangescherpte visie KNGU’ en organisatie TD / vacatures Rond 20.35 uur pauze Na de pauze evaluatie wedstrijden huidig seizoen en blik naar volgend seizoen. Ook opleidingen komt aan bod Rond 22.00 uur borrel aan de bar

3 2. Mededelingen Ingebrachte agendapunten zijn opgenomen in de agenda Afmeldingen overleg

4 3.Verslag vorige vergadering

5 5. Visie, beleid en uitvoering

6 Onze missie: iedereen een leven lang laten bewegen De KNGU is de verbindende aanjager voor gymmend, turnend, springend en dansend Nederland. De sporter kan deze sporten ieder op zijn/haar eigen niveau met plezier beleven, in wedstrijd- en sportvormen die passen bij de wensen en behoeften. Van de peuter die goed leert bewegen, tot de oudere die wil blijven bewegen en de topsporter die wil excelleren op de Olympische spelen. Van meedoen tot excelleren!

7 De sporter centraal Maatschappij verandert Sporters en geïnteresseerden hebben veel keuze en zijn kritisch Sporters en geïnteresseerden veranderen: sporten bij een club sluit niet altijd aan op hun behoeften Wat kunnen wij echt uniek brengen? Wat onderscheidt onze sporten nu echt? Sporters en geïnteresseerden structureel aan ons verbinden door meerwaarde te bieden Via gymsportaanbieders of rechtstreeks

8 De sporter centraal… …heeft als grootste uitdaging: Geïnteresseerden bereiken en verleiden om onze sporten te kopen (lid worden of registreren) bij één van onze gymsportaanbieders

9 Uitgangspunten die volgen uit aangescherpte visie

10 Van denken in leden, naar leden als onderdeel van geïnteresseerden

11 Denken in doelgroepen: passend aanbod

12 Van denken in clubs, naar clubs als onderdeel van aanbieders

13 Van contributie, naar contributie als onderdeel van omzet

14 Uitvoeringsplan distr ZH m.b.t. TD  Continueren bestaande activiteiten - budget neutraal organiseren - vastleggen sportdeelname  Continueren activiteiten wedstrijdsport - budget neutraal organiseren - vastleggen sportdeelname - komen tot 2 voorwedstrijden district

15 Wat betekent dat voor TD ZH? Huidige situatie: - D1 / N1 / N2 / N3 / N4: 1 wedstrijd binnen district - 1e / 2e / 3e / 4e div: 1 wedstrijd binnen district Voorstel volgend seizoen: -2e / 3e div: 2 wedstrijden binnen district -Mogelijk ook N3 (pupil en jgd) en N4 2 wedstrijden (e.e.a. afhankelijk van zaalbeschikbaarheid)

16 5. Organisatie TD en vacatures

17

18

19 DTC TD: Vz: VACANT Secr: Sandra Dijkstra Financiën/wedstrijdzaken: Nico van Bentem Reglementen/juryzaken: VACANT Coördinator ere, 1 e en 2 e divisie ZH: Maaike van der Heyden Coördinator 3 e en 4 e divisie ZHN: Nico van Bentem Organisatie Turncompetitie ZHN: Nancy van Dijk Coördinator 3 e en 4 e divisie ZHZ: Ria de Jonge Organisatie 4 e div: Marianne van Bree Max Kreekel Coördinator 5 e en 6 e divisie ZHN: Nico van Bentem Coördinator springwedstrijden ZH Jan Morssink Ondersteuning: Juryzaken ZHN: Rineke Zeilstra Juryzaken ZHZ- 3 e div: Marlies Addicks Muziekverzorging: Speaken: Computer Algemeen: Jan Morssink

20 Vacatures Er MOET uitbreiding komen!

21 Vaste Functies binnen commissie -1x per maand overleg in Voorschoten -Aanwezigheid bij een aantal wedstrijden Voorzitter Juryzaken/reglementen 2 e aanspreekpunt ZHZ Algemeen lid

22 Losse taken Dringend nodig is een aantal vrijwilligers die 2 a 3 wedstrijden per jaar een vaste taak willen uitvoeren, opdat overdracht en ervaring geborgd is. Computerverwerking cijfers Speaker Muziekverzorging Entree-verzorging

23 HOE ?? Voor deze functie en taken hebben we nieuwe vrijwilligers nodig: ouders / opa’s en oma’s / turnliefhebbers Schriftelijke oproepen helpen niet; we hebben de clubs nodig om deze doelgroep te bereiken! Flyer beschikbaar Aanmelden: bij dtm (barendse@kngu.nl)

24 6. Pauze

25 6. Evaluatie wedstrijden huidige seizoen Jurybeleid De verplichte opgave van juryleden voor wedstrijden leidt tot problemen, zowel bij clubs als commissie. Voldoende juryleden is een voorwaarde voor het organiseren van een wedstrijd. Dit vereist inspanning van iedereen!

26 Mogelijkheden: -Op tijd starten met zoektocht (jurylijst op te vragen bij dtm) -Opleiden van juryleden vanuit de club -Jurybeleid binnen club aan de orde stellen -Behoud en waardering van juryleden Daarnaast zal de dtm i.s.m. de dtc TD een voorstel voor de districtfinales voorbereiden, waarbij de uitvraag aan juryleden vanuit het DSP wordt gedaan. Dit kan alleen slagen als juryleden en clubs hieraan meewerken! In het kort: resp eind dec/jan voor DF 3 e /4 e divisie moet de jurylijst compleet zijn. Lukt dat niet door vrijwillige opgave, dan zal teruggegrepen worden op huidig systeem. Voorstel wordt nog nader uitgewerkt.

27 7. Veranderingen seizoen 2015/2016 2 e wedstrijd voor jeugd2, junioren en senioren 2 e en 3 e divisie En mogelijk ook voor pupil/jeugd N3 en jeugd N4 Voorstel in voorbereiding voor opgave juryleden districtfinales Uitbreiding commissie nodig !

28 8. Planning activiteiten 2015/2016 Concept-agenda’s: -Aanpassingen door meer wedstrijden en verplaatsing 3 e divisie naar Hellevoetsluis. -Nog overleg over zaalbeschikbaarheid >> definitieve agenda tzt via website district beschikbaar De DTC Turnen Dames ZH behoudt zich het recht voor bepaalde categoriën/ niveau’s van de geplande datum te veranderen. U krijgt ingeval van veranderde datum tijdig bericht.

29 9. Opleidingen Technische bijscholingen Turnen Dames 18-4-2015 Gymnastische sprongen en draaien, Hellevoetsluis 25-4-2015D4 oefenstof, rayon Voorne Putten 7-5-2015Handstand op alle toestellen, Zoetermeer (Nivo 4) 9-5-2015Ballet in de turnles, Dordrecht Applicatie Turnen Dames nivo 3 Deze applicatie wordt aangeboden tijdens de door topsport georganiseerde District trainingen. Nog geen details bekend.

30 Jury opleidingen Turnen Dames 22-4-2015Start TD1 in Delft 22-4-2015 Start TD2 in Zoetermeer Gepland in het najaar, inschrijving open vanaf 1 juni: TD1Gouda TD2Schiedam of Delft TD2Noordwijk TD3Dordrecht of Zoetermeer Behalve de nu geplande cursussen zullen er opleidingen gepland worden aan de hand van de behoefte van de Clubs die op dit moment bezig zijn met het traject over jurybeleid. Aanhaken kan nog…..neem dan contact op met: Floortje: Floortje.euser@gmail.com of Natascha: gobielje@kngu.nlFloortje.euser@gmail.comgobielje@kngu.nl

31 Voor vragen, opmerkingen en wensen ten aanzien van opleidingen…. Graag contact met mij opnemen! District Medewerker Opleidingen Natascha Gobielje gobielje@kngu.nl 0182-511440 06-42285451

32 10. Rondvraag

33 11. Planning volgend overleg Maandag 11 april 2016

34 Bedankt voor uw komst


Download ppt "WELKOM District Technische Vergadering Turnen Dames Zuid Holland 16 april 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google