De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studieplanning Sessie 2: blok en examens. Algemene informatie Blokperiode: zaterdag 22/12 tot en met zondag 13/01/2013 Examenperiode: 3 weken o van maandag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studieplanning Sessie 2: blok en examens. Algemene informatie Blokperiode: zaterdag 22/12 tot en met zondag 13/01/2013 Examenperiode: 3 weken o van maandag."— Transcript van de presentatie:

1 Studieplanning Sessie 2: blok en examens

2 Algemene informatie Blokperiode: zaterdag 22/12 tot en met zondag 13/01/2013 Examenperiode: 3 weken o van maandag 14/01/2013 – tot en MET zaterdag 2/02/2013 (laatste zaterdag is een examendag, bv. voor inhaalexamens). o Soms begint de examenperiode vroeger, nl. de vrijdag vóór de officiële start van de examenperiode. Vervroegd examenrooster: examenmomenten reeds van bij het begin van het academiejaar bekend = voordeel voor planning Let wel: examenrooster derde examenperiode is pas bekend ten laatste 2 weken vóór aanvang van de examenperiode, je moet dus starten met studeren voor je je rooster kent

3 Examenroosters 1BA rechten Vrij. 11 januari 9u - Accountancy (optie ERB) Ma. 14 januari 14u - Inleiding tot de rechtswetenschap Do. 17 januari 14u - Sociale statistiek (optie pol) = KEUZE 1 Za. 19 januari 14u - Geschiedenis van publiekrecht Do. 24 januari 9u - Fundamentele wijsbegeerte Di. 29 januari 9u - Politicologie (optie pol) Wo. 30 januari 9u - Romeins recht (algemene optie) Wo. 30 januari 9u - Inleiding in de criminologie (optie crim) Wo. 30 januari 14u - Wiskunde voor economen (optie ERB) Vrij. 1 februari 9u - Basisbegrippen statistiek (optie crim) Za. 2 februari – Sociale statistiek (optie pol) = KEUZE 2

4 Examenroosters 1BA criminologie Zaterdag 12 januari 9u - Inleiding tot het recht (optie crim) Maandag 14 januari 14u – Inleiding tot de rechtswetenschap (optie rechten) Vrijdag 18 januari 9u - Basisbegrippen statistiek Woensdag 23 januari 9u - Inleiding in de psychologie en criminologische psychologie Woensdag 30 januari 9u – Inleiding in de criminologie

5 Algemene tips Planning geeft zelfcontrole! Uitermate belangrijk voor studenten met faalangst (passief of actief), uitstelgedrag, stressgevoelige studenten o Maar aangewezen voor elke student: time-management Hoe ziet een planning er uit? o Maak per week een uurrooster met tijdsblokken van 1 of 2 uur, vul deze in met activiteiten o Gebruik verschillende kleuren voor verschillende soorten activiteiten OPM. Planning is afhankelijk van jouw persoonlijkheid!

6 Algemene tips Hoeveel tijd is beschikbaar en hoeveel tijd heb je nodig (soms conflict!) Hoe bepalen hoeveel tijd je nodig hebt? o Afhankelijk van het vak Het ene vak leert trager dan het andere Het ene vak vereist een andere aanpak (bvb. oef.) o Aantal bladzijden (50à60 per dag) o Wat heb ik tijdens het jaar al gedaan? Cursus aangeduid, nota’s, samenvatting/schema. Voorbereiding monitoraten, proefexamens, oefeningen.

7 Algemene tips o Welke delen zijn het moeilijkste/makkelijkste o Structureren, analyseren, relateren, memoriseren o Slechts door uit te proberen kan je weten hoe lang je aan een cursusdeel studeert. Je mag een planning in het begin nog bijsturen. OPM. Proefexamens o Slechts een deel van de cursus! o Verbeterd door assistenten o Lessen

8 Vóór de kerstvakantie Zorg ervoor dat je al het nodige materiaal hebt vóór de kerstvakantie: bv. notities van een les waar je niet aanwezig kon zijn. Net zoals tijdens de rest van het semester moet je naar de colleges gaan en je cursussen bijwerken (notities onderbrengen in cursus, onderlijnen, lezen...), maar tegelijk moet er ook gestudeerd worden met het oog op de examens. De laatste weken voor de blok zijn dus drukker, zo moet het ook.

9 Vóór de kerstvakantie Idealiter ben je inhoudelijk mee, kan je verbanden leggen, zie je onderliggende structuren, heb je schema’s gemaakt (structureren, relateren)... vóór aanvang van de blokperiode, en is de blok vooral bedoeld voor het memoriseerwerk. Inplanning: gebruik kortere tijdsblokken van 1 of 2 uur om cursussen bij te werken of monitoraat voor te bereiden; gebruik langere blokken om een groter geheel te studeren

10 Maandag 10/12Dinsdag 11/12Woensdag 12/12Donderdag 13/12Vrijdag 14/12Zaterdag 15/12Zondag 16/12 9-11College9-11 Studeren IRW pp. x-y 9-11 Studeren Romeins recht pp. x-y 9-11Monitoraat9-11College9-11Uitslapen9-11 Studeren Wijsbegeerte pp. x-y 11-13College11-13 Studeren IRW pp. x-y 11-13 Studeren Romeins recht pp.x-y 11-13 Colleges bijwerken 11-13College11-13 Kerstcadeautje s kopen 11-13 Studeren Wijsbegeerte pp.x-y 13-14Eten13-14Eten13-14Eten13-14Eten13-14Eten13-14Eten13-14Eten 14-16 Monitoraat voorberei- den 14-16College14-16College14-16College14-16 Colleges bijwerken 14-16 Studeren GPR pp. x-y 14-16Scouts 16-18College16-18 Monitoraat voorbereiden 16-18Monitoraat16-18College16-18Trein naar huis16-18 Studeren GPR pp.x-y 16-18Scouts 18-19Eten18-19Eten18-19Eten18-19Eten18-19Eten18-19Eten18-19Eten 19-20 Colleges bijwerken 19-20 Studeren GPR pp. x-y 19-20 Studeren Wijsbegeerte pp. x-y 19-20 Colleges bijwerken 19-20 Studeren IRW pp. x-y 19-20/ / 20-22Film20-22 Studeren GPR pp. x-y 20-22 Studeren Wijsbegeerte pp. x-y 20-22Zwemmen20-22 Studeren IRW pp. x-y 20-22TV-kijken20-22 Trein naar Leuven 22-23Slapen22-23Slapen22-23Fuif22-23Slapen22-23Café22-23Slapen22-23Slapen Collegeweek 10/12-16/12: voorbeeld (vergelijkbaar voor week van 17-23/12)

11 Kerst ‘vakantie’, blok en examenperiode De tijd die je in de blok aan een vak moet besteden hangt af van de tijd die je tijdens de examenperiodes nog hebt. Het einde van de blok is de voorbereiding op het eerste examen o Begin dus van je eerste examen naar voor te plannen. o Planning is heel belangrijk in de kerstvakantie omwille van de feestdagen: je kan gerust feesten, als je de resterende tijd efficiënt invult! Waar studeren? Thuis of op kot? o Hangt van thuisomgeving af (nog broers en zussen? rustig of niet? werkende ouders of niet?), van kotomgeving (karakter en studiegewoonten kotgenoten, rustig of niet), veel zelfdiscipline of niet?, nood aan sociale interactie of niet?,...

12 Kerst ‘vakantie’, blok en examenperiode Hoeveel studeren? o Realistisch, moet vol te houden zijn gedurende enkele weken o Afhankelijk van persoonlijk werktempo en weerstandvermogen o (45)-55 uur / week Voldoende rust is belangrijk: o Niet ‘de nacht doordoen’ o Risico op oververmoeidheid o De meeste mensen hebben gemiddeld 7-9 uur slaap nodig o Kruip ’s avonds niet onmiddellijk van je bureau in je bed o Rust na elk examen even uit voor je aan het volgende begint

13 Kerst ‘vakantie’, blok en examenperiode Voeding o Eet gezond: fruit, granen, groenten o Niet te veel cola en koffie o Gebruik geen pepmiddelen of slaapmiddelen zonder advies van een arts Beweging o Ben je niet sportief: ga eens wandelen, of fietsen, zuurstof! o Een goede oefening: langzaam in- en uitademen Ontspanning o Is belangrijk, spreek nog af met vrienden om samen te eten, om samen even te gaan sporten...

14 Kerst ‘vakantie’, blok en examenperiode Laat je niet beïnvloeden door studiegenoten: iedereen studeert anders en bovendien vertelt niet iedereen de waarheid Een gezonde portie stress hoort erbij Concentratieproblemen: raak je snel afgeleid? o Zorg voor een sobere studeerruimte: geen computer en telefoon o Neem geregeld pauze en studeer op actieve manier: bv. door schema’s te maken

15 Workshopgedeelte Maak een eigen planning voor de periode van 22 december tot en met het laatste examen Werk in potlood STAP 1: Vaste activiteiten invullen o Examenmomenten o Feesten Wees niet overmoedig o Vaste hobby’s o Andere geplande activiteiten

16 Workshopgedeelte STAP 2: Koppel aantal beschikbare dagen aan aantal dagen die je nodig hebt o Pas aan indien nodig. STAP 3: Dagen invullen per vak o Werk van achter naar voor: vertrek van laatste examen o Vul dagen tussen examens op STAP 4: Uren invullen met hoofdstukken/pagina’s o Hou rekening met aanpak o Voorzie “toffe” of minder zware stukken voor de moeilijke momenten.

17 Veel succes! Meer info: “Brochure blok- en examenplanning” http://www.kuleuven.be/studenten/studentenvoorzieningen/studieadvies/stu diebegeleiding/pdf/doc-bro-blok-examens-2.pdf


Download ppt "Studieplanning Sessie 2: blok en examens. Algemene informatie Blokperiode: zaterdag 22/12 tot en met zondag 13/01/2013 Examenperiode: 3 weken o van maandag."

Verwante presentaties


Ads door Google