De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond herinrichting centrum Liempde 14-4-2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond herinrichting centrum Liempde 14-4-2016."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond herinrichting centrum Liempde 14-4-2016

2 Programma 1.Welkom 2.Toelichting samenwerking gemeente Boxtel- SPPiLL door Peter van de Wiel 3.Toelichting proces en plannen door Mart van Dulmen 4.Vragen 5.Afsluiting

3 Samenwerking gemeente Boxtel-SPPiLL 1.Burgerparticipatie & overheidsparticipatie 2.Rol-/taakverdeling gemeente Boxtel-SPPiLL 3.Behoud kenmerkend dorpsgezicht 4.Verder verbeteren projectgebied m.b.t. dagelijks gebruik, evenementen, woongenot, beleving en verkeersveiligheid 5.Realiseren gemeentelijke én gemeenschaps- ambities

4 Samenwerking gemeente Boxtel-SPPiLL 6.Aanhaken met beheer-/beleidsambities: - Robuust maken riool (vergroten) i.k.v. klimaatadaptatie - Vervangen bomen Concordiapark vanwege Kastanjebloedingsziekte 7.Werk-met-werk maken 8.Efficiënte inzet middelen

5 Het proces tot nu toe -2013 - 2015: ontwikkeling plannen Raadhuisplein- Keefheuvel-Dorpstraat -Maart 2015: bespreking plannen met ondernemers Raadhuisplein-Keefheuvel-Dorpsstraat -Juni 2015: presentatie plannen herinrichting centrum aan college van B&W -September 2015: informatieavonden omwonenden, aanliggende bedrijven en verenigingen

6 Het proces tot nu toe -November 2015: opdrachtverlening civieltechnisch bureau (Grasveld Civiele Techniek) -December 2015 – februari 2016: planning, kostenraming, ontwerptekeningen en collegevoorstel opstellen -29 maart 2016: positief besluit college van B&W

7 Werkzaamheden I -Herinrichting wegen en trottoirs met hergebruik en herverdeling van huidige materialen -Revalidatie van het Concordiapark: vervanging kastanjebomen door lindebomen (behalve 3 monumentale bomen), inzaaien nieuw gazon, creëren ‘inritten’, planten hegjes, verplaatsing bushokje -Deels vervanging hoofdriolering en huisaansluitingen (vanaf D’n Tip tot aan kruising Nieuwstraat-Vlasspreistraat)

8 Werkzaamheden II -Inrichting Raadhuisplein als ‘ontmoetingsplein’ (bij oude raadhuis) en ‘culinair plein’ (voor Het Wapen van Liempde) en Concordiapark als ‘muziekplein’: nog beter ingericht voor organisatie van activiteiten en eendaagse evenementen en aantrekkelijker voor verblijf van bezoekers -Ruimte voor verplaatsing weekmarkt naar plein bij oude raadhuis -Herverdeling en verduidelijking van aanwezige parkeerplaatsen over projectgebied

9 Werkzaamheden III -Toepassen seizoensparkeren (1-10 tot 1-4) door gebruik verplaatsbare bloembakken -Versmalling wegen: minder aantrekkelijk voor doorgaand vrachtverkeer en snelheid verlagend -Herinrichting eerste deel Keefheuvel: duidelijkere parkeerstructuur, fraaiere inrichting en aankleding -Vergroting aantrekkelijkheid doorgang Broekegangske

10 Werkzaamheden IV -Toegankelijk maken projectgebied voor mindervaliden -Vervanging en verplaatsing deel bomen (buiten Concordiapark) -Vergroting terrasmogelijkheden aanliggende horecabedrijven -Vergroting ruimte voor het in aanbouw zijnde bezoekerscentrum aan Barrierweg 4 en betere aansluiting omgeving op bezoekerscentrum

11 Werkzaamheden V -Creëren duidelijke verbinding vanaf D’n Tip (startplaats voor wandelaars, fietsers) naar centrum Liempde -Creëren fietsparkeerplaatsen (m.n. rondom Raadhuisplein en bij Concordiapark)

12 Project- gebied

13 Ontwerp

14

15 Planning -April 2016: informeren van inwoners Liempde -April t/m juni 2016: bestekvoorbereiding -Juni 2016: aanbesteding -Augustus 2016: start realisatie werkzaamheden

16 Aandachtspunten -Werkzaamheden moeten afgerond zijn voor eerste grote evenement in voorjaar 2017 (Boeremèrt: 17 april) -Bereikbaarheid van aanwonenden, bedrijven, winkels en horeca -Communicatie aanwonenden, aanliggende bedrijven, inwoners, organisaties evenementen

17 Bedankt voor uw aandacht & inbreng De projectgroepleden in de zaal beantwoorden graag uw vragen


Download ppt "Informatieavond herinrichting centrum Liempde 14-4-2016."

Verwante presentaties


Ads door Google