De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toegewijd aan de Bijbel. Ezra 7:1 en 6 Later, tijdens de regering van Artaxerxes, de koning van Perzië, vertrok een zekere Ezra uit Babylonië. Hij was.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toegewijd aan de Bijbel. Ezra 7:1 en 6 Later, tijdens de regering van Artaxerxes, de koning van Perzië, vertrok een zekere Ezra uit Babylonië. Hij was."— Transcript van de presentatie:

1 Toegewijd aan de Bijbel

2 Ezra 7:1 en 6 Later, tijdens de regering van Artaxerxes, de koning van Perzië, vertrok een zekere Ezra uit Babylonië. Hij was de zoon.... 6 Deze Ezra was een schrijver, goed onderlegd in de wet van Mozes, de wet die de HEER, de God van Israël, heeft gegeven, en hij werd door de HEER, zijn God, beschermd, waardoor de koning hem alles toestond wat hij verlangde.

3 Toegewijd aan de Bijbel I.De geschiedenis.

4 Toegewijd aan de Bijbel I.De geschiedenis.

5 Toegewijd aan de Bijbel I.De geschiedenis. Jesaja 8:4 Want voordat het jongetje papa of mama zal kunnen roepen, zal men het vermogen van Damascus en de buit van Samaria vóór de koning van Assyrië dragen. Jesaja 8:4 Want voordat het jongetje papa of mama zal kunnen roepen, zal men het vermogen van Damascus en de buit van Samaria vóór de koning van Assyrië dragen. Jesaja 3:1 Want zie, de Heere, de HEERE van de legermachten gaat van Jeruzalem en Juda wegnemen steun en stut: elke steun van brood en elke steun van water…. Over het herstel van de tempel: Jesaja 2; Jes 44 (Cyrus die opdracht gaat geven); Jes 56; 64

6 Toegewijd aan de Bijbel I.De geschiedenis.

7 Toegewijd aan de Bijbel Ezra 9:1-2 Toen.. kwamen de leiders naar mij toe en zeiden: ‘Het volk van Israël, de priesters en de Levieten hebben zich niet afzijdig gehouden van de bevolking van het land... 2 Ze hebben namelijk meisjes van die volken tot vrouw genomen, voor zichzelf en voor hun zonen, en zo hebben zij, het heilige zaad, zich vermengd met de bevolking van het land. De leiders en bestuurders gingen in deze ontrouw voorop.’ 3 Zodra ik dit hoorde, scheurde ik mijn kleren en mijn mantel. Ik trok het haar uit mijn hoofd en mijn baard, en ging zitten, verbijsterd. 4 En allen die vanwege de ontrouw van de ballingen de dreigende woorden van de God van Israël vreesden, kwamen bij mij. Zo bleef ik verbijsterd zitten tot het avondoffer. I.De geschiedenis.

8 Toegewijd aan de Bijbel Ezra 9:13-15 13 Na alles wat ons is overkomen (ballingschap) vanwege onze slechte daden (ontrouw aan God en Baalverering) vanwege onze grote schuld, nu u, onze God, ons minder hebt gestraft dan wij verdienden en u er zelfs voor gezorgd hebt dat er zo velen van ons overgebleven zijn... 14 zouden wij nu opnieuw uw geboden met voeten treden door huwelijken aan te gaan met deze volken die zulke gruwelijke gebruiken kennen?... 15... Schuldig staan wij hier voor u – hoe kunnen we u zo onder ogen komen?’ I.De geschiedenis.

9 Toegewijd aan de Bijbel Ezra 10:2-4 Toen nam Sechanja......het woord. Hij zei tegen Ezra: ‘Wij zijn onze God ontrouw geweest, wij zijn getrouwd met uitheemse vrouwen, afkomstig uit de bevolking van het land. En toch, ondanks dat, is er hoop voor Israël. I.De geschiedenis. Ze vinden een oplossing op basis van hun toewijding

10 Toegewijd aan de Bijbel Ezra 10:2-4 Toen nam Sechanja......het woord. Hij zei tegen Ezra: ‘Wij zijn onze God ontrouw geweest, wij zijn getrouwd met uitheemse vrouwen, afkomstig uit de bevolking van het land. En toch, ondanks dat, is er hoop voor Israël. Laat ons daarom ten overstaan van onze God de verplichting aangaan dat wij al die vrouwen en alle kinderen die zij hebben gebaard wegsturen, zoals u, heer, ons dat aanraadt, en op aanraden van hen die ontzag hebben voor de geboden van onze God, opdat de wet wordt nageleefd. I.De geschiedenis. Ze vinden een oplossing op basis van hun toewijding

11 Toegewijd aan de Bijbel I.De geschiedenis. II.Jezus en de Bijbel.

12 Toegewijd aan de Bijbel I.De geschiedenis. II.Jezus en de Bijbel. WZJZ? Wat zou Jezus zeggen? “Ezra, lees Jesaja eerst even voordat je besluiten neemt…” In de ballingschap profeteert Jesaja over zijn droom van de tempel. Jes. 56: 7: Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’.

13 Toegewijd aan de Bijbel I.De geschiedenis. II.Jezus en de Bijbel. Twee manieren. Ezra of Jesaja. Beide goed, beide hebben consequenties Exclusivisme of inclusivisme Uitsluiten of omarmen angst voor ontheiliging of geloof in behoud

14 Toegewijd aan de Bijbel I.De geschiedenis. II.Jezus en de Bijbel. III.Het probleem vanaf Jezus’ tijd Samaritaanse vrouw (Joh 4) Heel dorp (Joh 4:42) Hij maakt ze tot helden (Luc 10) Hij wordt uitgescholden (Joh 8) De apostelen volgen Hem en openen de Kerk voor de Samaritanen (Hand 8)

15 Toegewijd aan de Bijbel I.De geschiedenis. II.Jezus en de Bijbel. III.Het probleem vanaf Jezus’ tijd Hoe moet je de Bijbel dan zien of lezen? een tuchtmeester naar Christus. (Gal 3:24)

16 Toegewijd aan de Bijbel I.De geschiedenis. II.Jezus en de Bijbel. III.Het probleem vanaf Jezus’ tijd De Bijbel is als Johannes de Doper, die wees ook naar Jezus. Johannes 1: 6 zegt over Johannes de Doper: 6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht 9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.


Download ppt "Toegewijd aan de Bijbel. Ezra 7:1 en 6 Later, tijdens de regering van Artaxerxes, de koning van Perzië, vertrok een zekere Ezra uit Babylonië. Hij was."

Verwante presentaties


Ads door Google