De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Simulatie D&I-project Dirk Vanderstighelen, Greet Callens, Hilde Slembrouck, Dr. Annie Nouwen, Dr. Jan Stevens, Marc Wouters (Brussel, 24 oktober 2011)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Simulatie D&I-project Dirk Vanderstighelen, Greet Callens, Hilde Slembrouck, Dr. Annie Nouwen, Dr. Jan Stevens, Marc Wouters (Brussel, 24 oktober 2011)"— Transcript van de presentatie:

1 Simulatie D&I-project Dirk Vanderstighelen, Greet Callens, Hilde Slembrouck, Dr. Annie Nouwen, Dr. Jan Stevens, Marc Wouters (Brussel, 24 oktober 2011) 1 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

2 Inleiding Dirk Vanderstighelen 2 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

3 Programma 09:30-10:15Inleiding en toelichting van de simulatie en vragen –Het algemeen kader, de doelen, de onderzoeksvragen, bespreking van de dossierstromen en processen in detail 10:15-10:45Toelichting bij de CDP’s en vragen –Ontstaansgeschiedenis, waarvoor zijn de protocollen bedoeld en waarvoor niet? Intersectorale verspreiding, hoe de protocollen gebruiken, gebruik van formulieren 10:45-11:00Pauze 11:00-12:30Voorstelling van de CDP’s + voorbladen en vragen –Verstandelijke handicap –CVA –Autismespectrumstoornissen meerderjarigen –Gehoor 12:30-13:30Middagpauze 3Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

4 Programma 13:30-14:45Toelichting bij de hulpmiddelenfiches en formulieren –Ontstaansgeschiedenis, hoe de hulpmiddelenfiches gebruiken, de toetstabellen 14:45-15:00Pauze 15:00-16:00Simulatie: samenvatting/verloop: concreet en praktisch afspraken 16:00Slotwoord 4Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

5 Toelichting bij het project D&I Greet Callens 5 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

6 Project “Diagnose- en Indicatiestelling”: algemeen Hoorzittingen 2005 -> Visietekst en actieplan D&I Project D&I, twee hoofddoelen: –Administratieve vereenvoudiging –Kwalitatieve verbetering 6Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

7 Actiepunten Een betere doelgroepafbakening -> gerichte indicatiestelling Opstellen van indicatiestellingsprotocollen Uitwerken van kwaliteitscontrole Betere organisatie van de MDT’s Verbeteren van de samenwerking tussen het VAPH en de MDT’s Onafhankelijke vraagverduidelijking Opstellen van diagnostische protocollen Ontwikkelen van een intersectoraal bruikbaar basisdossier Organiseren van een intersectoraal expertisecentrum 7Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

8 Invloed van ontwikkelingen binnen Perspectief 2020 Project D&I => Vernieuwde toegangspoort (SP3) –IS-protocollen IMB = hulpmiddelenfiches (HMF) –Herprofilering en vernieuwde financiering MDT’s gekoppeld aan minimale kwaliteitseisen (MKE’s) –Nieuw organisatiemodel van de aanvraagprocedure VAPH Onafhankelijke vraagverduidelijking => Voortraject (SP2) –ZZI 8Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

9 Invloed van ontwikkelingen binnen Intersectorale toegangspoort IJH Intersectoraal diagnostisch expertisecentrum –Verdere ontwikkeling/opvolging CDP’s Commissie WVG -> discussies over doelgroepen Intersectoraal basisdossier 9Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

10 Vernieuwd organisatiemodel voor de aanvraagprocedure PmH Uitgangspunten: –Grootste deel van de dossiers kan na beperkte kwaliteitstoets beslist worden = Consensusdossiers − MKE (minimale kwaliteitseisen) − MDT doet voorstel, VAPH volgt (altijd positieve beslissing) − Worden afgehandeld door coördinator (COR) –Grondige inhoudelijke toets voor beperkt deel van dossiers = Discussiedossiers − Via D&I-team 10Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

11 D&I-team Samenstelling: –Een arts, een psycholoog of orthopedagoog, een hulpmiddelendeskundige en een maatschappelijk assistent –Gemengd: ambtenaren en gedetacheerden uit het werkveld Werken volgens consensusmodel Aansturing door vliegend D&I-team (centraal) –Centrale aansturing provinciale D&I-teams –Vangt capaciteitsproblemen op –Zorgt voor afstemming tss D&I-teams –Beleidsrapportering –Afhandeling probleemdossiers 11Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

12 D&I-team Dossiers –Twijfel of negatief voorstel -> gerichte vraag COR –Alle BBC-dossiers –At random gemarkeerde controledossiers –Second opinion Inhoudelijke toets –Zeer beperkt tot zeer grondig: contact MDT, opvragen bijkomende verslagen, maar ook herafname van instrumenten/schalen, huisbezoeken … mogelijk –MDT is eerste weg 12Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

13 Controledossiers At random (1 op 20) Volgen discussiestroom Periodieke terugkoppeling –Naar COR o.l.v. PA-hoofd –Naar MDT via COR Hoofddoel: opsporen interpretatieverschillen & visies, verkeerd gebruik van instrumenten => leidt tot betere indicering, verhoogt transparantie en uniformiteit, zorgt voor wisselwerking tss alle actoren 13Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

14 Toelichting bij de simulatie in West-Vlaanderen Greet Callens 14 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

15 Doel van de simulatie Uittesten van aantal elementen van nieuwe organisatiemodel (oa werken met een D&I-team) en van de al beschikbare nieuwe instrumenten –Hulpmiddelenfiches (HMF) –Classificerende diagnostische protocollen (CDP’s) Praktische bruikbaarheid/gebruiksvriendelijkheid van de instrumenten Procesverbetering, snelheid beslissingsproces Zie website VAPH “nieuwe zorgprojecten/Diagnose-en Indicatiestelling”, onder algemene documenten -> “onderzoeksvragen D&I” 15Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

16 Dossierverloop: MDT Bij contact met alle aanvragers informeren over simulatie –Informatiebrief (algemene documenten -> www.vaph.be)www.vaph.be Dossierbehandeling ikv gewone AV-procedure Checken of voldoet aan steekproefcriteria Indien hij voldoet -> invullen formulieren Schuldvordering + formulieren overmaken aan VAPH 16Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

17 Checken steekproefcriteria (1) Vraag 1: meerderjarig op 1/11/11? –Nee: stop (niet voor simulatie) –Ja: vraag 2 Vraag 2: Zorg? –Nee: vraag 3 –Ja: CDP(s) van toepassing (excl. ASS minderjarigen)? –Ja: formulier CDP invullen, indien ook IMB-vraag ook HMF-formulier invullen (zie vraag 3), schuldvordering opmaken en versturen, indienen documenten –Nee: stop (niet voor simulatie) 17Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

18 Checken steekproefcriteria (2) Vraag 3: IMB, eerste aanvraag of volgende aanvraag voor nog niet toegekend hulpmiddel? –Nee: stop (niet voor simulatie) –Ja: formulier HMF invullen, attesten en verslagen toevoegen indien nodig, schuldvordering opmaken en indienen, indienen documenten U hoeft dus geen MDV in te dienen ikv simulatie. MDV ikv gewone AV-procedure wordt als vertrekpunt genomen 18Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

19 Dossierverloop: PA MDV gekoppeld aan zorgvraag in gewone procedure is vertrekpunt in simulatie Dossiers bevatten meerdere zorgvragen -> zorgvragen kunnen verschillende dossierstromen doorlopen 19Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

20 fictief D&I-teamfictieve COR fictieve cel beslissingen fictieve cel inschrijvingen MDT beslissing Cel beslissingen PEC COR Cel inschrijvingen Gewone aanvraagprocedure Simulatie (parallelle dossierstroom) fictieve beslissing ICT-ondersteuning Conceptcel - algemene projectaansturing + aansturing simulatie - dispatchen binnenkomende telefoons - knelpunten, problemen oplossen - verwerking resultaten Eindresultaat: EVALUATIE- RAPPORT KOC medische cel stuurgroep D&I projectteam D&I PA West-VlaanderenHoofdbestuur VAPH 20Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

21 Cel inschrijvingen - SIMULATIE Formeel volledige dossiers ikv gewone AV-procedure Voldoet dossier aan steekproefcriteria? –Meerderjarig; zorg: CDP van toepassing (excl. ASS minderjarigen); IMB: 1e of volgende aanvraag HM dat nog niet werd toegekend Volledig ikv simulatie? Dossier is volledig -> doorsturen naar COR Andere taken: –Doorschakelen telefoontjes naar COR en D&I-team indien inhoudelijk is, algemene zaken naar conceptcel hoofdbestuur At random selectie controledossiers (elektronisch, niet zichtbaar) 21Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

22 Coördinator – SIMULATIE (1) Inhoudelijk onderzoek: –Inhoudelijk consistent/volledig? –MKE’s –Inschrijfbaarheid? Conclusies: –Positieve beslissing (= consensusdossier) − Controledossiers worden automatisch geagendeerd op wekelijks D&I-teamoverleg –Negatief, twijfel -> gerichte vraag aan D&I-team 22Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

23 Coördinator – SIMULATIE (2) Andere taken: –Opvolging & periodieke terugkoppeling controledossiers nr MDT’s –Opvolgen resultaten gerichte vragen Geen taken van COR: bijkomend onderzoek, gespecialiseerde verslagen opvragen 23Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

24 D&I-team - SIMULATIE (1) Wie gerichte vraag krijgt, is dossierverantwoordelijke –Controledossiers ZORG -> psycholoog –Controledossiers IMB -> HMD Dossierverantwoordelijke bereidt voor ifv wekelijks D&I- teamoverleg (synthese, conclusies) Alle teamleden bereiden dossiers voor Wekelijkse bespreking D&I-team –Of beslissing (pos/neg) –Of bijkomend onderzoek Bijk. onderzoek volgt pas na bespreking D&I-team 24Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

25 D&I-team - SIMULATIE (2) Bijkomend onderzoek –Door D&I-team zelf (MA en HMD) –Door KOC –Ander: registratie Resultaten bijkomend onderzoek terug naar dossierverantw. -> agendeert terug op D&I-teamoverleg Beslissing volgt 25Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

26 Cel beslissingen - SIMULATIE Notulist van wekelijks D&I-teamoverleg Notulist overig overleg ikv simulatie PA-hoofd - SIMULATIE Moderator D&I-teamoverleg (geen inhoudelijke inbreng!) Staat in voor opvolging & terugkoppeling controledossiers naar COR 26Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

27 Enkele onderzoeksvragen meer in detail Snelheid van beslissen in 2 stromen vergelijken Verhoudingen van de dossierstromen bekijken (vooropgestelde verhouding is 90/10) Evaluatie van gebruiksvriendelijkheid/praktische bruikbaarheid –Zijn alle opgevraagde attesten nodig (HMF) –Problemen met kwaliteit diagnostisch materiaal –… Uitklaren van de doelgroepen van de HMF Mogelijkheden voor procesverbetering … 27Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

28 Hoe input/onderzoeksgegevens verzamelen? Ingevulde formulieren Dossierstappen in feniks door cel inschrijvingen SIM, COR SIM, D&I-team SIM, cel beslissingen SIM Focusgroep (april 2012) -> invullen van soort van dagboek 28Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

29 Mogelijkheid tot vragen 29Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

30 Classificerende Diagnostische Protocollen (CDP’s) Greet Callens 30 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

31 Historiek Actiepunt 7 van het project “D&I” –Beoogt kwalitatieve verbetering van het verzameld diagnostisch materiaal –Studie Prof. Hans Grietens (onderzoek naar diagnostiek in Vlaanderen, 2003) -> protocollering 31Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

32 Classificerende diagnostische protocollen (CDP’s): waarvoor dienen ze Manier om de kwaliteit van het aangeleverd diagnostisch materiaal te beoordelen Bron van kennis, state of the art – op moment van ontwikkeling -> actualisatie is vereist! Intersectoraal -> verhoogt informatie-uitwisseling Doet geen uitspraken over inschrijfbaarheid (ernst) en indicering het vaststellen = classificeren van een stoornis op een kwalitatieve manier 32Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

33 Ontwikkeling CDP’s 2008 stuurgroep classificerende diagnostische protocollen –VAPH, ProDia, onderwijs, IJH, VFD, SEN en passief Jongerenwelzijn en VDAB –Indicatieve lijst (dekkingsgraad ong. 60%) –1 academicus en 1 praktijkwerker gecombineerd met 1 geneesheer-specialist en 1 psycholoog –Basisstramien –Geen handelingsgerichte elementen! 33Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

34 Classificerende diagnostische protocollen Verstandelijke Handicap Autismespectrumstoornis bij meerderjarigen Autismespectrumstoornis bij minderjarigen Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Cerebro Vasculair Accident (CVA) Dementie Epilepsie Visuele Stoornissen Incontinentie Multiple Sclerose (MS) Niet-aangeboren Hersenletsels (NAH) Reumatische Aandoeningen Chronisch – Vermoeidheidssyndroom (CVS) Fibromyalgie Auditieve Stoornissen 34Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

35 De “voorbladen” (CDP’s) Bevatten de essentiële criteria om een kwalitatieve diagnose te stellen -> checklist Kunnen niet gebruik worden zonder kennis van het volledige, bijhorende CDP! In simulatie wordt gebruik zoals we voor ogen hebben, uitgetest -> evaluatie zal uitwijzen of dit bruikbaar/haalbaar is 35Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

36 Invullen van de formulieren voor CDP’s Zie ook handleiding 36Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

37 Pauze 37Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

38 Voorbeelden CDP’s en gebruik CDP’s bij een aanvraag Hilde Slembrouck, Dr. Annie Nouwen, Dr. Jan Stevens 38 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

39 Verstandelijke handicap Hilde Slembrouck 39 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

40 CDP ‘Verstandelijke handicap’ Definitie: 3 criteria –Intelligentiecriterium: significante beperkingen in het intellectueel functioneren –Significante beperkingen in het adaptief gedrag –Ontwikkelingscriterium (VH is een ontwikkelingsstoornis) (AAIDD, DSM, ICD) 40Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

41 CDP ‘Verstandelijke handicap’ 1.Intelligentiecriterium –Het intellectueel functioneren wordt gemeten met een individueel afgenomen, gestandaardiseerde, genormeerde en algemeen breed dekkende intelligentietest. –Significante beperkingen (2 of meer SD’s): een IQ van ongeveer 70 of lager –De leden van de deskundigengroep hebben de testen ingedeeld in 4 klassen met de kwaliteitslabels: A=goed, B=voldoende, C=kwaliteit niet voldoende of onbekend, D= onvoldoende 41Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

42 CDP ‘Verstandelijke handicap’ 2.Significante beperkingen in het adaptief gedrag zoals dat tot uiting komt in: –Conceptuele vaardigheden: taal, schoolse vaardigheden, geldbegrip –Sociale vaardigheden: interpersoonlijke contacten, verantwoordelijkheidsbesef, beïnvloedbaarheid, opkomen voor zichzelf –Praktische vaardigheden: ADL (zelfzorg, hh activiteiten, gebruik van maatschappelijke voorzieningen) Sociaal aanpassingsgedrag wordt gemeten met gestandaardiseerde en genormeerde instrumenten 42Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

43 CDP ‘Verstandelijke handicap’ 3.Ontwikkelingscriterium –Verstandelijke handicap is een ontwikkelingsstoornis die aanwezig is voor de leeftijd van 18 jaar. 43Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

44 CDP ‘Verstandelijke handicap’ Onderzoek gebeurt door een Multidisciplinair team –Minimaal drie disciplines die elk daadwerkelijk onderzoek uitvoeren (minimaal master psychol/ped wetenschappen) –Rechtstreeks contact met de cliënt 44Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

45 CVA Dr. Annie Nouwen 45 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

46 CDP ‘CVA’ Het classificerend diagnostisch protocol beschrijft de wijze waarop een diagnose van CVA wordt gesteld volgens de wetenschappelijke inzichten op het moment van het schrijven van het protocol. Belang voor MDT en VAPH-medewerkers: achtergrond classificerende diagnose 46Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

47 Voorblad CDP ‘CVA’ CVA of Cerebro-Vasculair Accident = beroerte = stroke: acuut focale stoornis – langer dan 24 u of dood. DIAGNOSE: door neuroloog –Beeldvormend onderzoek: − Minimaal CT-schedel (computertomografie) − Mogelijk NMR = MRI (nucleomagnetische resonantie of magnetic resonance imaging) 47Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

48 Voorbeeld CT 48Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

49 Voorbeeld NMR 49Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

50 Voorblad CDP ‘CVA’ Diagnose door neuroloog –Beeldvorming –Neurologisch onderzoek –Cardiologisch onderzoek − Na minstens 6 maanden revalidatie: –Weergave van resultaten: recuperatie en restletsels op de functioneringsdomeinen zoals: »Cognitief »Motorisch »Spraak »ADL … 50Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

51 ASS-meerderjarigen Hilde Slembrouck 51 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

52 CDP ‘ASS-meerderjarigen’ Gekenmerkt door stoornissen in –De sociale omgang –De communicatie –De verbeelding Het gaat om een spectrum, de personen dienen te beantwoorden aan de definitie van handicap 52Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

53 CDP ‘ASS-meerderjarigen’ Er dienen significante beperkingen te zijn in het sociaal en beroepsmatig functioneren en andere terreinen van het dagelijks functioneren Tgv –De verminderde vaardigheid om gedachten, gevoelens, bedoelingen van andere in te schatten –Problemen met informatieverwerking –Problemen inzake cognitieve flexibiliteit 53Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

54 CDP ‘ASS-meerderjarigen’ Het is een ontwikkelingsstoornis Bij diagnose na de leeftijd van 18 jaar: –Beperkingen in het functioneren, kenmerkend voor ASS, reeds aanwezig in de jeugdjaren? –Bij ASS zijn er aanwijzingen dat het patroon van kwalitatief afwijkend gedrag aanwezig is voor 3de j –Dit kenmerkend patroon beïnvloedt de gehele levensloop 54Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

55 CDP ‘ASS-meerderjarigen’ Samenstelling van het diagnostisch team: –Voldoende ervaring in het team = minimaal 3 jaar relevante klinische ervaring –Minimaal psychiater en psycholoog/orthopedagoog Multidisciplinair overleg mbt diagnosestelling 55Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

56 Gehoor Dr. Jan Stevens 56 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

57 CDP ‘Gehoor’ CDP is géén handleiding voor diagnostiek (beeldvorming) Wel coherent begrippenoverzicht voor een zo correct mogelijke beschrijving van een bepaald spectrum van functiestoornissen en van de problemen die daarbij kunnen optreden. Voorbeeld: ‘gehoor’ Doel CDP: gemeenschappelijke taal spreken, volledig en correct zijn Definitie ‘Gehoor’: er is geopteerd voor de BIAP-classificatie (4 frequenties, één gemiddeld cijfer o.b.v. het verlies rechts en links) Voor wie bedoeld: wanneer is diagnostisch onderzoek nodig ? 57Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

58 CDP ‘Gehoor’ Wat bij meervoudige problematiek: ook verstandelijk/cognitief, complex sensorieel meervoudig, doofblinden Diagnostisch team: ideaal ‘superteam’ (kern: NKO-arts, audioloog, logopedist) Beschrijving kwaliteitsvol diagnostisch proces Waar zijn de valkuilen, welke tests zijn goed, welke zijn verouderd … Specialistisch klinisch NKO-onderzoek, met inbegrip van otoscopie? Audiologisch onderzoek in akoestisch geïsoleerde cabine: toonaudiometrie en indien er een indicatie is spraakaudiometrie 58Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

59 CDP ‘Gehoor’ Indicatie voor objectief audiologisch onderzoek (tympanometrie, BERA)? Evaluatie multidisciplinair? Mogelijkheden en beperkingen van het CDP 59Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

60 Middagpauze 60Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

61 Toelichting bij de hulpmiddelenfiches en formulieren Marc Wouters, Dr. Jan Stevens 61 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

62 Hulpmiddelenfiches Introductie Marc Wouters 62 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

63 Doelstellingen Transparanter hulpmiddelenbeleid Vereenvoudigde aanvraagprocedure Ondersteuning adviesverlening 63Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

64 Voorbeeld 64Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

65 Rubrieken Nummer en titel 65Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

66 Rubrieken Domein 66Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

67 Rubrieken Probleemactiviteit 67Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

68 Rubrieken Doelgroep 68Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

69 Doelgroep Voor wie is het hulpmiddel een oplossing voor de probleemactiviteit? Algemeen deel –ICF-georiënteerd –Functiebeperkingen –Participatieproblemen Specifiek deel –Details persoon –Details omgeving/situatie 69Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

70 ICF-basis Beschrijven van menselijk functioneren Vanuit –Organisme –Handelen –Maatschappelijke leven 70Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

71 ICF-basis Componenten –Functies (o.a. mentaal, sensorisch, stem en spraak, bewegingssysteem …) –Anatomische eigenschappen (o.a. oog, oor, verwant met stem, verwant met beweging …) –Activiteiten en participatie (o.a. communicatie, mobiliteit, zelfverzorging …) –Externe factoren (o.a. producten, omgeving, relaties …) 71Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

72 xxx.0GEEN probleem(geen, afwezig, verwaarloosbaar …) 0 - 4 % xxx.1LICHT probleem(gering, laag …)5 - 24 % xxx.2MATIG probleem(tamelijk …)25 - 49 % xxx.3ERNSTIG probleem(aanzienlijk, hoog, sterk …) 50 - 95 % xxx.4VOLLEDIG probleem(totaal …)96 - 100 % xxx.8niet gespecificeerd xxx.9niet van toepassing ICF-basis Typeringen 72Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

73 ICF-basis Websites: –Nederlands − http://www.rivm.nl/who-fic/icf.htm http://www.rivm.nl/who-fic/icf.htm − http://class.who-fic.nl/browser.aspx?scheme=ICF-nl.cla http://class.who-fic.nl/browser.aspx?scheme=ICF-nl.cla –Engels − http://www.who.int/classifications/icf/en/ http://www.who.int/classifications/icf/en/ − http://apps.who.int/classifications/icfbrowser/ http://apps.who.int/classifications/icfbrowser/ 73Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

74 ICF-Praktisch Toetstabellen 74Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

75 Rubrieken Hulpmiddel of oplossing 75Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

76 Hulpmiddel of oplossing Beschrijving van producteisen/kenmerken Inclusies Exclusies 76Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

77 Rubrieken Vereiste attesten of verslagen 77Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

78 Vereiste attesten of verslagen Specifieke vereisten in bepaalde gevallen –Attest –Testverslag –Motivatieverslag − Woningaanpassing − Autoaanpassing − Persoonlijke verzorging –Verslag huisbezoek 78Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

79 Rubrieken Refertebedrag 79Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

80 Rubrieken Refertetermijn 80Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

81 Rubrieken Niet cumuleerbaar met 81Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

82 Rubrieken Aanvullende fiches 82Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

83 Rubrieken Toelichting 83Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

84 Rubrieken Indien relevant en in refertelijst –Herstellingskosten –Onderhoud –Aanvraagprocedure 84Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

85 Waar te vinden? Downloaden als MS-Word- of pdf-document –http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/5766921- Documenten.html#ppt_5792202http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/5766921- Documenten.html#ppt_5792202 Online –http://www.vaph.be/hulpmiddelenficheshttp://www.vaph.be/hulpmiddelenfiches 85Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

86 Toetstabellen Dr. Jan Stevens 86 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

87 De ‘toetstabellen’ Doel: omschrijven welke situaties overeenkomen met ‘licht’, ‘matig’, ‘ernstig’. Is nodig om hulpmiddelenfiches in toepassing te brengen. Absolute definitie bestaat niet. Wel: indicaties vanuit verschillende perspectieven (concreet gebruik, % verlies, bewegingsmogelijkheden…). Deze indicaties werden tot coherent geheel samengevat in soort matrix, een ‘toetstabel’ Terminologie ‘licht’, ‘matig’ enz wordt vrijwel overal teruggevonden, ook in de ICF. De ICF-indeling wordt als basisstramien gehanteerd. 87Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

88 De ‘toetstabellen’ lichtmatigernstigafunktioneel Gebruik hulpmiddelen/ aanpassingen m.b.t. activiteit ‘zich verplaatsen’ (vnl. OL) Loophulpmiddel (of orthese) ondersteunt maar is niet essentieel Loophulpmiddel/prothese/or these is noodzakelijk. Manuele rolwagen enkel in bijzondere omstandigheden. Manuele rolwagen / elektronische scooter is altijd noodzakelijk Duwwagen of elektronische rolwagen, evt. bedlegerig Gebruik hulpmiddelen/ aanpassingen m.b.t. activiteit ‘manipuleren’ en ‘verplaatsen’ (vnl. BL) Hulpmiddelen/aanpassin gen verlichten de taken, maar zijn niet essentieel Beperkte hulpmiddelen/aanpassingen zijn noodzakelijk Ingrijpende hulpmiddelen/aanpassin gen zijn noodzakelijk Aktiviteit onmogelijk zonder hulp van derden, eventueel alternatieve strategieën % verlies t.o.v. ‘normale ‘ funktie (ICF) 5-24 %25-49 %50-95 %96 – 100 % Bewegingsmogelijkhe den (o.b.v.Oxford scale) Beweging tegen weerstand is mogelijk, maar is wel zwakker dan aan de andere kant Beweging is mogelijk tegen de zwaartekracht in, maar niet tegen weerstand Beweging is enkel mogelijk als de zwaartekracht geëlimineerd wordt; beweging is minder uitgebreid dan normaal Geen beweging / merkbare spieraktiviteit resulteert niet in een gerichte, nuttige beweging Hulp van ‘derden’, inzonderheid bij transfers (o.b.v. Motor Club Assessment) Kan zonder steunSteun nodig (hulpmiddelen kunnen deze overbodig maken) Hulpmiddelen en aanpassingen nodig; persoon zelf helpt Hulpmiddelen en aanpassingen nodig; persoon zelf kan niet helpen Interventieniveau (ICIDH) Versterking, of Aanvulling, fakultatief Aanvulling nodigAanvulling en/of vervanging vervanging 88Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

89 De ‘toetstabellen’ Link met hulpmiddelen: –Licht = versterking of aanvulling, facultatief –Matig = aanvulling is noodzakelijk –Ernstig= aanvulling en/of vervanging is noodzakelijk –Afunctioneel = vervanging is noodzakelijk Toetstabellen voor motorische beperkingen, auditieve stoornis, visuele stoornis, inspanningscapaciteit 89Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

90 Hulpmiddelenfiches bij advies en aanvraag Marc Wouters 90 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

91 Inhoud Adviesverlening Aanvraag voor terugbetaling Demonstratie “aanvraagformulier” 91Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

92 Adviesverlening Methode voor persoonlijke adviesverlening ActiviteitenSituatie/Omgeving Persoon Oplossing 92Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

93 Toegevoegde waarde hulpmiddelenfiches Leidraad bij advies Verduidelijking refertelijst Combineren van hulpmiddelen Verwachtingen VAPH Gebruikstips 93Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

94 Aanvragen Hulpmiddelenfiche bestaat + Situatie komt volledig overeen Hulpmiddelenfiche bestaat + Situatie komt niet volledig overeen Er bestaat geen hulpmiddelenfiche 94Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

95 Aanvragen: schema Fiche JaNee Situatie Komt overeen Komt niet overeen Verwijzen Verwijzen en afwijking motiveren Motivatieverslag 95Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

96 Aanvraag: formulieren Informatie over de persoon  recent MDV Specifiek aanvraag hulpmiddelen  formulier “aanvraag van hulpmiddelen (simulatie)” –www.vaph.be/***www.vaph.be/*** 96Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

97 Aanvraagformulier 97Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

98 Aanvraagformulier Algemene gegevens 98Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

99 Aanvraagformulier Met hulpmiddelenfiche 99Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

100 Aanvraagformulier Zonder hulpmiddelenfiche 100Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

101 Demonstratie aanvraagformulier Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap101

102 Parallelle procedures Advies aan persoon met een handicap Adviesrapport Aanvraag hulpmiddelen (simulatie) (MDV) Beslissen tenlasteneming Gewone procedure (adviesrapport) Procedure Simulatie (aanvraag hulpmiddelen) Adviseren Rapporteren MDV 102Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

103 Website aanvraagformulieren Website –www.vaph.be/***www.vaph.be/*** Gebruikersnaam en paswoord Verzenden aanvraagformulier Verzenden bijlagen 103Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

104 Aanmelden Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap104

105 Toepassing kiezen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap105

106 Actie kiezen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap106

107 Formulieren CDP en Aanvraag hulpmiddelen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap107

108 Versturen naar VAPH (1) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap108

109 Versturen naar VAPH (2) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap109

110 Pauze 110Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

111 Simulatie: samenvatting/verloop: concreet en praktisch afspraken Greet Callens 111 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

112 Dossiers Aanvoer dossiers van 1/11/11 t.e.m. 1/11/12 –Meerderjarig, incl. verlengd minderjarigen, op 1/11/11 –Elk dossier vanaf 1/11/11, ook indien er voor 1 nov. al een 1ste contact was –dat voldoet aan criteria: − ZORG: CDP is van toepassing excl. CDP ASS minderjarigen of er is ook een IMB-vraag − IMB: CDP (indien v. toepassing) + HMF eerste aanvraag of volgende aanvraag voor nog niet toegekend HM 112Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

113 Afspraken Alle aanvragers informeren over simulatie -> op website onder “nieuwe zorgprojecten/Diagnose&Indicatiestelling” zit informatiebrief -> meegeven aan aanvragers Schuldvordering –http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/5766921-Documenten.htmlhttp://www.vaph.be/vlafo/view/nl/5766921-Documenten.html –Per post of per mail –Alle schuldvorderingen indienen voor 30/11/12 –150 euro per aanvrager die voldoet aan criteria en waarvan alle documenten werden ingediend –Engagement 113Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

114 Ondersteuning/contact (1) Contactpersonen: Greet Callens, Jan Peeters, Marc Wouters –Telefoon: 02 225 86 29 –Email: simulatie.diagnose.indicatiestelling@vaph.be of sim-d-i@vaph.besimulatie.diagnose.indicatiestelling@vaph.be sim-d-i@vaph.be Inhoudelijke vragen over dossiers -> PA West-Vlaanderen –Telefoon: 050 40 67 11 114Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

115 Ondersteuning/contact (2) Focusgroep (april 2012) -> invullen “dagboek” -> werkwijze zelf te kiezen, vrijblijvend een sjabloon op de website Tussentijds bezoek aan elk MDT uit de steekproef Veelgestelde vragen: –www.vaph.be -> nieuwe zorgprojecten -> Diagnose & Indicatiestelling (http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/5766921- Documenten.html)www.vaph.behttp://www.vaph.be/vlafo/view/nl/5766921- Documenten.html Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap115

116 Praktisch (1) PDF Acrobat Reader –Minstens versie 8, liefst 10 –http://www.adobe.com/nl/products/reader.htmlhttp://www.adobe.com/nl/products/reader.html Vervoerskosten –Onkostenstaat per mail aan contactpersoon van MDT –Bundelen per MDT –Aanwezigheidslijst ingevuld? 116Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

117 Praktisch (2) Bij alle contacten (post, telefonisch, email) ikv simulatie vermelden dat het om simulatie gaat Testen van formulieren –Vanaf 20/11 werkt het systeem van uploaden van de formulieren, toevoegen van bijlagen –Voor 20/11 − Via mail (brugge@vaph.be) met duidelijke vermelding in onderwerp “simulatie”brugge@vaph.be − Formulieren staan tijdelijk op website, nadien mogen deze niet meer gebruik worden Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap117

118 Einde 118Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap


Download ppt "Simulatie D&I-project Dirk Vanderstighelen, Greet Callens, Hilde Slembrouck, Dr. Annie Nouwen, Dr. Jan Stevens, Marc Wouters (Brussel, 24 oktober 2011)"

Verwante presentaties


Ads door Google