De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond herinrichting centrum Liempde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond herinrichting centrum Liempde"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond herinrichting centrum Liempde 14-4-2016

2 Programma Welkom Toelichting samenwerking gemeente Boxtel-SPPiLL door Peter van de Wiel Toelichting proces en plannen door Mart van Dulmen Vragen Afsluiting

3 Samenwerking gemeente Boxtel-SPPiLL
Burgerparticipatie & overheidsparticipatie Rol-/taakverdeling gemeente Boxtel-SPPiLL Behoud kenmerkend dorpsgezicht Verder verbeteren projectgebied m.b.t. dagelijks gebruik, evenementen, woongenot, beleving en verkeersveiligheid Realiseren gemeentelijke én gemeenschaps- ambities

4 Samenwerking gemeente Boxtel-SPPiLL
Aanhaken met beheer-/beleidsambities: - Robuust maken riool (vergroten) i.k.v. klimaatadaptatie - Vervangen bomen Concordiapark vanwege Kastanjebloedingsziekte Werk-met-werk maken Efficiënte inzet middelen

5 Het proces tot nu toe : ontwikkeling plannen Raadhuisplein-Keefheuvel-Dorpstraat Maart 2015: bespreking plannen met ondernemers Raadhuisplein-Keefheuvel-Dorpsstraat Juni 2015: presentatie plannen herinrichting centrum aan college van B&W September 2015: informatieavonden omwonenden, aanliggende bedrijven en verenigingen

6 Het proces tot nu toe November 2015: opdrachtverlening civieltechnisch bureau (Grasveld Civiele Techniek) December 2015 – februari 2016: planning, kostenraming, ontwerptekeningen en collegevoorstel opstellen 29 maart 2016: positief besluit college van B&W

7 Werkzaamheden I Herinrichting wegen en trottoirs met hergebruik en herverdeling van huidige materialen Revalidatie van het Concordiapark: vervanging kastanjebomen door lindebomen (behalve 3 monumentale bomen), inzaaien nieuw gazon, creëren ‘inritten’, planten hegjes, verplaatsing bushokje Deels vervanging hoofdriolering en huisaansluitingen (vanaf D’n Tip tot aan kruising Nieuwstraat-Vlasspreistraat)         

8 Werkzaamheden II Inrichting Raadhuisplein als ‘ontmoetingsplein’ (bij oude raadhuis) en ‘culinair plein’ (voor Het Wapen van Liempde) en Concordiapark als ‘muziekplein’:  nog beter ingericht voor organisatie van activiteiten en eendaagse evenementen en aantrekkelijker voor verblijf van bezoekers Ruimte voor verplaatsing weekmarkt naar plein bij oude raadhuis Herverdeling en verduidelijking van aanwezige parkeerplaatsen over projectgebied         

9 Werkzaamheden III Toepassen seizoensparkeren (1-10 tot 1-4) door gebruik verplaatsbare bloembakken Versmalling wegen: minder aantrekkelijk voor doorgaand vrachtverkeer en snelheid verlagend Herinrichting eerste deel Keefheuvel: duidelijkere parkeerstructuur, fraaiere inrichting en aankleding Vergroting aantrekkelijkheid doorgang Broekegangske

10 Werkzaamheden IV Toegankelijk maken projectgebied voor mindervaliden
Vervanging en verplaatsing deel bomen (buiten Concordiapark) Vergroting terrasmogelijkheden aanliggende horecabedrijven Vergroting ruimte voor het in aanbouw zijnde bezoekerscentrum aan Barrierweg 4 en betere aansluiting omgeving op bezoekerscentrum

11 Werkzaamheden V Creëren duidelijke verbinding vanaf D’n Tip (startplaats voor wandelaars, fietsers) naar centrum Liempde Creëren fietsparkeerplaatsen (m.n. rondom Raadhuisplein en bij Concordiapark)

12 Project-gebied

13 Ontwerp

14 Ontwerp

15 Planning April 2016: informeren van inwoners Liempde
April t/m juni 2016: bestekvoorbereiding Juni 2016: aanbesteding Augustus 2016: start realisatie werkzaamheden

16 Aandachtspunten Werkzaamheden moeten afgerond zijn voor eerste grote evenement in voorjaar (Boeremèrt: 17 april) Bereikbaarheid van aanwonenden, bedrijven, winkels en horeca Communicatie aanwonenden, aanliggende bedrijven, inwoners, organisaties evenementen

17 Bedankt voor uw aandacht & inbreng
De projectgroepleden in de zaal beantwoorden graag uw vragen


Download ppt "Informatieavond herinrichting centrum Liempde"

Verwante presentaties


Ads door Google